XSST 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 1-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Sóc Trăng trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
47 11 lần 02 10 lần 44 10 lần 40 10 lần 37 10 lần
96 9 lần 00 8 lần 29 8 lần 87 8 lần 74 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Sóc Trăng

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
31 28 ngày 18/09/2019
79 23 ngày 23/10/2019
72 22 ngày 30/10/2019
21 20 ngày 13/11/2019
59 16 ngày 11/12/2019
19 16 ngày 11/12/2019
80 16 ngày 11/12/2019
94 16 ngày 11/12/2019
24 15 ngày 18/12/2019
10 14 ngày 25/12/2019

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 25-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 25-3-2020

G8 50
G7 915
G6 2447 9558 6756
G5 3198
G4 57871 59230 54570 20784
73286 78352 86029
G3 34320 45145
G2 35626
G1 91091
ĐB 200347
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 9,0,6
3 0
4 7,5,7
5 0,8,6,2
6 -
7 1,0
8 4,6
9 8,1
Đầu Đuôi
5,3,7,2 0
7,9 1
5 2
- 3
8 4
1,4 5
5,8,2 6
4,4 7
5,9 8
2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 18-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 18-3-2020

G8 67
G7 320
G6 0662 0674 3409
G5 3967
G4 45029 16218 72442 96633
53106 30686 85640
G3 63113 09865
G2 88989
G1 84851
ĐB 455086
Đầu Đuôi
0 9,6
1 8,3
2 0,9
3 3
4 2,0
5 1
6 7,2,7,5
7 4
8 6,9,6
9 -
Đầu Đuôi
2,4 0
5 1
6,4 2
3,1 3
7 4
6 5
0,8,8 6
6,6 7
1 8
0,2,8 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 11-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 11-3-2020

G8 44
G7 142
G6 2516 0393 3653
G5 1458
G4 24139 35933 19600 53148
09538 16000 78040
G3 56381 21263
G2 36504
G1 72164
ĐB 080617
Đầu Đuôi
0 0,0,4
1 6,7
2 -
3 9,3,8
4 4,2,8,0
5 3,8
6 3,4
7 -
8 1
9 3
Đầu Đuôi
0,0,4 0
8 1
4 2
9,5,3,6 3
4,0,6 4
- 5
1 6
1 7
5,4,3 8
3 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 4-3-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 4-3-2020

G8 70
G7 251
G6 5888 6874 8505
G5 6897
G4 63443 68657 50274 11889
38934 96186 65187
G3 97145 97360
G2 42208
G1 53718
ĐB 642445
Đầu Đuôi
0 5,8
1 8
2 -
3 4
4 3,5,5
5 1,7
6 0
7 0,4,4
8 8,9,6,7
9 7
Đầu Đuôi
7,6 0
5 1
- 2
4 3
7,7,3 4
0,4,4 5
8 6
9,5,8 7
8,0,1 8
8 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 26-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 26-2-2020

G8 32
G7 763
G6 7066 1138 5102
G5 5654
G4 93792 67249 21687 46364
51847 30546 14903
G3 41504 68456
G2 49605
G1 22112
ĐB 115338
Đầu Đuôi
0 2,3,4,5
1 2
2 -
3 2,8,8
4 9,7,6
5 4,6
6 3,6,4
7 -
8 7
9 2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
3,0,9,1 2
6,0 3
5,6,0 4
0 5
6,4,5 6
8,4 7
3,3 8
4 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 19-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 19-2-2020

G8 92
G7 306
G6 0296 6349 3852
G5 8377
G4 02151 35203 62891 89688
07927 24639 03187
G3 45556 13169
G2 79676
G1 56301
ĐB 409161
Đầu Đuôi
0 6,3,1
1 -
2 7
3 9
4 9
5 2,1,6
6 9,1
7 7,6
8 8,7
9 2,6,1
Đầu Đuôi
- 0
5,9,0,6 1
9,5 2
0 3
- 4
- 5
0,9,5,7 6
7,2,8 7
8 8
4,3,6 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 12-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 12-2-2020

G8 23
G7 108
G6 6417 7065 4740
G5 1990
G4 54341 76182 03440 27057
22242 01403 17477
G3 83870 90608
G2 12769
G1 45161
ĐB 140942
Đầu Đuôi
0 8,3,8
1 7
2 3
3 -
4 0,1,0,2,2
5 7
6 5,9,1
7 7,0
8 2
9 0
Đầu Đuôi
4,9,4,7 0
4,6 1
8,4,4 2
2,0 3
- 4
6 5
- 6
1,5,7 7
0,0 8
6 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 5-2-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 5-2-2020

G8 50
G7 829
G6 2775 4297 0225
G5 6926
G4 33501 89613 68512 49367
39770 01447 71795
G3 95737 00567
G2 73100
G1 06593
ĐB 360834
Đầu Đuôi
0 1,0
1 3,2
2 9,5,6
3 7,4
4 7
5 0
6 7,7
7 5,0
8 -
9 7,5,3
Đầu Đuôi
5,7,0 0
0 1
1 2
1,9 3
3 4
7,2,9 5
2 6
9,6,4,3,6 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 29-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 29-1-2020

G8 64
G7 443
G6 6628 9450 0747
G5 7304
G4 93844 84666 10812 08805
96656 54240 46078
G3 62522 80096
G2 56688
G1 51491
ĐB 865547
Đầu Đuôi
0 4,5
1 2
2 8,2
3 -
4 3,7,4,0,7
5 0,6
6 4,6
7 8
8 8
9 6,1
Đầu Đuôi
5,4 0
9 1
1,2 2
4 3
6,0,4 4
0 5
6,5,9 6
4,4 7
2,7,8 8
- 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 22-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 22-1-2020

G8 23
G7 937
G6 7996 8936 5373
G5 8796
G4 12932 52747 75628 79569
69729 08770 86992
G3 60635 99164
G2 70857
G1 56202
ĐB 502669
Đầu Đuôi
0 2
1 -
2 3,8,9
3 7,6,2,5
4 7
5 7
6 9,4,9
7 3,0
8 -
9 6,6,2
Đầu Đuôi
7 0
- 1
3,9,0 2
2,7 3
6 4
3 5
9,3,9 6
3,4,5 7
2 8
6,2,6 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 15-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 15-1-2020

G8 65
G7 389
G6 1507 1300 8971
G5 9729
G4 45869 55044 22914 07387
64055 30274 47964
G3 85401 94502
G2 49299
G1 00904
ĐB 622712
Đầu Đuôi
0 7,0,1,2,4
1 4,2
2 9
3 -
4 4
5 5
6 5,9,4
7 1,4
8 9,7
9 9
Đầu Đuôi
0 0
7,0 1
0,1 2
- 3
4,1,7,6,0 4
6,5 5
- 6
0,8 7
- 8
8,2,6,9 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 8-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 8-1-2020

G8 82
G7 961
G6 6439 6577 9088
G5 7504
G4 05369 43368 56129 05540
41969 24739 01446
G3 40247 63443
G2 57886
G1 81275
ĐB 345092
Đầu Đuôi
0 4
1 -
2 9
3 9,9
4 0,6,7,3
5 -
6 1,9,8,9
7 7,5
8 2,8,6
9 2
Đầu Đuôi
4 0
6 1
8,9 2
4 3
0 4
7 5
4,8 6
7,4 7
8,6 8
3,6,2,6,3 9

Kết quả xổ số Sóc Trăng thứ 4 ngày 1-1-2020

XSMN » XSMN thứ 4 » SX ST » XS ST ngày 1-1-2020

G8 85
G7 470
G6 0746 6564 3305
G5 5847
G4 13102 08938 93611 09951
92092 42130 39137
G3 72390 25842
G2 57135
G1 24155
ĐB 066758
Đầu Đuôi
0 5,2
1 1
2 -
3 8,0,7,5
4 6,7,2
5 1,5,8
6 4
7 0
8 5
9 2,0
Đầu Đuôi
7,3,9 0
1,5 1
0,9,4 2
- 3
6 4
8,0,3,5 5
4 6
4,3 7
3,5 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt