XSQNG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 26-9-2020

G8 79
G7 113
G6 1576 2058 8503
G5 1002
G4 07676 87320 86455 05709
81817 61730 37363
G3 80980 39941
G2 37533
G1 20358
ĐB 903859
Đầu Đuôi
0 3,2,9
1 3,7
2 0
3 0,3
4 1
5 8,5,8,9
6 3
7 9,6,6
8 0
9 -
Đầu Đuôi
2,3,8 0
4 1
0 2
1,0,6,3 3
- 4
5 5
7,7 6
1 7
5,5 8
7,0,5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Ngãi trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
33 12 lần 94 9 lần 47 9 lần 60 9 lần 48 9 lần
61 8 lần 93 8 lần 04 8 lần 37 8 lần 08 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
40 21 ngày 02/05/2020
05 19 ngày 16/05/2020
44 19 ngày 16/05/2020
62 16 ngày 06/06/2020
11 16 ngày 06/06/2020
70 14 ngày 20/06/2020
73 14 ngày 20/06/2020
65 13 ngày 27/06/2020
32 13 ngày 27/06/2020
38 12 ngày 04/07/2020

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 19-9-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 19-9-2020

G8 98
G7 347
G6 8222 0948 9255
G5 5626
G4 54114 89021 70602 02900
64760 19102 10019
G3 70156 89950
G2 04615
G1 22376
ĐB 064460
Đầu Đuôi
0 2,0,2
1 4,9,5
2 2,6,1
3 -
4 7,8
5 5,6,0
6 0,0
7 6
8 -
9 8
Đầu Đuôi
0,6,5,6 0
2 1
2,0,0 2
- 3
1 4
5,1 5
2,5,7 6
4 7
9,4 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 12-9-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 12-9-2020

G8 82
G7 149
G6 7107 0655 9353
G5 3406
G4 93379 74771 19810 03921
85846 57888 12666
G3 66475 38374
G2 61759
G1 99831
ĐB 509294
Đầu Đuôi
0 7,6
1 0
2 1
3 1
4 9,6
5 5,3,9
6 6
7 9,1,5,4
8 2,8
9 4
Đầu Đuôi
1 0
7,2,3 1
8 2
5 3
7,9 4
5,7 5
0,4,6 6
0 7
8 8
4,7,5 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 5-9-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 5-9-2020

G8 99
G7 534
G6 3358 5333 6551
G5 4806
G4 63900 53094 10137 48535
16881 59084 21192
G3 28075 01306
G2 38082
G1 06026
ĐB 943256
Đầu Đuôi
0 6,0,6
1 -
2 6
3 4,3,7,5
4 -
5 8,1,6
6 -
7 5
8 1,4,2
9 9,4,2
Đầu Đuôi
0 0
5,8 1
9,8 2
3 3
3,9,8 4
3,7 5
0,0,2,5 6
3 7
5 8
9 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 29-8-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 29-8-2020

G8 97
G7 469
G6 4785 1425 2866
G5 2993
G4 15803 26946 03110 43949
50795 12934 05471
G3 62802 99254
G2 33224
G1 01972
ĐB 616142
Đầu Đuôi
0 3,2
1 0
2 5,4
3 4
4 6,9,2
5 4
6 9,6
7 1,2
8 5
9 7,3,5
Đầu Đuôi
1 0
7 1
0,7,4 2
9,0 3
3,5,2 4
8,2,9 5
6,4 6
9 7
- 8
6,4 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 22-8-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 22-8-2020

G8 48
G7 827
G6 1513 7974 2681
G5 9872
G4 20645 18177 06447 07689
73960 39374 48771
G3 85708 71171
G2 64175
G1 19955
ĐB 247080
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 7
3 -
4 8,5,7
5 5
6 0
7 4,2,7,4,1,1,5
8 1,9,0
9 -
Đầu Đuôi
6,8 0
8,7,7 1
7 2
1 3
7,7 4
4,7,5 5
- 6
2,7,4 7
4,0 8
8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 15-8-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 15-8-2020

G8 36
G7 824
G6 2798 3648 9672
G5 1082
G4 97508 87437 11626 11923
90312 36283 92989
G3 59133 00819
G2 12248
G1 22357
ĐB 270328
Đầu Đuôi
0 8
1 2,9
2 4,6,3,8
3 6,7,3
4 8,8
5 7
6 -
7 2
8 2,3,9
9 8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
7,8,1 2
2,8,3 3
2 4
- 5
3,2 6
3,5 7
9,4,0,4,2 8
8,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 8-8-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 8-8-2020

G8 79
G7 798
G6 4109 6857 7330
G5 7341
G4 96560 72516 52559 90748
88901 87319 69117
G3 20403 36421
G2 53143
G1 53424
ĐB 220120
Đầu Đuôi
0 9,1,3
1 6,9,7
2 1,4,0
3 0
4 1,8,3
5 7,9
6 0
7 9
8 -
9 8
Đầu Đuôi
3,6,2 0
4,0,2 1
- 2
0,4 3
2 4
- 5
1 6
5,1 7
9,4 8
7,0,5,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 1-8-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 1-8-2020

G8 39
G7 137
G6 4635 4330 4704
G5 4661
G4 85742 19423 90661 12429
63749 73431 78961
G3 49059 69424
G2 90334
G1 82542
ĐB 360412
Đầu Đuôi
0 4
1 2
2 3,9,4
3 9,7,5,0,1,4
4 2,9,2
5 9
6 1,1,1
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
3 0
6,6,3,6 1
4,4,1 2
2 3
0,2,3 4
3 5
- 6
3 7
- 8
3,2,4,5 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 25-7-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 25-7-2020

G8 16
G7 577
G6 4608 2734 5059
G5 8916
G4 10572 84195 98307 62059
51591 10676 56886
G3 76693 94013
G2 72226
G1 00147
ĐB 771233
Đầu Đuôi
0 8,7
1 6,6,3
2 6
3 4,3
4 7
5 9,9
6 -
7 7,2,6
8 6
9 5,1,3
Đầu Đuôi
- 0
9 1
7 2
9,1,3 3
3 4
9 5
1,1,7,8,2 6
7,0,4 7
0 8
5,5 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 18-7-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 18-7-2020

G8 33
G7 596
G6 2437 9568 8507
G5 0704
G4 57827 53649 16556 28078
89751 28074 93123
G3 65608 90528
G2 65894
G1 03336
ĐB 067149
Đầu Đuôi
0 7,4,8
1 -
2 7,3,8
3 3,7,6
4 9,9
5 6,1
6 8
7 8,4
8 -
9 6,4
Đầu Đuôi
- 0
5 1
- 2
3,2 3
0,7,9 4
- 5
9,5,3 6
3,0,2 7
6,7,0,2 8
4,4 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 11-7-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 11-7-2020

G8 53
G7 546
G6 5923 3983 4201
G5 0533
G4 40292 15292 81621 93121
45575 87747 34889
G3 53566 79115
G2 35299
G1 31822
ĐB 056533
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 3,1,1,2
3 3,3
4 6,7
5 3
6 6
7 5
8 3,9
9 2,2,9
Đầu Đuôi
- 0
0,2,2 1
9,9,2 2
5,2,8,3,3 3
- 4
7,1 5
4,6 6
4 7
- 8
8,9 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 4-7-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 4-7-2020

G8 38
G7 187
G6 9269 8168 5764
G5 5829
G4 95667 46819 59308 01920
92884 80001 24418
G3 99752 55992
G2 72747
G1 44953
ĐB 716564
Đầu Đuôi
0 8,1
1 9,8
2 9,0
3 8
4 7
5 2,3
6 9,8,4,7,4
7 -
8 7,4
9 2
Đầu Đuôi
2 0
0 1
5,9 2
5 3
6,8,6 4
- 5
- 6
8,6,4 7
3,6,0,1 8
6,2,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 27-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 27-6-2020

G8 80
G7 768
G6 0289 3381 7225
G5 0848
G4 06620 72985 00575 32388
16904 90065 98253
G3 92502 87646
G2 50778
G1 17960
ĐB 984032
Đầu Đuôi
0 4,2
1 -
2 5,0
3 2
4 8,6
5 3
6 8,5,0
7 5,8
8 0,9,1,5,8
9 -
Đầu Đuôi
8,2,6 0
8 1
0,3 2
5 3
0 4
2,8,7,6 5
4 6
- 7
6,4,8,7 8
8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 20-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 20-6-2020

G8 70
G7 257
G6 9443 6535 9314
G5 9048
G4 74679 11522 37284 82161
21209 17548 15330
G3 62565 64147
G2 66761
G1 07073
ĐB 933686
Đầu Đuôi
0 9
1 4
2 2
3 5,0
4 3,8,8,7
5 7
6 1,5,1
7 0,9,3
8 4,6
9 -
Đầu Đuôi
7,3 0
6,6 1
2 2
4,7 3
1,8 4
3,6 5
8 6
5,4 7
4,4 8
7,0 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 13-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 13-6-2020

G8 72
G7 957
G6 7749 8416 0853
G5 8266
G4 52294 55342 51418 65258
23431 04094 00155
G3 14753 72684
G2 31071
G1 88738
ĐB 021360
Đầu Đuôi
0 -
1 6,8
2 -
3 1,8
4 9,2
5 7,3,8,5,3
6 6,0
7 2,1
8 4
9 4,4
Đầu Đuôi
6 0
3,7 1
7,4 2
5,5 3
9,9,8 4
5 5
1,6 6
5 7
1,5,3 8
4 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 6-6-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 6-6-2020

G8 22
G7 811
G6 4633 1355 7501
G5 8961
G4 96208 09610 53315 62896
64445 88289 52633
G3 67789 63767
G2 46462
G1 53837
ĐB 654488
Đầu Đuôi
0 1,8
1 1,0,5
2 2
3 3,3,7
4 5
5 5
6 1,7,2
7 -
8 9,9,8
9 6
Đầu Đuôi
1 0
1,0,6 1
2,6 2
3,3 3
- 4
5,1,4 5
9 6
6,3 7
0,8 8
8,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 30-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 30-5-2020

G8 92
G7 109
G6 5514 6937 9600
G5 9331
G4 51247 76451 19375 89341
81042 73234 48873
G3 79324 47919
G2 66939
G1 79758
ĐB 555577
Đầu Đuôi
0 9,0
1 4,9
2 4
3 7,1,4,9
4 7,1,2
5 1,8
6 -
7 5,3,7
8 -
9 2
Đầu Đuôi
0 0
3,5,4 1
9,4 2
7 3
1,3,2 4
7 5
- 6
3,4,7 7
5 8
0,1,3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 23-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 23-5-2020

G8 17
G7 200
G6 3757 9523 6006
G5 1943
G4 78817 88179 12228 28597
06571 99542 29076
G3 31666 86819
G2 37378
G1 78262
ĐB 949361
Đầu Đuôi
0 0,6
1 7,7,9
2 3,8
3 -
4 3,2
5 7
6 6,2,1
7 9,1,6,8
8 -
9 7
Đầu Đuôi
0 0
7,6 1
4,6 2
2,4 3
- 4
- 5
0,7,6 6
1,5,1,9 7
2,7 8
7,1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 16-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 16-5-2020

G8 07
G7 346
G6 7919 1991 3060
G5 9291
G4 16230 86491 04704 08269
26194 67458 87595
G3 32103 51804
G2 15444
G1 28305
ĐB 173600
Đầu Đuôi
0 7,4,3,4,5,0
1 9
2 -
3 0
4 6,4
5 8
6 0,9
7 -
8 -
9 1,1,1,4,5
Đầu Đuôi
6,3,0 0
9,9,9 1
- 2
0 3
0,9,0,4 4
9,0 5
4 6
0 7
5 8
1,6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 9-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 9-5-2020

G8 04
G7 574
G6 0035 6126 5956
G5 2867
G4 55738 91013 13294 29604
59257 56154 88056
G3 45665 78893
G2 65073
G1 14620
ĐB 596320
Đầu Đuôi
0 4,4
1 3
2 6,0,0
3 5,8
4 -
5 6,7,4,6
6 7,5
7 4,3
8 -
9 4,3
Đầu Đuôi
2,2 0
- 1
- 2
1,9,7 3
0,7,9,0,5 4
3,6 5
2,5,5 6
6,5 7
3 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 2-5-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 2-5-2020

G8 68
G7 296
G6 6165 7640 1493
G5 9144
G4 56073 09994 52077 15725
10141 23383 06821
G3 53068 25527
G2 57698
G1 75935
ĐB 847557
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 5,1,7
3 5
4 0,4,1
5 7
6 8,5,8
7 3,7
8 3
9 6,3,4,8
Đầu Đuôi
4 0
4,2 1
- 2
9,7,8 3
4,9 4
6,2,3 5
9 6
7,2,5 7
6,6,9 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 25-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 25-4-2020

G8 63
G7 740
G6 2234 2093 9493
G5 4563
G4 98326 44520 93865 58207
57062 88098 59141
G3 62231 50461
G2 76705
G1 79300
ĐB 646135
Đầu Đuôi
0 7,5,0
1 -
2 6,0
3 4,1,5
4 0,1
5 -
6 3,3,5,2,1
7 -
8 -
9 3,3,8
Đầu Đuôi
4,2,0 0
4,3,6 1
6 2
6,9,9,6 3
3 4
6,0,3 5
2 6
0 7
9 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 18-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 18-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 11-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 11-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 4-4-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 4-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 28-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 28-3-2020

G8 41
G7 673
G6 6051 9543 4782
G5 1802
G4 58740 55660 13794 93534
04966 89897 92496
G3 97625 74466
G2 34310
G1 53425
ĐB 419926
Đầu Đuôi
0 2
1 0
2 5,5,6
3 4
4 1,3,0
5 1
6 0,6,6
7 3
8 2
9 4,7,6
Đầu Đuôi
4,6,1 0
4,5 1
8,0 2
7,4 3
9,3 4
2,2 5
6,9,6,2 6
9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 21-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 21-3-2020

G8 01
G7 147
G6 8226 6303 7277
G5 8463
G4 31051 28315 60293 51588
85160 74467 93808
G3 62335 15104
G2 08384
G1 64728
ĐB 849273
Đầu Đuôi
0 1,3,8,4
1 5
2 6,8
3 5
4 7
5 1
6 3,0,7
7 7,3
8 8,4
9 3
Đầu Đuôi
6 0
0,5 1
- 2
0,6,9,7 3
0,8 4
1,3 5
2 6
4,7,6 7
8,0,2 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 14-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 14-3-2020

G8 29
G7 391
G6 2673 3493 1433
G5 8537
G4 61464 74701 00348 04723
40237 90274 28680
G3 57033 57729
G2 06645
G1 50317
ĐB 654547
Đầu Đuôi
0 1
1 7
2 9,3,9
3 3,7,7,3
4 8,5,7
5 -
6 4
7 3,4
8 0
9 1,3
Đầu Đuôi
8 0
9,0 1
- 2
7,9,3,2,3 3
6,7 4
4 5
- 6
3,3,1,4 7
4 8
2,2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 7-3-2020

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 7-3-2020

G8 11
G7 374
G6 7665 2387 4587
G5 2115
G4 89980 14596 84091 06208
39025 20333 77417
G3 46531 49813
G2 31723
G1 74777
ĐB 161245
Đầu Đuôi
0 8
1 1,5,7,3
2 5,3
3 3,1
4 5
5 -
6 5
7 4,7
8 7,7,0
9 6,1
Đầu Đuôi
8 0
1,9,3 1
- 2
3,1,2 3
7 4
6,1,2,4 5
9 6
8,8,1,7 7
0 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt