XSQT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Trị 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 24-9-2020

G8 13
G7 758
G6 4167 4981 7358
G5 3608
G4 99138 26025 69159 15470
67140 18802 09447
G3 97473 99671
G2 52935
G1 81902
ĐB 019442
Đầu Đuôi
0 8,2,2
1 3
2 5
3 8,5
4 0,7,2
5 8,8,9
6 7
7 0,3,1
8 1
9 -
Đầu Đuôi
7,4 0
8,7 1
0,0,4 2
1,7 3
- 4
2,3 5
- 6
6,4 7
5,5,0,3 8
5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Quảng Trị trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
41 11 lần 16 10 lần 29 10 lần 08 9 lần 00 8 lần
58 8 lần 74 8 lần 76 8 lần 72 8 lần 07 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Quảng Trị

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
31 29 ngày 05/03/2020
15 20 ngày 07/05/2020
23 20 ngày 07/05/2020
98 18 ngày 21/05/2020
32 18 ngày 21/05/2020
96 17 ngày 28/05/2020
78 16 ngày 04/06/2020
33 16 ngày 04/06/2020
20 16 ngày 04/06/2020
94 16 ngày 04/06/2020

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 17-9-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 17-9-2020

G8 84
G7 529
G6 2675 6501 3163
G5 2013
G4 84957 76283 67783 12167
61934 43845 62879
G3 21644 69791
G2 09413
G1 48188
ĐB 659400
Đầu Đuôi
0 1,0
1 3,3
2 9
3 4
4 5,4
5 7
6 3,7
7 5,9
8 4,3,3,8
9 1
Đầu Đuôi
0 0
0,9 1
- 2
6,1,8,8,1 3
8,3,4 4
7,4 5
- 6
5,6 7
8 8
2,7 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 10-9-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 10-9-2020

G8 71
G7 189
G6 4258 9149 6135
G5 0491
G4 95830 03152 72305 09399
76674 04777 16310
G3 43869 82047
G2 65349
G1 20622
ĐB 474538
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2 2
3 5,0,8
4 9,7,9
5 8,2
6 9
7 1,4,7
8 9
9 1,9
Đầu Đuôi
3,1 0
7,9 1
5,2 2
- 3
7 4
3,0 5
- 6
7,4 7
5,3 8
8,4,9,6,4 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 3-9-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 3-9-2020

G8 00
G7 119
G6 3572 7418 6076
G5 8665
G4 18976 30966 10100 24150
08674 27619 84451
G3 77114 96953
G2 23163
G1 96172
ĐB 839760
Đầu Đuôi
0 0,0
1 9,8,9,4
2 -
3 -
4 -
5 0,1,3
6 5,6,3,0
7 2,6,6,4,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
0,0,5,6 0
5 1
7,7 2
5,6 3
7,1 4
6 5
7,7,6 6
- 7
1 8
1,1 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 27-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 27-8-2020

G8 68
G7 381
G6 2766 7524 9690
G5 6016
G4 09385 87265 75288 34964
28419 39943 36480
G3 81182 98776
G2 30289
G1 58753
ĐB 913288
Đầu Đuôi
0 -
1 6,9
2 4
3 -
4 3
5 3
6 8,6,5,4
7 6
8 1,5,8,0,2,9,8
9 0
Đầu Đuôi
9,8 0
8 1
8 2
4,5 3
2,6 4
8,6 5
6,1,7 6
- 7
6,8,8 8
1,8 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 20-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 20-8-2020

G8 04
G7 128
G6 9670 1018 7509
G5 8255
G4 37412 75016 93740 78928
24542 75756 04414
G3 09080 38741
G2 42741
G1 82843
ĐB 951536
Đầu Đuôi
0 4,9
1 8,2,6,4
2 8,8
3 6
4 0,2,1,1,3
5 5,6
6 -
7 0
8 0
9 -
Đầu Đuôi
7,4,8 0
4,4 1
1,4 2
4 3
0,1 4
5 5
1,5,3 6
- 7
2,1,2 8
0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 13-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 13-8-2020

G8 92
G7 102
G6 3906 6869 3543
G5 7921
G4 37382 00872 36009 88444
67237 15195 50192
G3 33885 46964
G2 57924
G1 85748
ĐB 832593
Đầu Đuôi
0 2,6,9
1 -
2 1,4
3 7
4 3,4,8
5 -
6 9,4
7 2
8 2,5
9 2,5,2,3
Đầu Đuôi
- 0
2 1
9,0,8,7,9 2
4,9 3
4,6,2 4
9,8 5
0 6
3 7
4 8
6,0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 6-8-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 6-8-2020

G8 39
G7 049
G6 2689 7402 8654
G5 7838
G4 64801 00506 21113 90044
79587 33012 37006
G3 33476 46667
G2 18748
G1 16683
ĐB 906959
Đầu Đuôi
0 2,1,6,6
1 3,2
2 -
3 9,8
4 9,4,8
5 4,9
6 7
7 6
8 9,7,3
9 -
Đầu Đuôi
- 0
0 1
0,1 2
1,8 3
5,4 4
- 5
0,0,7 6
8,6 7
3,4 8
3,4,8,5 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 30-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 30-7-2020

G8 46
G7 472
G6 4688 4756 3107
G5 6280
G4 56658 63353 70706 88005
60587 22529 31727
G3 64393 94060
G2 87267
G1 10426
ĐB 388324
Đầu Đuôi
0 7,6,5
1 -
2 9,7,6,4
3 -
4 6
5 6,8,3
6 0,7
7 2
8 8,0,7
9 3
Đầu Đuôi
8,6 0
- 1
7 2
5,9 3
2 4
0 5
4,5,0,2 6
0,8,2,6 7
8,5 8
2 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 23-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 23-7-2020

G8 61
G7 501
G6 9170 9485 5607
G5 6891
G4 99148 01852 36592 59690
31616 20895 77337
G3 39513 13293
G2 92591
G1 64512
ĐB 264593
Đầu Đuôi
0 1,7
1 6,3,2
2 -
3 7
4 8
5 2
6 1
7 0
8 5
9 1,2,0,5,3,1,3
Đầu Đuôi
7,9 0
6,0,9,9 1
5,9,1 2
1,9,9 3
- 4
8,9 5
1 6
0,3 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 16-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 16-7-2020

G8 00
G7 438
G6 7704 4399 6909
G5 5876
G4 06307 26562 15130 77816
93358 40085 90900
G3 01772 60241
G2 21012
G1 26697
ĐB 056104
Đầu Đuôi
0 0,4,9,7,0,4
1 6,2
2 -
3 8,0
4 1
5 8
6 2
7 6,2
8 5
9 9,7
Đầu Đuôi
0,3,0 0
4 1
6,7,1 2
- 3
0,0 4
8 5
7,1 6
0,9 7
3,5 8
9,0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 9-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 9-7-2020

G8 16
G7 068
G6 8785 5382 2882
G5 2650
G4 63053 62814 36242 83237
23667 53888 57746
G3 23566 95700
G2 36139
G1 33316
ĐB 398255
Đầu Đuôi
0 0
1 6,4,6
2 -
3 7,9
4 2,6
5 0,3,5
6 8,7,6
7 -
8 5,2,2,8
9 -
Đầu Đuôi
5,0 0
- 1
8,8,4 2
5 3
1 4
8,5 5
1,4,6,1 6
3,6 7
6,8 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 2-7-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 2-7-2020

G8 16
G7 565
G6 9435 3641 6529
G5 8990
G4 81665 28008 81240 64941
51759 82621 48826
G3 31747 20167
G2 05717
G1 62576
ĐB 678206
Đầu Đuôi
0 8,6
1 6,7
2 9,1,6
3 5
4 1,0,1,7
5 9
6 5,5,7
7 6
8 -
9 0
Đầu Đuôi
9,4 0
4,4,2 1
- 2
- 3
- 4
6,3,6 5
1,2,7,0 6
4,6,1 7
0 8
2,5 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 25-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 25-6-2020

G8 97
G7 255
G6 4459 0991 4771
G5 2826
G4 72417 79517 79458 82621
39235 33672 82100
G3 13180 95819
G2 60121
G1 44603
ĐB 075050
Đầu Đuôi
0 0,3
1 7,7,9
2 6,1,1
3 5
4 -
5 5,9,8,0
6 -
7 1,2
8 0
9 7,1
Đầu Đuôi
0,8,5 0
9,7,2,2 1
7 2
0 3
- 4
5,3 5
2 6
9,1,1 7
5 8
5,1 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 18-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 18-6-2020

G8 73
G7 811
G6 9376 1339 8906
G5 1629
G4 93185 68272 86629 57299
04495 81437 57337
G3 97442 42817
G2 09047
G1 31911
ĐB 710618
Đầu Đuôi
0 6
1 1,7,1,8
2 9,9
3 9,7,7
4 2,7
5 -
6 -
7 3,6,2
8 5
9 9,5
Đầu Đuôi
- 0
1,1 1
7,4 2
7 3
- 4
8,9 5
7,0 6
3,3,1,4 7
1 8
3,2,2,9 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 11-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 11-6-2020

G8 25
G7 538
G6 8003 1080 2636
G5 0617
G4 06380 80479 99361 85774
31343 09741 99974
G3 12807 33238
G2 08335
G1 67929
ĐB 642886
Đầu Đuôi
0 3,7
1 7
2 5,9
3 8,6,8,5
4 3,1
5 -
6 1
7 9,4,4
8 0,0,6
9 -
Đầu Đuôi
8,8 0
6,4 1
- 2
0,4 3
7,7 4
2,3 5
3,8 6
1,0 7
3,3 8
7,2 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 4-6-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 4-6-2020

G8 56
G7 907
G6 5594 3133 0048
G5 3016
G4 28065 71974 74478 08043
76720 83907 05027
G3 71992 05673
G2 29918
G1 66100
ĐB 233741
Đầu Đuôi
0 7,7,0
1 6,8
2 0,7
3 3
4 8,3,1
5 6
6 5
7 4,8,3
8 -
9 4,2
Đầu Đuôi
2,0 0
4 1
9 2
3,4,7 3
9,7 4
6 5
5,1 6
0,0,2 7
4,7,1 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 28-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 28-5-2020

G8 99
G7 214
G6 7230 0028 5039
G5 1558
G4 29922 37683 87665 85330
41384 11929 76061
G3 93099 18870
G2 40914
G1 74296
ĐB 149290
Đầu Đuôi
0 -
1 4,4
2 8,2,9
3 0,9,0
4 -
5 8
6 5,1
7 0
8 3,4
9 9,9,6,0
Đầu Đuôi
3,3,7,9 0
6 1
2 2
8 3
1,8,1 4
6 5
9 6
- 7
2,5 8
9,3,2,9 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 21-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 21-5-2020

G8 32
G7 426
G6 3105 0602 7698
G5 0196
G4 34270 53006 30756 11908
43606 95905 25130
G3 99616 54026
G2 13386
G1 19019
ĐB 355050
Đầu Đuôi
0 5,2,6,8,6,5
1 6,9
2 6,6
3 2,0
4 -
5 6,0
6 -
7 0
8 6
9 8,6
Đầu Đuôi
7,3,5 0
- 1
3,0 2
- 3
- 4
0,0 5
2,9,0,5,0,1,2,8 6
- 7
9,0 8
1 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 14-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 14-5-2020

G8 49
G7 708
G6 3608 8278 4253
G5 8356
G4 89093 74942 76366 57002
77578 62525 42725
G3 61325 31658
G2 56109
G1 11303
ĐB 299241
Đầu Đuôi
0 8,8,2,9,3
1 -
2 5,5,5
3 -
4 9,2,1
5 3,6,8
6 6
7 8,8
8 -
9 3
Đầu Đuôi
- 0
4 1
4,0 2
5,9,0 3
- 4
2,2,2 5
5,6 6
- 7
0,0,7,7,5 8
4,0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 7-5-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 7-5-2020

G8 78
G7 797
G6 9164 2651 0664
G5 9343
G4 50423 37388 29529 81472
49254 31019 43754
G3 95359 82909
G2 97696
G1 90515
ĐB 904407
Đầu Đuôi
0 9,7
1 9,5
2 3,9
3 -
4 3
5 1,4,4,9
6 4,4
7 8,2
8 8
9 7,6
Đầu Đuôi
- 0
5 1
7 2
4,2 3
6,6,5,5 4
1 5
9 6
9,0 7
7,8 8
2,1,5,0 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 30-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 30-4-2020

G8 08
G7 739
G6 8103 8474 3243
G5 5171
G4 12368 65722 25520 92341
78933 91120 82840
G3 07471 12915
G2 85060
G1 99938
ĐB 075242
Đầu Đuôi
0 8,3
1 5
2 2,0,0
3 9,3,8
4 3,1,0,2
5 -
6 8,0
7 4,1,1
8 -
9 -
Đầu Đuôi
2,2,4,6 0
7,4,7 1
2,4 2
0,4,3 3
7 4
1 5
- 6
- 7
0,6,3 8
3 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 23-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 23-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 16-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 16-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 9-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 9-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 2-4-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 2-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 26-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 26-3-2020

G8 71
G7 218
G6 6769 9819 1727
G5 0985
G4 73674 00522 41408 39708
18024 84223 32637
G3 11401 84112
G2 83838
G1 38739
ĐB 657895
Đầu Đuôi
0 8,8,1
1 8,9,2
2 7,2,4,3
3 7,8,9
4 -
5 -
6 9
7 1,4
8 5
9 5
Đầu Đuôi
- 0
7,0 1
2,1 2
2 3
7,2 4
8,9 5
- 6
2,3 7
1,0,0,3 8
6,1,3 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 19-3-2020

G8 77
G7 941
G6 7241 6868 6460
G5 1143
G4 46007 96176 67736 28303
59630 51284 54846
G3 37825 68849
G2 75050
G1 37489
ĐB 701334
Đầu Đuôi
0 7,3
1 -
2 5
3 6,0,4
4 1,1,3,6,9
5 0
6 8,0
7 7,6
8 4,9
9 -
Đầu Đuôi
6,3,5 0
4,4 1
- 2
4,0 3
8,3 4
2 5
7,3,4 6
7,0 7
6 8
4,8 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 12-3-2020

G8 08
G7 190
G6 5309 2885 2057
G5 6670
G4 54432 70629 69842 57183
89826 05111 84613
G3 96474 74671
G2 41646
G1 49729
ĐB 651925
Đầu Đuôi
0 8,9
1 1,3
2 9,6,9,5
3 2
4 2,6
5 7
6 -
7 0,4,1
8 5,3
9 0
Đầu Đuôi
9,7 0
1,7 1
3,4 2
8,1 3
7 4
8,2 5
2,4 6
5 7
0 8
0,2,2 9

Kết quả xổ số Quảng Trị thứ 5 ngày 5-3-2020

XSMT » XSMT thứ 5 » SX QT » XS QT ngày 5-3-2020

G8 62
G7 212
G6 5317 4310 5545
G5 3211
G4 78656 50399 68363 21555
38659 26568 79516
G3 35840 38270
G2 91602
G1 06447
ĐB 957231
Đầu Đuôi
0 2
1 2,7,0,1,6
2 -
3 1
4 5,0,7
5 6,5,9
6 2,3,8
7 0
8 -
9 9
Đầu Đuôi
1,4,7 0
1,3 1
6,1,0 2
6 3
- 4
4,5 5
5,1 6
1,4 7
6 8
9,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt