XSMN 28/3 - Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 28/3/2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
63
79
55
53
G7
446
283
177
937
G6
1744
9251
7395
5069
9154
5565
2572
4499
4053
5507
5373
9888
G5
2646
8795
1961
6824
G4
79692
74070
15683
37588
16040
08583
65439
61085
20807
13065
61853
24490
03472
53450
66062
29327
74288
15854
22935
86253
61684
75461
28059
04497
78459
68229
72518
87758
G3
48393
53028
30223
40482
85053
15425
90011
26272
G2
48313
05296
68518
31137
G1
29029
42744
15386
15406
ĐB
548713
851421
902358
472520
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 7 - 7,6
1 3,3 - 8 8,1
2 8,9 3,1 7,5 4,9,0
3 9 - 5 7,7
4 6,4,6,0 4 - -
5 1 4,3,0 5,3,4,3,3,8 3,9,9,8
6 3 9,5,5 1,2 1
7 0 9,2 7,2 3,2
8 3,8,3 3,5,2 8,4,6 8
9 5,2,3 5,0,6 9 7

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 21-3-2020

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 21-3-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
69
61
16
28
G7
320
650
397
467
G6
7434
2105
0169
2936
2840
8957
9912
6705
9612
2560
8986
8848
G5
5976
5973
4449
2229
G4
49527
46571
33153
40995
48743
64763
15839
10233
73285
12976
26223
88272
24581
58775
38005
08938
61899
10916
07762
91241
33231
85710
48674
28093
00976
66385
96766
98065
G3
25373
35185
63354
41557
18664
74938
87803
81122
G2
48416
45038
30167
86307
G1
75862
32084
53219
12722
ĐB
584482
555859
200391
417037
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5 - 5,5 3,7
1 6 - 6,2,2,6,9 0
2 0,7 3 - 8,9,2,2
3 4,9 6,3,8 8,1,8 7
4 3 0 9,1 8
5 3 0,7,4,7,9 - -
6 9,9,3,2 1 2,4,7 7,0,6,5
7 6,1,3 3,6,2,5 - 4,6
8 5,2 5,1,4 - 6,5
9 5 - 7,9,1 3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 14-3-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 14-3-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
55
90
67
67
G7
217
098
216
268
G6
7606
0546
5369
1991
0730
7660
1582
3759
0042
9027
9035
7325
G5
9385
0534
4665
6957
G4
60811
86591
81757
41349
38221
19824
17839
12866
91655
53759
69174
15854
69441
35654
68733
31531
29362
33825
34706
66869
24632
60036
74549
50211
60546
99587
37940
60886
G3
70250
62101
11224
77528
70139
09212
12214
36283
G2
90073
04110
79653
61855
G1
37038
51063
07417
17874
ĐB
175139
171795
025319
415870
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 6,1 - 6 -
1 7,1 0 6,2,7,9 1,4
2 1,4 4,8 5 7,5
3 9,8,9 0,4 3,1,2,9 5,6
4 6,9 1 2 9,6,0
5 5,7,0 5,9,4,4 9,3 7,5
6 9 0,6,3 7,5,2,9 7,8
7 3 4 - 4,0
8 5 - 2 7,6,3
9 1 0,8,1,5 - -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 7-3-2020

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 7-3-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
15
30
51
07
G7
224
630
060
737
G6
6985
7611
2143
9910
2473
5672
8153
4240
6374
8346
6886
7689
G5
0049
8949
1800
9265
G4
02283
06006
22716
07016
93655
13047
07394
96207
44696
61743
69468
00714
29260
45357
49979
84430
70206
73295
74253
93099
85912
98901
62823
08056
37932
41945
07567
69583
G3
04680
38961
47005
63378
14574
40384
93083
85390
G2
04580
01075
66440
38405
G1
78895
19930
57305
74310
ĐB
939074
630929
231706
747641
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 6 7,5 0,6,5,6 7,1,5
1 5,1,6,6 0,4 2 0
2 4 9 - 3
3 - 0,0,0 0 7,2
4 3,9,7 9,3 0,0 6,5,1
5 5 7 1,3,3 6
6 1 8,0 0 5,7
7 4 3,2,8,5 4,9,4 -
8 5,3,0,0 - 4 6,9,3,3
9 4,5 6 5,9 0

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 29-2-2020

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 29-2-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
54
70
19
82
G7
155
703
325
355
G6
1540
0978
5129
6343
3927
1576
5116
8602
3405
5945
6048
1429
G5
9819
9762
8919
0622
G4
86699
57253
12828
58814
30929
39734
19663
04953
95425
45994
76283
16714
80536
73864
85321
20574
74197
02595
18091
93057
68803
54344
75389
28279
65918
99332
60869
64415
G3
04977
89160
93981
02248
59399
51223
72165
75309
G2
17398
09945
32644
60228
G1
87477
66386
79504
12045
ĐB
339274
271998
049184
747524
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 3 2,5,3,4 9
1 9,4 4 9,6,9 8,5
2 9,8,9 7,5 5,1,3 9,2,8,4
3 4 6 - 2
4 0 3,8,5 4 5,8,4,5
5 4,5,3 3 7 5
6 3,0 2,4 - 9,5
7 8,7,7,4 0,6 4 9
8 - 3,1,6 4 2,9
9 9,8 4,8 7,5,1,9 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 22-2-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 22-2-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
20
01
66
75
G7
703
726
246
855
G6
6257
3001
3784
9077
5598
5238
0514
8697
1514
0564
8415
9880
G5
9987
1009
4290
6971
G4
42797
92454
73189
80272
67631
39269
34224
36321
40607
53788
90092
86483
01878
90290
88417
18689
95767
27946
54551
62402
59674
13013
79452
74357
34854
04009
73408
52108
G3
34710
98202
30797
26526
28659
62610
47610
54701
G2
18760
35052
80851
49534
G1
13480
18219
21032
06559
ĐB
651282
936904
153601
590303
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3,1,2 1,9,7,4 2,1 9,8,8,1,3
1 0 9 4,4,7,0 5,3,0
2 0,4 6,1,6 - -
3 1 8 2 4
4 - - 6,6 -
5 7,4 2 1,9,1 5,2,7,4,9
6 9,0 - 6,7 4
7 2 7,8 4 5,1
8 4,7,9,0,2 8,3 9 0
9 7 8,2,0,7 7,0 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 15-2-2020

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 15-2-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
85
05
28
15
G7
318
977
137
261
G6
0410
5901
1321
4767
8010
8845
7732
8464
3357
1884
4622
1344
G5
2865
3661
2288
0903
G4
67379
03042
86759
81969
75381
37922
35693
92300
72081
81144
17875
71379
19259
77757
99723
71819
76235
31957
48046
07711
35486
82845
70304
98278
44230
98243
99122
45951
G3
77076
63404
13537
04694
77073
05366
68160
49249
G2
67672
89340
18306
46527
G1
66519
81495
99768
99237
ĐB
410659
895715
456041
920436
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1,4 5,0 6 3,4
1 8,0,9 0,5 9,1 5
2 1,2 - 8,3 2,2,7
3 - 7 7,2,5 0,7,6
4 2 5,4,0 6,1 4,5,3,9
5 9,9 9,7 7,7 1
6 5,9 7,1 4,6,8 1,0
7 9,6,2 7,5,9 3 8
8 5,1 1 8,6 4
9 3 4,5 - -
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng