XSNT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 30-10-2020

G8 42
G7 113
G6 8189 2280 5601
G5 5627
G4 67668 26815 31091 89359
21493 23511 91731
G3 99390 96443
G2 82169
G1 61853
ĐB 890299
Đầu Đuôi
0 1
1 3,5,1
2 7
3 1
4 2,3
5 9,3
6 8,9
7 -
8 9,0
9 1,3,0,9
Đầu Đuôi
8,9 0
0,9,1,3 1
4 2
1,9,4,5 3
- 4
1 5
- 6
2 7
6 8
8,5,6,9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Ninh Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
18 12 lần 13 11 lần 68 10 lần 90 10 lần 99 9 lần
54 9 lần 62 9 lần 01 9 lần 53 8 lần 70 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Ninh Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
73 22 ngày 29/05/2020
41 22 ngày 29/05/2020
45 19 ngày 19/06/2020
32 19 ngày 19/06/2020
88 17 ngày 03/07/2020
87 16 ngày 10/07/2020
51 16 ngày 10/07/2020
16 15 ngày 17/07/2020
07 14 ngày 24/07/2020
85 14 ngày 24/07/2020

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 23-10-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 23-10-2020

G8 29
G7 113
G6 2558 8947 3830
G5 5893
G4 79253 08690 32375 77118
14163 83940 99822
G3 70729 20278
G2 12918
G1 03936
ĐB 706642
Đầu Đuôi
0 -
1 3,8,8
2 9,2,9
3 0,6
4 7,0,2
5 8,3
6 3
7 5,8
8 -
9 3,0
Đầu Đuôi
3,9,4 0
- 1
2,4 2
1,9,5,6 3
- 4
7 5
3 6
4 7
5,1,7,1 8
2,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 16-10-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 16-10-2020

G8 50
G7 452
G6 2774 8167 6249
G5 8964
G4 78323 08470 44222 89883
05590 75577 54744
G3 33283 27902
G2 80759
G1 27292
ĐB 068312
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 3,2
3 -
4 9,4
5 0,2,9
6 7,4
7 4,0,7
8 3,3
9 0,2
Đầu Đuôi
5,7,9 0
- 1
5,2,0,9,1 2
2,8,8 3
7,6,4 4
- 5
- 6
6,7 7
- 8
4,5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 9-10-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 9-10-2020

G8 54
G7 810
G6 1803 5764 2559
G5 2084
G4 66010 47013 33522 58094
78729 82799 30911
G3 48003 10413
G2 54634
G1 92915
ĐB 175330
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,0,3,1,3,5
2 2,9
3 4,0
4 -
5 4,9
6 4
7 -
8 4
9 4,9
Đầu Đuôi
1,1,3 0
1 1
2 2
0,1,0,1 3
5,6,8,9,3 4
1 5
- 6
- 7
- 8
5,2,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 2-10-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 2-10-2020

G8 48
G7 130
G6 4539 5876 5364
G5 6686
G4 61990 26244 50209 30927
63579 77701 84208
G3 82436 24133
G2 48336
G1 21176
ĐB 969462
Đầu Đuôi
0 9,1,8
1 -
2 7
3 0,9,6,3,6
4 8,4
5 -
6 4,2
7 6,9,6
8 6
9 0
Đầu Đuôi
3,9 0
0 1
6 2
3 3
6,4 4
- 5
7,8,3,3,7 6
2 7
4,0 8
3,0,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 25-9-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 25-9-2020

G8 99
G7 870
G6 5901 3736 2460
G5 4106
G4 33804 72142 04240 64147
20014 74628 47455
G3 65968 91283
G2 05861
G1 22646
ĐB 333325
Đầu Đuôi
0 1,6,4
1 4
2 8,5
3 6
4 2,0,7,6
5 5
6 0,8,1
7 0
8 3
9 9
Đầu Đuôi
7,6,4 0
0,6 1
4 2
8 3
0,1 4
5,2 5
3,0,4 6
4 7
2,6 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 18-9-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 18-9-2020

G8 96
G7 019
G6 4405 8438 8122
G5 0623
G4 81955 61312 94862 69362
59313 20661 55719
G3 10381 19577
G2 71763
G1 61184
ĐB 517744
Đầu Đuôi
0 5
1 9,2,3,9
2 2,3
3 8
4 4
5 5
6 2,2,1,3
7 7
8 1,4
9 6
Đầu Đuôi
- 0
6,8 1
2,1,6,6 2
2,1,6 3
8,4 4
0,5 5
9 6
7 7
3 8
1,1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 11-9-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 11-9-2020

G8 71
G7 805
G6 8494 0409 2876
G5 8430
G4 80033 28418 34723 87457
18954 43839 93655
G3 95401 48654
G2 70406
G1 43661
ĐB 125194
Đầu Đuôi
0 5,9,1,6
1 8
2 3
3 0,3,9
4 -
5 7,4,5,4
6 1
7 1,6
8 -
9 4,4
Đầu Đuôi
3 0
7,0,6 1
- 2
3,2 3
9,5,5,9 4
0,5 5
7,0 6
5 7
1 8
0,3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 4-9-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 4-9-2020

G8 96
G7 562
G6 3402 7911 4628
G5 3494
G4 78999 91290 07643 56078
41313 26909 22856
G3 50967 75670
G2 48608
G1 37701
ĐB 976668
Đầu Đuôi
0 2,9,8,1
1 1,3
2 8
3 -
4 3
5 6
6 2,7,8
7 8,0
8 -
9 6,4,9,0
Đầu Đuôi
9,7 0
1,0 1
6,0 2
4,1 3
9 4
- 5
9,5 6
6 7
2,7,0,6 8
9,0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 28-8-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 28-8-2020

G8 27
G7 459
G6 7981 0944 5701
G5 8971
G4 63617 18023 49193 59665
36619 68898 11469
G3 49082 65424
G2 04617
G1 74590
ĐB 186700
Đầu Đuôi
0 1,0
1 7,9,7
2 7,3,4
3 -
4 4
5 9
6 5,9
7 1
8 1,2
9 3,8,0
Đầu Đuôi
9,0 0
8,0,7 1
8 2
2,9 3
4,2 4
6 5
- 6
2,1,1 7
9 8
5,1,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 21-8-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 21-8-2020

G8 70
G7 337
G6 1959 9614 6254
G5 7943
G4 79429 71706 84371 75547
10281 01626 95548
G3 58268 09678
G2 48895
G1 21753
ĐB 784550
Đầu Đuôi
0 6
1 4
2 9,6
3 7
4 3,7,8
5 9,4,3,0
6 8
7 0,1,8
8 1
9 5
Đầu Đuôi
7,5 0
7,8 1
- 2
4,5 3
1,5 4
9 5
0,2 6
3,4 7
4,6,7 8
5,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 14-8-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 14-8-2020

G8 20
G7 835
G6 3060 9243 3521
G5 6511
G4 19414 64691 21492 16339
35318 80927 29710
G3 40012 80152
G2 96434
G1 11574
ĐB 067749
Đầu Đuôi
0 -
1 1,4,8,0,2
2 0,1,7
3 5,9,4
4 3,9
5 2
6 0
7 4
8 -
9 1,2
Đầu Đuôi
2,6,1 0
2,1,9 1
9,1,5 2
4 3
1,3,7 4
3 5
- 6
2 7
1 8
3,4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 7-8-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 7-8-2020

G8 17
G7 070
G6 1722 9470 2238
G5 2564
G4 67711 77789 99698 73212
99298 17053 52257
G3 97690 42257
G2 45739
G1 15943
ĐB 519735
Đầu Đuôi
0 -
1 7,1,2
2 2
3 8,9,5
4 3
5 3,7,7
6 4
7 0,0
8 9
9 8,8,0
Đầu Đuôi
7,7,9 0
1 1
2,1 2
5,4 3
6 4
3 5
- 6
1,5,5 7
3,9,9 8
8,3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 31-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 31-7-2020

G8 05
G7 443
G6 3599 6839 9599
G5 0230
G4 83425 24592 79843 31268
73596 92880 63572
G3 45394 04831
G2 93476
G1 73066
ĐB 512228
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 5,8
3 9,0,1
4 3,3
5 -
6 8,6
7 2,6
8 0
9 9,9,2,6,4
Đầu Đuôi
3,8 0
3 1
9,7 2
4,4 3
9 4
0,2 5
9,7,6 6
- 7
6,2 8
9,3,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 24-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 24-7-2020

G8 26
G7 136
G6 7883 0055 0780
G5 9207
G4 81413 22178 45761 62015
60466 47768 00802
G3 83924 96396
G2 53785
G1 74968
ĐB 571868
Đầu Đuôi
0 7,2
1 3,5
2 6,4
3 6
4 -
5 5
6 1,6,8,8,8
7 8
8 3,0,5
9 6
Đầu Đuôi
8 0
6 1
0 2
8,1 3
2 4
5,1,8 5
2,3,6,9 6
0 7
7,6,6,6 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 17-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 17-7-2020

G8 22
G7 549
G6 4380 7585 8282
G5 8616
G4 93733 47576 59518 79454
05498 16224 91889
G3 06120 48152
G2 81398
G1 48647
ĐB 577739
Đầu Đuôi
0 -
1 6,8
2 2,4,0
3 3,9
4 9,7
5 4,2
6 -
7 6
8 0,5,2,9
9 8,8
Đầu Đuôi
8,2 0
- 1
2,8,5 2
3 3
5,2 4
8 5
1,7 6
4 7
1,9,9 8
4,8,3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 10-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 10-7-2020

G8 91
G7 835
G6 5387 6507 8270
G5 5776
G4 54351 12849 54352 10151
16215 46183 69552
G3 93643 01296
G2 99562
G1 38734
ĐB 043467
Đầu Đuôi
0 7
1 5
2 -
3 5,4
4 9,3
5 1,2,1,2
6 2,7
7 0,6
8 7,3
9 1,6
Đầu Đuôi
7 0
9,5,5 1
5,5,6 2
8,4 3
3 4
3,1 5
7,9 6
8,0,6 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 3-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 3-7-2020

G8 54
G7 157
G6 6690 4539 2013
G5 2278
G4 23099 51279 31224 93193
31738 91434 42588
G3 81163 62558
G2 59717
G1 19612
ĐB 466520
Đầu Đuôi
0 -
1 3,7,2
2 4,0
3 9,8,4
4 -
5 4,7,8
6 3
7 8,9
8 8
9 0,9,3
Đầu Đuôi
9,2 0
- 1
1 2
1,9,6 3
5,2,3 4
- 5
- 6
5,1 7
7,3,8,5 8
3,9,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 26-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 26-6-2020

G8 07
G7 378
G6 1421 6675 6440
G5 4083
G4 29384 08127 79689 44268
60044 79047 09458
G3 65526 71148
G2 54198
G1 71056
ĐB 613891
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 1,7,6
3 -
4 0,4,7,8
5 8,6
6 8
7 8,5
8 3,4,9
9 8,1
Đầu Đuôi
4 0
2,9 1
- 2
8 3
8,4 4
7 5
2,5 6
0,2,4 7
7,6,5,4,9 8
8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 19-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 19-6-2020

G8 32
G7 100
G6 4914 1229 5609
G5 1210
G4 57617 06762 87268 20783
50745 87661 46218
G3 22923 22328
G2 95392
G1 21582
ĐB 998948
Đầu Đuôi
0 0,9
1 4,0,7,8
2 9,3,8
3 2
4 5,8
5 -
6 2,8,1
7 -
8 3,2
9 2
Đầu Đuôi
0,1 0
6 1
3,6,9,8 2
8,2 3
1 4
4 5
- 6
1 7
6,1,2,4 8
2,0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 12-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 12-6-2020

G8 17
G7 585
G6 8462 7261 2317
G5 2369
G4 49001 89357 81872 67318
23020 02701 73652
G3 69025 66958
G2 22126
G1 64518
ĐB 397053
Đầu Đuôi
0 1,1
1 7,7,8,8
2 0,5,6
3 -
4 -
5 7,2,8,3
6 2,1,9
7 2
8 5
9 -
Đầu Đuôi
2 0
6,0,0 1
6,7,5 2
5 3
- 4
8,2 5
2 6
1,1,5 7
1,5,1 8
6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 5-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 5-6-2020

G8 21
G7 512
G6 7516 9285 7313
G5 8177
G4 82918 65574 57309 18493
47035 38962 55054
G3 42218 28069
G2 47162
G1 88460
ĐB 868354
Đầu Đuôi
0 9
1 2,6,3,8,8
2 1
3 5
4 -
5 4,4
6 2,9,2,0
7 7,4
8 5
9 3
Đầu Đuôi
6 0
2 1
1,6,6 2
1,9 3
7,5,5 4
8,3 5
1 6
7 7
1,1 8
0,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 29-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 29-5-2020

G8 82
G7 249
G6 0016 1060 6990
G5 8373
G4 04367 98456 05146 27346
26041 47753 59636
G3 32275 54815
G2 60539
G1 82329
ĐB 745084
Đầu Đuôi
0 -
1 6,5
2 9
3 6,9
4 9,6,6,1
5 6,3
6 0,7
7 3,5
8 2,4
9 0
Đầu Đuôi
6,9 0
4 1
8 2
7,5 3
8 4
7,1 5
1,5,4,4,3 6
6 7
- 8
4,3,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 22-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 22-5-2020

G8 11
G7 332
G6 8871 4781 0403
G5 3289
G4 90227 16260 18248 01523
82561 71678 28384
G3 83071 48855
G2 01699
G1 46806
ĐB 542977
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1
2 7,3
3 2
4 8
5 5
6 0,1
7 1,8,1,7
8 1,9,4
9 9
Đầu Đuôi
6 0
1,7,8,6,7 1
3 2
0,2 3
8 4
5 5
0 6
2,7 7
4,7 8
8,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 15-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 15-5-2020

G8 56
G7 124
G6 4951 2716 2760
G5 6256
G4 27554 31686 44919 61922
21048 38390 53015
G3 31110 77701
G2 51611
G1 05759
ĐB 395753
Đầu Đuôi
0 1
1 6,9,5,0,1
2 4,2
3 -
4 8
5 6,1,6,4,9,3
6 0
7 -
8 6
9 0
Đầu Đuôi
6,9,1 0
5,0,1 1
2 2
5 3
2,5 4
1 5
5,1,5,8 6
- 7
4 8
1,5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 8-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 8-5-2020

G8 98
G7 134
G6 5589 5993 7533
G5 4785
G4 18931 88277 16495 81451
14721 05982 91124
G3 16974 50224
G2 54747
G1 27621
ĐB 414494
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 1,4,4,1
3 4,3,1
4 7
5 1
6 -
7 7,4
8 9,5,2
9 8,3,5,4
Đầu Đuôi
- 0
3,5,2,2 1
8 2
9,3 3
3,2,7,2,9 4
8,9 5
- 6
7,4 7
9 8
8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 1-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 1-5-2020

G8 16
G7 634
G6 4186 9015 1951
G5 6963
G4 52499 94518 33482 88918
79756 50403 47095
G3 55970 00713
G2 42613
G1 28937
ĐB 297238
Đầu Đuôi
0 3
1 6,5,8,8,3,3
2 -
3 4,7,8
4 -
5 1,6
6 3
7 0
8 6,2
9 9,5
Đầu Đuôi
7 0
5 1
8 2
6,0,1,1 3
3 4
1,9 5
1,8,5 6
3 7
1,1,3 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 24-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 24-4-2020

G8 47
G7 260
G6 4153 1612 3375
G5 1574
G4 34428 89255 00941 54044
55448 63328 34616
G3 67017 74514
G2 90522
G1 83134
ĐB 930866
Đầu Đuôi
0 -
1 2,6,7,4
2 8,8,2
3 4
4 7,1,4,8
5 3,5
6 0,6
7 5,4
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6 0
4 1
1,2 2
5 3
7,4,1,3 4
7,5 5
1,6 6
4,1 7
2,4,2 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 17-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 17-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 10-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 10-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt