XSQB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Bình 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 9-7-2020

G8 75
G7 137
G6 1388 1699 7687
G5 0066
G4 72100 53172 31558 57791
28639 55863 11059
G3 80783 31976
G2 66092
G1 61046
ĐB 251274
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 -
3 7,9
4 6
5 8,9
6 6,3
7 5,2,6,4
8 8,7,3
9 9,1,2
Đầu Đuôi
0 0
9 1
7,9 2
6,8 3
7 4
7 5
6,7,4 6
3,8 7
8,5 8
9,3,5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Bình trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
27 11 lần 93 10 lần 79 10 lần 86 9 lần 72 9 lần
60 9 lần 56 9 lần 76 8 lần 61 8 lần 09 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Bình

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
16 27 ngày 02/01/2020
97 24 ngày 23/01/2020
35 21 ngày 13/02/2020
28 20 ngày 20/02/2020
68 20 ngày 20/02/2020
21 19 ngày 27/02/2020
26 19 ngày 27/02/2020
71 18 ngày 05/03/2020
80 17 ngày 12/03/2020
77 17 ngày 12/03/2020

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 2-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 2-7-2020

G8 30
G7 664
G6 6364 1351 9385
G5 9574
G4 23286 38579 51559 70545
67241 94946 74393
G3 91692 51556
G2 60289
G1 17386
ĐB 399791
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 0
4 5,1,6
5 1,9,6
6 4,4
7 4,9
8 5,6,9,6
9 3,2,1
Đầu Đuôi
3 0
5,4,9 1
9 2
9 3
6,6,7 4
8,4 5
8,4,5,8 6
- 7
- 8
7,5,8 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 25-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 25-6-2020

G8 58
G7 456
G6 4956 2287 4438
G5 2909
G4 86152 10179 71307 66579
19246 37913 68311
G3 84019 90125
G2 50879
G1 49293
ĐB 550093
Đầu Đuôi
0 9,7
1 3,1,9
2 5
3 8
4 6
5 8,6,6,2
6 -
7 9,9,9
8 7
9 3,3
Đầu Đuôi
- 0
1 1
5 2
1,9,9 3
- 4
2 5
5,5,4 6
8,0 7
5,3 8
0,7,7,1,7 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 18-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 18-6-2020

G8 76
G7 672
G6 6202 2853 0723
G5 0707
G4 22274 20785 46804 02675
01630 09693 29879
G3 67605 08140
G2 35058
G1 00825
ĐB 785344
Đầu Đuôi
0 2,7,4,5
1 -
2 3,5
3 0
4 0,4
5 3,8
6 -
7 6,2,4,5,9
8 5
9 3
Đầu Đuôi
3,4 0
- 1
7,0 2
5,2,9 3
7,0,4 4
8,7,0,2 5
7 6
0 7
5 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 11-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 11-6-2020

G8 85
G7 749
G6 3460 8992 8661
G5 5441
G4 44887 67288 20909 01274
68519 58376 80108
G3 24273 66186
G2 42382
G1 06893
ĐB 311574
Đầu Đuôi
0 9,8
1 9
2 -
3 -
4 9,1
5 -
6 0,1
7 4,6,3,4
8 5,7,8,6,2
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
6,4 1
9,8 2
7,9 3
7,7 4
8 5
7,8 6
8 7
8,0 8
4,0,1 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 4-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 4-6-2020

G8 23
G7 386
G6 3017 7259 6107
G5 7151
G4 80483 15143 03222 82581
71843 85842 73915
G3 27557 63327
G2 86562
G1 15495
ĐB 812205
Đầu Đuôi
0 7,5
1 7,5
2 3,2,7
3 -
4 3,3,2
5 9,1,7
6 2
7 -
8 6,3,1
9 5
Đầu Đuôi
- 0
5,8 1
2,4,6 2
2,8,4,4 3
- 4
1,9,0 5
8 6
1,0,5,2 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 28-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 28-5-2020

G8 60
G7 746
G6 5029 5132 6829
G5 8303
G4 51605 95590 17956 53683
22360 77732 96690
G3 15401 83131
G2 62405
G1 44560
ĐB 494714
Đầu Đuôi
0 3,5,1,5
1 4
2 9,9
3 2,2,1
4 6
5 6
6 0,0,0
7 -
8 3
9 0,0
Đầu Đuôi
6,9,6,9,6 0
0,3 1
3,3 2
0,8 3
1 4
0,0 5
4,5 6
- 7
- 8
2,2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 21-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 21-5-2020

G8 56
G7 594
G6 6820 7747 7892
G5 0981
G4 81952 53347 82320 03744
12901 64056 70309
G3 13784 35845
G2 89131
G1 34478
ĐB 489719
Đầu Đuôi
0 1,9
1 9
2 0,0
3 1
4 7,7,4,5
5 6,2,6
6 -
7 8
8 1,4
9 4,2
Đầu Đuôi
2,2 0
8,0,3 1
9,5 2
- 3
9,4,8 4
4 5
5,5 6
4,4 7
7 8
0,1 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 14-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 14-5-2020

G8 51
G7 289
G6 4822 5584 6544
G5 4376
G4 30169 83006 66617 58869
59457 65198 45556
G3 16208 58707
G2 54275
G1 50509
ĐB 770573
Đầu Đuôi
0 6,8,7,9
1 7
2 2
3 -
4 4
5 1,7,6
6 9,9
7 6,5,3
8 9,4
9 8
Đầu Đuôi
- 0
5 1
2 2
7 3
8,4 4
7 5
7,0,5 6
1,5,0 7
9,0 8
8,6,6,0 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 7-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 7-5-2020

G8 55
G7 643
G6 7242 9850 4578
G5 8272
G4 09086 10924 55832 50039
84227 31151 19646
G3 54486 79104
G2 47164
G1 30227
ĐB 995470
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 4,7,7
3 2,9
4 3,2,6
5 5,0,1
6 4
7 8,2,0
8 6,6
9 -
Đầu Đuôi
5,7 0
5 1
4,7,3 2
4 3
2,0,6 4
5 5
8,4,8 6
2,2 7
7 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 30-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 30-4-2020

G8 01
G7 339
G6 1823 2173 4729
G5 4543
G4 90547 19237 86079 89030
45138 10165 88698
G3 67536 09305
G2 29682
G1 18867
ĐB 048749
Đầu Đuôi
0 1,5
1 -
2 3,9
3 9,7,0,8,6
4 3,7,9
5 -
6 5,7
7 3,9
8 2
9 8
Đầu Đuôi
3 0
0 1
8 2
2,7,4 3
- 4
6,0 5
3 6
4,3,6 7
3,9 8
3,2,7,4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 23-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 23-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 16-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 16-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 9-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 9-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 2-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 2-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 26-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 26-3-2020

G8 02
G7 360
G6 8109 4009 7206
G5 9414
G4 06125 73240 92264 35422
11734 98579 88796
G3 00910 03514
G2 78891
G1 29674
ĐB 814414
Đầu Đuôi
0 2,9,9,6
1 4,0,4,4
2 5,2
3 4
4 0
5 -
6 0,4
7 9,4
8 -
9 6,1
Đầu Đuôi
6,4,1 0
9 1
0,2 2
- 3
1,6,3,1,7,1 4
2 5
0,9 6
- 7
- 8
0,0,7 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 19-3-2020

G8 24
G7 161
G6 8869 6160 3401
G5 4450
G4 44230 17244 28157 23433
77727 61251 51618
G3 36857 06257
G2 67810
G1 71496
ĐB 444134
Đầu Đuôi
0 1
1 8,0
2 4,7
3 0,3,4
4 4
5 0,7,1,7,7
6 1,9,0
7 -
8 -
9 6
Đầu Đuôi
6,5,3,1 0
6,0,5 1
- 2
3 3
2,4,3 4
- 5
9 6
5,2,5,5 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 12-3-2020

G8 93
G7 286
G6 6908 9459 2540
G5 6392
G4 01008 47525 82253 50527
29308 99781 12280
G3 09120 45840
G2 84890
G1 17834
ĐB 052477
Đầu Đuôi
0 8,8,8
1 -
2 5,7,0
3 4
4 0,0
5 9,3
6 -
7 7
8 6,1,0
9 3,2,0
Đầu Đuôi
4,8,2,4,9 0
8 1
9 2
9,5 3
3 4
2 5
8 6
2,7 7
0,0,0 8
5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 5-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 5-3-2020

G8 33
G7 102
G6 0537 5984 7420
G5 1964
G4 42702 09094 62479 01602
32871 98239 30830
G3 28737 45593
G2 93979
G1 61637
ĐB 215057
Đầu Đuôi
0 2,2,2
1 -
2 0
3 3,7,9,0,7,7
4 -
5 7
6 4
7 9,1,9
8 4
9 4,3
Đầu Đuôi
2,3 0
7 1
0,0,0 2
3,9 3
8,6,9 4
- 5
- 6
3,3,3,5 7
- 8
7,3,7 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 27-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 27-2-2020

G8 18
G7 838
G6 7175 7093 8326
G5 3084
G4 17883 41931 19101 93529
98361 79921 76440
G3 72777 73160
G2 26914
G1 48872
ĐB 994181
Đầu Đuôi
0 1
1 8,4
2 6,9,1
3 8,1
4 0
5 -
6 1,0
7 5,7,2
8 4,3,1
9 3
Đầu Đuôi
4,6 0
3,0,6,2,8 1
7 2
9,8 3
8,1 4
7 5
2 6
7 7
1,3 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 20-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 20-2-2020

G8 02
G7 468
G6 5234 4128 8952
G5 8881
G4 92742 70217 89514 42813
90140 01206 33698
G3 67034 85676
G2 10356
G1 76715
ĐB 189815
Đầu Đuôi
0 2,6
1 7,4,3,5,5
2 8
3 4,4
4 2,0
5 2,6
6 8
7 6
8 1
9 8
Đầu Đuôi
4 0
8 1
0,5,4 2
1 3
3,1,3 4
1,1 5
0,7,5 6
1 7
6,2,9 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 13-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 13-2-2020

G8 41
G7 790
G6 1902 6060 2380
G5 2171
G4 44093 00340 08943 36474
12777 67057 47656
G3 44555 57035
G2 99827
G1 34057
ĐB 345319
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 7
3 5
4 1,0,3
5 7,6,5,7
6 0
7 1,4,7
8 0
9 0,3
Đầu Đuôi
9,6,8,4 0
4,7 1
0 2
9,4 3
7 4
5,3 5
5 6
7,5,2,5 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 6-2-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 6-2-2020

G8 51
G7 680
G6 1870 6161 2086
G5 3171
G4 25772 83781 59272 00291
89238 44572 02332
G3 69160 94529
G2 06045
G1 68483
ĐB 972688
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 9
3 8,2
4 5
5 1
6 1,0
7 0,1,2,2,2
8 0,6,1,3,8
9 1
Đầu Đuôi
8,7,6 0
5,6,7,8,9 1
7,7,7,3 2
8 3
- 4
4 5
8 6
- 7
3,8 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 30-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 30-1-2020

G8 76
G7 813
G6 8885 6939 3063
G5 4627
G4 19537 83601 59978 20093
77262 91125 65622
G3 82758 84676
G2 49523
G1 09813
ĐB 243008
Đầu Đuôi
0 1,8
1 3,3
2 7,5,2,3
3 9,7
4 -
5 8
6 3,2
7 6,8,6
8 5
9 3
Đầu Đuôi
- 0
0 1
6,2 2
1,6,9,2,1 3
- 4
8,2 5
7,7 6
2,3 7
7,5,0 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 23-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 23-1-2020

G8 68
G7 561
G6 1997 6294 6270
G5 4181
G4 69527 97988 51788 75642
02966 96988 30161
G3 16679 09491
G2 48124
G1 25380
ĐB 718035
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 7,4
3 5
4 2
5 -
6 8,1,6,1
7 0,9
8 1,8,8,8,0
9 7,4,1
Đầu Đuôi
7,8 0
6,8,6,9 1
4 2
- 3
9,2 4
3 5
6 6
9,2 7
6,8,8,8 8
7 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 16-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 16-1-2020

G8 95
G7 476
G6 5027 6862 3075
G5 7845
G4 62438 00226 45014 86439
67946 05775 31527
G3 72332 93964
G2 16342
G1 72211
ĐB 117861
Đầu Đuôi
0 -
1 4,1
2 7,6,7
3 8,9,2
4 5,6,2
5 -
6 2,4,1
7 6,5,5
8 -
9 5
Đầu Đuôi
- 0
1,6 1
6,3,4 2
- 3
1,6 4
9,7,4,7 5
7,2,4 6
2,2 7
3 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 9-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 9-1-2020

G8 09
G7 338
G6 8866 3932 3535
G5 4395
G4 63899 70470 77989 77236
59215 27761 93825
G3 71239 07030
G2 17063
G1 72239
ĐB 671427
Đầu Đuôi
0 9
1 5
2 5,7
3 8,2,5,6,9,0,9
4 -
5 -
6 6,1,3
7 0
8 9
9 5,9
Đầu Đuôi
7,3 0
6 1
3 2
6 3
- 4
3,9,1,2 5
6,3 6
2 7
3 8
0,9,8,3,3 9

Kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 2-1-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QB » XS QB ngày 2-1-2020

G8 17
G7 701
G6 6916 7115 6433
G5 3350
G4 56223 70086 76311 09089
20034 08184 93838
G3 05772 65933
G2 44266
G1 89726
ĐB 678320
Đầu Đuôi
0 1
1 7,6,5,1
2 3,6,0
3 3,4,8,3
4 -
5 0
6 6
7 2
8 6,9,4
9 -
Đầu Đuôi
5,2 0
0,1 1
7 2
3,2,3 3
3,8 4
1 5
1,8,6,2 6
1 7
3 8
8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt