XSMN 8/8 - Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 8/8/2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
21
69
16
19
G7
968
711
684
767
G6
6563
2305
8695
2892
2495
8213
3168
3299
3529
6063
5639
4576
G5
0961
8060
5296
0247
G4
81205
28694
44058
76138
13982
01788
12090
26805
13498
81190
71532
50967
55018
69788
63463
21548
53555
51364
01727
70001
84684
96356
23867
76259
73728
65279
57479
15773
G3
09811
22838
22493
50268
53095
17717
23742
47173
G2
60265
55386
64269
20567
G1
12681
59050
71060
54465
ĐB
694115
016452
346206
556479
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 5,5 5 1,6 -
1 1,5 1,3,8 6,7 9
2 1 - 9,7 8
3 8,8 2 - 9
4 - - 8 7,2
5 8 0,2 5 6,9
6 8,3,1,5 9,0,7,8 8,3,4,9,0 7,3,7,7,5
7 - - - 6,9,9,3,3,9
8 2,8,1 8,6 4,4 -
9 5,4,0 2,5,8,0,3 9,6,5 -

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 1-8-2020

KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 1-8-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
74
67
97
90
G7
301
433
678
948
G6
3734
2138
8963
3737
3866
9910
8344
5130
7014
2803
4657
0125
G5
4810
6352
3294
6350
G4
17532
40609
98998
63993
77717
30184
08398
34443
16618
73277
09756
99285
46557
17644
04965
38221
48183
23290
16817
46500
76660
66901
10178
04745
15891
18701
94929
54563
G3
92327
06416
87216
81879
09605
34135
95186
26822
G2
77210
87544
24099
73144
G1
68495
84217
38786
71261
ĐB
983009
418922
126157
932091
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1,9,9 - 0,5 3,1,1
1 0,7,6,0 0,8,6,7 4,7 -
2 7 2 1 5,9,2
3 4,8,2 3,7 0,5 -
4 - 3,4,4 4 8,5,4
5 - 2,6,7 7 7,0
6 3 7,6 5,0 3,1
7 4 7,9 8 8
8 4 5 3,6 6
9 8,3,8,5 - 7,4,0,9 0,1,1

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 25-7-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 25-7-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
59
12
47
34
G7
748
488
276
088
G6
8859
2101
6942
6731
4710
8156
7829
7335
9656
7060
7168
0509
G5
5061
7492
2318
5719
G4
70900
99591
13400
56987
00764
97406
99407
51314
87138
29125
85373
17422
70348
73812
46774
05233
74816
52280
41612
96517
96936
89681
68313
97535
58142
08584
99762
33279
G3
81365
00530
05155
20628
51290
26187
60536
92093
G2
59686
57969
26428
01456
G1
08602
62570
44812
19919
ĐB
580844
541136
971528
173107
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1,0,0,6,7,2 - - 9,7
1 - 2,0,4,2 8,6,2,7,2 9,3,9
2 - 5,2,8 9,8,8 -
3 0 1,8,6 5,3,6 4,5,6
4 8,2,4 8 7 2
5 9,9 6,5 6 6
6 1,4,5 9 - 0,8,2
7 - 3,0 6,4 9
8 7,6 8 0,7 8,1,4
9 1 2 0 3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 18-7-2020

Kết quả MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 18-7-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
35
34
42
89
G7
330
475
329
510
G6
2269
2263
4076
8095
1358
4860
3987
3225
2572
4561
3564
1292
G5
6004
8713
9083
1319
G4
75867
62664
87123
97775
15945
85190
87205
78158
35409
64166
27846
49754
52714
49599
47291
49777
95096
18189
63633
20104
70024
63588
57223
05489
56199
32813
61084
36307
G3
99703
71912
30407
91761
14278
40452
25793
55901
G2
02041
49186
02883
83241
G1
69518
63376
86420
41519
ĐB
466291
872546
250350
030928
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 4,5,3 9,7 4 7,1
1 2,8 3,4 - 0,9,3,9
2 3 - 9,5,4,0 3,8
3 5,0 4 3 -
4 5,1 6,6 2 1
5 - 8,8,4 2,0 -
6 9,3,7,4 0,6,1 - 1,4
7 6,5 5,6 2,7,8 -
8 - 6 7,3,9,3 9,8,9,4
9 0,1 5,9 1,6 2,9,3

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 11-7-2020

KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 11-7-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
46
85
13
33
G7
425
174
292
423
G6
6933
9337
9558
1149
0756
6928
7902
1463
0978
9254
3905
1531
G5
4025
5115
1519
6351
G4
24669
78438
20642
42749
81176
80033
00396
56406
28704
84434
90620
30520
33788
94275
48693
94107
65554
31566
81928
51655
12731
77681
02862
71749
46024
99001
45698
55480
G3
99254
79620
19119
78064
37883
74138
79055
70274
G2
22198
56432
38321
47488
G1
53699
56704
78184
11323
ĐB
401424
854874
347375
612319
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 - 6,4,4 2,7 5,1
1 - 5,9 3,9 9
2 5,5,0,4 8,0,0 8,1 3,4,3
3 3,7,8,3 4,2 1,8 3,1
4 6,2,9 9 - 9
5 8,4 6 4,5 4,1,5
6 9 4 3,6 2
7 6 4,5,4 8,5 4
8 - 5,8 3,4 1,0,8
9 6,8,9 - 2,3 8

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 4-7-2020

Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 4-7-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
76
01
01
92
G7
578
747
267
304
G6
8770
7947
0761
1344
4053
8062
1690
5268
6770
1705
3902
4644
G5
2121
2350
3446
9929
G4
40911
56513
68325
34035
90412
32598
40635
95651
92578
13895
54480
51593
25698
25935
37306
50525
52430
38566
58780
89273
72795
01053
39037
33842
14039
30082
60795
07551
G3
51808
83012
62257
07917
47112
79833
24120
72618
G2
12608
02416
46162
41302
G1
86403
85439
23367
52305
ĐB
930736
041602
832802
461847
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8,8,3 1,2 1,6,2 4,5,2,2,5
1 1,3,2,2 7,6 2 8
2 1,5 - 5 9,0
3 5,5,6 5,9 0,3 7,9
4 7 7,4 6 4,2,7
5 - 3,0,1,7 - 3,1
6 1 2 7,8,6,2,7 -
7 6,8,0 8 0,3 -
8 - 0 0 2
9 8 5,3,8 0,5 2,5

Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 27-6-2020

KQMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 27-6-2020

Long An
Mã: LA
Hậu Giang
Mã: HG
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Bình Phước
Mã: BP
G8
54
36
36
12
G7
754
605
053
225
G6
3993
7259
7691
3712
4924
6783
5871
5380
0721
7468
9559
1481
G5
3516
8542
1915
2695
G4
07400
55074
68657
24337
26413
88741
38215
33082
57761
32295
00604
93795
21534
79554
66921
69409
55529
75133
66775
24557
66882
12240
68648
09533
41999
72480
97320
21722
G3
44578
31890
43073
79158
04284
85164
38522
16960
G2
93817
75288
46360
64097
G1
63708
56779
92704
30033
ĐB
702528
507386
181065
840226
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0,8 5,4 9,4 -
1 6,3,5,7 2 5 2
2 8 4 1,1,9 5,0,2,2,6
3 7 6,4 6,3 3,3
4 1 2 - 0,8
5 4,4,9,7 4,8 3,7 9
6 - 1 4,0,5 8,0
7 4,8 3,9 1,5 -
8 - 3,2,8,6 0,2,4 1,0
9 3,1,0 5,5 - 5,9,7
in kq xsmn

Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h15. Các đài miền Nam mở thưởng có Long An, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước.

Giới thiệu xổ số Long An (Thứ 7):

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT LONG AN
Địa chỉ:Số 25, Quốc Lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An
Điện thoại:0723826441-3827301
Fax:0722822888

Giới thiệu xổ số Hậu Giang mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Địa chỉ:  Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
MST: 1800545163
Điện thoại: (0292). 3740344 - Fax: (0292). 3820049
Email: xshaugiang@gmail.com

Giới thiệu xổ số Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 7

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466
Số fax: 028 38394255
Email: xskthcm@xskthcm.com

Giới thiệu xổ số Bình Phước mở thưởng vào thứ 7

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước
Địa chỉ: 725 Quốc Lộ 14, P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271 3870 296

- Cùng với đài miền Bắc cũng mở thưởng vào Thứ 7 các bạn có thể bấm vào xem tại đây

- Xem các tỉnh miền Trung mở thưởng thứ 7 hàng  tuần tại đây

Các đài miền Trung cũng mở thưởng cùng ngày xem chi tiết bên dưới:

XS Quảng Ngãi - XS Đăk Nông - XS Đà Nẵng