XSQNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Nam 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 15-9-2020

G8 27
G7 750
G6 9092 8551 9970
G5 3707
G4 21243 34785 33202 11545
62714 10627 25836
G3 74413 11419
G2 09004
G1 71899
ĐB 746613
Đầu Đuôi
0 7,2,4
1 4,3,9,3
2 7,7
3 6
4 3,5
5 0,1
6 -
7 0
8 5
9 2,9
Đầu Đuôi
5,7 0
5 1
9,0 2
4,1,1 3
1,0 4
8,4 5
3 6
2,0,2 7
- 8
1,9 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Nam trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
73 11 lần 69 11 lần 02 10 lần 92 10 lần 42 9 lần
29 9 lần 28 9 lần 13 9 lần 36 8 lần 34 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Nam

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
81 20 ngày 28/04/2020
63 19 ngày 05/05/2020
21 19 ngày 05/05/2020
35 18 ngày 12/05/2020
74 16 ngày 26/05/2020
71 13 ngày 16/06/2020
56 12 ngày 23/06/2020
41 12 ngày 23/06/2020
18 12 ngày 23/06/2020
01 12 ngày 23/06/2020

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 8-9-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 8-9-2020

G8 06
G7 031
G6 7487 6594 1330
G5 8506
G4 34411 81707 99742 95451
73630 14661 26277
G3 43982 54342
G2 61425
G1 75146
ĐB 368929
Đầu Đuôi
0 6,6,7
1 1
2 5,9
3 1,0,0
4 2,2,6
5 1
6 1
7 7
8 7,2
9 4
Đầu Đuôi
3,3 0
3,1,5,6 1
4,8,4 2
- 3
9 4
2 5
0,0,4 6
8,0,7 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 1-9-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 1-9-2020

G8 84
G7 224
G6 0589 5692 7254
G5 7027
G4 18324 14289 59428 46270
54838 18680 13396
G3 52167 35673
G2 64208
G1 51468
ĐB 878007
Đầu Đuôi
0 8,7
1 -
2 4,7,4,8
3 8
4 -
5 4
6 7,8
7 0,3
8 4,9,9,0
9 2,6
Đầu Đuôi
7,8 0
- 1
9 2
7 3
8,2,5,2 4
- 5
9 6
2,6,0 7
2,3,0,6 8
8,8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 25-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 25-8-2020

G8 02
G7 403
G6 1729 2729 8175
G5 1161
G4 69234 59064 29964 56322
89575 87057 45412
G3 71199 23103
G2 40037
G1 63169
ĐB 725336
Đầu Đuôi
0 2,3,3
1 2
2 9,9,2
3 4,7,6
4 -
5 7
6 1,4,4,9
7 5,5
8 -
9 9
Đầu Đuôi
- 0
6 1
0,2,1 2
0,0 3
3,6,6 4
7,7 5
3 6
5,3 7
- 8
2,2,9,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 18-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 18-8-2020

G8 33
G7 723
G6 5226 3652 3502
G5 1400
G4 39385 08525 52893 39376
37690 57544 63866
G3 98431 61240
G2 96197
G1 96249
ĐB 559478
Đầu Đuôi
0 2,0
1 -
2 3,6,5
3 3,1
4 4,0,9
5 2
6 6
7 6,8
8 5
9 3,0,7
Đầu Đuôi
0,9,4 0
3 1
5,0 2
3,2,9 3
4 4
8,2 5
2,7,6 6
9 7
7 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 11-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 11-8-2020

G8 72
G7 443
G6 7016 2416 5395
G5 3709
G4 88533 41637 56969 46872
36016 25010 60457
G3 09277 19767
G2 64243
G1 01779
ĐB 614884
Đầu Đuôi
0 9
1 6,6,6,0
2 -
3 3,7
4 3,3
5 7
6 9,7
7 2,2,7,9
8 4
9 5
Đầu Đuôi
1 0
- 1
7,7 2
4,3,4 3
8 4
9 5
1,1,1 6
3,5,7,6 7
- 8
0,6,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 4-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 4-8-2020

G8 59
G7 503
G6 6069 2017 9351
G5 2665
G4 00798 85347 43357 83216
07488 65664 09704
G3 03342 66477
G2 97142
G1 43360
ĐB 102499
Đầu Đuôi
0 3,4
1 7,6
2 -
3 -
4 7,2,2
5 9,1,7
6 9,5,4,0
7 7
8 8
9 8,9
Đầu Đuôi
6 0
5 1
4,4 2
0 3
6,0 4
6 5
1 6
1,4,5,7 7
9,8 8
5,6,9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 28-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 28-7-2020

G8 06
G7 583
G6 8898 7485 4764
G5 2249
G4 89604 78110 23155 87150
70496 85259 01894
G3 60626 12987
G2 50452
G1 65469
ĐB 124534
Đầu Đuôi
0 6,4
1 0
2 6
3 4
4 9
5 5,0,9,2
6 4,9
7 -
8 3,5,7
9 8,6,4
Đầu Đuôi
1,5 0
- 1
5 2
8 3
6,0,9,3 4
8,5 5
0,9,2 6
8 7
9 8
4,5,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 21-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 21-7-2020

G8 00
G7 992
G6 8779 3173 1927
G5 1408
G4 91491 83746 72997 44982
75616 02896 85060
G3 43075 55998
G2 79229
G1 99700
ĐB 908361
Đầu Đuôi
0 0,8,0
1 6
2 7,9
3 -
4 6
5 -
6 0,1
7 9,3,5
8 2
9 2,1,7,6,8
Đầu Đuôi
0,6,0 0
9,6 1
9,8 2
7 3
- 4
7 5
4,1,9 6
2,9 7
0,9 8
7,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 14-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 14-7-2020

G8 58
G7 328
G6 5486 5511 7553
G5 0346
G4 40896 42373 83620 78510
05939 66169 13936
G3 00636 55391
G2 65322
G1 43152
ĐB 975865
Đầu Đuôi
0 -
1 1,0
2 8,0,2
3 9,6,6
4 6
5 8,3,2
6 9,5
7 3
8 6
9 6,1
Đầu Đuôi
2,1 0
1,9 1
2,5 2
5,7 3
- 4
6 5
8,4,9,3,3 6
- 7
5,2 8
3,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 7-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 7-7-2020

G8 22
G7 509
G6 0273 9262 6138
G5 3387
G4 66744 36807 02382 08208
40347 80078 24434
G3 74270 30092
G2 19345
G1 75137
ĐB 038332
Đầu Đuôi
0 9,7,8
1 -
2 2
3 8,4,7,2
4 4,7,5
5 -
6 2
7 3,8,0
8 7,2
9 2
Đầu Đuôi
7 0
- 1
2,6,8,9,3 2
7 3
4,3 4
4 5
- 6
8,0,4,3 7
3,0,7 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 30-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 30-6-2020

G8 36
G7 197
G6 9836 6529 9693
G5 8919
G4 33473 30296 19216 35502
91648 33509 61713
G3 35992 98333
G2 02410
G1 40929
ĐB 510504
Đầu Đuôi
0 2,9,4
1 9,6,3,0
2 9,9
3 6,6,3
4 8
5 -
6 -
7 3
8 -
9 7,3,6,2
Đầu Đuôi
1 0
- 1
0,9 2
9,7,1,3 3
0 4
- 5
3,3,9,1 6
9 7
4 8
2,1,0,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 23-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 23-6-2020

G8 24
G7 301
G6 7437 7942 3745
G5 9903
G4 31646 43818 99100 52423
69356 03996 60122
G3 29562 21090
G2 62942
G1 10641
ĐB 609384
Đầu Đuôi
0 1,3,0
1 8
2 4,3,2
3 7
4 2,5,6,2,1
5 6
6 2
7 -
8 4
9 6,0
Đầu Đuôi
0,9 0
0,4 1
4,2,6,4 2
0,2 3
2,8 4
4 5
4,5,9 6
3 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 16-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 16-6-2020

G8 90
G7 446
G6 0102 2602 4728
G5 3866
G4 11945 69129 34386 32000
86719 83471 22237
G3 19713 31662
G2 51813
G1 53952
ĐB 010648
Đầu Đuôi
0 2,2,0
1 9,3,3
2 8,9
3 7
4 6,5,8
5 2
6 6,2
7 1
8 6
9 0
Đầu Đuôi
9,0 0
7 1
0,0,6,5 2
1,1 3
- 4
4 5
4,6,8 6
3 7
2,4 8
2,1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 9-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 9-6-2020

G8 84
G7 004
G6 1344 1017 1554
G5 2688
G4 83558 83866 89733 67724
68573 93626 59939
G3 84322 22003
G2 84117
G1 32541
ĐB 984853
Đầu Đuôi
0 4,3
1 7,7
2 4,6,2
3 3,9
4 4,1
5 4,8,3
6 6
7 3
8 4,8
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4 1
2 2
3,7,0,5 3
8,0,4,5,2 4
- 5
6,2 6
1,1 7
8,5 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 2-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 2-6-2020

G8 47
G7 673
G6 4780 5578 1239
G5 2426
G4 86052 42769 92488 60651
18361 44816 40494
G3 35500 79468
G2 71188
G1 34194
ĐB 409809
Đầu Đuôi
0 0,9
1 6
2 6
3 9
4 7
5 2,1
6 9,1,8
7 3,8
8 0,8,8
9 4,4
Đầu Đuôi
8,0 0
5,6 1
5 2
7 3
9,9 4
- 5
2,1 6
4 7
7,8,6,8 8
3,6,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 26-5-2020

G8 97
G7 840
G6 3901 8073 0187
G5 8348
G4 62670 74397 72100 63849
49174 37834 99556
G3 68638 94844
G2 66498
G1 58529
ĐB 011269
Đầu Đuôi
0 1,0
1 -
2 9
3 4,8
4 0,8,9,4
5 6
6 9
7 3,0,4
8 7
9 7,7,8
Đầu Đuôi
4,7,0 0
0 1
- 2
7 3
7,3,4 4
- 5
5 6
9,8,9 7
4,3,9 8
4,2,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 19-5-2020

G8 12
G7 506
G6 7069 4882 6741
G5 7514
G4 56186 89134 44531 74501
46290 98733 83394
G3 27425 00157
G2 21566
G1 80174
ĐB 706558
Đầu Đuôi
0 6,1
1 2,4
2 5
3 4,1,3
4 1
5 7,8
6 9,6
7 4
8 2,6
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
4,3,0 1
1,8 2
3 3
1,3,9,7 4
2 5
0,8,6 6
5 7
5 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 12-5-2020

G8 92
G7 502
G6 4694 3932 1713
G5 3686
G4 58708 53124 35993 10702
46742 26892 03673
G3 84435 85647
G2 68686
G1 85410
ĐB 877364
Đầu Đuôi
0 2,8,2
1 3,0
2 4
3 2,5
4 2,7
5 -
6 4
7 3
8 6,6
9 2,4,3,2
Đầu Đuôi
1 0
- 1
9,0,3,0,4,9 2
1,9,7 3
9,2,6 4
3 5
8,8 6
4 7
0 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 5-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 5-5-2020

G8 63
G7 632
G6 3849 3518 6424
G5 0570
G4 76073 22927 66375 69001
32458 42691 64483
G3 63925 49369
G2 47621
G1 29635
ĐB 995803
Đầu Đuôi
0 1,3
1 8
2 4,7,5,1
3 2,5
4 9
5 8
6 3,9
7 0,3,5
8 3
9 1
Đầu Đuôi
7 0
0,9,2 1
3 2
6,7,8,0 3
2 4
7,2,3 5
- 6
2 7
1,5 8
4,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 28-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 28-4-2020

G8 35
G7 545
G6 5597 3381 5418
G5 1859
G4 95347 34860 23237 27787
26049 14881 10128
G3 48028 90643
G2 71332
G1 83339
ĐB 478728
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 8,8,8
3 5,7,2,9
4 5,7,9,3
5 9
6 0
7 -
8 1,7,1
9 7
Đầu Đuôi
6 0
8,8 1
3 2
4 3
- 4
3,4 5
- 6
9,4,3,8 7
1,2,2,2 8
5,4,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 21-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 21-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 14-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 14-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 7-4-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 7-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 31-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 31-3-2020

G8 53
G7 263
G6 5209 0142 4748
G5 8527
G4 44737 77757 92339 31472
72685 62628 19659
G3 10892 53592
G2 71713
G1 68792
ĐB 793553
Đầu Đuôi
0 9
1 3
2 7,8
3 7,9
4 2,8
5 3,7,9,3
6 3
7 2
8 5
9 2,2,2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
4,7,9,9,9 2
5,6,1,5 3
- 4
8 5
- 6
2,3,5 7
4,2 8
0,3,5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 24-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 24-3-2020

G8 13
G7 812
G6 9127 8438 3125
G5 5957
G4 19968 10434 27493 59852
67152 72628 07235
G3 90487 34741
G2 82196
G1 03639
ĐB 402845
Đầu Đuôi
0 -
1 3,2
2 7,5,8
3 8,4,5,9
4 1,5
5 7,2,2
6 8
7 -
8 7
9 3,6
Đầu Đuôi
- 0
4 1
1,5,5 2
1,9 3
3 4
2,3,4 5
9 6
2,5,8 7
3,6,2 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 17-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 17-3-2020

G8 34
G7 049
G6 2489 5561 5613
G5 4858
G4 16654 75734 00990 50351
90786 68867 71910
G3 69428 85329
G2 90187
G1 61768
ĐB 436923
Đầu Đuôi
0 -
1 3,0
2 8,9,3
3 4,4
4 9
5 8,4,1
6 1,7,8
7 -
8 9,6,7
9 0
Đầu Đuôi
9,1 0
6,5 1
- 2
1,2 3
3,5,3 4
- 5
8 6
6,8 7
5,2,6 8
4,8,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 10-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 10-3-2020

G8 93
G7 974
G6 1980 8740 7411
G5 9906
G4 60702 96408 05869 24773
02824 54571 51183
G3 75808 68069
G2 52977
G1 73649
ĐB 174879
Đầu Đuôi
0 6,2,8,8
1 1
2 4
3 -
4 0,9
5 -
6 9,9
7 4,3,1,7,9
8 0,3
9 3
Đầu Đuôi
8,4 0
1,7 1
0 2
9,7,8 3
7,2 4
- 5
0 6
7 7
0,0 8
6,6,4,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 3-3-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 3-3-2020

G8 93
G7 750
G6 4336 7536 6558
G5 5619
G4 93326 51487 22085 60763
52823 65009 15467
G3 63955 11176
G2 23945
G1 85175
ĐB 592831
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 6,3
3 6,6,1
4 5
5 0,8,5
6 3,7
7 6,5
8 7,5
9 3
Đầu Đuôi
5 0
3 1
- 2
9,6,2 3
- 4
8,5,4,7 5
3,3,2,7 6
8,6 7
5 8
1,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 25-2-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 25-2-2020

G8 68
G7 414
G6 8602 8165 8530
G5 5682
G4 68119 48567 46497 95677
06042 82686 09951
G3 03420 84910
G2 35882
G1 93350
ĐB 896312
Đầu Đuôi
0 2
1 4,9,0,2
2 0
3 0
4 2
5 1,0
6 8,5,7
7 7
8 2,6,2
9 7
Đầu Đuôi
3,2,1,5 0
5 1
0,8,4,8,1 2
- 3
1 4
6 5
8 6
6,9,7 7
6 8
1 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt