XSNT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 13-9-2019

G8 17
G7 181
G6 7053 7572 4500
G5 3875
G4 90231 68549 05711 83668
58062 52129 97215
G3 21950 63814
G2 19455
G1 99755
ĐB 563072
Đầu Đuôi
0 0
1 7,1,5,4
2 9
3 1
4 9
5 3,0,5,5
6 8,2
7 2,5,2
8 1
9 -
Đầu Đuôi
0,5 0
8,3,1 1
7,6,7 2
5 3
1 4
7,1,5,5 5
- 6
1 7
6 8
4,2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Ninh Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
45 11 lần 31 10 lần 67 10 lần 60 10 lần 55 9 lần
14 9 lần 91 9 lần 05 9 lần 46 9 lần 61 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Ninh Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
20 27 ngày 08/03/2019
44 23 ngày 05/04/2019
03 21 ngày 19/04/2019
59 16 ngày 24/05/2019
78 16 ngày 24/05/2019
35 15 ngày 31/05/2019
82 15 ngày 31/05/2019
25 14 ngày 07/06/2019
87 14 ngày 07/06/2019
89 13 ngày 14/06/2019

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 6-9-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 6-9-2019

G8 77
G7 090
G6 3294 5874 3750
G5 5102
G4 04627 87310 71969 23247
09191 85337 48330
G3 29826 24395
G2 27947
G1 17614
ĐB 820285
Đầu Đuôi
0 2
1 0,4
2 7,6
3 7,0
4 7,7
5 0
6 9
7 7,4
8 5
9 0,4,1,5
Đầu Đuôi
9,5,1,3 0
9 1
0 2
- 3
9,7,1 4
9,8 5
2 6
7,2,4,3,4 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 30-8-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 30-8-2019

G8 75
G7 339
G6 3104 1671 6057
G5 6229
G4 97769 45421 70632 84292
19114 81772 92393
G3 17254 07084
G2 93360
G1 49058
ĐB 285988
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 9,1
3 9,2
4 -
5 7,4,8
6 9,0
7 5,1,2
8 4,8
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
7,2 1
3,9,7 2
9 3
0,1,5,8 4
7 5
- 6
5 7
5,8 8
3,2,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 23-8-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 23-8-2019

G8 01
G7 555
G6 6892 1616 5639
G5 6567
G4 07841 28063 83757 40245
33352 91945 80446
G3 65039 62105
G2 77499
G1 91218
ĐB 008221
Đầu Đuôi
0 1,5
1 6,8
2 1
3 9,9
4 1,5,5,6
5 5,7,2
6 7,3
7 -
8 -
9 2,9
Đầu Đuôi
- 0
0,4,2 1
9,5 2
6 3
- 4
5,4,4,0 5
1,4 6
6,5 7
1 8
3,3,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 16-8-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 16-8-2019

G8 42
G7 112
G6 6665 0895 6209
G5 7460
G4 32305 50783 54797 72748
98422 51373 51102
G3 89580 06296
G2 45040
G1 94424
ĐB 995653
Đầu Đuôi
0 9,5,2
1 2
2 2,4
3 -
4 2,8,0
5 3
6 5,0
7 3
8 3,0
9 5,7,6
Đầu Đuôi
6,8,4 0
- 1
4,1,2,0 2
8,7,5 3
2 4
6,9,0 5
9 6
9 7
4 8
0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 9-8-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 9-8-2019

G8 74
G7 613
G6 8967 2777 1238
G5 3699
G4 70911 34236 75002 55431
54863 89318 52017
G3 91043 42534
G2 11441
G1 07498
ĐB 502323
Đầu Đuôi
0 2
1 3,1,8,7
2 3
3 8,6,1,4
4 3,1
5 -
6 7,3
7 4,7
8 -
9 9,8
Đầu Đuôi
- 0
1,3,4 1
0 2
1,6,4,2 3
7,3 4
- 5
3 6
6,7,1 7
3,1,9 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 2-8-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 2-8-2019

G8 81
G7 931
G6 8763 4777 9968
G5 5368
G4 19865 80210 36700 52290
78101 29847 29205
G3 36523 02647
G2 00416
G1 89638
ĐB 340383
Đầu Đuôi
0 0,1,5
1 0,6
2 3
3 1,8
4 7,7
5 -
6 3,8,8,5
7 7
8 1,3
9 0
Đầu Đuôi
1,0,9 0
8,3,0 1
- 2
6,2,8 3
- 4
6,0 5
1 6
7,4,4 7
6,6,3 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 26-7-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 26-7-2019

G8 91
G7 410
G6 5817 3217 1531
G5 5855
G4 33861 24433 85861 16851
99091 07762 52685
G3 46250 16852
G2 18218
G1 61691
ĐB 966697
Đầu Đuôi
0 -
1 0,7,7,8
2 -
3 1,3
4 -
5 5,1,0,2
6 1,1,2
7 -
8 5
9 1,1,1,7
Đầu Đuôi
1,5 0
9,3,6,6,5,9,9 1
6,5 2
3 3
- 4
5,8 5
- 6
1,1,9 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 19-7-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 19-7-2019

G8 71
G7 564
G6 7571 2654 1900
G5 9174
G4 95908 85167 34519 94972
50774 59483 82353
G3 24218 65148
G2 90756
G1 40886
ĐB 049314
Đầu Đuôi
0 0,8
1 9,8,4
2 -
3 -
4 8
5 4,3,6
6 4,7
7 1,1,4,2,4
8 3,6
9 -
Đầu Đuôi
0 0
7,7 1
7 2
8,5 3
6,5,7,7,1 4
- 5
5,8 6
6 7
0,1,4 8
1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 12-7-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 12-7-2019

G8 29
G7 099
G6 0712 4895 7397
G5 3799
G4 78596 20161 14660 15955
69380 93346 57509
G3 12761 65329
G2 03755
G1 77621
ĐB 979766
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 9,9,1
3 -
4 6
5 5,5
6 1,0,1,6
7 -
8 0
9 9,5,7,9,6
Đầu Đuôi
6,8 0
6,6,2 1
1 2
- 3
- 4
9,5,5 5
9,4,6 6
9 7
- 8
2,9,9,0,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 5-7-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 5-7-2019

G8 14
G7 067
G6 7227 0790 6938
G5 0211
G4 51874 60195 04395 42916
65868 75873 39753
G3 63476 98167
G2 93147
G1 77975
ĐB 150767
Đầu Đuôi
0 -
1 4,1,6
2 7
3 8
4 7
5 3
6 7,8,7,7
7 4,3,6,5
8 -
9 0,5,5
Đầu Đuôi
9 0
1 1
- 2
7,5 3
1,7 4
9,9,7 5
1,7 6
6,2,6,4,6 7
3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 28-6-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 28-6-2019

G8 81
G7 770
G6 7608 6030 3027
G5 1446
G4 60479 64986 90516 63429
59775 15821 78023
G3 01104 84315
G2 74115
G1 36993
ĐB 316726
Đầu Đuôi
0 8,4
1 6,5,5
2 7,9,1,3,6
3 0
4 6
5 -
6 -
7 0,9,5
8 1,6
9 3
Đầu Đuôi
7,3 0
8,2 1
- 2
2,9 3
0 4
7,1,1 5
4,8,1,2 6
2 7
0 8
7,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 21-6-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 21-6-2019

G8 19
G7 745
G6 2190 2407 2267
G5 6405
G4 18911 36106 68681 08786
88360 86161 85404
G3 60257 55867
G2 51129
G1 45495
ĐB 369268
Đầu Đuôi
0 7,5,6,4
1 9,1
2 9
3 -
4 5
5 7
6 7,0,1,7,8
7 -
8 1,6
9 0,5
Đầu Đuôi
9,6 0
1,8,6 1
- 2
- 3
0 4
4,0,9 5
0,8 6
0,6,5,6 7
6 8
1,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 14-6-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 14-6-2019

G8 00
G7 077
G6 5889 1569 6291
G5 0457
G4 42323 01606 64773 74853
29207 62801 93732
G3 14224 29460
G2 15151
G1 53058
ĐB 438905
Đầu Đuôi
0 0,6,7,1,5
1 -
2 3,4
3 2
4 -
5 7,3,1,8
6 9,0
7 7,3
8 9
9 1
Đầu Đuôi
0,6 0
9,0,5 1
3 2
2,7,5 3
2 4
0 5
0 6
7,5,0 7
5 8
8,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 7-6-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 7-6-2019

G8 87
G7 886
G6 4554 3947 3546
G5 1287
G4 81131 50325 69866 43239
49902 74161 16913
G3 04350 68422
G2 88100
G1 83393
ĐB 985830
Đầu Đuôi
0 2,0
1 3
2 5,2
3 1,9,0
4 7,6
5 4,0
6 6,1
7 -
8 7,6,7
9 3
Đầu Đuôi
5,0,3 0
3,6 1
0,2 2
1,9 3
5 4
2 5
8,4,6 6
8,4,8 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 31-5-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 31-5-2019

G8 02
G7 635
G6 8488 7249 1582
G5 2758
G4 62495 28265 28645 23200
03406 41612 51535
G3 31926 89938
G2 70813
G1 00501
ĐB 190035
Đầu Đuôi
0 2,0,6,1
1 2,3
2 6
3 5,5,8,5
4 9,5
5 8
6 5
7 -
8 8,2
9 5
Đầu Đuôi
0 0
0 1
0,8,1 2
1 3
- 4
3,9,6,4,3,3 5
0,2 6
- 7
8,5,3 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 24-5-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 24-5-2019

G8 11
G7 559
G6 6482 8062 8064
G5 4131
G4 23773 44036 83674 19842
33241 99545 65378
G3 67552 83286
G2 63946
G1 16624
ĐB 068705
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 4
3 1,6
4 2,1,5,6
5 9,2
6 2,4
7 3,4,8
8 2,6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
1,3,4 1
8,6,4,5 2
7 3
6,7,2 4
4,0 5
3,8,4 6
- 7
7 8
5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 17-5-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 17-5-2019

G8 96
G7 675
G6 1169 7999 2497
G5 1584
G4 06558 31335 67449 09210
07570 73857 40932
G3 53234 35015
G2 83119
G1 23270
ĐB 078627
Đầu Đuôi
0 -
1 0,5,9
2 7
3 5,2,4
4 9
5 8,7
6 9
7 5,0,0
8 4
9 6,9,7
Đầu Đuôi
1,7,7 0
- 1
3 2
- 3
8,3 4
7,3,1 5
9 6
9,5,2 7
5 8
6,9,4,1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 10-5-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 10-5-2019

G8 05
G7 694
G6 4424 8719 1019
G5 1248
G4 63446 50743 18775 77865
00858 28226 20571
G3 62477 34654
G2 09604
G1 36386
ĐB 609305
Đầu Đuôi
0 5,4,5
1 9,9
2 4,6
3 -
4 8,6,3
5 8,4
6 5
7 5,1,7
8 6
9 4
Đầu Đuôi
- 0
7 1
- 2
4 3
9,2,5,0 4
0,7,6,0 5
4,2,8 6
7 7
4,5 8
1,1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 3-5-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 3-5-2019

G8 06
G7 365
G6 9604 4407 0153
G5 4779
G4 66333 69592 33276 12017
77226 43779 63762
G3 75452 85678
G2 61071
G1 76907
ĐB 361625
Đầu Đuôi
0 6,4,7,7
1 7
2 6,5
3 3
4 -
5 3,2
6 5,2
7 9,6,9,8,1
8 -
9 2
Đầu Đuôi
- 0
7 1
9,6,5 2
5,3 3
0 4
6,2 5
0,7,2 6
0,1,0 7
7 8
7,7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 26-4-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 26-4-2019

G8 61
G7 101
G6 8814 8651 8243
G5 3755
G4 79572 71461 07725 49864
52091 10298 82755
G3 27171 65424
G2 35136
G1 11146
ĐB 784251
Đầu Đuôi
0 1
1 4
2 5,4
3 6
4 3,6
5 1,5,5,1
6 1,1,4
7 2,1
8 -
9 1,8
Đầu Đuôi
- 0
6,0,5,6,9,7,5 1
7 2
4 3
1,6,2 4
5,2,5 5
3,4 6
- 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 19-4-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 19-4-2019

G8 75
G7 221
G6 2305 5147 0831
G5 6160
G4 12936 72822 98432 72275
12860 69298 19245
G3 49071 50303
G2 94848
G1 88814
ĐB 872664
Đầu Đuôi
0 5,3
1 4
2 1,2
3 1,6,2
4 7,5,8
5 -
6 0,0,4
7 5,5,1
8 -
9 8
Đầu Đuôi
6,6 0
2,3,7 1
2,3 2
0 3
1,6 4
7,0,7,4 5
3 6
4 7
9,4 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 12-4-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 12-4-2019

G8 93
G7 733
G6 6101 4292 0190
G5 2378
G4 10491 53936 36276 18979
55738 49496 81016
G3 86434 50533
G2 25226
G1 48166
ĐB 740688
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 6
3 3,6,8,4,3
4 -
5 -
6 6
7 8,6,9
8 8
9 3,2,0,1,6
Đầu Đuôi
9 0
0,9 1
9 2
9,3,3 3
3 4
- 5
3,7,9,1,2,6 6
- 7
7,3,8 8
7 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 5-4-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 5-4-2019

G8 13
G7 618
G6 8703 8632 6449
G5 7760
G4 70991 39849 75499 87985
04012 56214 73153
G3 11504 62527
G2 03609
G1 63923
ĐB 390844
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 3,8,2,4
2 7,3
3 2
4 9,9,4
5 3
6 0
7 -
8 5
9 1,9
Đầu Đuôi
6 0
9 1
3,1 2
1,0,5,2 3
1,0,4 4
8 5
- 6
2 7
1 8
4,4,9,0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 29-3-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 29-3-2019

G8 90
G7 824
G6 3490 9355 9171
G5 9923
G4 78860 28629 07343 36145
96662 66456 18346
G3 73427 22854
G2 89244
G1 73107
ĐB 501845
Đầu Đuôi
0 7
1 -
2 4,3,9,7
3 -
4 3,5,6,4,5
5 5,6,4
6 0,2
7 1
8 -
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9,6 0
7 1
6 2
2,4 3
2,5,4 4
5,4,4 5
5,4 6
2,0 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 22-3-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 22-3-2019

G8 17
G7 182
G6 3189 7348 4882
G5 5846
G4 74098 76880 82388 74045
00231 66203 67143
G3 77083 97818
G2 45768
G1 38152
ĐB 242619
Đầu Đuôi
0 3
1 7,8,9
2 -
3 1
4 8,6,5,3
5 2
6 8
7 -
8 2,9,2,0,8,3
9 8
Đầu Đuôi
8 0
3 1
8,8,5 2
0,4,8 3
- 4
4 5
4 6
1 7
4,9,8,1,6 8
8,1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 15-3-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 15-3-2019

G8 21
G7 045
G6 9722 0204 4952
G5 7278
G4 29733 61950 19803 84118
65878 41343 53149
G3 37239 61213
G2 18641
G1 17067
ĐB 209263
Đầu Đuôi
0 4,3
1 8,3
2 1,2
3 3,9
4 5,3,9,1
5 2,0
6 7,3
7 8,8
8 -
9 -
Đầu Đuôi
5 0
2,4 1
2,5 2
3,0,4,1,6 3
0 4
4 5
- 6
6 7
7,1,7 8
4,3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 8-3-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 8-3-2019

G8 01
G7 343
G6 3127 4253 5120
G5 7560
G4 74940 84058 61331 89548
09261 82331 19457
G3 78054 85496
G2 35536
G1 54407
ĐB 658056
Đầu Đuôi
0 1,7
1 -
2 7,0
3 1,1,6
4 3,0,8
5 3,8,7,4,6
6 0,1
7 -
8 -
9 6
Đầu Đuôi
2,6,4 0
0,3,6,3 1
- 2
4,5 3
5 4
- 5
9,3,5 6
2,5,0 7
5,4 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 1-3-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 1-3-2019

G8 78
G7 099
G6 7547 0364 9886
G5 6234
G4 52833 20021 82314 99022
91803 09456 37867
G3 80241 76635
G2 64521
G1 93152
ĐB 598886
Đầu Đuôi
0 3
1 4
2 1,2,1
3 4,3,5
4 7,1
5 6,2
6 4,7
7 8
8 6,6
9 9
Đầu Đuôi
- 0
2,4,2 1
2,5 2
3,0 3
6,3,1 4
3 5
8,5,8 6
4,6 7
7 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 22-2-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 22-2-2019

G8 17
G7 610
G6 5320 2210 2398
G5 4000
G4 12745 83811 36377 00310
07864 08389 78890
G3 20665 77958
G2 69991
G1 47118
ĐB 813129
Đầu Đuôi
0 0
1 7,0,0,1,0,8
2 0,9
3 -
4 5
5 8
6 4,5
7 7
8 9
9 8,0,1
Đầu Đuôi
1,2,1,0,1,9 0
1,9 1
- 2
- 3
6 4
4,6 5
- 6
1,7 7
9,5,1 8
8,2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt