XSST 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 5-8-2020

G8 15
G7 750
G6 9549 6414 1062
G5 3504
G4 94623 72657 77783 31761
14476 22520 04539
G3 89219 04267
G2 95168
G1 81480
ĐB 357418
Đầu Đuôi
0 4
1 5,4,9,8
2 3,0
3 9
4 9
5 0,7
6 2,1,7,8
7 6
8 3,0
9 -
Đầu Đuôi
5,2,8 0
6 1
6 2
2,8 3
1,0 4
1 5
7 6
5,6 7
6,1 8
4,3,1 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Sóc Trăng trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
04 11 lần 56 11 lần 64 9 lần 92 9 lần 40 9 lần
47 9 lần 29 8 lần 38 8 lần 00 8 lần 35 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Sóc Trăng

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
28 27 ngày 29/01/2020
12 23 ngày 26/02/2020
13 20 ngày 18/03/2020
26 19 ngày 25/03/2020
84 19 ngày 25/03/2020
52 14 ngày 29/04/2020
69 13 ngày 06/05/2020
63 13 ngày 06/05/2020
44 12 ngày 13/05/2020
53 11 ngày 20/05/2020

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 29-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 29-7-2020

G8 60
G7 199
G6 0585 1910 5971
G5 1192
G4 87640 91455 49910 29350
73838 77841 26376
G3 90511 53286
G2 00879
G1 61046
ĐB 649042
Đầu Đuôi
0 -
1 0,0,1
2 -
3 8
4 0,1,6,2
5 5,0
6 0
7 1,6,9
8 5,6
9 9,2
Đầu Đuôi
6,1,4,1,5 0
7,4,1 1
9,4 2
- 3
- 4
8,5 5
7,8,4 6
- 7
3 8
9,7 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 22-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 22-7-2020

G8 01
G7 723
G6 9687 5716 2409
G5 0723
G4 25939 83898 94241 54935
11864 20788 71462
G3 66760 75938
G2 97239
G1 30566
ĐB 186935
Đầu Đuôi
0 1,9
1 6
2 3,3
3 9,5,8,9,5
4 1
5 -
6 4,2,0,6
7 -
8 7,8
9 8
Đầu Đuôi
6 0
0,4 1
6 2
2,2 3
6 4
3,3 5
1,6 6
8 7
9,8,3 8
0,3,3 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 15-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 15-7-2020

G8 56
G7 261
G6 1824 0994 1635
G5 1496
G4 76982 75173 33686 38046
35258 07964 49958
G3 97586 66135
G2 46710
G1 72004
ĐB 047132
Đầu Đuôi
0 4
1 0
2 4
3 5,5,2
4 6
5 6,8,8
6 1,4
7 3
8 2,6,6
9 4,6
Đầu Đuôi
1 0
6 1
8,3 2
7 3
2,9,6,0 4
3,3 5
5,9,8,4,8 6
- 7
5,5 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 8-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 8-7-2020

G8 90
G7 276
G6 8699 7605 6841
G5 2396
G4 31524 38493 30307 51443
25756 14588 99390
G3 31201 44350
G2 63297
G1 63681
ĐB 635574
Đầu Đuôi
0 5,7,1
1 -
2 4
3 -
4 1,3
5 6,0
6 -
7 6,4
8 8,1
9 0,9,6,3,0,7
Đầu Đuôi
9,9,5 0
4,0,8 1
- 2
9,4 3
2,7 4
0 5
7,9,5 6
0,9 7
8 8
9 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 1-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 1-7-2020

G8 89
G7 304
G6 5842 0998 8879
G5 3727
G4 73389 98968 15822 31723
06951 07060 89694
G3 83865 73529
G2 00700
G1 53348
ĐB 395233
Đầu Đuôi
0 4,0
1 -
2 7,2,3,9
3 3
4 2,8
5 1
6 8,0,5
7 9
8 9,9
9 8,4
Đầu Đuôi
6,0 0
5 1
4,2 2
2,3 3
0,9 4
6 5
- 6
2 7
9,6,4 8
8,7,8,2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 24-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 24-6-2020

G8 02
G7 029
G6 9008 0545 1332
G5 8747
G4 55931 66154 00491 41566
92514 50918 32125
G3 95223 26085
G2 05831
G1 20810
ĐB 257300
Đầu Đuôi
0 2,8,0
1 4,8,0
2 9,5,3
3 2,1,1
4 5,7
5 4
6 6
7 -
8 5
9 1
Đầu Đuôi
1,0 0
3,9,3 1
0,3 2
2 3
5,1 4
4,2,8 5
6 6
4 7
0,1 8
2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 17-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 17-6-2020

G8 91
G7 091
G6 2356 2980 8051
G5 1611
G4 89617 87115 32937 07767
29572 01875 76286
G3 86936 51606
G2 92578
G1 84003
ĐB 979294
Đầu Đuôi
0 6,3
1 1,7,5
2 -
3 7,6
4 -
5 6,1
6 7
7 2,5,8
8 0,6
9 1,1,4
Đầu Đuôi
8 0
9,9,5,1 1
7 2
0 3
9 4
1,7 5
5,8,3,0 6
1,3,6 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 10-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 10-6-2020

G8 71
G7 504
G6 1908 3460 7461
G5 0745
G4 11058 42940 16395 87956
94321 46370 41774
G3 10104 24177
G2 65549
G1 73507
ĐB 960330
Đầu Đuôi
0 4,8,4,7
1 -
2 1
3 0
4 5,0,9
5 8,6
6 0,1
7 1,0,4,7
8 -
9 5
Đầu Đuôi
6,4,7,3 0
7,6,2 1
- 2
- 3
0,7,0 4
4,9 5
5 6
7,0 7
0,5 8
4 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 3-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 3-6-2020

G8 19
G7 055
G6 9938 4240 6841
G5 0162
G4 93371 98099 86299 24176
39373 79785 15234
G3 85190 41840
G2 07654
G1 52582
ĐB 090838
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 -
3 8,4,8
4 0,1,0
5 5,4
6 2
7 1,6,3
8 5,2
9 9,9,0
Đầu Đuôi
4,9,4 0
4,7 1
6,8 2
7 3
3,5 4
5,8 5
7 6
- 7
3,3 8
1,9,9 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 27-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 27-5-2020

G8 11
G7 981
G6 2765 2131 8756
G5 7046
G4 88900 93431 87292 37119
17151 40855 59410
G3 93064 49235
G2 42206
G1 01947
ĐB 874919
Đầu Đuôi
0 0,6
1 1,9,0,9
2 -
3 1,1,5
4 6,7
5 6,1,5
6 5,4
7 -
8 1
9 2
Đầu Đuôi
0,1 0
1,8,3,3,5 1
9 2
- 3
6 4
6,5,3 5
5,4,0 6
4 7
- 8
1,1 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 20-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 20-5-2020

G8 92
G7 558
G6 4679 0854 5527
G5 7849
G4 41353 76835 64557 25616
46917 06543 02374
G3 39206 90605
G2 35876
G1 30330
ĐB 463945
Đầu Đuôi
0 6,5
1 6,7
2 7
3 5,0
4 9,3,5
5 8,4,3,7
6 -
7 9,4,6
8 -
9 2
Đầu Đuôi
3 0
- 1
9 2
5,4 3
5,7 4
3,0,4 5
1,0,7 6
2,5,1 7
5 8
7,4 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 13-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 13-5-2020

G8 57
G7 304
G6 5566 2264 0494
G5 2818
G4 77682 62356 60292 79444
84881 40904 83910
G3 16338 00045
G2 79453
G1 75192
ĐB 223329
Đầu Đuôi
0 4,4
1 8,0
2 9
3 8
4 4,5
5 7,6,3
6 6,4
7 -
8 2,1
9 4,2,2
Đầu Đuôi
1 0
8 1
8,9,9 2
5 3
0,6,9,4,0 4
4 5
6,5 6
5 7
1,3 8
2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 6-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 6-5-2020

G8 22
G7 600
G6 5621 5237 7522
G5 6234
G4 65680 00144 63249 27035
53243 40111 76269
G3 10855 32054
G2 21302
G1 82863
ĐB 864619
Đầu Đuôi
0 0,2
1 1,9
2 2,1,2
3 7,4,5
4 4,9,3
5 5,4
6 9,3
7 -
8 0
9 -
Đầu Đuôi
0,8 0
2,1 1
2,2,0 2
4,6 3
3,4,5 4
3,5 5
- 6
3 7
- 8
4,6,1 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 29-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 29-4-2020

G8 94
G7 627
G6 9222 6060 0451
G5 9950
G4 37896 86256 00836 07552
46392 84665 43097
G3 31515 47260
G2 34174
G1 01973
ĐB 775118
Đầu Đuôi
0 -
1 5,8
2 7,2
3 6
4 -
5 1,0,6,2
6 0,5,0
7 4,3
8 -
9 4,6,2,7
Đầu Đuôi
6,5,6 0
5 1
2,5,9 2
7 3
9,7 4
6,1 5
9,5,3 6
2,9 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 22-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 22-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 15-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 15-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 8-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 8-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 1-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 1-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 25-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 25-3-2020

G8 50
G7 915
G6 2447 9558 6756
G5 3198
G4 57871 59230 54570 20784
73286 78352 86029
G3 34320 45145
G2 35626
G1 91091
ĐB 200347
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 9,0,6
3 0
4 7,5,7
5 0,8,6,2
6 -
7 1,0
8 4,6
9 8,1
Đầu Đuôi
5,3,7,2 0
7,9 1
5 2
- 3
8 4
1,4 5
5,8,2 6
4,4 7
5,9 8
2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 18-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 18-3-2020

G8 67
G7 320
G6 0662 0674 3409
G5 3967
G4 45029 16218 72442 96633
53106 30686 85640
G3 63113 09865
G2 88989
G1 84851
ĐB 455086
Đầu Đuôi
0 9,6
1 8,3
2 0,9
3 3
4 2,0
5 1
6 7,2,7,5
7 4
8 6,9,6
9 -
Đầu Đuôi
2,4 0
5 1
6,4 2
3,1 3
7 4
6 5
0,8,8 6
6,6 7
1 8
0,2,8 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 11-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 11-3-2020

G8 44
G7 142
G6 2516 0393 3653
G5 1458
G4 24139 35933 19600 53148
09538 16000 78040
G3 56381 21263
G2 36504
G1 72164
ĐB 080617
Đầu Đuôi
0 0,0,4
1 6,7
2 -
3 9,3,8
4 4,2,8,0
5 3,8
6 3,4
7 -
8 1
9 3
Đầu Đuôi
0,0,4 0
8 1
4 2
9,5,3,6 3
4,0,6 4
- 5
1 6
1 7
5,4,3 8
3 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 4-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 4-3-2020

G8 70
G7 251
G6 5888 6874 8505
G5 6897
G4 63443 68657 50274 11889
38934 96186 65187
G3 97145 97360
G2 42208
G1 53718
ĐB 642445
Đầu Đuôi
0 5,8
1 8
2 -
3 4
4 3,5,5
5 1,7
6 0
7 0,4,4
8 8,9,6,7
9 7
Đầu Đuôi
7,6 0
5 1
- 2
4 3
7,7,3 4
0,4,4 5
8 6
9,5,8 7
8,0,1 8
8 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 26-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 26-2-2020

G8 32
G7 763
G6 7066 1138 5102
G5 5654
G4 93792 67249 21687 46364
51847 30546 14903
G3 41504 68456
G2 49605
G1 22112
ĐB 115338
Đầu Đuôi
0 2,3,4,5
1 2
2 -
3 2,8,8
4 9,7,6
5 4,6
6 3,6,4
7 -
8 7
9 2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3,0,9,1 2
6,0 3
5,6,0 4
0 5
6,4,5 6
8,4 7
3,3 8
4 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 19-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 19-2-2020

G8 92
G7 306
G6 0296 6349 3852
G5 8377
G4 02151 35203 62891 89688
07927 24639 03187
G3 45556 13169
G2 79676
G1 56301
ĐB 409161
Đầu Đuôi
0 6,3,1
1 -
2 7
3 9
4 9
5 2,1,6
6 9,1
7 7,6
8 8,7
9 2,6,1
Đầu Đuôi
- 0
5,9,0,6 1
9,5 2
0 3
- 4
- 5
0,9,5,7 6
7,2,8 7
8 8
4,3,6 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 12-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 12-2-2020

G8 23
G7 108
G6 6417 7065 4740
G5 1990
G4 54341 76182 03440 27057
22242 01403 17477
G3 83870 90608
G2 12769
G1 45161
ĐB 140942
Đầu Đuôi
0 8,3,8
1 7
2 3
3 -
4 0,1,0,2,2
5 7
6 5,9,1
7 7,0
8 2
9 0
Đầu Đuôi
4,9,4,7 0
4,6 1
8,4,4 2
2,0 3
- 4
6 5
- 6
1,5,7 7
0,0 8
6 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 5-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 5-2-2020

G8 50
G7 829
G6 2775 4297 0225
G5 6926
G4 33501 89613 68512 49367
39770 01447 71795
G3 95737 00567
G2 73100
G1 06593
ĐB 360834
Đầu Đuôi
0 1,0
1 3,2
2 9,5,6
3 7,4
4 7
5 0
6 7,7
7 5,0
8 -
9 7,5,3
Đầu Đuôi
5,7,0 0
0 1
1 2
1,9 3
3 4
7,2,9 5
2 6
9,6,4,3,6 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 29-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 29-1-2020

G8 64
G7 443
G6 6628 9450 0747
G5 7304
G4 93844 84666 10812 08805
96656 54240 46078
G3 62522 80096
G2 56688
G1 51491
ĐB 865547
Đầu Đuôi
0 4,5
1 2
2 8,2
3 -
4 3,7,4,0,7
5 0,6
6 4,6
7 8
8 8
9 6,1
Đầu Đuôi
5,4 0
9 1
1,2 2
4 3
6,0,4 4
0 5
6,5,9 6
4,4 7
2,7,8 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 22-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 22-1-2020

G8 23
G7 937
G6 7996 8936 5373
G5 8796
G4 12932 52747 75628 79569
69729 08770 86992
G3 60635 99164
G2 70857
G1 56202
ĐB 502669
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 3,8,9
3 7,6,2,5
4 7
5 7
6 9,4,9
7 3,0
8 -
9 6,6,2
Đầu Đuôi
7 0
- 1
3,9,0 2
2,7 3
6 4
3 5
9,3,9 6
3,4,5 7
2 8
6,2,6 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 15-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 15-1-2020

G8 65
G7 389
G6 1507 1300 8971
G5 9729
G4 45869 55044 22914 07387
64055 30274 47964
G3 85401 94502
G2 49299
G1 00904
ĐB 622712
Đầu Đuôi
0 7,0,1,2,4
1 4,2
2 9
3 -
4 4
5 5
6 5,9,4
7 1,4
8 9,7
9 9
Đầu Đuôi
0 0
7,0 1
0,1 2
- 3
4,1,7,6,0 4
6,5 5
- 6
0,8 7
- 8
8,2,6,9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt