XSQNG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 10-4-2021

G8 80
G7 405
G6 8503 3463 7140
G5 4575
G4 26610 70538 39072 37054
60557 55406 87448
G3 98327 22643
G2 92314
G1 92588
ĐB 567457
Đầu Đuôi
0 5,3,6
1 0,4
2 7
3 8
4 0,8,3
5 4,7,7
6 3
7 5,2
8 0,8
9 -
Đầu Đuôi
8,4,1 0
- 1
7 2
0,6,4 3
5,1 4
0,7 5
0 6
5,2,5 7
3,4,8 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Ngãi trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
02 12 lần 48 11 lần 20 10 lần 47 10 lần 96 9 lần
91 9 lần 76 9 lần 60 9 lần 23 9 lần 63 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Ngãi

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
30 24 ngày 24/10/2020
92 21 ngày 14/11/2020
93 20 ngày 21/11/2020
98 17 ngày 12/12/2020
46 17 ngày 12/12/2020
49 16 ngày 19/12/2020
28 15 ngày 26/12/2020
22 14 ngày 02/01/2021
87 14 ngày 02/01/2021
53 13 ngày 09/01/2021

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 3-4-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 3-4-2021

G8 00
G7 647
G6 9971 2947 6823
G5 7789
G4 22944 73159 90368 66714
95274 18990 95321
G3 80957 70573
G2 39171
G1 91312
ĐB 487039
Đầu Đuôi
0 0
1 4,2
2 3,1
3 9
4 7,7,4
5 9,7
6 8
7 1,4,3,1
8 9
9 0
Đầu Đuôi
0,9 0
7,2,7 1
1 2
2,7 3
4,1,7 4
- 5
- 6
4,4,5 7
6 8
8,5,3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 27-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 27-3-2021

G8 63
G7 974
G6 3281 4812 4096
G5 0112
G4 18900 38079 43904 06954
63597 59066 63454
G3 38718 42626
G2 62502
G1 64142
ĐB 443589
Đầu Đuôi
0 0,4,2
1 2,2,8
2 6
3 -
4 2
5 4,4
6 3,6
7 4,9
8 1,9
9 6,7
Đầu Đuôi
0 0
8 1
1,1,0,4 2
6 3
7,0,5,5 4
- 5
9,6,2 6
9 7
1 8
7,8 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 20-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 20-3-2021

G8 54
G7 526
G6 8221 5240 5741
G5 2920
G4 39551 59438 59117 25996
88744 67740 98700
G3 61852 18923
G2 08950
G1 44229
ĐB 762966
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 6,1,0,3,9
3 8
4 0,1,4,0
5 4,1,2,0
6 6
7 -
8 -
9 6
Đầu Đuôi
4,2,4,0,5 0
2,4,5 1
5 2
2 3
5,4 4
- 5
2,9,6 6
1 7
3 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 13-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 13-3-2021

G8 88
G7 370
G6 8204 1763 3025
G5 7267
G4 42455 98429 14679 81018
80265 82831 58121
G3 59096 38559
G2 89190
G1 64383
ĐB 666599
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 5,9,1
3 1
4 -
5 5,9
6 3,7,5
7 0,9
8 8,3
9 6,0,9
Đầu Đuôi
7,9 0
3,2 1
- 2
6,8 3
0 4
2,5,6 5
9 6
6 7
8,1 8
2,7,5,9 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 6-3-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 6-3-2021

G8 31
G7 502
G6 8889 3632 1104
G5 4057
G4 25582 44741 59781 71169
69836 41137 01532
G3 69069 72617
G2 14944
G1 69812
ĐB 854445
Đầu Đuôi
0 2,4
1 7,2
2 -
3 1,2,6,7,2
4 1,4,5
5 7
6 9,9
7 -
8 9,2,1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3,4,8 1
0,3,8,3,1 2
- 3
0,4 4
4 5
3 6
5,3,1 7
- 8
8,6,6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 27-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 27-2-2021

G8 83
G7 623
G6 9196 0448 8154
G5 1896
G4 39520 44010 66648 77879
06931 22586 46209
G3 16264 43338
G2 56676
G1 16463
ĐB 007360
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 3,0
3 1,8
4 8,8
5 4
6 4,3,0
7 9,6
8 3,6
9 6,6
Đầu Đuôi
2,1,6 0
3 1
- 2
8,2,6 3
5,6 4
- 5
9,9,8,7 6
- 7
4,4,3 8
7,0 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 20-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 20-2-2021

G8 52
G7 134
G6 8715 9890 2599
G5 1077
G4 74848 90284 03085 70250
82465 48835 39220
G3 97761 82481
G2 04960
G1 19701
ĐB 468451
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 0
3 4,5
4 8
5 2,0,1
6 5,1,0
7 7
8 4,5,1
9 0,9
Đầu Đuôi
9,5,2,6 0
6,8,0,5 1
5 2
- 3
3,8 4
1,8,6,3 5
- 6
7 7
4 8
9 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 13-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 13-2-2021

G8 02
G7 684
G6 4411 5694 5527
G5 7236
G4 50651 77756 86509 25225
17484 24937 15096
G3 35733 09527
G2 77797
G1 43859
ĐB 227673
Đầu Đuôi
0 2,9
1 1
2 7,5,7
3 6,7,3
4 -
5 1,6,9
6 -
7 3
8 4,4
9 4,6,7
Đầu Đuôi
- 0
1,5 1
0 2
3,7 3
8,9,8 4
2 5
3,5,9 6
2,3,2,9 7
- 8
0,5 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 6-2-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 6-2-2021

G8 18
G7 277
G6 8874 1490 8045
G5 7119
G4 50413 15043 38395 69850
60238 82048 67313
G3 19908 81757
G2 58027
G1 18113
ĐB 840260
Đầu Đuôi
0 8
1 8,9,3,3,3
2 7
3 8
4 5,3,8
5 0,7
6 0
7 7,4
8 -
9 0,5
Đầu Đuôi
9,5,6 0
- 1
- 2
1,4,1,1 3
7 4
4,9 5
- 6
7,5,2 7
1,3,4,0 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 30-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 30-1-2021

G8 91
G7 351
G6 9495 6859 8532
G5 8867
G4 39069 40816 50978 21924
16669 98263 32076
G3 91258 82435
G2 91668
G1 18282
ĐB 760086
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 4
3 2,5
4 -
5 1,9,8
6 7,9,9,3,8
7 8,6
8 2,6
9 1,5
Đầu Đuôi
- 0
9,5 1
3,8 2
6 3
2 4
9,3 5
1,7,8 6
6 7
7,5,6 8
5,6,6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 23-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 23-1-2021

G8 36
G7 523
G6 7696 2056 7756
G5 4247
G4 18645 19406 11102 62735
31500 87342 76203
G3 49897 43411
G2 74801
G1 48469
ĐB 668668
Đầu Đuôi
0 6,2,0,3,1
1 1
2 3
3 6,5
4 7,5,2
5 6,6
6 9,8
7 -
8 -
9 6,7
Đầu Đuôi
0 0
1,0 1
0,4 2
2,0 3
- 4
4,3 5
3,9,5,5,0 6
4,9 7
6 8
6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 16-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 16-1-2021

G8 72
G7 872
G6 9381 9383 9091
G5 0332
G4 33424 82685 61366 58679
32091 65876 21845
G3 70836 82497
G2 32767
G1 30829
ĐB 631761
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 4,9
3 2,6
4 5
5 -
6 6,7,1
7 2,2,9,6
8 1,3,5
9 1,1,7
Đầu Đuôi
- 0
8,9,9,6 1
7,7,3 2
8 3
2 4
8,4 5
6,7,3 6
9,6 7
- 8
7,2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 9-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 9-1-2021

G8 38
G7 665
G6 6886 4486 6547
G5 0953
G4 88420 99047 47985 59319
17042 91262 83639
G3 17232 15763
G2 66241
G1 68107
ĐB 434081
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 0
3 8,9,2
4 7,7,2,1
5 3
6 5,2,3
7 -
8 6,6,5,1
9 -
Đầu Đuôi
2 0
4,8 1
4,6,3 2
5,6 3
- 4
6,8 5
8,8 6
4,4,0 7
3 8
1,3 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 2-1-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » SX QNG » XS QNG ngày 2-1-2021

G8 21
G7 187
G6 3160 2262 3496
G5 1248
G4 50138 49389 73871 95991
73573 72109 04822
G3 15613 93854
G2 98547
G1 59507
ĐB 359225
Đầu Đuôi
0 9,7
1 3
2 1,2,5
3 8
4 8,7
5 4
6 0,2
7 1,3
8 7,9
9 6,1
Đầu Đuôi
6 0
2,7,9 1
6,2 2
7,1 3
5 4
2 5
9 6
8,4,0 7
4,3 8
8,0 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt