XSMN 14/12 - Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 14/12/2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
48
81
23
07
G7
670
880
114
353
G6
8467
8734
3152
5212
4444
3904
0804
0893
0062
5147
4298
5648
G5
6675
2605
6564
9431
G4
90291
61261
66397
24570
40168
72100
96149
04339
85736
28237
18341
49585
10762
18699
93870
31775
61783
53805
47135
70439
02743
49180
90420
60055
60729
50068
73711
84044
G3
95679
70542
58900
93444
25203
08593
81007
22837
G2
41159
17115
67076
30217
G1
85813
23032
51393
06567
ĐB
938745
410825
570849
299264
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0 4,5,0 4,5,3 7,7
1 3 2,5 4 1,7
2 - 5 3 0,9
3 4 9,6,7,2 5,9 1,7
4 8,9,2,5 4,1,4 3,9 7,8,4
5 2,9 - - 3,5
6 7,1,8 2 2,4 8,7,4
7 0,5,0,9 - 0,5,6 -
8 - 1,0,5 3 0
9 1,7 9 3,3,3 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 7-12-2019

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 7-12-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
05
57
41
01
G7
141
552
606
448
G6
5439
5809
5432
4019
1486
8188
8761
4794
2928
6562
6634
4745
G5
2217
5575
0303
1941
G4
82160
25021
38256
10301
46588
18751
59754
71526
59535
89830
87326
06970
87813
65554
85824
64495
38497
08048
56184
76178
94910
12917
62838
78805
37159
31373
10246
50948
G3
32096
01323
82624
42136
78901
29086
32071
31700
G2
45055
81659
52442
62356
G1
22402
27994
60058
47714
ĐB
212270
344908
725918
717295
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5,9,1,2 8 6,3,1 1,5,0
1 7 9,3 0,8 7,4
2 1,3 6,6,4 8,4 -
3 9,2 5,0,6 - 4,8
4 1 - 1,8,2 8,5,1,6,8
5 6,1,4,5 7,2,4,9 8 9,6
6 0 - 1 2
7 0 5,0 8 3,1
8 8 6,8 4,6 -
9 6 4 4,5,7 5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 30-11-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 30-11-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
90
77
00
94
G7
650
328
468
551
G6
6051
4071
1824
3193
0920
5176
8839
5085
8550
0777
5371
6361
G5
9470
7880
4069
1761
G4
62906
20199
16906
01174
90232
37479
89124
84538
53767
18068
68059
26880
37085
48525
94736
31660
11666
83889
91113
38165
49806
03520
69846
23391
88974
98301
42168
06654
G3
12341
80232
28724
90772
30763
59512
81348
05683
G2
06173
57275
62163
00693
G1
39447
71527
14177
00659
ĐB
677360
702771
283598
373937
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 6,6 - 0,6 1
1 - - 3,2 -
2 4,4 8,0,5,4,7 - 0
3 2,2 8 9,6 7
4 1,7 - - 6,8
5 0,1 9 0 1,4,9
6 0 7,8 8,9,0,6,5,3,3 1,1,8
7 1,0,4,9,3 7,6,2,5,1 7 7,1,4
8 - 0,0,5 5,9 3
9 0,9 3 8 4,1,3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 23-11-2019

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 23-11-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
81
95
02
24
G7
937
388
564
108
G6
0357
0580
2750
3691
8676
9806
8327
9437
1507
6949
2051
6358
G5
9276
0977
8331
8687
G4
55493
38256
03808
32446
03618
36314
22301
38611
26183
77541
37028
09819
44004
55691
78620
47754
06221
12233
33409
19617
37723
06245
95899
98438
84148
97885
61446
52103
G3
21604
20483
98365
51683
88228
69394
15253
65546
G2
55677
04189
03167
72902
G1
59966
15612
27801
01068
ĐB
163147
351399
590423
719456
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8,1,4 6,4 2,7,9,1 8,3,2
1 8,4 1,9,2 7 -
2 - 8 7,0,1,3,8,3 4
3 7 - 7,1,3 8
4 6,7 1 - 9,5,8,6,6
5 7,0,6 - 4 1,8,3,6
6 6 5 4,7 8
7 6,7 6,7 - -
8 1,0,3 8,3,3,9 - 7,5
9 3 5,1,1,9 4 9

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 16-11-2019

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 16-11-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
38
16
92
81
G7
101
390
765
298
G6
1378
5140
7772
3656
3412
0200
3983
4176
5653
9765
6942
4942
G5
6544
4079
2421
4678
G4
73645
15255
77012
05671
11024
00563
32940
43690
77593
93142
88444
19771
70770
02241
79455
61089
17121
29877
13956
54720
90053
30954
42676
10970
80677
86255
93666
49231
G3
15259
19399
71631
16414
56656
62903
50621
45234
G2
59506
39724
51822
50872
G1
88701
37797
84815
09779
ĐB
472626
044287
975043
718663
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1,6,1 0 3 -
1 2 6,2,4 5 -
2 4,6 4 1,1,0,2 1
3 8 1 - 1,4
4 0,4,5,0 2,4,1 3 2,2
5 5,9 6 3,5,6,3,6 4,5
6 3 - 5 5,6,3
7 8,2,1 9,1,0 6,7 8,6,0,7,2,9
8 - 7 3,9 1
9 9 0,0,3,7 2 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 9-11-2019

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 9-11-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
63
93
00
45
G7
468
767
827
955
G6
5761
2558
0953
7127
7753
4503
8187
8337
3662
9190
4894
3534
G5
0832
7296
6027
2044
G4
99301
24641
61976
39350
26763
31801
70651
78728
93286
75882
81350
95794
95098
44584
30314
56275
54113
80009
35008
65897
37223
57976
96538
69201
40325
37262
75678
81392
G3
51876
47190
17492
46484
73036
40993
16880
32109
G2
21950
84267
43879
49855
G1
80507
73643
97364
40053
ĐB
051708
719603
282578
695244
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1,1,7,8 3,3 0,9,8 1,9
1 - - 4,3 -
2 - 7,8 7,7,3 5
3 2 - 7,6 4,8
4 1 3 - 5,4,4
5 8,3,0,1,0 3,0 - 5,5,3
6 3,8,1,3 7,7 2,4 2
7 6,6 - 5,9,8 6,8
8 - 6,2,4,4 7 0
9 0 3,6,4,8,2 7,3 0,4,2

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 2-11-2019

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 2-11-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
07
20
66
56
G7
736
991
364
154
G6
8755
4634
1924
6279
5494
1746
4297
2441
5058
1065
7045
1521
G5
4650
6849
9400
6711
G4
06023
58028
37198
24645
25203
49388
17929
72470
62730
28192
09489
93577
43779
82365
38645
72292
69585
74954
93983
18315
49896
66778
49339
71787
03754
59481
45641
72316
G3
17675
21103
36380
29095
04045
61732
53176
72766
G2
46001
66437
81053
13125
G1
22070
66452
80683
45395
ĐB
460942
947208
051036
414398
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 7,3,3,1 8 0 -
1 - - 5 1,6
2 4,3,8,9 0 - 1,5
3 6,4 0,7 2,6 9
4 5,2 6,9 1,5,5 5,1
5 5,0 2 8,4,3 6,4,4
6 - 5 6,4 5,6
7 5,0 9,0,7,9 - 8,6
8 8 9,0 5,3,3 7,1
9 8 1,4,2,5 7,2,6 5,8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 26-10-2019

XSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 26-10-2019

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
34
25
37
07
G7
421
348
018
382
G6
5210
2158
9893
7274
8225
7833
6526
4135
8703
1311
5143
1975
G5
8997
9825
9181
6306
G4
79910
42047
08002
30192
35778
12234
27010
15735
54847
94720
12914
96723
34982
48478
76596
25167
62374
38156
18409
59742
06493
43348
16031
02248
24282
11240
24365
32390
G3
38813
92753
06746
67784
32827
53668
29665
44916
G2
83431
84167
85044
71237
G1
60538
06847
96343
74386
ĐB
823624
185098
117429
387181
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 2 - 3,9 7,6
1 0,0,0,3 4 8 1,6
2 1,4 5,5,5,0,3 6,7,9 -
3 4,4,1,8 3,5 7,5 1,7
4 7 8,7,6,7 2,4,3 3,8,8,0
5 8,3 - 6 -
6 - 7 7,8 5,5
7 8 4,8 4 5
8 - 2,4 1 2,2,6,1
9 3,7,2 8 6,3 0
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng