XSMN 22/2 - Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 22/2/2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
20
01
66
75
G7
703
726
246
855
G6
6257
3001
3784
9077
5598
5238
0514
8697
1514
0564
8415
9880
G5
9987
1009
4290
6971
G4
42797
92454
73189
80272
67631
39269
34224
36321
40607
53788
90092
86483
01878
90290
88417
18689
95767
27946
54551
62402
59674
13013
79452
74357
34854
04009
73408
52108
G3
34710
98202
30797
26526
28659
62610
47610
54701
G2
18760
35052
80851
49534
G1
13480
18219
21032
06559
ĐB
651282
936904
153601
590303
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3,1,2 1,9,7,4 2,1 9,8,8,1,3
1 0 9 4,4,7,0 5,3,0
2 0,4 6,1,6 - -
3 1 8 2 4
4 - - 6,6 -
5 7,4 2 1,9,1 5,2,7,4,9
6 9,0 - 6,7 4
7 2 7,8 4 5,1
8 4,7,9,0,2 8,3 9 0
9 7 8,2,0,7 7,0 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 15-2-2020

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 15-2-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
85
05
28
15
G7
318
977
137
261
G6
0410
5901
1321
4767
8010
8845
7732
8464
3357
1884
4622
1344
G5
2865
3661
2288
0903
G4
67379
03042
86759
81969
75381
37922
35693
92300
72081
81144
17875
71379
19259
77757
99723
71819
76235
31957
48046
07711
35486
82845
70304
98278
44230
98243
99122
45951
G3
77076
63404
13537
04694
77073
05366
68160
49249
G2
67672
89340
18306
46527
G1
66519
81495
99768
99237
ĐB
410659
895715
456041
920436
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1,4 5,0 6 3,4
1 8,0,9 0,5 9,1 5
2 1,2 - 8,3 2,2,7
3 - 7 7,2,5 0,7,6
4 2 5,4,0 6,1 4,5,3,9
5 9,9 9,7 7,7 1
6 5,9 7,1 4,6,8 1,0
7 9,6,2 7,5,9 3 8
8 5,1 1 8,6 4
9 3 4,5 - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 8-2-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 8-2-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
20
37
48
27
G7
663
135
376
755
G6
9280
8122
2955
0373
7327
5556
0168
3011
2775
6765
7181
6686
G5
0957
6157
9765
2333
G4
33151
14793
23017
42527
56793
30838
16029
51553
13026
51497
31781
19916
44992
49740
60762
95933
97946
58848
69822
76201
19688
50008
54275
01999
53205
20522
72911
22025
G3
48762
57983
57191
58535
20663
97059
34289
42142
G2
50231
16833
14474
84706
G1
00719
56350
36382
26088
ĐB
831205
935804
958841
281727
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5 4 1 8,5,6
1 7,9 6 1 1
2 0,2,7,9 7,6 2 7,2,5,7
3 8,1 7,5,5,3 3 3
4 - 0 8,6,8,1 2
5 5,7,1 6,7,3,0 9 5
6 3,2 - 8,5,2,3 5
7 - 3 6,5,4 5
8 0,3 1 8,2 1,6,9,8
9 3,3 7,2,1 - 9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 1-2-2020

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 1-2-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
72
92
57
62
G7
321
908
723
428
G6
6943
8421
1636
9748
8799
4057
4878
8599
5608
8693
5857
5419
G5
4575
0071
1860
3762
G4
10830
87046
06933
46019
53645
06754
36438
51761
14738
20229
64942
73986
53997
03025
17076
29605
85131
51827
78092
54184
44435
77894
72733
15488
28732
25430
44307
91531
G3
89702
61551
52612
38652
45847
52765
20594
89620
G2
96120
45928
58840
28913
G1
52812
92870
01014
11457
ĐB
237726
808540
959823
177216
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 2 8 8,5 7
1 9,2 2 4 9,3,6
2 1,1,0,6 9,5,8 3,7,3 8,0
3 6,0,3,8 8 1,5 3,2,0,1
4 3,6,5 8,2,0 7,0 -
5 4,1 7,2 7 7,7
6 - 1 0,5 2,2
7 2,5 1,0 8,6 -
8 - 6 4 8
9 - 2,9,7 9,2 3,4,4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 25-1-2020

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 25-1-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
55
62
32
25
G7
197
305
315
704
G6
1163
3247
2303
5332
3501
4244
7993
5269
0663
9053
4698
3001
G5
2856
4460
6432
7334
G4
24168
74214
94584
34195
85513
92054
50552
38188
49905
79407
96268
87528
37764
96831
70818
22693
87651
93340
12713
25409
57359
66776
96302
11672
77584
79044
74659
51105
G3
20155
13322
67546
14076
73534
64628
26505
22063
G2
93966
87459
11277
72333
G1
17730
14666
41334
21673
ĐB
164847
355861
049989
753128
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3 5,1,5,7 9 4,1,2,5,5
1 4,3 - 5,8,3 -
2 2 8 8 5,8
3 0 2,1 2,2,4,4 4,3
4 7,7 4,6 0 4
5 5,6,4,2,5 9 1,9 3,9
6 3,8,6 2,0,8,4,6,1 9,3 3
7 - 6 7 6,2,3
8 4 8 9 4
9 7,5 - 3,3 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 18-1-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 18-1-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
19
11
59
41
G7
139
060
894
996
G6
4100
2070
6250
8985
8410
3216
2208
0145
3828
3323
9199
1518
G5
8016
0878
6555
8682
G4
50103
80835
26855
34199
62313
58440
33546
26467
04240
81597
46176
53150
17345
84770
45358
49864
34732
66669
26782
94598
07560
51136
73179
79232
45084
70327
51913
35790
G3
48555
41156
87955
47381
48968
51661
23652
19185
G2
61889
58580
40043
60038
G1
93809
07835
17468
80901
ĐB
087496
716462
084653
131804
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0,3,9 - 8 1,4
1 9,6,3 1,0,6 - 8,3
2 - - 8 3,7
3 9,5 5 2 6,2,8
4 0,6 0,5 5,3 1
5 0,5,5,6 0,5 9,5,8,3 2
6 - 0,7,2 4,9,0,8,1,8 -
7 0 8,6,0 - 9
8 9 5,1,0 2 2,4,5
9 9,6 7 4,8 6,9,0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 11-1-2020

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 11-1-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
32
77
84
17
G7
617
930
740
857
G6
2039
5674
1083
5625
2127
6577
9038
1939
1609
6173
4529
8741
G5
8709
3268
6505
6817
G4
30699
28556
72726
06518
75067
36623
40118
65608
85970
70502
72942
44107
84801
79897
21724
51850
41392
99727
50874
66726
38113
16776
52068
22828
83689
88881
94160
59283
G3
13645
81697
85093
66230
91968
15748
28623
08985
G2
14988
50302
80839
18103
G1
34860
38901
41714
32767
ĐB
686629
184322
982705
043635
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9 8,2,7,1,2,1 9,5,5 3
1 7,8,8 - 3,4 7,7
2 6,3,9 5,7,2 4,7,6 9,8,3
3 2,9 0,0 8,9,9 5
4 5 2 0,8 1
5 6 - 0 7
6 7,0 8 8 8,0,7
7 4 7,7,0 4 3,6
8 3,8 - 4 9,1,3,5
9 9,7 7,3 2 -
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng