XSPY 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Phú Yên 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 28-9-2020

G8 03
G7 058
G6 5408 0954 9786
G5 5518
G4 84727 56459 15088 31844
43897 78642 19526
G3 82783 69509
G2 31833
G1 81975
ĐB 433236
Đầu Đuôi
0 3,8,9
1 8
2 7,6
3 3,6
4 4,2
5 8,4,9
6 -
7 5
8 6,8,3
9 7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
4 2
0,8,3 3
5,4 4
7 5
8,2,3 6
2,9 7
5,0,1,8 8
5,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Phú Yên trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
14 9 lần 97 9 lần 44 9 lần 21 9 lần 76 9 lần
45 8 lần 01 8 lần 29 8 lần 63 8 lần 69 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Phú Yên

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
67 22 ngày 27/04/2020
99 21 ngày 04/05/2020
13 18 ngày 25/05/2020
52 17 ngày 01/06/2020
00 15 ngày 15/06/2020
02 15 ngày 15/06/2020
22 13 ngày 29/06/2020
15 13 ngày 29/06/2020
57 11 ngày 13/07/2020
87 11 ngày 13/07/2020

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 21-9-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 21-9-2020

G8 28
G7 382
G6 4968 6009 5956
G5 0196
G4 02933 63091 31014 23078
07831 11366 68001
G3 86150 76484
G2 21077
G1 31939
ĐB 865018
Đầu Đuôi
0 9,1
1 4,8
2 8
3 3,1,9
4 -
5 6,0
6 8,6
7 8,7
8 2,4
9 6,1
Đầu Đuôi
5 0
9,3,0 1
8 2
3 3
1,8 4
- 5
5,9,6 6
7 7
2,6,7,1 8
0,3 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 14-9-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 14-9-2020

G8 32
G7 997
G6 9616 7218 7932
G5 1310
G4 17907 52725 61478 64663
82058 06244 15937
G3 41425 53206
G2 79556
G1 98925
ĐB 986361
Đầu Đuôi
0 7,6
1 6,8,0
2 5,5,5
3 2,2,7
4 4
5 8,6
6 3,1
7 8
8 -
9 7
Đầu Đuôi
1 0
6 1
3,3 2
6 3
4 4
2,2,2 5
1,0,5 6
9,0,3 7
1,7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 7-9-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 7-9-2020

G8 38
G7 884
G6 6071 5597 7870
G5 3514
G4 49036 09295 08618 72894
36131 97675 73121
G3 66069 12429
G2 24873
G1 33072
ĐB 805250
Đầu Đuôi
0 -
1 4,8
2 1,9
3 8,6,1
4 -
5 0
6 9
7 1,0,5,3,2
8 4
9 7,5,4
Đầu Đuôi
7,5 0
7,3,2 1
7 2
7 3
8,1,9 4
9,7 5
3 6
9 7
3,1 8
6,2 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 31-8-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 31-8-2020

G8 08
G7 760
G6 7698 8191 4862
G5 1289
G4 61104 59043 47607 89663
78970 11129 08120
G3 79629 37156
G2 78720
G1 89443
ĐB 277008
Đầu Đuôi
0 8,4,7,8
1 -
2 9,0,9,0
3 -
4 3,3
5 6
6 0,2,3
7 0
8 9
9 8,1
Đầu Đuôi
6,7,2,2 0
9 1
6 2
4,6,4 3
0 4
- 5
5 6
0 7
0,9,0 8
8,2,2 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 24-8-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 24-8-2020

G8 58
G7 403
G6 1311 1524 2145
G5 0724
G4 73338 75001 78901 83681
89848 87903 03314
G3 70871 47676
G2 12090
G1 29294
ĐB 036040
Đầu Đuôi
0 3,1,1,3
1 1,4
2 4,4
3 8
4 5,8,0
5 8
6 -
7 1,6
8 1
9 0,4
Đầu Đuôi
9,4 0
1,0,0,8,7 1
- 2
0,0 3
2,2,1,9 4
4 5
7 6
- 7
5,3,4 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 17-8-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 17-8-2020

G8 49
G7 305
G6 0272 3046 2729
G5 7112
G4 82953 37569 69024 27814
06110 79730 23736
G3 67093 17950
G2 95688
G1 46183
ĐB 378493
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4,0
2 9,4
3 0,6
4 9,6
5 3,0
6 9
7 2
8 8,3
9 3,3
Đầu Đuôi
1,3,5 0
- 1
7,1 2
5,9,8,9 3
2,1 4
0 5
4,3 6
- 7
8 8
4,2,6 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 10-8-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 10-8-2020

G8 97
G7 851
G6 4377 8897 9674
G5 8576
G4 54437 12061 32351 68323
80841 36537 61535
G3 37673 86081
G2 79250
G1 82774
ĐB 242845
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 3
3 7,7,5
4 1,5
5 1,1,0
6 1
7 7,4,6,3,4
8 1
9 7,7
Đầu Đuôi
5 0
5,6,5,4,8 1
- 2
2,7 3
7,7 4
3,4 5
7 6
9,7,9,3,3 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 3-8-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 3-8-2020

G8 68
G7 896
G6 7017 0069 2476
G5 6714
G4 29894 08879 79589 49046
45703 92840 53814
G3 91592 99108
G2 97462
G1 85459
ĐB 325724
Đầu Đuôi
0 3,8
1 7,4,4
2 4
3 -
4 6,0
5 9
6 8,9,2
7 6,9
8 9
9 6,4,2
Đầu Đuôi
4 0
- 1
9,6 2
0 3
1,9,1,2 4
- 5
9,7,4 6
1 7
6,0 8
6,7,8,5 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 27-7-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 27-7-2020

G8 43
G7 705
G6 2111 7951 0134
G5 7859
G4 07231 87420 79047 33408
27807 05863 90234
G3 46964 68671
G2 42980
G1 04303
ĐB 078621
Đầu Đuôi
0 5,8,7,3
1 1
2 0,1
3 4,1,4
4 3,7
5 1,9
6 3,4
7 1
8 0
9 -
Đầu Đuôi
2,8 0
1,5,3,7,2 1
- 2
4,6,0 3
3,3,6 4
0 5
- 6
4,0 7
0 8
5 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 20-7-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 20-7-2020

G8 06
G7 398
G6 3684 0685 2601
G5 5469
G4 21955 51327 50756 55397
75328 08265 03754
G3 69376 45804
G2 91021
G1 62704
ĐB 299589
Đầu Đuôi
0 6,1,4,4
1 -
2 7,8,1
3 -
4 -
5 5,6,4
6 9,5
7 6
8 4,5,9
9 8,7
Đầu Đuôi
- 0
0,2 1
- 2
- 3
8,5,0,0 4
8,5,6 5
0,5,7 6
2,9 7
9,2 8
6,8 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 13-7-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 13-7-2020

G8 73
G7 044
G6 9376 2037 6157
G5 6884
G4 37535 41410 20130 73345
70098 73636 83844
G3 89256 28571
G2 19310
G1 08504
ĐB 137187
Đầu Đuôi
0 4
1 0,0
2 -
3 7,5,0,6
4 4,5,4
5 7,6
6 -
7 3,6,1
8 4,7
9 8
Đầu Đuôi
1,3,1 0
7 1
- 2
7 3
4,8,4,0 4
3,4 5
7,3,5 6
3,5,8 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 6-7-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 6-7-2020

G8 79
G7 975
G6 0905 2182 5309
G5 1421
G4 61984 61016 04435 08001
23058 40001 91172
G3 85282 81160
G2 59071
G1 38423
ĐB 278818
Đầu Đuôi
0 5,9,1,1
1 6,8
2 1,3
3 5
4 -
5 8
6 0
7 9,5,2,1
8 2,4,2
9 -
Đầu Đuôi
6 0
2,0,0,7 1
8,7,8 2
2 3
8 4
7,0,3 5
1 6
- 7
5,1 8
7,0 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 29-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 29-6-2020

G8 22
G7 501
G6 0929 4321 4676
G5 4018
G4 06651 08720 69990 55015
49451 77524 70239
G3 60659 54566
G2 72731
G1 13468
ĐB 378557
Đầu Đuôi
0 1
1 8,5
2 2,9,1,0,4
3 9,1
4 -
5 1,1,9,7
6 6,8
7 6
8 -
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
0,2,5,5,3 1
2 2
- 3
2 4
1 5
7,6 6
5 7
1,6 8
2,3,5 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 22-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 22-6-2020

G8 86
G7 378
G6 4621 1028 0527
G5 9635
G4 22047 54798 84450 53009
60131 02480 76623
G3 22828 84444
G2 47742
G1 34857
ĐB 826016
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 1,8,7,3,8
3 5,1
4 7,4,2
5 0,7
6 -
7 8
8 6,0
9 8
Đầu Đuôi
5,8 0
2,3 1
4 2
2 3
4 4
3 5
8,1 6
2,4,5 7
7,2,9,2 8
0 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 15-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 15-6-2020

G8 40
G7 064
G6 9788 4502 2257
G5 9220
G4 17514 52971 13533 96747
36100 60351 59346
G3 44155 39946
G2 05173
G1 35358
ĐB 035469
Đầu Đuôi
0 2,0
1 4
2 0
3 3
4 0,7,6,6
5 7,1,5,8
6 4,9
7 1,3
8 8
9 -
Đầu Đuôi
4,2,0 0
7,5 1
0 2
3,7 3
6,1 4
5 5
4,4 6
5,4 7
8,5 8
6 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 8-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 8-6-2020

G8 37
G7 834
G6 4047 2675 1434
G5 7758
G4 42727 13802 81463 44464
99793 88132 55748
G3 03266 67377
G2 82141
G1 73221
ĐB 982136
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 7,1
3 7,4,4,2,6
4 7,8,1
5 8
6 3,4,6
7 5,7
8 -
9 3
Đầu Đuôi
- 0
4,2 1
0,3 2
6,9 3
3,3,6 4
7 5
6,3 6
3,4,2,7 7
5,4 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 1-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 1-6-2020

G8 78
G7 657
G6 9653 5498 5521
G5 2900
G4 10776 14160 65563 95592
86552 29148 96975
G3 48509 33521
G2 15569
G1 97322
ĐB 683553
Đầu Đuôi
0 0,9
1 -
2 1,1,2
3 -
4 8
5 7,3,2,3
6 0,3,9
7 8,6,5
8 -
9 8,2
Đầu Đuôi
0,6 0
2,2 1
9,5,2 2
5,6,5 3
- 4
7 5
7 6
5 7
7,9,4 8
0,6 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 25-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 25-5-2020

G8 46
G7 465
G6 9646 9606 3729
G5 2295
G4 76748 49074 72487 04041
66833 93638 81783
G3 82997 95515
G2 00108
G1 10313
ĐB 404590
Đầu Đuôi
0 6,8
1 5,3
2 9
3 3,8
4 6,6,8,1
5 -
6 5
7 4
8 7,3
9 5,7,0
Đầu Đuôi
9 0
4 1
- 2
3,8,1 3
7 4
6,9,1 5
4,4,0 6
8,9 7
4,3,0 8
2 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 18-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 18-5-2020

G8 44
G7 372
G6 0663 7825 0578
G5 4978
G4 54024 79469 09832 00953
97760 74355 74080
G3 57945 22565
G2 75624
G1 70729
ĐB 747637
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 5,4,4,9
3 2,7
4 4,5
5 3,5
6 3,9,0,5
7 2,8,8
8 0
9 -
Đầu Đuôi
6,8 0
- 1
7,3 2
6,5 3
4,2,2 4
2,5,4,6 5
- 6
3 7
7,7 8
6,2 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 11-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 11-5-2020

G8 65
G7 359
G6 5025 9707 3995
G5 5422
G4 60939 62468 33562 23894
68090 05758 18101
G3 94718 04752
G2 74529
G1 08659
ĐB 793798
Đầu Đuôi
0 7,1
1 8
2 5,2,9
3 9
4 -
5 9,8,2,9
6 5,8,2
7 -
8 -
9 5,4,0,8
Đầu Đuôi
9 0
0 1
2,6,5 2
- 3
9 4
6,2,9 5
- 6
0 7
6,5,1,9 8
5,3,2,5 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 4-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 4-5-2020

G8 63
G7 330
G6 9152 7845 1018
G5 7141
G4 47035 10145 14664 62145
17779 59699 42599
G3 75080 08017
G2 67610
G1 23552
ĐB 477213
Đầu Đuôi
0 -
1 8,7,0,3
2 -
3 0,5
4 5,1,5,5
5 2,2
6 3,4
7 9
8 0
9 9,9
Đầu Đuôi
3,8,1 0
4 1
5,5 2
6,1 3
6 4
4,3,4,4 5
- 6
1 7
1 8
7,9,9 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 27-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 27-4-2020

G8 10
G7 252
G6 5732 0574 8567
G5 6200
G4 25781 59005 93300 34056
03189 92910 63009
G3 05611 57285
G2 59538
G1 96940
ĐB 429188
Đầu Đuôi
0 0,5,0,9
1 0,0,1
2 -
3 2,8
4 0
5 2,6
6 7
7 4
8 1,9,5,8
9 -
Đầu Đuôi
1,0,0,1,4 0
8,1 1
5,3 2
- 3
7 4
0,8 5
5 6
6 7
3,8 8
8,0 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 20-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 20-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 13-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 13-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 6-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 6-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 30-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 30-3-2020

G8 87
G7 591
G6 2439 2344 6587
G5 2059
G4 05170 19426 91063 69375
54970 80431 67077
G3 91511 21897
G2 90444
G1 59328
ĐB 715990
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 6,8
3 9,1
4 4,4
5 9
6 3
7 0,5,0,7
8 7,7
9 1,7,0
Đầu Đuôi
7,7,9 0
9,3,1 1
- 2
6 3
4,4 4
7 5
2 6
8,8,7,9 7
2 8
3,5 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 23-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 23-3-2020

G8 86
G7 388
G6 8114 1104 6670
G5 6360
G4 16376 69355 61345 27544
59181 96175 68610
G3 67783 60202
G2 96133
G1 85085
ĐB 804688
Đầu Đuôi
0 4,2
1 4,0
2 -
3 3
4 5,4
5 5
6 0
7 0,6,5
8 6,8,1,3,5,8
9 -
Đầu Đuôi
7,6,1 0
8 1
0 2
8,3 3
1,0,4 4
5,4,7,8 5
8,7 6
- 7
8,8 8
- 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 16-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 16-3-2020

G8 71
G7 162
G6 6875 6379 9092
G5 0813
G4 55852 71931 02823 31660
70595 31870 92874
G3 91787 47236
G2 87514
G1 86584
ĐB 625200
Đầu Đuôi
0 0
1 3,4
2 3
3 1,6
4 -
5 2
6 2,0
7 1,5,9,0,4
8 7,4
9 2,5
Đầu Đuôi
6,7,0 0
7,3 1
6,9,5 2
1,2 3
7,1,8 4
7,9 5
3 6
8 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Phú Yên thứ 2 ngày 9-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX PY » XS PY ngày 9-3-2020

G8 27
G7 605
G6 3030 5369 3471
G5 9176
G4 47504 53781 94903 04698
05753 01313 50654
G3 95833 72416
G2 00717
G1 16697
ĐB 787724
Đầu Đuôi
0 5,4,3
1 3,6,7
2 7,4
3 0,3
4 -
5 3,4
6 9
7 1,6
8 1
9 8,7
Đầu Đuôi
3 0
7,8 1
- 2
0,5,1,3 3
0,5,2 4
0 5
7,1 6
2,1,9 7
9 8
6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt