XSNT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 6-12-2019

G8 82
G7 938
G6 1214 9993 7996
G5 5440
G4 90083 34717 91725 09095
38130 83046 47454
G3 56811 12395
G2 39775
G1 89562
ĐB 039885
Đầu Đuôi
0 -
1 4,7,1
2 5
3 8,0
4 0,6
5 4
6 2
7 5
8 2,3,5
9 3,6,5,5
Đầu Đuôi
4,3 0
1 1
8,6 2
9,8 3
1,5 4
2,9,9,7,8 5
9,4 6
1 7
3 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Ninh Thuận trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
67 11 lần 00 9 lần 17 9 lần 54 9 lần 47 9 lần
46 9 lần 95 9 lần 11 9 lần 55 8 lần 31 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Ninh Thuận

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
78 28 ngày 24/05/2019
35 27 ngày 31/05/2019
89 25 ngày 14/06/2019
70 23 ngày 28/06/2019
61 19 ngày 26/07/2019
48 16 ngày 16/08/2019
24 16 ngày 16/08/2019
09 16 ngày 16/08/2019
99 15 ngày 23/08/2019
63 15 ngày 23/08/2019

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 29-11-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 29-11-2019

G8 07
G7 129
G6 4817 4082 9136
G5 7847
G4 71569 47994 68539 68197
84822 50015 86815
G3 42642 64855
G2 18236
G1 85081
ĐB 895652
Đầu Đuôi
0 7
1 7,5,5
2 9,2
3 6,9,6
4 7,2
5 5,2
6 9
7 -
8 2,1
9 4,7
Đầu Đuôi
- 0
8 1
8,2,4,5 2
- 3
9 4
1,1,5 5
3,3 6
0,1,4,9 7
- 8
2,6,3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 22-11-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 22-11-2019

G8 42
G7 954
G6 2623 2785 2447
G5 3793
G4 13838 95311 40410 72658
48251 66464 29782
G3 35907 50008
G2 00296
G1 03392
ĐB 176854
Đầu Đuôi
0 7,8
1 1,0
2 3
3 8
4 2,7
5 4,8,1,4
6 4
7 -
8 5,2
9 3,6,2
Đầu Đuôi
1 0
1,5 1
4,8,9 2
2,9 3
5,6,5 4
8 5
9 6
4,0 7
3,5,0 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 15-11-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 15-11-2019

G8 31
G7 418
G6 2762 6650 7219
G5 3692
G4 51605 60186 41628 75783
74271 72967 16820
G3 98843 64165
G2 96434
G1 73311
ĐB 401568
Đầu Đuôi
0 5
1 8,9,1
2 8,0
3 1,4
4 3
5 0
6 2,7,5,8
7 1
8 6,3
9 2
Đầu Đuôi
5,2 0
3,7,1 1
6,9 2
8,4 3
3 4
0,6 5
8 6
6 7
1,2,6 8
1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 8-11-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 8-11-2019

G8 32
G7 660
G6 5780 2704 8782
G5 0654
G4 50867 75916 62518 94771
03110 35882 75117
G3 52500 74031
G2 07173
G1 12112
ĐB 418005
Đầu Đuôi
0 4,0,5
1 6,8,0,7,2
2 -
3 2,1
4 -
5 4
6 0,7
7 1,3
8 0,2,2
9 -
Đầu Đuôi
6,8,1,0 0
7,3 1
3,8,8,1 2
7 3
0,5 4
0 5
1 6
6,1 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 1-11-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 1-11-2019

G8 44
G7 317
G6 1249 9467 5771
G5 1433
G4 54106 22813 44169 09125
50279 46838 68020
G3 09287 24469
G2 20990
G1 12557
ĐB 908608
Đầu Đuôi
0 6,8
1 7,3
2 5,0
3 3,8
4 4,9
5 7
6 7,9,9
7 1,9
8 7
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
7 1
- 2
3,1 3
4 4
2 5
0 6
1,6,8,5 7
3,0 8
4,6,7,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 25-10-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 25-10-2019

G8 39
G7 476
G6 1966 6518 4439
G5 3986
G4 47194 74522 66244 48180
62000 93177 77647
G3 44442 78176
G2 50779
G1 82559
ĐB 793340
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 2
3 9,9
4 4,7,2,0
5 9
6 6
7 6,7,6,9
8 6,0
9 4
Đầu Đuôi
8,0,4 0
- 1
2,4 2
- 3
9,4 4
- 5
7,6,8,7 6
7,4 7
1 8
3,3,7,5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 18-10-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 18-10-2019

G8 72
G7 504
G6 7822 9956 0849
G5 5562
G4 61525 39981 10851 63973
88232 56346 65164
G3 81442 66085
G2 52592
G1 68427
ĐB 033246
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 2,5,7
3 2
4 9,6,2,6
5 6,1
6 2,4
7 2,3
8 1,5
9 2
Đầu Đuôi
- 0
8,5 1
7,2,6,3,4,9 2
7 3
0,6 4
2,8 5
5,4,4 6
2 7
- 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 11-10-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 11-10-2019

G8 33
G7 727
G6 0266 3454 8823
G5 8201
G4 77808 20207 99323 21237
98002 79554 29443
G3 91202 22843
G2 35504
G1 32398
ĐB 472264
Đầu Đuôi
0 1,8,7,2,2,4
1 -
2 7,3,3
3 3,7
4 3,3
5 4,4
6 6,4
7 -
8 -
9 8
Đầu Đuôi
- 0
0 1
0,0 2
3,2,2,4,4 3
5,5,0,6 4
- 5
6 6
2,0,3 7
0,9 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 4-10-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 4-10-2019

G8 29
G7 643
G6 0101 4830 5853
G5 9288
G4 84242 70198 59446 34391
33025 10087 23055
G3 87525 75972
G2 06152
G1 25480
ĐB 804785
Đầu Đuôi
0 1
1 -
2 9,5,5
3 0
4 3,2,6
5 3,5,2
6 -
7 2
8 8,7,0,5
9 8,1
Đầu Đuôi
3,8 0
0,9 1
4,7,5 2
4,5 3
- 4
2,5,2,8 5
4 6
8 7
8,9 8
2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 27-9-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 27-9-2019

G8 25
G7 528
G6 5280 8281 6237
G5 3932
G4 48745 74160 62285 52040
70793 63291 86973
G3 31001 43419
G2 52784
G1 84822
ĐB 848394
Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 5,8,2
3 7,2
4 5,0
5 -
6 0
7 3
8 0,1,5,4
9 3,1,4
Đầu Đuôi
8,6,4 0
8,9,0 1
3,2 2
9,7 3
8,9 4
2,4,8 5
- 6
3 7
2 8
1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 20-9-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 20-9-2019

G8 10
G7 704
G6 5349 1591 9711
G5 5986
G4 64760 86480 66827 82343
59302 47017 80988
G3 09300 27162
G2 96398
G1 95853
ĐB 288526
Đầu Đuôi
0 4,2,0
1 0,1,7
2 7,6
3 -
4 9,3
5 3
6 0,2
7 -
8 6,0,8
9 1,8
Đầu Đuôi
1,6,8,0 0
9,1 1
0,6 2
4,5 3
0 4
- 5
8,2 6
2,1 7
8,9 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 13-9-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 13-9-2019

G8 17
G7 181
G6 7053 7572 4500
G5 3875
G4 90231 68549 05711 83668
58062 52129 97215
G3 21950 63814
G2 19455
G1 99755
ĐB 563072
Đầu Đuôi
0 0
1 7,1,5,4
2 9
3 1
4 9
5 3,0,5,5
6 8,2
7 2,5,2
8 1
9 -
Đầu Đuôi
0,5 0
8,3,1 1
7,6,7 2
5 3
1 4
7,1,5,5 5
- 6
1 7
6 8
4,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 6-9-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 6-9-2019

G8 77
G7 090
G6 3294 5874 3750
G5 5102
G4 04627 87310 71969 23247
09191 85337 48330
G3 29826 24395
G2 27947
G1 17614
ĐB 820285
Đầu Đuôi
0 2
1 0,4
2 7,6
3 7,0
4 7,7
5 0
6 9
7 7,4
8 5
9 0,4,1,5
Đầu Đuôi
9,5,1,3 0
9 1
0 2
- 3
9,7,1 4
9,8 5
2 6
7,2,4,3,4 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 30-8-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 30-8-2019

G8 75
G7 339
G6 3104 1671 6057
G5 6229
G4 97769 45421 70632 84292
19114 81772 92393
G3 17254 07084
G2 93360
G1 49058
ĐB 285988
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 9,1
3 9,2
4 -
5 7,4,8
6 9,0
7 5,1,2
8 4,8
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
7,2 1
3,9,7 2
9 3
0,1,5,8 4
7 5
- 6
5 7
5,8 8
3,2,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 23-8-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 23-8-2019

G8 01
G7 555
G6 6892 1616 5639
G5 6567
G4 07841 28063 83757 40245
33352 91945 80446
G3 65039 62105
G2 77499
G1 91218
ĐB 008221
Đầu Đuôi
0 1,5
1 6,8
2 1
3 9,9
4 1,5,5,6
5 5,7,2
6 7,3
7 -
8 -
9 2,9
Đầu Đuôi
- 0
0,4,2 1
9,5 2
6 3
- 4
5,4,4,0 5
1,4 6
6,5 7
1 8
3,3,9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 16-8-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 16-8-2019

G8 42
G7 112
G6 6665 0895 6209
G5 7460
G4 32305 50783 54797 72748
98422 51373 51102
G3 89580 06296
G2 45040
G1 94424
ĐB 995653
Đầu Đuôi
0 9,5,2
1 2
2 2,4
3 -
4 2,8,0
5 3
6 5,0
7 3
8 3,0
9 5,7,6
Đầu Đuôi
6,8,4 0
- 1
4,1,2,0 2
8,7,5 3
2 4
6,9,0 5
9 6
9 7
4 8
0 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 9-8-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 9-8-2019

G8 74
G7 613
G6 8967 2777 1238
G5 3699
G4 70911 34236 75002 55431
54863 89318 52017
G3 91043 42534
G2 11441
G1 07498
ĐB 502323
Đầu Đuôi
0 2
1 3,1,8,7
2 3
3 8,6,1,4
4 3,1
5 -
6 7,3
7 4,7
8 -
9 9,8
Đầu Đuôi
- 0
1,3,4 1
0 2
1,6,4,2 3
7,3 4
- 5
3 6
6,7,1 7
3,1,9 8
9 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 2-8-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 2-8-2019

G8 81
G7 931
G6 8763 4777 9968
G5 5368
G4 19865 80210 36700 52290
78101 29847 29205
G3 36523 02647
G2 00416
G1 89638
ĐB 340383
Đầu Đuôi
0 0,1,5
1 0,6
2 3
3 1,8
4 7,7
5 -
6 3,8,8,5
7 7
8 1,3
9 0
Đầu Đuôi
1,0,9 0
8,3,0 1
- 2
6,2,8 3
- 4
6,0 5
1 6
7,4,4 7
6,6,3 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 26-7-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 26-7-2019

G8 91
G7 410
G6 5817 3217 1531
G5 5855
G4 33861 24433 85861 16851
99091 07762 52685
G3 46250 16852
G2 18218
G1 61691
ĐB 966697
Đầu Đuôi
0 -
1 0,7,7,8
2 -
3 1,3
4 -
5 5,1,0,2
6 1,1,2
7 -
8 5
9 1,1,1,7
Đầu Đuôi
1,5 0
9,3,6,6,5,9,9 1
6,5 2
3 3
- 4
5,8 5
- 6
1,1,9 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 19-7-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 19-7-2019

G8 71
G7 564
G6 7571 2654 1900
G5 9174
G4 95908 85167 34519 94972
50774 59483 82353
G3 24218 65148
G2 90756
G1 40886
ĐB 049314
Đầu Đuôi
0 0,8
1 9,8,4
2 -
3 -
4 8
5 4,3,6
6 4,7
7 1,1,4,2,4
8 3,6
9 -
Đầu Đuôi
0 0
7,7 1
7 2
8,5 3
6,5,7,7,1 4
- 5
5,8 6
6 7
0,1,4 8
1 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 12-7-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 12-7-2019

G8 29
G7 099
G6 0712 4895 7397
G5 3799
G4 78596 20161 14660 15955
69380 93346 57509
G3 12761 65329
G2 03755
G1 77621
ĐB 979766
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 9,9,1
3 -
4 6
5 5,5
6 1,0,1,6
7 -
8 0
9 9,5,7,9,6
Đầu Đuôi
6,8 0
6,6,2 1
1 2
- 3
- 4
9,5,5 5
9,4,6 6
9 7
- 8
2,9,9,0,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 5-7-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 5-7-2019

G8 14
G7 067
G6 7227 0790 6938
G5 0211
G4 51874 60195 04395 42916
65868 75873 39753
G3 63476 98167
G2 93147
G1 77975
ĐB 150767
Đầu Đuôi
0 -
1 4,1,6
2 7
3 8
4 7
5 3
6 7,8,7,7
7 4,3,6,5
8 -
9 0,5,5
Đầu Đuôi
9 0
1 1
- 2
7,5 3
1,7 4
9,9,7 5
1,7 6
6,2,6,4,6 7
3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 28-6-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 28-6-2019

G8 81
G7 770
G6 7608 6030 3027
G5 1446
G4 60479 64986 90516 63429
59775 15821 78023
G3 01104 84315
G2 74115
G1 36993
ĐB 316726
Đầu Đuôi
0 8,4
1 6,5,5
2 7,9,1,3,6
3 0
4 6
5 -
6 -
7 0,9,5
8 1,6
9 3
Đầu Đuôi
7,3 0
8,2 1
- 2
2,9 3
0 4
7,1,1 5
4,8,1,2 6
2 7
0 8
7,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 21-6-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 21-6-2019

G8 19
G7 745
G6 2190 2407 2267
G5 6405
G4 18911 36106 68681 08786
88360 86161 85404
G3 60257 55867
G2 51129
G1 45495
ĐB 369268
Đầu Đuôi
0 7,5,6,4
1 9,1
2 9
3 -
4 5
5 7
6 7,0,1,7,8
7 -
8 1,6
9 0,5
Đầu Đuôi
9,6 0
1,8,6 1
- 2
- 3
0 4
4,0,9 5
0,8 6
0,6,5,6 7
6 8
1,2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 14-6-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 14-6-2019

G8 00
G7 077
G6 5889 1569 6291
G5 0457
G4 42323 01606 64773 74853
29207 62801 93732
G3 14224 29460
G2 15151
G1 53058
ĐB 438905
Đầu Đuôi
0 0,6,7,1,5
1 -
2 3,4
3 2
4 -
5 7,3,1,8
6 9,0
7 7,3
8 9
9 1
Đầu Đuôi
0,6 0
9,0,5 1
3 2
2,7,5 3
2 4
0 5
0 6
7,5,0 7
5 8
8,6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 7-6-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 7-6-2019

G8 87
G7 886
G6 4554 3947 3546
G5 1287
G4 81131 50325 69866 43239
49902 74161 16913
G3 04350 68422
G2 88100
G1 83393
ĐB 985830
Đầu Đuôi
0 2,0
1 3
2 5,2
3 1,9,0
4 7,6
5 4,0
6 6,1
7 -
8 7,6,7
9 3
Đầu Đuôi
5,0,3 0
3,6 1
0,2 2
1,9 3
5 4
2 5
8,4,6 6
8,4,8 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 31-5-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 31-5-2019

G8 02
G7 635
G6 8488 7249 1582
G5 2758
G4 62495 28265 28645 23200
03406 41612 51535
G3 31926 89938
G2 70813
G1 00501
ĐB 190035
Đầu Đuôi
0 2,0,6,1
1 2,3
2 6
3 5,5,8,5
4 9,5
5 8
6 5
7 -
8 8,2
9 5
Đầu Đuôi
0 0
0 1
0,8,1 2
1 3
- 4
3,9,6,4,3,3 5
0,2 6
- 7
8,5,3 8
4 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 24-5-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 24-5-2019

G8 11
G7 559
G6 6482 8062 8064
G5 4131
G4 23773 44036 83674 19842
33241 99545 65378
G3 67552 83286
G2 63946
G1 16624
ĐB 068705
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 4
3 1,6
4 2,1,5,6
5 9,2
6 2,4
7 3,4,8
8 2,6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
1,3,4 1
8,6,4,5 2
7 3
6,7,2 4
4,0 5
3,8,4 6
- 7
7 8
5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 17-5-2019

XSMT » XSMT thứ 6 » SX NT » XS NT ngày 17-5-2019

G8 96
G7 675
G6 1169 7999 2497
G5 1584
G4 06558 31335 67449 09210
07570 73857 40932
G3 53234 35015
G2 83119
G1 23270
ĐB 078627
Đầu Đuôi
0 -
1 0,5,9
2 7
3 5,2,4
4 9
5 8,7
6 9
7 5,0,0
8 4
9 6,9,7
Đầu Đuôi
1,7,7 0
- 1
3 2
- 3
8,3 4
7,3,1 5
9 6
9,5,2 7
5 8
6,9,4,1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt