XSPY 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Phú Yên 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 5-4-2021

G8 47
G7 106
G6 8640 9717 1744
G5 8250
G4 44441 57008 27203 79079
90585 98997 04741
G3 39037 33784
G2 57182
G1 90408
ĐB 315288
Đầu Đuôi
0 6,8,3,8
1 7
2 -
3 7
4 7,0,4,1,1
5 0
6 -
7 9
8 5,4,2,8
9 7
Đầu Đuôi
4,5 0
4,4 1
8 2
0 3
4,8 4
8 5
0 6
4,1,9,3 7
0,0,8 8
7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Phú Yên trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
44 12 lần 50 11 lần 56 11 lần 25 10 lần 20 10 lần
77 10 lần 96 9 lần 88 9 lần 39 9 lần 18 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Phú Yên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
31 28 ngày 21/09/2020
02 23 ngày 26/10/2020
58 19 ngày 23/11/2020
30 17 ngày 07/12/2020
59 16 ngày 14/12/2020
54 16 ngày 14/12/2020
36 15 ngày 21/12/2020
66 15 ngày 21/12/2020
53 15 ngày 21/12/2020
07 15 ngày 21/12/2020

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 29-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 29-3-2021

G8 24
G7 973
G6 7648 6005 7004
G5 5164
G4 87283 38381 83311 18282
99581 14645 22501
G3 02956 47008
G2 71420
G1 69145
ĐB 956225
Đầu Đuôi
0 5,4,1,8
1 1
2 4,0,5
3 -
4 8,5,5
5 6
6 4
7 3
8 3,1,2,1
9 -
Đầu Đuôi
2 0
8,1,8,0 1
8 2
7,8 3
2,0,6 4
0,4,4,2 5
5 6
- 7
4,0 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 22-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 22-3-2021

G8 72
G7 788
G6 6850 5019 8819
G5 6917
G4 75612 28770 72417 22951
74318 32580 15708
G3 98078 22767
G2 10071
G1 76197
ĐB 464197
Đầu Đuôi
0 8
1 9,9,7,2,7,8
2 -
3 -
4 -
5 0,1
6 7
7 2,0,8,1
8 8,0
9 7,7
Đầu Đuôi
5,7,8 0
5,7 1
7,1 2
- 3
- 4
- 5
- 6
1,1,6,9,9 7
8,1,0,7 8
1,1 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 15-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 15-3-2021

G8 12
G7 495
G6 7721 3180 6650
G5 6369
G4 54718 59705 20975 79097
60416 36314 31374
G3 20525 80152
G2 82375
G1 29816
ĐB 285463
Đầu Đuôi
0 5
1 2,8,6,4,6
2 1,5
3 -
4 -
5 0,2
6 9,3
7 5,4,5
8 0
9 5,7
Đầu Đuôi
8,5 0
2 1
1,5 2
6 3
1,7 4
9,0,7,2,7 5
1,1 6
9 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 8-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 8-3-2021

G8 40
G7 503
G6 0737 1256 8445
G5 5609
G4 18234 01219 18483 88221
27057 24037 77660
G3 12380 65076
G2 75678
G1 77380
ĐB 244529
Đầu Đuôi
0 3,9
1 9
2 1,9
3 7,4,7
4 0,5
5 6,7
6 0
7 6,8
8 3,0,0
9 -
Đầu Đuôi
4,6,8,8 0
2 1
- 2
0,8 3
3 4
4 5
5,7 6
3,5,3 7
7 8
0,1,2 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 1-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 1-3-2021

G8 11
G7 398
G6 6440 4685 6150
G5 8357
G4 88109 24587 96000 18685
06448 19662 16950
G3 86644 10420
G2 00067
G1 57913
ĐB 666323
Đầu Đuôi
0 9,0
1 1,3
2 0,3
3 -
4 0,8,4
5 0,7,0
6 2,7
7 -
8 5,7,5
9 8
Đầu Đuôi
4,5,0,5,2 0
1 1
6 2
1,2 3
4 4
8,8 5
- 6
5,8,6 7
9,4 8
0 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 22-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 22-2-2021

G8 92
G7 388
G6 1508 5699 7820
G5 9144
G4 96838 43392 86460 10583
80049 45061 08992
G3 25139 64057
G2 87563
G1 68978
ĐB 474785
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 0
3 8,9
4 4,9
5 7
6 0,1,3
7 8
8 8,3,5
9 2,9,2,2
Đầu Đuôi
2,6 0
6 1
9,9,9 2
8,6 3
4 4
8 5
- 6
5 7
8,0,3,7 8
9,4,3 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 15-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 15-2-2021

G8 22
G7 920
G6 7213 2197 5039
G5 8020
G4 14140 98374 69000 40761
73812 13575 70018
G3 06944 17128
G2 25776
G1 38643
ĐB 854877
Đầu Đuôi
0 0
1 3,2,8
2 2,0,0,8
3 9
4 0,4,3
5 -
6 1
7 4,5,6,7
8 -
9 7
Đầu Đuôi
2,2,4,0 0
6 1
2,1 2
1,4 3
7,4 4
7 5
7 6
9,7 7
1,2 8
3 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 8-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 8-2-2021

G8 13
G7 839
G6 5873 4443 7074
G5 2291
G4 87516 90210 27035 77073
89284 72243 87933
G3 83079 71541
G2 75910
G1 79168
ĐB 945364
Đầu Đuôi
0 -
1 3,6,0,0
2 -
3 9,5,3
4 3,3,1
5 -
6 8,4
7 3,4,3,9
8 4
9 1
Đầu Đuôi
1,1 0
9,4 1
- 2
1,7,4,7,4,3 3
7,8,6 4
3 5
1 6
- 7
6 8
3,7 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 1-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 1-2-2021

G8 50
G7 691
G6 7547 1905 9586
G5 0118
G4 60185 02282 31986 63772
30915 61816 30793
G3 99191 42217
G2 92877
G1 83856
ĐB 311841
Đầu Đuôi
0 5
1 8,5,6,7
2 -
3 -
4 7,1
5 0,6
6 -
7 2,7
8 6,5,2,6
9 1,3,1
Đầu Đuôi
5 0
9,9,4 1
8,7 2
9 3
- 4
0,8,1 5
8,8,1,5 6
4,1,7 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 25-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 25-1-2021

G8 42
G7 994
G6 2390 1429 0632
G5 6246
G4 98735 86919 02827 01011
02723 69567 84796
G3 99426 63643
G2 78757
G1 56196
ĐB 226388
Đầu Đuôi
0 -
1 9,1
2 9,7,3,6
3 2,5
4 2,6,3
5 7
6 7
7 -
8 8
9 4,0,6,6
Đầu Đuôi
9 0
1 1
4,3 2
2,4 3
9 4
3 5
4,9,2,9 6
2,6,5 7
8 8
2,1 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 18-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 18-1-2021

G8 88
G7 599
G6 7986 7401 5410
G5 8568
G4 44338 03911 78165 21716
07393 30357 71123
G3 98418 49149
G2 49929
G1 20248
ĐB 266089
Đầu Đuôi
0 1
1 0,1,6,8
2 3,9
3 8
4 9,8
5 7
6 8,5
7 -
8 8,6,9
9 9,3
Đầu Đuôi
1 0
0,1 1
- 2
9,2 3
- 4
6 5
8,1 6
5 7
8,6,3,1,4 8
9,4,2,8 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 11-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 11-1-2021

G8 26
G7 434
G6 5726 8644 0596
G5 3263
G4 52352 38662 49709 95112
31756 41837 86215
G3 81332 55847
G2 74117
G1 75126
ĐB 038803
Đầu Đuôi
0 9,3
1 2,5,7
2 6,6,6
3 4,7,2
4 4,7
5 2,6
6 3,2
7 -
8 -
9 6
Đầu Đuôi
- 0
- 1
5,6,1,3 2
6,0 3
3,4 4
1 5
2,2,9,5,2 6
3,4,1 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 4-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 4-1-2021

G8 45
G7 155
G6 9357 7005 2438
G5 8286
G4 35192 72568 00871 59013
56821 57548 44510
G3 10249 31568
G2 21124
G1 97725
ĐB 674382
Đầu Đuôi
0 5
1 3,0
2 1,4,5
3 8
4 5,8,9
5 5,7
6 8,8
7 1
8 6,2
9 2
Đầu Đuôi
1 0
7,2 1
9,8 2
1 3
2 4
4,5,0,2 5
8 6
5 7
3,6,4,6 8
4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt