XSNT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 7-8-2020

G8 17
G7 070
G6 1722 9470 2238
G5 2564
G4 67711 77789 99698 73212
99298 17053 52257
G3 97690 42257
G2 45739
G1 15943
ĐB 519735
Đầu Đuôi
0 -
1 7,1,2
2 2
3 8,9,5
4 3
5 3,7,7
6 4
7 0,0
8 9
9 8,8,0
Đầu Đuôi
7,7,9 0
1 1
2,1 2
5,4 3
6 4
3 5
- 6
1,5,5 7
3,9,9 8
8,3 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Ninh Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
60 11 lần 99 9 lần 24 9 lần 13 8 lần 82 8 lần
68 8 lần 62 8 lần 41 8 lần 22 8 lần 20 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Ninh Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
42 26 ngày 07/02/2020
08 24 ngày 21/02/2020
04 23 ngày 28/02/2020
50 20 ngày 20/03/2020
97 19 ngày 27/03/2020
37 14 ngày 01/05/2020
95 13 ngày 08/05/2020
59 12 ngày 15/05/2020
86 12 ngày 15/05/2020
19 12 ngày 15/05/2020

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 31-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 31-7-2020

G8 05
G7 443
G6 3599 6839 9599
G5 0230
G4 83425 24592 79843 31268
73596 92880 63572
G3 45394 04831
G2 93476
G1 73066
ĐB 512228
Đầu Đuôi
0 5
1 -
2 5,8
3 9,0,1
4 3,3
5 -
6 8,6
7 2,6
8 0
9 9,9,2,6,4
Đầu Đuôi
3,8 0
3 1
9,7 2
4,4 3
9 4
0,2 5
9,7,6 6
- 7
6,2 8
9,3,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 24-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 24-7-2020

G8 26
G7 136
G6 7883 0055 0780
G5 9207
G4 81413 22178 45761 62015
60466 47768 00802
G3 83924 96396
G2 53785
G1 74968
ĐB 571868
Đầu Đuôi
0 7,2
1 3,5
2 6,4
3 6
4 -
5 5
6 1,6,8,8,8
7 8
8 3,0,5
9 6
Đầu Đuôi
8 0
6 1
0 2
8,1 3
2 4
5,1,8 5
2,3,6,9 6
0 7
7,6,6,6 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 17-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 17-7-2020

G8 22
G7 549
G6 4380 7585 8282
G5 8616
G4 93733 47576 59518 79454
05498 16224 91889
G3 06120 48152
G2 81398
G1 48647
ĐB 577739
Đầu Đuôi
0 -
1 6,8
2 2,4,0
3 3,9
4 9,7
5 4,2
6 -
7 6
8 0,5,2,9
9 8,8
Đầu Đuôi
8,2 0
- 1
2,8,5 2
3 3
5,2 4
8 5
1,7 6
4 7
1,9,9 8
4,8,3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 10-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 10-7-2020

G8 91
G7 835
G6 5387 6507 8270
G5 5776
G4 54351 12849 54352 10151
16215 46183 69552
G3 93643 01296
G2 99562
G1 38734
ĐB 043467
Đầu Đuôi
0 7
1 5
2 -
3 5,4
4 9,3
5 1,2,1,2
6 2,7
7 0,6
8 7,3
9 1,6
Đầu Đuôi
7 0
9,5,5 1
5,5,6 2
8,4 3
3 4
3,1 5
7,9 6
8,0,6 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 3-7-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 3-7-2020

G8 54
G7 157
G6 6690 4539 2013
G5 2278
G4 23099 51279 31224 93193
31738 91434 42588
G3 81163 62558
G2 59717
G1 19612
ĐB 466520
Đầu Đuôi
0 -
1 3,7,2
2 4,0
3 9,8,4
4 -
5 4,7,8
6 3
7 8,9
8 8
9 0,9,3
Đầu Đuôi
9,2 0
- 1
1 2
1,9,6 3
5,2,3 4
- 5
- 6
5,1 7
7,3,8,5 8
3,9,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 26-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 26-6-2020

G8 07
G7 378
G6 1421 6675 6440
G5 4083
G4 29384 08127 79689 44268
60044 79047 09458
G3 65526 71148
G2 54198
G1 71056
ĐB 613891
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 1,7,6
3 -
4 0,4,7,8
5 8,6
6 8
7 8,5
8 3,4,9
9 8,1
Đầu Đuôi
4 0
2,9 1
- 2
8 3
8,4 4
7 5
2,5 6
0,2,4 7
7,6,5,4,9 8
8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 19-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 19-6-2020

G8 32
G7 100
G6 4914 1229 5609
G5 1210
G4 57617 06762 87268 20783
50745 87661 46218
G3 22923 22328
G2 95392
G1 21582
ĐB 998948
Đầu Đuôi
0 0,9
1 4,0,7,8
2 9,3,8
3 2
4 5,8
5 -
6 2,8,1
7 -
8 3,2
9 2
Đầu Đuôi
0,1 0
6 1
3,6,9,8 2
8,2 3
1 4
4 5
- 6
1 7
6,1,2,4 8
2,0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 12-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 12-6-2020

G8 17
G7 585
G6 8462 7261 2317
G5 2369
G4 49001 89357 81872 67318
23020 02701 73652
G3 69025 66958
G2 22126
G1 64518
ĐB 397053
Đầu Đuôi
0 1,1
1 7,7,8,8
2 0,5,6
3 -
4 -
5 7,2,8,3
6 2,1,9
7 2
8 5
9 -
Đầu Đuôi
2 0
6,0,0 1
6,7,5 2
5 3
- 4
8,2 5
2 6
1,1,5 7
1,5,1 8
6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 5-6-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 5-6-2020

G8 21
G7 512
G6 7516 9285 7313
G5 8177
G4 82918 65574 57309 18493
47035 38962 55054
G3 42218 28069
G2 47162
G1 88460
ĐB 868354
Đầu Đuôi
0 9
1 2,6,3,8,8
2 1
3 5
4 -
5 4,4
6 2,9,2,0
7 7,4
8 5
9 3
Đầu Đuôi
6 0
2 1
1,6,6 2
1,9 3
7,5,5 4
8,3 5
1 6
7 7
1,1 8
0,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 29-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 29-5-2020

G8 82
G7 249
G6 0016 1060 6990
G5 8373
G4 04367 98456 05146 27346
26041 47753 59636
G3 32275 54815
G2 60539
G1 82329
ĐB 745084
Đầu Đuôi
0 -
1 6,5
2 9
3 6,9
4 9,6,6,1
5 6,3
6 0,7
7 3,5
8 2,4
9 0
Đầu Đuôi
6,9 0
4 1
8 2
7,5 3
8 4
7,1 5
1,5,4,4,3 6
6 7
- 8
4,3,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 22-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 22-5-2020

G8 11
G7 332
G6 8871 4781 0403
G5 3289
G4 90227 16260 18248 01523
82561 71678 28384
G3 83071 48855
G2 01699
G1 46806
ĐB 542977
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1
2 7,3
3 2
4 8
5 5
6 0,1
7 1,8,1,7
8 1,9,4
9 9
Đầu Đuôi
6 0
1,7,8,6,7 1
3 2
0,2 3
8 4
5 5
0 6
2,7 7
4,7 8
8,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 15-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 15-5-2020

G8 56
G7 124
G6 4951 2716 2760
G5 6256
G4 27554 31686 44919 61922
21048 38390 53015
G3 31110 77701
G2 51611
G1 05759
ĐB 395753
Đầu Đuôi
0 1
1 6,9,5,0,1
2 4,2
3 -
4 8
5 6,1,6,4,9,3
6 0
7 -
8 6
9 0
Đầu Đuôi
6,9,1 0
5,0,1 1
2 2
5 3
2,5 4
1 5
5,1,5,8 6
- 7
4 8
1,5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 8-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 8-5-2020

G8 98
G7 134
G6 5589 5993 7533
G5 4785
G4 18931 88277 16495 81451
14721 05982 91124
G3 16974 50224
G2 54747
G1 27621
ĐB 414494
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 1,4,4,1
3 4,3,1
4 7
5 1
6 -
7 7,4
8 9,5,2
9 8,3,5,4
Đầu Đuôi
- 0
3,5,2,2 1
8 2
9,3 3
3,2,7,2,9 4
8,9 5
- 6
7,4 7
9 8
8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 1-5-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 1-5-2020

G8 16
G7 634
G6 4186 9015 1951
G5 6963
G4 52499 94518 33482 88918
79756 50403 47095
G3 55970 00713
G2 42613
G1 28937
ĐB 297238
Đầu Đuôi
0 3
1 6,5,8,8,3,3
2 -
3 4,7,8
4 -
5 1,6
6 3
7 0
8 6,2
9 9,5
Đầu Đuôi
7 0
5 1
8 2
6,0,1,1 3
3 4
1,9 5
1,8,5 6
3 7
1,1,3 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 24-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 24-4-2020

G8 47
G7 260
G6 4153 1612 3375
G5 1574
G4 34428 89255 00941 54044
55448 63328 34616
G3 67017 74514
G2 90522
G1 83134
ĐB 930866
Đầu Đuôi
0 -
1 2,6,7,4
2 8,8,2
3 4
4 7,1,4,8
5 3,5
6 0,6
7 5,4
8 -
9 -
Đầu Đuôi
6 0
4 1
1,2 2
5 3
7,4,1,3 4
7,5 5
1,6 6
4,1 7
2,4,2 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 17-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 17-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 10-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 10-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 3-4-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 3-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 27-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 27-3-2020

G8 59
G7 110
G6 9217 4090 0463
G5 0972
G4 40495 40941 48679 65020
64366 06460 04357
G3 10771 22597
G2 23976
G1 52995
ĐB 170587
Đầu Đuôi
0 -
1 0,7
2 0
3 -
4 1
5 9,7
6 3,6,0
7 2,9,1,6
8 7
9 0,5,7,5
Đầu Đuôi
1,9,2,6 0
4,7 1
7 2
6 3
- 4
9,9 5
6,7 6
1,5,9,8 7
- 8
5,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 20-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 20-3-2020

G8 12
G7 101
G6 9399 0224 4714
G5 0270
G4 41502 37488 07007 34236
32858 96228 45113
G3 13758 65507
G2 51350
G1 24320
ĐB 449424
Đầu Đuôi
0 1,2,7,7
1 2,4,3
2 4,8,0,4
3 6
4 -
5 8,8,0
6 -
7 0
8 8
9 9
Đầu Đuôi
7,5,2 0
0 1
1,0 2
1 3
2,1,2 4
- 5
3 6
0,0 7
8,5,2,5 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 13-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 13-3-2020

G8 77
G7 479
G6 5888 4261 6080
G5 9254
G4 99417 62547 28614 53713
93786 13999 89003
G3 59790 50632
G2 50916
G1 57003
ĐB 922288
Đầu Đuôi
0 3,3
1 7,4,3,6
2 -
3 2
4 7
5 4
6 1
7 7,9
8 8,0,6,8
9 9,0
Đầu Đuôi
8,9 0
6 1
3 2
1,0,0 3
5,1 4
- 5
8,1 6
7,1,4 7
8,8 8
7,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 6-3-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 6-3-2020

G8 60
G7 814
G6 5912 3738 5391
G5 2927
G4 55146 61249 86668 50235
25103 20020 68970
G3 92913 39941
G2 82001
G1 18720
ĐB 270295
Đầu Đuôi
0 3,1
1 4,2,3
2 7,0,0
3 8,5
4 6,9,1
5 -
6 0,8
7 0
8 -
9 1,5
Đầu Đuôi
6,2,7,2 0
9,4,0 1
1 2
0,1 3
1 4
3,9 5
4 6
2 7
3,6 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 28-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 28-2-2020

G8 97
G7 645
G6 8267 1347 5232
G5 5872
G4 50741 88581 96364 49243
05874 47704 02682
G3 86381 41598
G2 55637
G1 91009
ĐB 378232
Đầu Đuôi
0 4,9
1 -
2 -
3 2,7,2
4 5,7,1,3
5 -
6 7,4
7 2,4
8 1,2,1
9 7,8
Đầu Đuôi
- 0
4,8,8 1
3,7,8,3 2
4 3
6,7,0 4
4 5
- 6
9,6,4,3 7
9 8
0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 21-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 21-2-2020

G8 35
G7 791
G6 5489 0772 9328
G5 3241
G4 18253 13608 25161 97155
19396 45333 08855
G3 85926 25702
G2 47540
G1 27685
ĐB 144484
Đầu Đuôi
0 8,2
1 -
2 8,6
3 5,3
4 1,0
5 3,5,5
6 1
7 2
8 9,5,4
9 1,6
Đầu Đuôi
4 0
9,4,6 1
7,0 2
5,3 3
8 4
3,5,5,8 5
9,2 6
- 7
2,0 8
8 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 14-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 14-2-2020

G8 81
G7 004
G6 9454 0022 4487
G5 6360
G4 06699 62030 96760 20923
35241 07034 54450
G3 75850 65320
G2 13282
G1 11272
ĐB 246528
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 2,3,0,8
3 0,4
4 1
5 4,0,0
6 0,0
7 2
8 1,7,2
9 9
Đầu Đuôi
6,3,6,5,5,2 0
8,4 1
2,8,7 2
2 3
0,5,3 4
- 5
- 6
8 7
2 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 7-2-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 7-2-2020

G8 40
G7 905
G6 1142 0549 2441
G5 0243
G4 78507 12407 83599 73139
71711 86312 44415
G3 12256 45823
G2 50229
G1 36136
ĐB 336497
Đầu Đuôi
0 5,7,7
1 1,2,5
2 3,9
3 9,6
4 0,2,9,1,3
5 6
6 -
7 -
8 -
9 9,7
Đầu Đuôi
4 0
4,1 1
4,1 2
4,2 3
- 4
0,1 5
5,3 6
0,0,9 7
- 8
4,9,3,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 31-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 31-1-2020

G8 84
G7 224
G6 3138 4675 5431
G5 1130
G4 69922 73762 06762 85845
63332 97127 29922
G3 30858 30460
G2 77500
G1 30462
ĐB 898384
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 4,2,7,2
3 8,1,0,2
4 5
5 8
6 2,2,0,2
7 5
8 4,4
9 -
Đầu Đuôi
3,6,0 0
3 1
2,6,6,3,2,6 2
- 3
8,2,8 4
7,4 5
- 6
2 7
3,5 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 24-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 24-1-2020

G8 83
G7 452
G6 2035 2849 0186
G5 8735
G4 09897 58549 25647 15076
54484 46239 33338
G3 35783 64019
G2 89649
G1 66281
ĐB 750822
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 2
3 5,5,9,8
4 9,9,7,9
5 2
6 -
7 6
8 3,6,4,3,1
9 7
Đầu Đuôi
- 0
8 1
5,2 2
8,8 3
8 4
3,3 5
8,7 6
9,4 7
3 8
4,4,3,1,4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 17-1-2020

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 17-1-2020

G8 03
G7 852
G6 0414 6645 4960
G5 5894
G4 02509 04401 27268 57942
17882 70751 70653
G3 10788 67278
G2 02473
G1 72827
ĐB 750515
Đầu Đuôi
0 3,9,1
1 4,5
2 7
3 -
4 5,2
5 2,1,3
6 0,8
7 8,3
8 2,8
9 4
Đầu Đuôi
6 0
0,5 1
5,4,8 2
0,5,7 3
1,9 4
4,1 5
- 6
2 7
6,8,7 8
0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt