XSQB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Bình 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 3-12-2020

G8 11
G7 232
G6 0226 8621 2327
G5 9582
G4 62148 09259 12503 71618
62815 41452 14555
G3 31018 70796
G2 47141
G1 01086
ĐB 423166
Đầu Đuôi
0 3
1 1,8,5,8
2 6,1,7
3 2
4 8,1
5 9,2,5
6 6
7 -
8 2,6
9 6
Đầu Đuôi
- 0
1,2,4 1
3,8,5 2
0 3
- 4
1,5 5
2,9,8,6 6
2 7
4,1,1 8
5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Bình trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
56 14 lần 46 12 lần 05 12 lần 51 11 lần 06 11 lần
40 10 lần 15 9 lần 45 9 lần 29 9 lần 41 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Bình

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
47 28 ngày 21/05/2020
43 26 ngày 04/06/2020
85 20 ngày 16/07/2020
34 19 ngày 23/07/2020
75 15 ngày 20/08/2020
94 14 ngày 27/08/2020
17 13 ngày 03/09/2020
83 13 ngày 03/09/2020
00 12 ngày 10/09/2020
50 11 ngày 17/09/2020

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 26-11-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 26-11-2020

G8 11
G7 345
G6 0245 8169 1705
G5 7251
G4 36586 51328 49853 77152
33097 14955 72029
G3 85468 27340
G2 88237
G1 70677
ĐB 315853
Đầu Đuôi
0 5
1 1
2 8,9
3 7
4 5,5,0
5 1,3,2,5,3
6 9,8
7 7
8 6
9 7
Đầu Đuôi
4 0
1,5 1
5 2
5,5 3
- 4
4,4,0,5 5
8 6
9,3,7 7
2,6 8
6,2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 19-11-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 19-11-2020

G8 38
G7 401
G6 9395 0470 6905
G5 8448
G4 73281 83780 31699 98192
81014 45082 39410
G3 24255 64828
G2 33082
G1 15244
ĐB 907388
Đầu Đuôi
0 1,5
1 4,0
2 8
3 8
4 8,4
5 5
6 -
7 0
8 1,0,2,2,8
9 5,9,2
Đầu Đuôi
7,8,1 0
0,8 1
9,8,8 2
- 3
1,4 4
9,0,5 5
- 6
- 7
3,4,2,8 8
9 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 12-11-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 12-11-2020

G8 52
G7 514
G6 5132 7590 1609
G5 8706
G4 98605 04774 33951 67214
32116 07026 96567
G3 69671 34953
G2 57107
G1 52573
ĐB 021013
Đầu Đuôi
0 9,6,5,7
1 4,4,6,3
2 6
3 2
4 -
5 2,1,3
6 7
7 4,1,3
8 -
9 0
Đầu Đuôi
9 0
5,7 1
5,3 2
5,7,1 3
1,7,1 4
0 5
0,1,2 6
6,0 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 5-11-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 5-11-2020

G8 58
G7 954
G6 1772 5123 9942
G5 5463
G4 75316 10966 22229 72349
19805 75677 81167
G3 88207 86335
G2 73996
G1 33740
ĐB 711057
Đầu Đuôi
0 5,7
1 6
2 3,9
3 5
4 2,9,0
5 8,4,7
6 3,6,7
7 2,7
8 -
9 6
Đầu Đuôi
4 0
- 1
7,4 2
2,6 3
5 4
0,3 5
1,6,9 6
7,6,0,5 7
5 8
2,4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 29-10-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 29-10-2020

G8 02
G7 795
G6 6472 1082 5407
G5 4608
G4 36690 30022 55415 93244
31271 46792 41864
G3 62503 98560
G2 53644
G1 78856
ĐB 454997
Đầu Đuôi
0 2,7,8,3
1 5
2 2
3 -
4 4,4
5 6
6 4,0
7 2,1
8 2
9 5,0,2,7
Đầu Đuôi
9,6 0
7 1
0,7,8,2,9 2
0 3
4,6,4 4
9,1 5
5 6
0,9 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 22-10-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 22-10-2020

G8 80
G7 156
G6 9726 3687 4241
G5 4851
G4 82104 51664 86060 74908
83897 08059 30320
G3 80190 62389
G2 41998
G1 45293
ĐB 728919
Đầu Đuôi
0 4,8
1 9
2 6,0
3 -
4 1
5 6,1,9
6 4,0
7 -
8 0,7,9
9 7,0,8,3
Đầu Đuôi
8,6,2,9 0
4,5 1
- 2
9 3
0,6 4
- 5
5,2 6
8,9 7
0,9 8
5,8,1 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 15-10-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 15-10-2020

G8 06
G7 601
G6 9348 6853 4976
G5 5962
G4 80515 88471 04246 43159
51029 93578 20139
G3 79641 02682
G2 58115
G1 41440
ĐB 597319
Đầu Đuôi
0 6,1
1 5,5,9
2 9
3 9
4 8,6,1,0
5 3,9
6 2
7 6,1,8
8 2
9 -
Đầu Đuôi
4 0
0,7,4 1
6,8 2
5 3
- 4
1,1 5
0,7,4 6
- 7
4,7 8
5,2,3,1 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 8-10-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 8-10-2020

G8 49
G7 076
G6 8106 3989 1306
G5 5333
G4 68278 98584 72879 23570
82821 03322 16920
G3 92959 78131
G2 55140
G1 45464
ĐB 834316
Đầu Đuôi
0 6,6
1 6
2 1,2,0
3 3,1
4 9,0
5 9
6 4
7 6,8,9,0
8 9,4
9 -
Đầu Đuôi
7,2,4 0
2,3 1
2 2
3 3
8,6 4
- 5
7,0,0,1 6
- 7
7 8
4,8,7,5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 1-10-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 1-10-2020

G8 84
G7 606
G6 0177 9635 0091
G5 8761
G4 67174 01076 79229 44370
82767 11606 79825
G3 35540 33929
G2 12488
G1 58645
ĐB 380530
Đầu Đuôi
0 6,6
1 -
2 9,5,9
3 5,0
4 0,5
5 -
6 1,7
7 7,4,6,0
8 4,8
9 1
Đầu Đuôi
7,4,3 0
9,6 1
- 2
- 3
8,7 4
3,2,4 5
0,7,0 6
7,6 7
8 8
2,2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 24-9-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 24-9-2020

G8 28
G7 951
G6 3951 4132 8265
G5 0977
G4 39141 91057 09846 41511
67373 97636 14425
G3 58629 94445
G2 11211
G1 22127
ĐB 677067
Đầu Đuôi
0 -
1 1,1
2 8,5,9,7
3 2,6
4 1,6,5
5 1,1,7
6 5,7
7 7,3
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
5,5,4,1,1 1
3 2
7 3
- 4
6,2,4 5
4,3 6
7,5,2,6 7
2 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 17-9-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 17-9-2020

G8 76
G7 516
G6 4256 6873 6215
G5 4350
G4 51652 79340 97514 04806
22969 14863 30257
G3 73510 59731
G2 94051
G1 35290
ĐB 127946
Đầu Đuôi
0 6
1 6,5,4,0
2 -
3 1
4 0,6
5 6,0,2,7,1
6 9,3
7 6,3
8 -
9 0
Đầu Đuôi
5,4,1,9 0
3,5 1
5 2
7,6 3
1 4
1 5
7,1,5,0,4 6
5 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 10-9-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 10-9-2020

G8 00
G7 148
G6 9757 9239 9274
G5 3056
G4 04263 99301 30441 04925
17984 81514 34120
G3 99844 28936
G2 39495
G1 38630
ĐB 379710
Đầu Đuôi
0 0,1
1 4,0
2 5,0
3 9,6,0
4 8,1,4
5 7,6
6 3
7 4
8 4
9 5
Đầu Đuôi
0,2,3,1 0
0,4 1
- 2
6 3
7,8,1,4 4
2,9 5
5,3 6
5 7
4 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 3-9-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 3-9-2020

G8 97
G7 283
G6 1397 8306 5341
G5 4680
G4 18027 35119 48936 27546
29206 28210 10519
G3 07921 05473
G2 04237
G1 20901
ĐB 456517
Đầu Đuôi
0 6,6,1
1 9,0,9,7
2 7,1
3 6,7
4 1,6
5 -
6 -
7 3
8 3,0
9 7,7
Đầu Đuôi
8,1 0
4,2,0 1
- 2
8,7 3
- 4
- 5
0,3,4,0 6
9,9,2,3,1 7
- 8
1,1 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 27-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 27-8-2020

G8 94
G7 625
G6 7652 7705 3727
G5 4115
G4 13945 06326 98907 27517
48356 87216 94364
G3 62754 47939
G2 51111
G1 00340
ĐB 553229
Đầu Đuôi
0 5,7
1 5,7,6,1
2 5,7,6,9
3 9
4 5,0
5 2,6,4
6 4
7 -
8 -
9 4
Đầu Đuôi
4 0
1 1
5 2
- 3
9,6,5 4
2,0,1,4 5
2,5,1 6
2,0,1 7
- 8
3,2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 20-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 20-8-2020

G8 45
G7 737
G6 1853 7913 2105
G5 4094
G4 28870 98928 09116 40044
62175 19175 10338
G3 51673 58868
G2 36811
G1 69746
ĐB 486426
Đầu Đuôi
0 5
1 3,6,1
2 8,6
3 7,8
4 5,4,6
5 3
6 8
7 0,5,5,3
8 -
9 4
Đầu Đuôi
7 0
1 1
- 2
5,1,7 3
9,4 4
4,0,7,7 5
1,4,2 6
3 7
2,3,6 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 13-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 13-8-2020

G8 33
G7 520
G6 3584 7899 8346
G5 9815
G4 85515 09241 98833 00705
26702 50987 51459
G3 26430 35562
G2 53801
G1 72628
ĐB 913877
Đầu Đuôi
0 5,2,1
1 5,5
2 0,8
3 3,3,0
4 6,1
5 9
6 2
7 7
8 4,7
9 9
Đầu Đuôi
2,3 0
4,0 1
0,6 2
3,3 3
8 4
1,1,0 5
4 6
8,7 7
2 8
9,5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 6-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 6-8-2020

G8 50
G7 349
G6 8535 8807 3946
G5 3317
G4 58375 95368 33072 94135
99828 04968 01746
G3 34921 14920
G2 71751
G1 02277
ĐB 971686
Đầu Đuôi
0 7
1 7
2 8,1,0
3 5,5
4 9,6,6
5 0,1
6 8,8
7 5,2,7
8 6
9 -
Đầu Đuôi
5,2 0
2,5 1
7 2
- 3
- 4
3,7,3 5
4,4,8 6
0,1,7 7
6,2,6 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 30-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 30-7-2020

G8 94
G7 091
G6 7014 6331 2767
G5 6436
G4 28117 65956 43764 41531
69632 99797 54748
G3 78377 44119
G2 34345
G1 41170
ĐB 642221
Đầu Đuôi
0 -
1 4,7,9
2 1
3 1,6,1,2
4 8,5
5 6
6 7,4
7 7,0
8 -
9 4,1,7
Đầu Đuôi
7 0
9,3,3,2 1
3 2
- 3
9,1,6 4
4 5
3,5 6
6,1,9,7 7
4 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 23-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 23-7-2020

G8 86
G7 690
G6 6106 7992 0502
G5 8816
G4 00351 23693 90716 23055
83283 67526 63102
G3 37030 89734
G2 24456
G1 66495
ĐB 538466
Đầu Đuôi
0 6,2,2
1 6,6
2 6
3 0,4
4 -
5 1,5,6
6 6
7 -
8 6,3
9 0,2,3,5
Đầu Đuôi
9,3 0
5 1
9,0,0 2
9,8 3
3 4
5,9 5
8,0,1,1,2,5,6 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 16-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 16-7-2020

G8 58
G7 938
G6 0704 7218 7848
G5 3385
G4 84534 81663 93740 16518
72004 72253 71657
G3 68340 07905
G2 65955
G1 46085
ĐB 563050
Đầu Đuôi
0 4,4,5
1 8,8
2 -
3 8,4
4 8,0,0
5 8,3,7,5,0
6 3
7 -
8 5,5
9 -
Đầu Đuôi
4,4,5 0
- 1
- 2
6,5 3
0,3,0 4
8,0,5,8 5
- 6
5 7
5,3,1,4,1 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 9-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 9-7-2020

G8 75
G7 137
G6 1388 1699 7687
G5 0066
G4 72100 53172 31558 57791
28639 55863 11059
G3 80783 31976
G2 66092
G1 61046
ĐB 251274
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 -
3 7,9
4 6
5 8,9
6 6,3
7 5,2,6,4
8 8,7,3
9 9,1,2
Đầu Đuôi
0 0
9 1
7,9 2
6,8 3
7 4
7 5
6,7,4 6
3,8 7
8,5 8
9,3,5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 2-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 2-7-2020

G8 30
G7 664
G6 6364 1351 9385
G5 9574
G4 23286 38579 51559 70545
67241 94946 74393
G3 91692 51556
G2 60289
G1 17386
ĐB 399791
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 0
4 5,1,6
5 1,9,6
6 4,4
7 4,9
8 5,6,9,6
9 3,2,1
Đầu Đuôi
3 0
5,4,9 1
9 2
9 3
6,6,7 4
8,4 5
8,4,5,8 6
- 7
- 8
7,5,8 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 25-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 25-6-2020

G8 58
G7 456
G6 4956 2287 4438
G5 2909
G4 86152 10179 71307 66579
19246 37913 68311
G3 84019 90125
G2 50879
G1 49293
ĐB 550093
Đầu Đuôi
0 9,7
1 3,1,9
2 5
3 8
4 6
5 8,6,6,2
6 -
7 9,9,9
8 7
9 3,3
Đầu Đuôi
- 0
1 1
5 2
1,9,9 3
- 4
2 5
5,5,4 6
8,0 7
5,3 8
0,7,7,1,7 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 18-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 18-6-2020

G8 76
G7 672
G6 6202 2853 0723
G5 0707
G4 22274 20785 46804 02675
01630 09693 29879
G3 67605 08140
G2 35058
G1 00825
ĐB 785344
Đầu Đuôi
0 2,7,4,5
1 -
2 3,5
3 0
4 0,4
5 3,8
6 -
7 6,2,4,5,9
8 5
9 3
Đầu Đuôi
3,4 0
- 1
7,0 2
5,2,9 3
7,0,4 4
8,7,0,2 5
7 6
0 7
5 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 11-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 11-6-2020

G8 85
G7 749
G6 3460 8992 8661
G5 5441
G4 44887 67288 20909 01274
68519 58376 80108
G3 24273 66186
G2 42382
G1 06893
ĐB 311574
Đầu Đuôi
0 9,8
1 9
2 -
3 -
4 9,1
5 -
6 0,1
7 4,6,3,4
8 5,7,8,6,2
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
6,4 1
9,8 2
7,9 3
7,7 4
8 5
7,8 6
8 7
8,0 8
4,0,1 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 4-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 4-6-2020

G8 23
G7 386
G6 3017 7259 6107
G5 7151
G4 80483 15143 03222 82581
71843 85842 73915
G3 27557 63327
G2 86562
G1 15495
ĐB 812205
Đầu Đuôi
0 7,5
1 7,5
2 3,2,7
3 -
4 3,3,2
5 9,1,7
6 2
7 -
8 6,3,1
9 5
Đầu Đuôi
- 0
5,8 1
2,4,6 2
2,8,4,4 3
- 4
1,9,0 5
8 6
1,0,5,2 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 28-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 28-5-2020

G8 60
G7 746
G6 5029 5132 6829
G5 8303
G4 51605 95590 17956 53683
22360 77732 96690
G3 15401 83131
G2 62405
G1 44560
ĐB 494714
Đầu Đuôi
0 3,5,1,5
1 4
2 9,9
3 2,2,1
4 6
5 6
6 0,0,0
7 -
8 3
9 0,0
Đầu Đuôi
6,9,6,9,6 0
0,3 1
3,3 2
0,8 3
1 4
0,0 5
4,5 6
- 7
- 8
2,2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 21-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 21-5-2020

G8 56
G7 594
G6 6820 7747 7892
G5 0981
G4 81952 53347 82320 03744
12901 64056 70309
G3 13784 35845
G2 89131
G1 34478
ĐB 489719
Đầu Đuôi
0 1,9
1 9
2 0,0
3 1
4 7,7,4,5
5 6,2,6
6 -
7 8
8 1,4
9 4,2
Đầu Đuôi
2,2 0
8,0,3 1
9,5 2
- 3
9,4,8 4
4 5
5,5 6
4,4 7
7 8
0,1 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 14-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 14-5-2020

G8 51
G7 289
G6 4822 5584 6544
G5 4376
G4 30169 83006 66617 58869
59457 65198 45556
G3 16208 58707
G2 54275
G1 50509
ĐB 770573
Đầu Đuôi
0 6,8,7,9
1 7
2 2
3 -
4 4
5 1,7,6
6 9,9
7 6,5,3
8 9,4
9 8
Đầu Đuôi
- 0
5 1
2 2
7 3
8,4 4
7 5
7,0,5 6
1,5,0 7
9,0 8
8,6,6,0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt