XSMN 10/4 - Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 10/4/2021

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
83
77
11
96
G7
196
973
833
827
G6
1092
8915
0924
5242
0538
3706
6042
0354
9946
8031
5526
7248
G5
5126
8641
6185
9148
G4
71414
29201
78461
24315
51764
40827
48945
79693
89667
13895
48086
79759
46566
06802
91553
26545
39987
38269
07584
36917
80181
86241
95129
77244
61099
88783
99428
60416
G3
44825
58490
15567
57815
21235
69611
96967
20201
G2
12839
48292
90198
64011
G1
73661
40289
21834
56379
ĐB
160815
380130
481593
545210
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1 6,2 - 1
1 5,4,5,5 5 1,7,1 6,1,0
2 4,6,7,5 - - 7,6,9,8
3 9 8,0 3,5,4 1
4 5 2,1 2,6,5 8,8,1,4
5 - 9 4,3 -
6 1,4,1 7,6,7 9 7
7 - 7,3 - 9
8 3 6,9 5,7,4,1 3
9 6,2,0 3,5,2 8,3 6,9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 3-4-2021

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 3-4-2021

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
83
53
85
62
G7
080
132
946
964
G6
4321
5159
8820
0340
8228
0082
7690
3115
8099
5619
9920
0237
G5
2296
4212
0439
1731
G4
33322
52090
72902
88452
25917
51207
36707
40657
38473
25891
30596
21997
35369
24815
81086
36786
57920
93808
02194
54849
74208
10963
46822
42728
45372
76336
93792
10858
G3
17094
67874
16708
30429
58286
12340
55900
74896
G2
88649
19325
38492
33572
G1
92534
11040
03281
62702
ĐB
376601
671567
670845
319644
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 2,7,7,1 8 8,8 0,2
1 7 2,5 5 9
2 1,0,2 8,9,5 0 0,2,8
3 4 2 9 7,1,6
4 9 0,0 6,9,0,5 4
5 9,2 3,7 - 8
6 - 9,7 - 2,4,3
7 4 3 - 2,2
8 3,0 2 5,6,6,6,1 -
9 6,0,4 1,6,7 0,9,4,2 2,6

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-3-2021

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 27-3-2021

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
70
68
61
33
G7
229
360
574
850
G6
3751
7361
8199
4110
9955
3364
2670
2006
5292
9248
0531
7720
G5
3781
1624
3430
4056
G4
23397
18304
44263
64238
21610
34131
67459
48484
02739
67053
25744
25229
86680
73587
92874
82405
63219
16871
31765
20483
70325
90200
75571
55659
24467
17072
48455
79862
G3
89847
47112
54392
49374
89948
42785
87469
78043
G2
54944
31667
39118
32327
G1
72539
33461
88781
86719
ĐB
090664
654767
039862
133310
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4 - 6,5 0
1 0,2 0 9,8 9,0
2 9 4,9 5 0,7
3 8,1,9 9 0 3,1
4 7,4 4 8 8,3
5 1,9 5,3 - 0,6,9,5
6 1,3,4 8,0,4,7,1,7 1,5,2 7,2,9
7 0 4 4,0,4,1 1,2
8 1 4,0,7 3,5,1 -
9 9,7 2 2 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 20-3-2021

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 20-3-2021

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
99
40
72
54
G7
460
156
273
283
G6
8934
2531
0623
8672
7019
1520
0090
2319
7055
2152
1056
6968
G5
2784
4891
6653
4449
G4
28424
60882
45245
69644
03613
74465
44503
92612
21425
95243
00339
61051
32446
86923
95177
68940
70696
01334
43228
38433
29684
86311
85075
33806
02130
59725
39507
28418
G3
88220
85044
43468
66306
02017
71590
94139
40172
G2
08962
69973
14895
68387
G1
87587
03940
75058
64405
ĐB
042869
570766
701332
888196
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3 6 - 6,7,5
1 3 9,2 9,7 1,8
2 3,4,0 0,5,3 8 5
3 4,1 9 4,3,2 0,9
4 5,4,4 0,3,6,0 0 9
5 - 6,1 5,3,8 4,2,6
6 0,5,2,9 8,6 - 8
7 - 2,3 2,3,7 5,2
8 4,2,7 - 4 3,7
9 9 1 0,6,0,5 6

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 13-3-2021

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 13-3-2021

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
48
18
65
47
G7
480
654
279
493
G6
4689
2248
3131
6173
3395
9885
1642
9437
4511
8937
5951
7436
G5
7806
4770
5600
8732
G4
48475
18486
87966
62516
77543
85579
55980
59507
43286
99189
36814
22604
99066
97695
35406
45590
79501
66088
92358
01473
35276
89511
34813
07518
89769
86750
45936
48302
G3
21318
20966
38656
54722
26255
74490
42605
42108
G2
21283
05393
15884
35713
G1
88427
92831
62636
18665
ĐB
925877
676757
320441
077209
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 6 7,4 0,6,1 2,5,8,9
1 6,8 8,4 1 1,3,8,3
2 7 2 - -
3 1 1 7,6 7,6,2,6
4 8,8,3 - 2,1 7
5 - 4,6,7 8,5 1,0
6 6,6 6 5 9,5
7 5,9,7 3,0 9,3,6 -
8 0,9,6,0,3 5,6,9 8,4 -
9 - 5,5,3 0,0 3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 6-3-2021

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 6-3-2021

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
48
93
55
27
G7
990
461
862
166
G6
7083
0237
1185
2627
5870
4229
8323
7793
1281
1048
3738
0059
G5
8912
5687
7477
9509
G4
95963
90163
93639
54091
35164
15040
71634
09850
06919
84566
46753
72089
48399
20896
97704
43421
23511
13149
41374
55624
84772
41029
13242
07549
95809
17559
90656
88093
G3
76651
07070
35762
81871
15118
06547
45543
30845
G2
26380
78517
08668
75802
G1
95650
75378
63633
10409
ĐB
777809
269792
514750
452301
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 9 - 4 9,9,2,9,1
1 2 9,7 1,8 -
2 - 7,9 3,1,4 7,9
3 7,9,4 - 3 8
4 8,0 - 9,7 8,2,9,3,5
5 1,0 0,3 5,0 9,9,6
6 3,3,4 1,6,2 2,8 6
7 0 0,1,8 7,4,2 -
8 3,5,0 7,9 1 -
9 0,1 3,9,6,2 3 3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-2-2021

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 27-2-2021

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
75
08
29
48
G7
680
467
895
340
G6
1260
3942
5695
3120
6292
8795
6967
1703
2465
2482
3935
4678
G5
7375
6384
6721
1031
G4
45853
45973
82323
15159
00957
03089
37487
83585
54952
27402
89752
96628
08551
66335
54111
93144
16876
92829
55975
90172
80837
77650
03906
79482
53043
39522
25157
52655
G3
95117
49526
39643
25731
04049
73555
66764
24561
G2
32555
97011
41254
55284
G1
11942
90932
22578
55239
ĐB
612652
732534
376616
150476
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 8,2 3 6
1 7 1 1,6 -
2 3,6 0,8 9,1,9 2
3 - 5,1,2,4 7 5,1,9
4 2,2 3 4,9 8,0,3
5 3,9,7,5,2 2,2,1 5,4 0,7,5
6 0 7 7,5 4,1
7 5,5,3 - 6,5,2,8 8,6
8 0,9,7 4,5 - 2,2,4
9 5 2,5 5 -
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng