XSQNA 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Nam 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 1-12-2020

G8 19
G7 142
G6 9659 7989 1550
G5 4802
G4 01313 88531 74094 33419
76134 52176 52162
G3 00219 54953
G2 38233
G1 36800
ĐB 442074
Đầu Đuôi
0 2,0
1 9,3,9,9
2 -
3 1,4,3
4 2
5 9,0,3
6 2
7 6,4
8 9
9 4
Đầu Đuôi
5,0 0
3 1
4,0,6 2
1,5,3 3
9,3,7 4
- 5
7 6
- 7
- 8
1,5,8,1,1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Nam trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 14 lần 73 12 lần 16 11 lần 29 11 lần 64 11 lần
00 11 lần 94 11 lần 19 10 lần 24 10 lần 42 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Nam

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
91 19 ngày 21/07/2020
83 18 ngày 28/07/2020
60 17 ngày 04/08/2020
98 17 ngày 04/08/2020
23 15 ngày 18/08/2020
93 15 ngày 18/08/2020
97 15 ngày 18/08/2020
52 15 ngày 18/08/2020
69 14 ngày 25/08/2020
12 14 ngày 25/08/2020

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 24-11-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 24-11-2020

G8 17
G7 320
G6 4647 8029 4842
G5 0325
G4 91334 04473 32578 11939
47056 93740 70539
G3 78655 80019
G2 03401
G1 91516
ĐB 911419
Đầu Đuôi
0 1
1 7,9,6,9
2 0,9,5
3 4,9,9
4 7,2,0
5 6,5
6 -
7 3,8
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2,4 0
0 1
4 2
7 3
3 4
2,5 5
5,1 6
1,4 7
7 8
2,3,3,1,1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 17-11-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 17-11-2020

G8 38
G7 350
G6 1302 9916 2309
G5 8802
G4 57101 35289 43194 39659
57828 10165 69535
G3 00690 33694
G2 98190
G1 91330
ĐB 117224
Đầu Đuôi
0 2,9,2,1
1 6
2 8,4
3 8,5,0
4 -
5 0,9
6 5
7 -
8 9
9 4,0,4,0
Đầu Đuôi
5,9,9,3 0
0 1
0,0 2
- 3
9,9,2 4
6,3 5
1 6
- 7
3,2 8
0,8,5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 10-11-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 10-11-2020

G8 92
G7 162
G6 8774 2489 3404
G5 4794
G4 24264 99700 98418 65258
54921 90806 36637
G3 55815 10903
G2 50390
G1 58951
ĐB 246799
Đầu Đuôi
0 4,0,6,3
1 8,5
2 1
3 7
4 -
5 8,1
6 2,4
7 4
8 9
9 2,4,0,9
Đầu Đuôi
0,9 0
2,5 1
9,6 2
0 3
7,0,9,6 4
1 5
0 6
3 7
1,5 8
8,9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 3-11-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 3-11-2020

G8 05
G7 986
G6 7287 7602 4950
G5 3244
G4 52388 44830 31606 68889
61429 59166 59516
G3 72639 11780
G2 42861
G1 32341
ĐB 357750
Đầu Đuôi
0 5,2,6
1 6
2 9
3 0,9
4 4,1
5 0,0
6 6,1
7 -
8 6,7,8,9,0
9 -
Đầu Đuôi
5,3,8,5 0
6,4 1
0 2
- 3
4 4
0 5
8,0,6,1 6
8 7
8 8
8,2,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 27-10-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 27-10-2020

G8 50
G7 264
G6 3320 1099 2821
G5 6935
G4 38562 15274 32244 49880
50599 55939 23429
G3 86904 43717
G2 49613
G1 29249
ĐB 523550
Đầu Đuôi
0 4
1 7,3
2 0,1,9
3 5,9
4 4,9
5 0,0
6 4,2
7 4
8 0
9 9,9
Đầu Đuôi
5,2,8,5 0
2 1
6 2
1 3
6,7,4,0 4
3 5
- 6
1 7
- 8
9,9,3,2,4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 20-10-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 20-10-2020

G8 19
G7 684
G6 8410 5051 5930
G5 0563
G4 78687 58735 80972 62079
31861 72964 95951
G3 81387 02130
G2 54774
G1 55575
ĐB 840439
Đầu Đuôi
0 -
1 9,0
2 -
3 0,5,0,9
4 -
5 1,1
6 3,1,4
7 2,9,4,5
8 4,7,7
9 -
Đầu Đuôi
1,3,3 0
5,6,5 1
7 2
6 3
8,6,7 4
3,7 5
- 6
8,8 7
- 8
1,7,3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 13-10-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 13-10-2020

G8 71
G7 533
G6 2268 0862 6100
G5 2720
G4 61149 96580 73044 73551
61064 51377 73770
G3 66534 66603
G2 11596
G1 04596
ĐB 030645
Đầu Đuôi
0 0,3
1 -
2 0
3 3,4
4 9,4,5
5 1
6 8,2,4
7 1,7,0
8 0
9 6,6
Đầu Đuôi
0,2,8,7 0
7,5 1
6 2
3,0 3
4,6,3 4
4 5
9,9 6
7 7
6 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 6-10-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 6-10-2020

G8 40
G7 777
G6 8064 8224 3187
G5 4494
G4 38300 77724 60133 93048
09658 55375 98843
G3 32437 81080
G2 24826
G1 20538
ĐB 765964
Đầu Đuôi
0 0
1 -
2 4,4,6
3 3,7,8
4 0,8,3
5 8
6 4,4
7 7,5
8 7,0
9 4
Đầu Đuôi
4,0,8 0
- 1
- 2
3,4 3
6,2,9,2,6 4
7 5
2 6
7,8,3 7
4,5,3 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 29-9-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 29-9-2020

G8 90
G7 816
G6 7102 8744 5722
G5 4011
G4 94070 13447 23005 10172
03857 93824 60773
G3 44931 01141
G2 75941
G1 19232
ĐB 594478
Đầu Đuôi
0 2,5
1 6,1
2 2,4
3 1,2
4 4,7,1,1
5 7
6 -
7 0,2,3,8
8 -
9 0
Đầu Đuôi
9,7 0
1,3,4,4 1
0,2,7,3 2
7 3
4,2 4
0 5
1 6
4,5 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 22-9-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 22-9-2020

G8 28
G7 715
G6 5166 2319 2224
G5 8913
G4 62309 15687 42309 35853
01803 33450 82673
G3 38995 79302
G2 39275
G1 97651
ĐB 514615
Đầu Đuôi
0 9,9,3,2
1 5,9,3,5
2 8,4
3 -
4 -
5 3,0,1
6 6
7 3,5
8 7
9 5
Đầu Đuôi
5 0
5 1
0 2
1,5,0,7 3
2 4
1,9,7,1 5
6 6
8 7
2 8
1,0,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 15-9-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 15-9-2020

G8 27
G7 750
G6 9092 8551 9970
G5 3707
G4 21243 34785 33202 11545
62714 10627 25836
G3 74413 11419
G2 09004
G1 71899
ĐB 746613
Đầu Đuôi
0 7,2,4
1 4,3,9,3
2 7,7
3 6
4 3,5
5 0,1
6 -
7 0
8 5
9 2,9
Đầu Đuôi
5,7 0
5 1
9,0 2
4,1,1 3
1,0 4
8,4 5
3 6
2,0,2 7
- 8
1,9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 8-9-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 8-9-2020

G8 06
G7 031
G6 7487 6594 1330
G5 8506
G4 34411 81707 99742 95451
73630 14661 26277
G3 43982 54342
G2 61425
G1 75146
ĐB 368929
Đầu Đuôi
0 6,6,7
1 1
2 5,9
3 1,0,0
4 2,2,6
5 1
6 1
7 7
8 7,2
9 4
Đầu Đuôi
3,3 0
3,1,5,6 1
4,8,4 2
- 3
9 4
2 5
0,0,4 6
8,0,7 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 1-9-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 1-9-2020

G8 84
G7 224
G6 0589 5692 7254
G5 7027
G4 18324 14289 59428 46270
54838 18680 13396
G3 52167 35673
G2 64208
G1 51468
ĐB 878007
Đầu Đuôi
0 8,7
1 -
2 4,7,4,8
3 8
4 -
5 4
6 7,8
7 0,3
8 4,9,9,0
9 2,6
Đầu Đuôi
7,8 0
- 1
9 2
7 3
8,2,5,2 4
- 5
9 6
2,6,0 7
2,3,0,6 8
8,8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 25-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 25-8-2020

G8 02
G7 403
G6 1729 2729 8175
G5 1161
G4 69234 59064 29964 56322
89575 87057 45412
G3 71199 23103
G2 40037
G1 63169
ĐB 725336
Đầu Đuôi
0 2,3,3
1 2
2 9,9,2
3 4,7,6
4 -
5 7
6 1,4,4,9
7 5,5
8 -
9 9
Đầu Đuôi
- 0
6 1
0,2,1 2
0,0 3
3,6,6 4
7,7 5
3 6
5,3 7
- 8
2,2,9,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 18-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 18-8-2020

G8 33
G7 723
G6 5226 3652 3502
G5 1400
G4 39385 08525 52893 39376
37690 57544 63866
G3 98431 61240
G2 96197
G1 96249
ĐB 559478
Đầu Đuôi
0 2,0
1 -
2 3,6,5
3 3,1
4 4,0,9
5 2
6 6
7 6,8
8 5
9 3,0,7
Đầu Đuôi
0,9,4 0
3 1
5,0 2
3,2,9 3
4 4
8,2 5
2,7,6 6
9 7
7 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 11-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 11-8-2020

G8 72
G7 443
G6 7016 2416 5395
G5 3709
G4 88533 41637 56969 46872
36016 25010 60457
G3 09277 19767
G2 64243
G1 01779
ĐB 614884
Đầu Đuôi
0 9
1 6,6,6,0
2 -
3 3,7
4 3,3
5 7
6 9,7
7 2,2,7,9
8 4
9 5
Đầu Đuôi
1 0
- 1
7,7 2
4,3,4 3
8 4
9 5
1,1,1 6
3,5,7,6 7
- 8
0,6,7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 4-8-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 4-8-2020

G8 59
G7 503
G6 6069 2017 9351
G5 2665
G4 00798 85347 43357 83216
07488 65664 09704
G3 03342 66477
G2 97142
G1 43360
ĐB 102499
Đầu Đuôi
0 3,4
1 7,6
2 -
3 -
4 7,2,2
5 9,1,7
6 9,5,4,0
7 7
8 8
9 8,9
Đầu Đuôi
6 0
5 1
4,4 2
0 3
6,0 4
6 5
1 6
1,4,5,7 7
9,8 8
5,6,9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 28-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 28-7-2020

G8 06
G7 583
G6 8898 7485 4764
G5 2249
G4 89604 78110 23155 87150
70496 85259 01894
G3 60626 12987
G2 50452
G1 65469
ĐB 124534
Đầu Đuôi
0 6,4
1 0
2 6
3 4
4 9
5 5,0,9,2
6 4,9
7 -
8 3,5,7
9 8,6,4
Đầu Đuôi
1,5 0
- 1
5 2
8 3
6,0,9,3 4
8,5 5
0,9,2 6
8 7
9 8
4,5,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 21-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 21-7-2020

G8 00
G7 992
G6 8779 3173 1927
G5 1408
G4 91491 83746 72997 44982
75616 02896 85060
G3 43075 55998
G2 79229
G1 99700
ĐB 908361
Đầu Đuôi
0 0,8,0
1 6
2 7,9
3 -
4 6
5 -
6 0,1
7 9,3,5
8 2
9 2,1,7,6,8
Đầu Đuôi
0,6,0 0
9,6 1
9,8 2
7 3
- 4
7 5
4,1,9 6
2,9 7
0,9 8
7,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 14-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 14-7-2020

G8 58
G7 328
G6 5486 5511 7553
G5 0346
G4 40896 42373 83620 78510
05939 66169 13936
G3 00636 55391
G2 65322
G1 43152
ĐB 975865
Đầu Đuôi
0 -
1 1,0
2 8,0,2
3 9,6,6
4 6
5 8,3,2
6 9,5
7 3
8 6
9 6,1
Đầu Đuôi
2,1 0
1,9 1
2,5 2
5,7 3
- 4
6 5
8,4,9,3,3 6
- 7
5,2 8
3,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 7-7-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 7-7-2020

G8 22
G7 509
G6 0273 9262 6138
G5 3387
G4 66744 36807 02382 08208
40347 80078 24434
G3 74270 30092
G2 19345
G1 75137
ĐB 038332
Đầu Đuôi
0 9,7,8
1 -
2 2
3 8,4,7,2
4 4,7,5
5 -
6 2
7 3,8,0
8 7,2
9 2
Đầu Đuôi
7 0
- 1
2,6,8,9,3 2
7 3
4,3 4
4 5
- 6
8,0,4,3 7
3,0,7 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 30-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 30-6-2020

G8 36
G7 197
G6 9836 6529 9693
G5 8919
G4 33473 30296 19216 35502
91648 33509 61713
G3 35992 98333
G2 02410
G1 40929
ĐB 510504
Đầu Đuôi
0 2,9,4
1 9,6,3,0
2 9,9
3 6,6,3
4 8
5 -
6 -
7 3
8 -
9 7,3,6,2
Đầu Đuôi
1 0
- 1
0,9 2
9,7,1,3 3
0 4
- 5
3,3,9,1 6
9 7
4 8
2,1,0,2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 23-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 23-6-2020

G8 24
G7 301
G6 7437 7942 3745
G5 9903
G4 31646 43818 99100 52423
69356 03996 60122
G3 29562 21090
G2 62942
G1 10641
ĐB 609384
Đầu Đuôi
0 1,3,0
1 8
2 4,3,2
3 7
4 2,5,6,2,1
5 6
6 2
7 -
8 4
9 6,0
Đầu Đuôi
0,9 0
0,4 1
4,2,6,4 2
0,2 3
2,8 4
4 5
4,5,9 6
3 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 16-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 16-6-2020

G8 90
G7 446
G6 0102 2602 4728
G5 3866
G4 11945 69129 34386 32000
86719 83471 22237
G3 19713 31662
G2 51813
G1 53952
ĐB 010648
Đầu Đuôi
0 2,2,0
1 9,3,3
2 8,9
3 7
4 6,5,8
5 2
6 6,2
7 1
8 6
9 0
Đầu Đuôi
9,0 0
7 1
0,0,6,5 2
1,1 3
- 4
4 5
4,6,8 6
3 7
2,4 8
2,1 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 9-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 9-6-2020

G8 84
G7 004
G6 1344 1017 1554
G5 2688
G4 83558 83866 89733 67724
68573 93626 59939
G3 84322 22003
G2 84117
G1 32541
ĐB 984853
Đầu Đuôi
0 4,3
1 7,7
2 4,6,2
3 3,9
4 4,1
5 4,8,3
6 6
7 3
8 4,8
9 -
Đầu Đuôi
- 0
4 1
2 2
3,7,0,5 3
8,0,4,5,2 4
- 5
6,2 6
1,1 7
8,5 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 2-6-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 2-6-2020

G8 47
G7 673
G6 4780 5578 1239
G5 2426
G4 86052 42769 92488 60651
18361 44816 40494
G3 35500 79468
G2 71188
G1 34194
ĐB 409809
Đầu Đuôi
0 0,9
1 6
2 6
3 9
4 7
5 2,1
6 9,1,8
7 3,8
8 0,8,8
9 4,4
Đầu Đuôi
8,0 0
5,6 1
5 2
7 3
9,9 4
- 5
2,1 6
4 7
7,8,6,8 8
3,6,0 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 26-5-2020

G8 97
G7 840
G6 3901 8073 0187
G5 8348
G4 62670 74397 72100 63849
49174 37834 99556
G3 68638 94844
G2 66498
G1 58529
ĐB 011269
Đầu Đuôi
0 1,0
1 -
2 9
3 4,8
4 0,8,9,4
5 6
6 9
7 3,0,4
8 7
9 7,7,8
Đầu Đuôi
4,7,0 0
0 1
- 2
7 3
7,3,4 4
- 5
5 6
9,8,9 7
4,3,9 8
4,2,6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 19-5-2020

G8 12
G7 506
G6 7069 4882 6741
G5 7514
G4 56186 89134 44531 74501
46290 98733 83394
G3 27425 00157
G2 21566
G1 80174
ĐB 706558
Đầu Đuôi
0 6,1
1 2,4
2 5
3 4,1,3
4 1
5 7,8
6 9,6
7 4
8 2,6
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
4,3,0 1
1,8 2
3 3
1,3,9,7 4
2 5
0,8,6 6
5 7
5 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Nam thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMT » XSMT thứ 3 » SX QNA » XS QNA ngày 12-5-2020

G8 92
G7 502
G6 4694 3932 1713
G5 3686
G4 58708 53124 35993 10702
46742 26892 03673
G3 84435 85647
G2 68686
G1 85410
ĐB 877364
Đầu Đuôi
0 2,8,2
1 3,0
2 4
3 2,5
4 2,7
5 -
6 4
7 3
8 6,6
9 2,4,3,2
Đầu Đuôi
1 0
- 1
9,0,3,0,4,9 2
1,9,7 3
9,2,6 4
3 5
8,8 6
4 7
0 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt