XSMN 16/1 - Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 16/1/2021

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
41
19
89
07
G7
540
244
511
884
G6
8998
6707
3576
5861
0086
8917
9316
4193
2075
7101
8953
8386
G5
8100
7676
5263
3784
G4
67494
29989
76667
52488
45342
25918
63260
94590
26673
57725
64287
72736
28542
42130
17686
43701
41785
68853
76778
26973
09884
07124
97494
59280
27019
99870
46305
54326
G3
11401
76534
63605
86436
58446
90985
86609
31441
G2
16923
01849
05166
30816
G1
06945
26109
47776
07979
ĐB
268376
943293
021628
694662
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 7,0,1 5,9 1 7,1,5,9
1 8 9,7 1,6 9,6
2 3 5 8 4,6
3 4 6,0,6 - -
4 1,0,2,5 4,2,9 6 1
5 - - 3 3
6 7,0 1 3,6 2
7 6,6 6,3 5,8,3,6 0,9
8 9,8 6,7 9,6,5,4,5 4,6,4,0
9 8,4 0,3 3 4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 9-1-2021

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 9-1-2021

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
13
99
12
57
G7
478
777
339
633
G6
9538
1497
1071
6192
2364
0542
6653
4861
3807
1004
6750
4454
G5
7347
6647
2599
2955
G4
16308
45243
03209
52932
36080
03719
76633
85462
85049
55677
68088
28917
79960
37252
56533
27886
55899
18600
97026
45460
51488
24609
78991
29043
69812
65260
48953
49374
G3
86066
77102
52111
54694
18449
26401
04373
84713
G2
19059
28728
40217
79080
G1
67618
32794
69065
23644
ĐB
639489
872304
160248
568796
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8,9,2 4 7,0,1 4,9
1 3,9,8 7,1 2,7 2,3
2 - 8 6 -
3 8,2,3 - 9,3 3
4 7,3 2,7,9 9,8 3,4
5 9 2 3 7,0,4,5,3
6 6 4,2,0 1,0,5 0
7 8,1 7,7 - 4,3
8 0,9 8 6,8 0
9 7 9,2,4,4 9,9 1,6

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 2-1-2021

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 2-1-2021

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
03
91
88
41
G7
274
595
129
022
G6
3958
0074
2897
8935
9924
6247
9120
4049
9180
5326
9078
7545
G5
2622
6010
5878
9084
G4
98915
59595
99146
43550
77834
27174
48167
18291
36183
72835
36249
80371
18388
06709
55114
75839
66058
65562
77370
05935
78913
35400
29984
78756
25548
14037
58926
41329
G3
36856
70298
37846
74806
11099
88287
05183
74902
G2
55789
64309
76766
42619
G1
15119
51473
31935
14970
ĐB
717105
857942
228914
920486
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3,5 9,6,9 - 0,2
1 5,9 0 4,3,4 9
2 2 4 9,0 2,6,6,9
3 4 5,5 9,5,5 7
4 6 7,9,6,2 9 1,5,8
5 8,0,6 - 8 6
6 7 - 2,6 -
7 4,4,4 1,3 8,0 8,0
8 9 3,8 8,0,7 4,4,3,6
9 7,5,8 1,5,1 9 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 26-12-2020

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 26-12-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
90
63
54
35
G7
075
112
813
718
G6
5504
2795
5647
3898
1311
1172
3052
9031
5320
3920
2872
3867
G5
9770
0987
1742
1551
G4
19236
65530
02721
36952
37685
19071
99592
47714
45217
08766
66140
27301
90101
21332
80289
15009
92473
30472
00233
93200
23146
06089
77939
76625
46477
69278
19195
50953
G3
19348
02975
34487
91646
35833
52751
95882
03148
G2
83849
81864
69103
21010
G1
47147
00813
23585
19944
ĐB
138913
315906
204767
507907
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4 1,1,6 9,0,3 7
1 3 2,1,4,7,3 3 8,0
2 1 - 0 0,5
3 6,0 2 1,3,3 5,9
4 7,8,9,7 0,6 2,6 8,4
5 2 - 4,2,1 1,3
6 - 3,6,4 7 7
7 5,0,1,5 2 3,2 2,7,8
8 5 7,7 9,5 9,2
9 0,5,2 8 - 5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 19-12-2020

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 19-12-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
66
59
45
32
G7
244
946
545
234
G6
1834
1249
8836
9104
6934
1886
4829
7552
0990
0360
9726
0700
G5
6698
1992
0081
8761
G4
24341
71725
74434
83661
01612
20679
44629
08393
71297
42385
57071
97864
17166
73268
44241
42410
93961
71002
21126
57832
13517
54584
97917
19682
88626
54406
13985
15553
G3
17627
72593
98715
79941
76219
79653
35810
94548
G2
48064
89348
21020
97511
G1
95191
06096
34705
76004
ĐB
590250
719126
818600
325716
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 4 2,5,0 0,6,4
1 2 5 0,7,9 7,0,1,6
2 5,9,7 6 9,6,0 6,6
3 4,6,4 4 2 2,4
4 4,9,1 6,1,8 5,5,1 8
5 0 9 2,3 3
6 6,1,4 4,6,8 1 0,1
7 9 1 - -
8 - 6,5 1 4,2,5
9 8,3,1 2,3,7,6 0 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 12-12-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 12-12-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
51
47
05
26
G7
946
171
940
962
G6
1005
4923
5235
6266
9780
3874
9312
9602
8661
9795
6946
7733
G5
2600
7805
7643
8300
G4
47895
03514
48844
28251
45321
58092
62152
58977
95917
45029
22084
42305
11254
47015
08353
33367
90968
52588
48569
00536
96909
19885
95841
72221
57950
94368
63485
31919
G3
43438
35265
44475
06054
04461
00647
01117
23146
G2
65130
66286
04281
20784
G1
79433
85918
83178
09964
ĐB
876408
826349
678501
536848
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5,0,8 5,5 5,2,9,1 0
1 4 7,5,8 2 9,7
2 3,1 9 - 6,1
3 5,8,0,3 - 6 3
4 6,4 7,9 0,3,7 6,1,6,8
5 1,1,2 4,4 3 0
6 5 6 1,7,8,9,1 2,8,4
7 - 1,4,7,5 8 -
8 - 0,4,6 8,1 5,5,4
9 5,2 - - 5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 5-12-2020

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 5-12-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
81
53
54
25
G7
308
360
161
617
G6
3110
5833
8715
9933
2612
5823
4448
6976
7787
8016
6925
2728
G5
4039
4237
3783
3743
G4
89260
48813
06588
69068
32810
80429
65465
32725
20679
97862
34092
73340
57618
23784
61437
73495
32607
84028
63397
44364
94070
69063
83411
76097
10400
24814
87621
98440
G3
44224
22233
87877
05159
92754
93185
74575
04846
G2
06799
01388
17048
35774
G1
64517
44224
62711
20632
ĐB
901987
885163
575885
315435
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8 - 7 0
1 0,5,3,0,7 2,8 1 7,6,1,4
2 9,4 3,5,4 8 5,5,8,1
3 3,9,3 3,7 7 2,5
4 - 0 8,8 3,0,6
5 - 3,9 4,4 -
6 0,8,5 0,2,3 1,4 3
7 - 9,7 6,0 5,4
8 1,8,7 4,8 7,3,5,5 -
9 9 2 5,7 7
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng