XSST 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 28-10-2020

G8 07
G7 990
G6 7046 9068 1311
G5 1265
G4 03397 75667 45575 32525
50980 84986 01763
G3 00320 45227
G2 61118
G1 99536
ĐB 972537
Đầu Đuôi
0 7
1 1,8
2 5,0,7
3 6,7
4 6
5 -
6 8,5,7,3
7 5
8 0,6
9 0,7
Đầu Đuôi
9,8,2 0
1 1
- 2
6 3
- 4
6,7,2 5
4,8,3 6
0,9,6,2,3 7
6,1 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Sóc Trăng trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
10 12 lần 54 10 lần 60 9 lần 94 9 lần 35 9 lần
85 9 lần 45 8 lần 04 8 lần 37 8 lần 79 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Sóc Trăng

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
95 20 ngày 10/06/2020
77 20 ngày 10/06/2020
30 20 ngày 10/06/2020
17 19 ngày 17/06/2020
78 19 ngày 17/06/2020
06 19 ngày 17/06/2020
05 16 ngày 08/07/2020
58 15 ngày 15/07/2020
56 15 ngày 15/07/2020
99 13 ngày 29/07/2020

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 21-10-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 21-10-2020

G8 03
G7 412
G6 7734 2010 7600
G5 5189
G4 20183 22307 90285 95657
83948 94197 58142
G3 45647 39070
G2 60397
G1 51004
ĐB 710023
Đầu Đuôi
0 3,0,7,4
1 2,0
2 3
3 4
4 8,2,7
5 7
6 -
7 0
8 9,3,5
9 7,7
Đầu Đuôi
1,0,7 0
- 1
1,4 2
0,8,2 3
3,0 4
8 5
- 6
0,5,9,4,9 7
4 8
8 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 14-10-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 14-10-2020

G8 46
G7 142
G6 7748 0963 9327
G5 9142
G4 77454 32732 80029 34243
93936 56145 44310
G3 81120 18260
G2 24779
G1 08768
ĐB 058054
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 7,9,0
3 2,6
4 6,2,8,2,3,5
5 4,4
6 3,0,8
7 9
8 -
9 -
Đầu Đuôi
1,2,6 0
- 1
4,4,3 2
6,4 3
5,5 4
4 5
4,3 6
2 7
4,6 8
2,7 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 7-10-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 7-10-2020

G8 93
G7 144
G6 8226 6841 4845
G5 8366
G4 93754 35826 32644 99802
45818 92018 53348
G3 68510 78485
G2 27264
G1 73433
ĐB 970009
Đầu Đuôi
0 2,9
1 8,8,0
2 6,6
3 3
4 4,1,5,4,8
5 4
6 6,4
7 -
8 5
9 3
Đầu Đuôi
1 0
4 1
0 2
9,3 3
4,5,4,6 4
4,8 5
2,6,2 6
- 7
1,1,4 8
0 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 30-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 30-9-2020

G8 19
G7 308
G6 1197 1152 9861
G5 1735
G4 96041 69113 99748 26698
88359 97426 31248
G3 13737 56245
G2 94901
G1 16725
ĐB 203151
Đầu Đuôi
0 8,1
1 9,3
2 6,5
3 5,7
4 1,8,8,5
5 2,9,1
6 1
7 -
8 -
9 7,8
Đầu Đuôi
- 0
6,4,0,5 1
5 2
1 3
- 4
3,4,2 5
2 6
9,3 7
0,4,9,4 8
1,5 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 23-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 23-9-2020

G8 32
G7 591
G6 1155 3554 2347
G5 6219
G4 41463 01754 42537 67227
72122 24235 37953
G3 25746 38803
G2 14716
G1 07000
ĐB 314952
Đầu Đuôi
0 3,0
1 9,6
2 7,2
3 2,7,5
4 7,6
5 5,4,4,3,2
6 3
7 -
8 -
9 1
Đầu Đuôi
0 0
9 1
3,2,5 2
6,5,0 3
5,5 4
5,3 5
4,1 6
4,3,2 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 16-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 16-9-2020

G8 53
G7 200
G6 3463 7294 2549
G5 1088
G4 10226 37581 72462 39374
39357 93709 68275
G3 36037 44885
G2 98036
G1 08779
ĐB 859279
Đầu Đuôi
0 0,9
1 -
2 6
3 7,6
4 9
5 3,7
6 3,2
7 4,5,9,9
8 8,1,5
9 4
Đầu Đuôi
0 0
8 1
6 2
5,6 3
9,7 4
7,8 5
2,3 6
5,3 7
8 8
4,0,7,7 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 9-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 9-9-2020

G8 85
G7 124
G6 3187 4485 1115
G5 4953
G4 37014 22371 15885 11088
44625 87269 21959
G3 07329 43603
G2 18808
G1 98126
ĐB 564083
Đầu Đuôi
0 3,8
1 5,4
2 4,5,9,6
3 -
4 -
5 3,9
6 9
7 1
8 5,7,5,5,8,3
9 -
Đầu Đuôi
- 0
7 1
- 2
5,0,8 3
2,1 4
8,8,1,8,2 5
2 6
8 7
8,0 8
6,5,2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 2-9-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 2-9-2020

G8 73
G7 744
G6 6882 7586 7260
G5 0594
G4 23002 14816 49065 48316
55410 46479 27660
G3 73769 55562
G2 50722
G1 01407
ĐB 834579
Đầu Đuôi
0 2,7
1 6,6,0
2 2
3 -
4 4
5 -
6 0,5,0,9,2
7 3,9,9
8 2,6
9 4
Đầu Đuôi
6,1,6 0
- 1
8,0,6,2 2
7 3
4,9 4
6 5
8,1,1 6
0 7
- 8
7,6,7 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 26-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 26-8-2020

G8 43
G7 731
G6 1767 7363 5757
G5 6955
G4 92501 19914 14789 24283
24473 08834 20061
G3 60663 28694
G2 98190
G1 35810
ĐB 940523
Đầu Đuôi
0 1
1 4,0
2 3
3 1,4
4 3
5 7,5
6 7,3,1,3
7 3
8 9,3
9 4,0
Đầu Đuôi
9,1 0
3,0,6 1
- 2
4,6,8,7,6,2 3
1,3,9 4
5 5
- 6
6,5 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 19-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 19-8-2020

G8 39
G7 754
G6 0640 8159 2837
G5 6007
G4 53057 88073 25051 91737
60896 29159 84416
G3 72646 35071
G2 68408
G1 25081
ĐB 966538
Đầu Đuôi
0 7,8
1 6
2 -
3 9,7,7,8
4 0,6
5 4,9,7,1,9
6 -
7 3,1
8 1
9 6
Đầu Đuôi
4 0
5,7,8 1
- 2
7 3
5 4
- 5
9,1,4 6
3,0,5,3 7
0,3 8
3,5,5 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 12-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 12-8-2020

G8 21
G7 298
G6 9010 3425 2843
G5 0528
G4 86859 88651 53994 66845
05967 66242 79287
G3 57572 03959
G2 76952
G1 77183
ĐB 598621
Đầu Đuôi
0 -
1 0
2 1,5,8,1
3 -
4 3,5,2
5 9,1,9,2
6 7
7 2
8 7,3
9 8,4
Đầu Đuôi
1 0
2,5,2 1
4,7,5 2
4,8 3
9 4
2,4 5
- 6
6,8 7
9,2 8
5,5 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 5-8-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 5-8-2020

G8 15
G7 750
G6 9549 6414 1062
G5 3504
G4 94623 72657 77783 31761
14476 22520 04539
G3 89219 04267
G2 95168
G1 81480
ĐB 357418
Đầu Đuôi
0 4
1 5,4,9,8
2 3,0
3 9
4 9
5 0,7
6 2,1,7,8
7 6
8 3,0
9 -
Đầu Đuôi
5,2,8 0
6 1
6 2
2,8 3
1,0 4
1 5
7 6
5,6 7
6,1 8
4,3,1 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 29-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 29-7-2020

G8 60
G7 199
G6 0585 1910 5971
G5 1192
G4 87640 91455 49910 29350
73838 77841 26376
G3 90511 53286
G2 00879
G1 61046
ĐB 649042
Đầu Đuôi
0 -
1 0,0,1
2 -
3 8
4 0,1,6,2
5 5,0
6 0
7 1,6,9
8 5,6
9 9,2
Đầu Đuôi
6,1,4,1,5 0
7,4,1 1
9,4 2
- 3
- 4
8,5 5
7,8,4 6
- 7
3 8
9,7 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 22-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 22-7-2020

G8 01
G7 723
G6 9687 5716 2409
G5 0723
G4 25939 83898 94241 54935
11864 20788 71462
G3 66760 75938
G2 97239
G1 30566
ĐB 186935
Đầu Đuôi
0 1,9
1 6
2 3,3
3 9,5,8,9,5
4 1
5 -
6 4,2,0,6
7 -
8 7,8
9 8
Đầu Đuôi
6 0
0,4 1
6 2
2,2 3
6 4
3,3 5
1,6 6
8 7
9,8,3 8
0,3,3 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 15-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 15-7-2020

G8 56
G7 261
G6 1824 0994 1635
G5 1496
G4 76982 75173 33686 38046
35258 07964 49958
G3 97586 66135
G2 46710
G1 72004
ĐB 047132
Đầu Đuôi
0 4
1 0
2 4
3 5,5,2
4 6
5 6,8,8
6 1,4
7 3
8 2,6,6
9 4,6
Đầu Đuôi
1 0
6 1
8,3 2
7 3
2,9,6,0 4
3,3 5
5,9,8,4,8 6
- 7
5,5 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 8-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 8-7-2020

G8 90
G7 276
G6 8699 7605 6841
G5 2396
G4 31524 38493 30307 51443
25756 14588 99390
G3 31201 44350
G2 63297
G1 63681
ĐB 635574
Đầu Đuôi
0 5,7,1
1 -
2 4
3 -
4 1,3
5 6,0
6 -
7 6,4
8 8,1
9 0,9,6,3,0,7
Đầu Đuôi
9,9,5 0
4,0,8 1
- 2
9,4 3
2,7 4
0 5
7,9,5 6
0,9 7
8 8
9 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 1-7-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 1-7-2020

G8 89
G7 304
G6 5842 0998 8879
G5 3727
G4 73389 98968 15822 31723
06951 07060 89694
G3 83865 73529
G2 00700
G1 53348
ĐB 395233
Đầu Đuôi
0 4,0
1 -
2 7,2,3,9
3 3
4 2,8
5 1
6 8,0,5
7 9
8 9,9
9 8,4
Đầu Đuôi
6,0 0
5 1
4,2 2
2,3 3
0,9 4
6 5
- 6
2 7
9,6,4 8
8,7,8,2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 24-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 24-6-2020

G8 02
G7 029
G6 9008 0545 1332
G5 8747
G4 55931 66154 00491 41566
92514 50918 32125
G3 95223 26085
G2 05831
G1 20810
ĐB 257300
Đầu Đuôi
0 2,8,0
1 4,8,0
2 9,5,3
3 2,1,1
4 5,7
5 4
6 6
7 -
8 5
9 1
Đầu Đuôi
1,0 0
3,9,3 1
0,3 2
2 3
5,1 4
4,2,8 5
6 6
4 7
0,1 8
2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 17-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 17-6-2020

G8 91
G7 091
G6 2356 2980 8051
G5 1611
G4 89617 87115 32937 07767
29572 01875 76286
G3 86936 51606
G2 92578
G1 84003
ĐB 979294
Đầu Đuôi
0 6,3
1 1,7,5
2 -
3 7,6
4 -
5 6,1
6 7
7 2,5,8
8 0,6
9 1,1,4
Đầu Đuôi
8 0
9,9,5,1 1
7 2
0 3
9 4
1,7 5
5,8,3,0 6
1,3,6 7
7 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 10-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 10-6-2020

G8 71
G7 504
G6 1908 3460 7461
G5 0745
G4 11058 42940 16395 87956
94321 46370 41774
G3 10104 24177
G2 65549
G1 73507
ĐB 960330
Đầu Đuôi
0 4,8,4,7
1 -
2 1
3 0
4 5,0,9
5 8,6
6 0,1
7 1,0,4,7
8 -
9 5
Đầu Đuôi
6,4,7,3 0
7,6,2 1
- 2
- 3
0,7,0 4
4,9 5
5 6
7,0 7
0,5 8
4 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 3-6-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 3-6-2020

G8 19
G7 055
G6 9938 4240 6841
G5 0162
G4 93371 98099 86299 24176
39373 79785 15234
G3 85190 41840
G2 07654
G1 52582
ĐB 090838
Đầu Đuôi
0 -
1 9
2 -
3 8,4,8
4 0,1,0
5 5,4
6 2
7 1,6,3
8 5,2
9 9,9,0
Đầu Đuôi
4,9,4 0
4,7 1
6,8 2
7 3
3,5 4
5,8 5
7 6
- 7
3,3 8
1,9,9 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 27-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 27-5-2020

G8 11
G7 981
G6 2765 2131 8756
G5 7046
G4 88900 93431 87292 37119
17151 40855 59410
G3 93064 49235
G2 42206
G1 01947
ĐB 874919
Đầu Đuôi
0 0,6
1 1,9,0,9
2 -
3 1,1,5
4 6,7
5 6,1,5
6 5,4
7 -
8 1
9 2
Đầu Đuôi
0,1 0
1,8,3,3,5 1
9 2
- 3
6 4
6,5,3 5
5,4,0 6
4 7
- 8
1,1 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 20-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 20-5-2020

G8 92
G7 558
G6 4679 0854 5527
G5 7849
G4 41353 76835 64557 25616
46917 06543 02374
G3 39206 90605
G2 35876
G1 30330
ĐB 463945
Đầu Đuôi
0 6,5
1 6,7
2 7
3 5,0
4 9,3,5
5 8,4,3,7
6 -
7 9,4,6
8 -
9 2
Đầu Đuôi
3 0
- 1
9 2
5,4 3
5,7 4
3,0,4 5
1,0,7 6
2,5,1 7
5 8
7,4 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 13-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 13-5-2020

G8 57
G7 304
G6 5566 2264 0494
G5 2818
G4 77682 62356 60292 79444
84881 40904 83910
G3 16338 00045
G2 79453
G1 75192
ĐB 223329
Đầu Đuôi
0 4,4
1 8,0
2 9
3 8
4 4,5
5 7,6,3
6 6,4
7 -
8 2,1
9 4,2,2
Đầu Đuôi
1 0
8 1
8,9,9 2
5 3
0,6,9,4,0 4
4 5
6,5 6
5 7
1,3 8
2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 6-5-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 6-5-2020

G8 22
G7 600
G6 5621 5237 7522
G5 6234
G4 65680 00144 63249 27035
53243 40111 76269
G3 10855 32054
G2 21302
G1 82863
ĐB 864619
Đầu Đuôi
0 0,2
1 1,9
2 2,1,2
3 7,4,5
4 4,9,3
5 5,4
6 9,3
7 -
8 0
9 -
Đầu Đuôi
0,8 0
2,1 1
2,2,0 2
4,6 3
3,4,5 4
3,5 5
- 6
3 7
- 8
4,6,1 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 29-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 29-4-2020

G8 94
G7 627
G6 9222 6060 0451
G5 9950
G4 37896 86256 00836 07552
46392 84665 43097
G3 31515 47260
G2 34174
G1 01973
ĐB 775118
Đầu Đuôi
0 -
1 5,8
2 7,2
3 6
4 -
5 1,0,6,2
6 0,5,0
7 4,3
8 -
9 4,6,2,7
Đầu Đuôi
6,5,6 0
5 1
2,5,9 2
7 3
9,7 4
6,1 5
9,5,3 6
2,9 7
1 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 22-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 22-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 15-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 15-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 8-4-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 8-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt