XSTG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tiền Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 27-9-2020

G8 51
G7 475
G6 5879 4561 9281
G5 8953
G4 15316 50340 72950 37484
45204 98732 40521
G3 84643 82237
G2 78479
G1 71534
ĐB 902193
Đầu Đuôi
0 4
1 6
2 1
3 2,7,4
4 0,3
5 1,3,0
6 1
7 5,9,9
8 1,4
9 3
Đầu Đuôi
4,5 0
5,6,8,2 1
3 2
5,4,9 3
8,0,3 4
7 5
1 6
3 7
- 8
7,7 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tiền Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
13 11 lần 75 10 lần 71 9 lần 19 9 lần 43 8 lần
49 8 lần 54 8 lần 18 8 lần 79 8 lần 02 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tiền Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
52 26 ngày 29/03/2020
48 26 ngày 29/03/2020
35 17 ngày 31/05/2020
72 13 ngày 28/06/2020
67 12 ngày 05/07/2020
29 12 ngày 05/07/2020
46 11 ngày 12/07/2020
57 11 ngày 12/07/2020
45 10 ngày 19/07/2020
86 10 ngày 19/07/2020

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 20-9-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 20-9-2020

G8 02
G7 795
G6 6725 9395 4702
G5 5212
G4 96019 15488 47850 11511
68213 30183 28780
G3 20841 12471
G2 06069
G1 29495
ĐB 359693
Đầu Đuôi
0 2,2
1 2,9,1,3
2 5
3 -
4 1
5 0
6 9
7 1
8 8,3,0
9 5,5,5,3
Đầu Đuôi
5,8 0
1,4,7 1
0,0,1 2
1,8,9 3
- 4
9,2,9,9 5
- 6
- 7
8 8
1,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 13-9-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 13-9-2020

G8 20
G7 068
G6 7817 7844 0689
G5 8204
G4 52311 68662 98849 66056
84727 94575 37818
G3 74980 93853
G2 23594
G1 44668
ĐB 080331
Đầu Đuôi
0 4
1 7,1,8
2 0,7
3 1
4 4,9
5 6,3
6 8,2,8
7 5
8 9,0
9 4
Đầu Đuôi
2,8 0
1,3 1
6 2
5 3
4,0,9 4
7 5
5 6
1,2 7
6,1,6 8
8,4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 6-9-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 6-9-2020

G8 50
G7 855
G6 0104 1271 7666
G5 8117
G4 77159 22595 16590 11821
20528 02524 11206
G3 08643 90865
G2 35497
G1 42177
ĐB 707270
Đầu Đuôi
0 4,6
1 7
2 1,8,4
3 -
4 3
5 0,5,9
6 6,5
7 1,7,0
8 -
9 5,0,7
Đầu Đuôi
5,9,7 0
7,2 1
- 2
4 3
0,2 4
5,9,6 5
6,0 6
1,9,7 7
2 8
5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 30-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 30-8-2020

G8 75
G7 532
G6 9382 1942 7510
G5 8953
G4 58183 84738 40403 70015
97533 86387 89523
G3 87985 14016
G2 67617
G1 97327
ĐB 130708
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0,5,6,7
2 3,7
3 2,8,3
4 2
5 3
6 -
7 5
8 2,3,7,5
9 -
Đầu Đuôi
1 0
- 1
3,8,4 2
5,8,0,3,2 3
- 4
7,1,8 5
1 6
8,1,2 7
3,0 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 23-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 23-8-2020

G8 07
G7 936
G6 8700 5489 0949
G5 1221
G4 98660 67405 31322 89913
24496 34659 05561
G3 24328 51358
G2 26683
G1 17656
ĐB 791014
Đầu Đuôi
0 7,0,5
1 3,4
2 1,2,8
3 6
4 9
5 9,8,6
6 0,1
7 -
8 9,3
9 6
Đầu Đuôi
0,6 0
2,6 1
2 2
1,8 3
1 4
0 5
3,9,5 6
0 7
2,5 8
8,4,5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 16-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 16-8-2020

G8 05
G7 432
G6 7911 9880 3664
G5 9479
G4 62258 40354 49427 51025
09977 61374 74782
G3 32620 26489
G2 28264
G1 15173
ĐB 968613
Đầu Đuôi
0 5
1 1,3
2 7,5,0
3 2
4 -
5 8,4
6 4,4
7 9,7,4,3
8 0,2,9
9 -
Đầu Đuôi
8,2 0
1 1
3,8 2
7,1 3
6,5,7,6 4
0,2 5
- 6
2,7 7
5 8
7,8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 9-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 9-8-2020

G8 79
G7 144
G6 2298 5454 0215
G5 5501
G4 98083 40385 67737 15499
96175 24050 93702
G3 53991 99783
G2 43502
G1 26285
ĐB 285519
Đầu Đuôi
0 1,2,2
1 5,9
2 -
3 7
4 4
5 4,0
6 -
7 9,5
8 3,5,3,5
9 8,9,1
Đầu Đuôi
5 0
0,9 1
0,0 2
8,8 3
4,5 4
1,8,7,8 5
- 6
3 7
9 8
7,9,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 2-8-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 2-8-2020

G8 62
G7 600
G6 2224 1821 0526
G5 6765
G4 73605 97326 57576 14609
52612 99191 23390
G3 47419 19375
G2 40061
G1 39207
ĐB 891165
Đầu Đuôi
0 0,5,9,7
1 2,9
2 4,1,6,6
3 -
4 -
5 -
6 2,5,1,5
7 6,5
8 -
9 1,0
Đầu Đuôi
0,9 0
2,9,6 1
6,1 2
- 3
2 4
6,0,7,6 5
2,2,7 6
0 7
- 8
0,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 26-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 26-7-2020

G8 21
G7 661
G6 6318 7279 2765
G5 2863
G4 41247 81204 32078 40682
86744 75088 86687
G3 19844 81061
G2 23839
G1 75096
ĐB 943666
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 1
3 9
4 7,4,4
5 -
6 1,5,3,1,6
7 9,8
8 2,8,7
9 6
Đầu Đuôi
- 0
2,6,6 1
8 2
6 3
0,4,4 4
6 5
9,6 6
4,8 7
1,7,8 8
7,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 19-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 19-7-2020

G8 54
G7 002
G6 3036 6986 1970
G5 8610
G4 36527 14294 14526 32045
40664 68366 74581
G3 36162 69424
G2 29341
G1 63743
ĐB 917360
Đầu Đuôi
0 2
1 0
2 7,6,4
3 6
4 5,1,3
5 4
6 4,6,2,0
7 0
8 6,1
9 4
Đầu Đuôi
7,1,6 0
8,4 1
0,6 2
4 3
5,9,6,2 4
4 5
3,8,2,6 6
2 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 12-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 12-7-2020

G8 13
G7 457
G6 9318 4165 4291
G5 6913
G4 07283 21779 40507 01946
85879 37603 98097
G3 52624 01314
G2 69033
G1 44087
ĐB 141209
Đầu Đuôi
0 7,3,9
1 3,8,3,4
2 4
3 3
4 6
5 7
6 5
7 9,9
8 3,7
9 1,7
Đầu Đuôi
- 0
9 1
- 2
1,1,8,0,3 3
2,1 4
6 5
4 6
5,0,9,8 7
1 8
7,7,0 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 5-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 5-7-2020

G8 10
G7 770
G6 0351 3329 5881
G5 4211
G4 51242 68038 69853 90815
74134 13242 85671
G3 77467 25113
G2 54636
G1 20673
ĐB 453209
Đầu Đuôi
0 9
1 0,1,5,3
2 9
3 8,4,6
4 2,2
5 1,3
6 7
7 0,1,3
8 1
9 -
Đầu Đuôi
1,7 0
5,8,1,7 1
4,4 2
5,1,7 3
3 4
1 5
3 6
6 7
3 8
2,0 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 28-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 28-6-2020

G8 89
G7 574
G6 1291 6137 1419
G5 6569
G4 98940 37072 19770 47675
64816 07521 85520
G3 78441 21004
G2 97890
G1 46424
ĐB 347226
Đầu Đuôi
0 4
1 9,6
2 1,0,4,6
3 7
4 0,1
5 -
6 9
7 4,2,0,5
8 9
9 1,0
Đầu Đuôi
4,7,2,9 0
9,2,4 1
7 2
- 3
7,0,2 4
7 5
1,2 6
3 7
- 8
8,1,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 21-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 21-6-2020

G8 85
G7 754
G6 6627 7250 0133
G5 4619
G4 92562 42005 18486 13366
90034 62813 50298
G3 12685 20900
G2 14600
G1 99976
ĐB 447212
Đầu Đuôi
0 5,0,0
1 9,3,2
2 7
3 3,4
4 -
5 4,0
6 2,6
7 6
8 5,6,5
9 8
Đầu Đuôi
5,0,0 0
- 1
6,1 2
3,1 3
5,3 4
8,0,8 5
8,6,7 6
2 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 14-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 14-6-2020

G8 13
G7 677
G6 4923 3019 7596
G5 6628
G4 25653 83380 45822 51380
64236 57175 97095
G3 35218 20138
G2 77367
G1 66960
ĐB 734277
Đầu Đuôi
0 -
1 3,9,8
2 3,8,2
3 6,8
4 -
5 3
6 7,0
7 7,5,7
8 0,0
9 6,5
Đầu Đuôi
8,8,6 0
- 1
2 2
1,2,5 3
- 4
7,9 5
9,3 6
7,6,7 7
2,1,3 8
1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 7-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 7-6-2020

G8 20
G7 797
G6 7443 0251 4009
G5 8726
G4 82459 50493 03949 03541
06916 13760 32349
G3 53673 64516
G2 22207
G1 75056
ĐB 238471
Đầu Đuôi
0 9,7
1 6,6
2 0,6
3 -
4 3,9,1,9
5 1,9,6
6 0
7 3,1
8 -
9 7,3
Đầu Đuôi
2,6 0
5,4,7 1
- 2
4,9,7 3
- 4
- 5
2,1,1,5 6
9,0 7
- 8
0,5,4,4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 31-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 31-5-2020

G8 17
G7 109
G6 6449 6275 4717
G5 4441
G4 49249 34571 94880 92359
91309 61714 63963
G3 63989 99207
G2 47002
G1 53235
ĐB 627498
Đầu Đuôi
0 9,9,7,2
1 7,7,4
2 -
3 5
4 9,1,9
5 9
6 3
7 5,1
8 0,9
9 8
Đầu Đuôi
8 0
4,7 1
0 2
6 3
1 4
7,3 5
- 6
1,1,0 7
9 8
0,4,4,5,0,8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 24-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 24-5-2020

G8 84
G7 028
G6 3790 4057 5595
G5 6939
G4 31542 67740 38797 94523
55681 30743 56720
G3 57472 11768
G2 75597
G1 51332
ĐB 192571
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 8,3,0
3 9,2
4 2,0,3
5 7
6 8
7 2,1
8 4,1
9 0,5,7,7
Đầu Đuôi
9,4,2 0
8,7 1
4,7,3 2
2,4 3
8 4
9 5
- 6
5,9,9 7
2,6 8
3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 17-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 17-5-2020

G8 38
G7 382
G6 8635 2018 8709
G5 4376
G4 24754 08928 04135 62940
34197 26826 35612
G3 52414 11153
G2 13719
G1 70691
ĐB 762189
Đầu Đuôi
0 9
1 8,2,4,9
2 8,6
3 8,5,5
4 0
5 4,3
6 -
7 6
8 2,9
9 7,1
Đầu Đuôi
4 0
9 1
8,1 2
5 3
5,1 4
3,3 5
7,2 6
9 7
3,1,2 8
0,1,8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 10-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 10-5-2020

G8 11
G7 399
G6 9365 5619 2458
G5 0204
G4 95243 86571 32643 85906
97777 75994 68668
G3 00418 76597
G2 55722
G1 76890
ĐB 046218
Đầu Đuôi
0 4,6
1 1,9,8,8
2 2
3 -
4 3,3
5 8
6 5,8
7 1,7
8 -
9 9,4,7,0
Đầu Đuôi
9 0
1,7 1
2 2
4,4 3
0,9 4
6 5
0 6
7,9 7
5,6,1,1 8
9,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 3-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 3-5-2020

G8 14
G7 513
G6 4454 7045 7239
G5 1354
G4 85633 61194 15211 56591
46433 77199 81619
G3 62835 85191
G2 18884
G1 00485
ĐB 057036
Đầu Đuôi
0 -
1 4,3,1,9
2 -
3 9,3,3,5,6
4 5
5 4,4
6 -
7 -
8 4,5
9 4,1,9,1
Đầu Đuôi
- 0
1,9,9 1
- 2
1,3,3 3
1,5,5,9,8 4
4,3,8 5
3 6
- 7
- 8
3,9,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 26-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 26-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 19-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 19-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 12-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 12-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 5-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 5-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 29-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 29-3-2020

G8 02
G7 097
G6 5249 1977 2385
G5 5204
G4 21941 74703 12002 06845
06858 65260 65154
G3 14448 13052
G2 23922
G1 65703
ĐB 916813
Đầu Đuôi
0 2,4,3,2,3
1 3
2 2
3 -
4 9,1,5,8
5 8,4,2
6 0
7 7
8 5
9 7
Đầu Đuôi
6 0
4 1
0,0,5,2 2
0,0,1 3
0,5 4
8,4 5
- 6
9,7 7
5,4 8
4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 22-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 22-3-2020

G8 99
G7 467
G6 0987 3024 6249
G5 1131
G4 65687 80879 38546 16959
02503 17573 88061
G3 50534 52048
G2 95172
G1 10544
ĐB 006288
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 4
3 1,4
4 9,6,8,4
5 9
6 7,1
7 9,3,2
8 7,7,8
9 9
Đầu Đuôi
- 0
3,6 1
7 2
0,7 3
2,3,4 4
- 5
4 6
6,8,8 7
4,8 8
9,4,7,5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 15-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 15-3-2020

G8 56
G7 666
G6 1245 4039 6381
G5 0752
G4 96686 76874 99134 71121
09913 00941 58043
G3 16358 98758
G2 42378
G1 48974
ĐB 314656
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 1
3 9,4
4 5,1,3
5 6,2,8,8,6
6 6
7 4,8,4
8 1,6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
8,2,4 1
5 2
1,4 3
7,3,7 4
4 5
5,6,8,5 6
- 7
5,5,7 8
3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 8-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 8-3-2020

G8 08
G7 632
G6 0875 2664 8850
G5 5371
G4 05522 82926 66175 46612
10271 25318 01477
G3 41517 11655
G2 78200
G1 32280
ĐB 824764
Đầu Đuôi
0 8,0
1 2,8,7
2 2,6
3 2
4 -
5 0,5
6 4,4
7 5,1,5,1,7
8 0
9 -
Đầu Đuôi
5,0,8 0
7,7 1
3,2,1 2
- 3
6,6 4
7,7,5 5
2 6
7,1 7
0,1 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt