• Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • CN
  • XSMN 30 ngày

XSMN 17/8 - Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 17/8/2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
39
12
97
95
G7
642
642
584
901
G6
8465
1340
6967
8283
7311
8062
7210
4374
5659
6207
1009
4119
G5
3307
9437
7226
1546
G4
99415
40888
49894
88814
84663
58484
60733
27271
26798
67101
37893
38997
35763
86965
23898
29731
64761
62422
80010
96277
66811
56261
90168
62642
04571
76727
19984
78715
G3
56817
40486
37023
44134
24994
76807
97438
38209
G2
04430
56944
85976
99373
G1
68514
70519
56587
63121
ĐB
596239
026008
278799
994087
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 7 1,8 7 1,7,9,9
1 5,4,7,4 2,1,9 0,0,1 9,5
2 - 3 6,2 7,1
3 9,3,0,9 7,4 1 8
4 2,0 2,4 - 6,2
5 - - 9 -
6 5,7,3 2,3,5 1 1,8
7 - 1 4,7,6 1,3
8 8,4,6 3 4,7 4,7
9 4 8,3,7 7,8,4,9 5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 10-8-2019

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 10-8-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
86
35
15
75
G7
623
858
234
242
G6
3479
3075
6630
2865
0008
2313
3738
8880
5167
0871
0276
0707
G5
0894
7249
9687
2270
G4
91805
74768
19078
54697
23274
76889
59434
64874
35686
02753
33259
14421
20309
73320
32680
76485
53757
88871
85803
23138
52842
88880
73189
43544
35808
51902
73028
00716
G3
69109
47947
96792
66455
21265
53897
41255
46815
G2
24196
77038
30040
83281
G1
44516
03332
92576
64552
ĐB
759401
989730
404033
152205
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5,9,1 8,9 3 7,8,2,5
1 6 3 5 6,5
2 3 1,0 - 8
3 0,4 5,8,2,0 4,8,8,3 -
4 7 9 2,0 2,4
5 - 8,3,9,5 7 5,2
6 8 5 7,5 -
7 9,5,8,4 4 1,6 5,1,6,0
8 6,9 6 0,7,0,5 0,9,1
9 4,7,6 2 7 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 3-8-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 3-8-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
48
93
40
51
G7
366
874
084
490
G6
9552
3533
3063
3376
9982
2940
1391
8349
3587
2106
6768
8720
G5
0577
5026
2423
8454
G4
64717
54104
96788
41714
73883
37392
43856
89755
09855
29855
70117
47456
46328
43999
37829
66312
62346
46976
84932
63782
61490
40723
03539
69676
03579
14049
58548
61248
G3
03195
54372
17846
44564
11707
22103
43666
51630
G2
47839
06079
28698
51618
G1
29702
48894
96884
46591
ĐB
305176
578599
747201
206002
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,2 - 7,3,1 6,2
1 7,4 7 2 8
2 - 6,8 3,9 0,3
3 3,9 - 2 9,0
4 8 0,6 0,9,6 9,8,8
5 2,6 5,5,5,6 - 1,4
6 6,3 4 - 8,6
7 7,2,6 4,6,9 6 6,9
8 8,3 2 4,7,2,4 -
9 2,5 3,9,4,9 1,0,8 0,1

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-7-2019

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 27-7-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
48
84
07
21
G7
994
890
667
670
G6
6475
9138
2884
5282
0121
9061
2413
2559
4189
6398
0907
3221
G5
7453
2097
8590
6531
G4
20797
53912
29050
34430
44987
03586
81816
05402
29047
32864
70520
40755
80330
19671
20510
02563
24793
50650
04558
67996
41768
94259
74348
01057
91993
13796
20088
16873
G3
96057
69539
92887
96431
17435
60577
26240
57729
G2
57104
43821
86086
83128
G1
76402
23088
15779
34896
ĐB
968116
340847
714397
564131
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,2 2 7 7
1 2,6,6 - 3,0 -
2 - 1,0,1 - 1,1,9,8
3 8,0,9 0,1 5 1,1
4 8 7,7 - 8,0
5 3,0,7 5 9,0,8 9,7
6 - 1,4 7,3,8 -
7 5 1 7,9 0,3
8 4,7,6 4,2,7,8 9,6 8
9 4,7 0,7 0,3,6,7 8,3,6,6

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 20-7-2019

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 20-7-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
48
18
71
63
G7
986
286
830
420
G6
5045
6554
2092
9133
0558
8053
8059
8331
0197
4086
2550
3088
G5
4875
5964
0724
0468
G4
61537
92173
23173
57683
90761
70196
57100
65431
51594
41199
59359
33287
82018
69423
55135
90541
69121
82093
22324
48548
17879
14941
51970
59907
58437
84617
26815
44004
G3
72881
68384
68980
54267
79304
79917
06294
65609
G2
90895
53444
15632
60801
G1
09106
23095
26263
96946
ĐB
997872
784945
328756
101204
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0,6 - 4 7,4,9,1,4
1 - 8,8 7 7,5
2 - 3 4,1,4 0
3 7 3,1 0,1,5,2 7
4 8,5 4,5 1,8 1,6
5 4 8,3,9 9,6 0
6 1 4,7 3 3,8
7 5,3,3,2 - 1,9 0
8 6,3,1,4 6,7,0 - 6,8
9 2,6,5 4,9,5 7,3 4

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 13-7-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 13-7-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
28
64
35
83
G7
415
045
696
393
G6
4839
3292
1778
0926
9424
3909
2452
8344
5875
0579
6032
1466
G5
8121
6525
9529
9878
G4
46154
44986
74436
65344
41352
24594
21832
09193
52755
38784
72482
80037
78659
89011
22807
96943
42742
92392
74448
71259
08495
95968
95497
25178
37473
66612
70906
57219
G3
12904
70170
71435
41080
47471
80378
98712
90658
G2
70495
89776
56745
82468
G1
63417
14687
23331
15365
ĐB
122006
052345
776702
382454
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,6 9 7,2 6
1 5,7 1 - 2,9,2
2 8,1 6,4,5 9 -
3 9,6,2 7,5 5,1 2
4 4 5,5 4,3,2,8,5 -
5 4,2 5,9 2,9 8,4
6 - 4 - 6,8,8,5
7 8,0 6 5,1,8 9,8,8,3
8 6 4,2,0,7 - 3
9 2,4,5 3 6,2,5 3,7

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 6-7-2019

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 6-7-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
92
67
71
80
G7
176
698
187
700
G6
6741
1564
9287
8359
4459
7672
5067
2804
5538
0599
6283
9506
G5
7840
9546
8783
4052
G4
55141
26396
16289
75197
21882
11086
19338
81504
96499
92477
26430
39123
66654
18893
98359
08113
25369
52640
85371
83541
74854
86386
05394
94254
00357
83498
21966
24924
G3
41804
11822
34217
41861
65652
68962
20311
89425
G2
73541
07342
89667
23156
G1
86284
03544
39891
58079
ĐB
921098
833758
763607
820295
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4 4 4,7 0,6
1 - 7 3 1
2 2 3 - 4,5
3 8 0 8 -
4 1,0,1,1 6,2,4 0,1 -
5 - 9,9,4,8 9,4,2 2,4,7,6
6 4 7,1 7,9,2,7 6
7 6 2,7 1,1 9
8 7,9,2,6,4 - 7,3 0,3,6
9 2,6,7,8 8,9,3 1 9,4,8,5
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng