XSTG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tiền Giang 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 12-7-2020

G8 13
G7 457
G6 9318 4165 4291
G5 6913
G4 07283 21779 40507 01946
85879 37603 98097
G3 52624 01314
G2 69033
G1 44087
ĐB 141209
Đầu Đuôi
0 7,3,9
1 3,8,3,4
2 4
3 3
4 6
5 7
6 5
7 9,9
8 3,7
9 1,7
Đầu Đuôi
- 0
9 1
- 2
1,1,8,0,3 3
2,1 4
6 5
4 6
5,0,9,8 7
1 8
7,7,0 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tiền Giang trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
71 11 lần 97 11 lần 09 10 lần 54 9 lần 35 9 lần
49 9 lần 19 9 lần 13 9 lần 56 8 lần 57 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tiền Giang

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
47 28 ngày 29/12/2019
01 28 ngày 29/12/2019
92 22 ngày 09/02/2020
25 19 ngày 01/03/2020
55 18 ngày 08/03/2020
08 18 ngày 08/03/2020
64 18 ngày 08/03/2020
78 17 ngày 15/03/2020
44 16 ngày 22/03/2020
31 16 ngày 22/03/2020

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 5-7-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 5-7-2020

G8 10
G7 770
G6 0351 3329 5881
G5 4211
G4 51242 68038 69853 90815
74134 13242 85671
G3 77467 25113
G2 54636
G1 20673
ĐB 453209
Đầu Đuôi
0 9
1 0,1,5,3
2 9
3 8,4,6
4 2,2
5 1,3
6 7
7 0,1,3
8 1
9 -
Đầu Đuôi
1,7 0
5,8,1,7 1
4,4 2
5,1,7 3
3 4
1 5
3 6
6 7
3 8
2,0 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 28-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 28-6-2020

G8 89
G7 574
G6 1291 6137 1419
G5 6569
G4 98940 37072 19770 47675
64816 07521 85520
G3 78441 21004
G2 97890
G1 46424
ĐB 347226
Đầu Đuôi
0 4
1 9,6
2 1,0,4,6
3 7
4 0,1
5 -
6 9
7 4,2,0,5
8 9
9 1,0
Đầu Đuôi
4,7,2,9 0
9,2,4 1
7 2
- 3
7,0,2 4
7 5
1,2 6
3 7
- 8
8,1,6 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 21-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 21-6-2020

G8 85
G7 754
G6 6627 7250 0133
G5 4619
G4 92562 42005 18486 13366
90034 62813 50298
G3 12685 20900
G2 14600
G1 99976
ĐB 447212
Đầu Đuôi
0 5,0,0
1 9,3,2
2 7
3 3,4
4 -
5 4,0
6 2,6
7 6
8 5,6,5
9 8
Đầu Đuôi
5,0,0 0
- 1
6,1 2
3,1 3
5,3 4
8,0,8 5
8,6,7 6
2 7
9 8
1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 14-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 14-6-2020

G8 13
G7 677
G6 4923 3019 7596
G5 6628
G4 25653 83380 45822 51380
64236 57175 97095
G3 35218 20138
G2 77367
G1 66960
ĐB 734277
Đầu Đuôi
0 -
1 3,9,8
2 3,8,2
3 6,8
4 -
5 3
6 7,0
7 7,5,7
8 0,0
9 6,5
Đầu Đuôi
8,8,6 0
- 1
2 2
1,2,5 3
- 4
7,9 5
9,3 6
7,6,7 7
2,1,3 8
1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 7-6-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 7-6-2020

G8 20
G7 797
G6 7443 0251 4009
G5 8726
G4 82459 50493 03949 03541
06916 13760 32349
G3 53673 64516
G2 22207
G1 75056
ĐB 238471
Đầu Đuôi
0 9,7
1 6,6
2 0,6
3 -
4 3,9,1,9
5 1,9,6
6 0
7 3,1
8 -
9 7,3
Đầu Đuôi
2,6 0
5,4,7 1
- 2
4,9,7 3
- 4
- 5
2,1,1,5 6
9,0 7
- 8
0,5,4,4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 31-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 31-5-2020

G8 17
G7 109
G6 6449 6275 4717
G5 4441
G4 49249 34571 94880 92359
91309 61714 63963
G3 63989 99207
G2 47002
G1 53235
ĐB 627498
Đầu Đuôi
0 9,9,7,2
1 7,7,4
2 -
3 5
4 9,1,9
5 9
6 3
7 5,1
8 0,9
9 8
Đầu Đuôi
8 0
4,7 1
0 2
6 3
1 4
7,3 5
- 6
1,1,0 7
9 8
0,4,4,5,0,8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 24-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 24-5-2020

G8 84
G7 028
G6 3790 4057 5595
G5 6939
G4 31542 67740 38797 94523
55681 30743 56720
G3 57472 11768
G2 75597
G1 51332
ĐB 192571
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 8,3,0
3 9,2
4 2,0,3
5 7
6 8
7 2,1
8 4,1
9 0,5,7,7
Đầu Đuôi
9,4,2 0
8,7 1
4,7,3 2
2,4 3
8 4
9 5
- 6
5,9,9 7
2,6 8
3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 17-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 17-5-2020

G8 38
G7 382
G6 8635 2018 8709
G5 4376
G4 24754 08928 04135 62940
34197 26826 35612
G3 52414 11153
G2 13719
G1 70691
ĐB 762189
Đầu Đuôi
0 9
1 8,2,4,9
2 8,6
3 8,5,5
4 0
5 4,3
6 -
7 6
8 2,9
9 7,1
Đầu Đuôi
4 0
9 1
8,1 2
5 3
5,1 4
3,3 5
7,2 6
9 7
3,1,2 8
0,1,8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 10-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 10-5-2020

G8 11
G7 399
G6 9365 5619 2458
G5 0204
G4 95243 86571 32643 85906
97777 75994 68668
G3 00418 76597
G2 55722
G1 76890
ĐB 046218
Đầu Đuôi
0 4,6
1 1,9,8,8
2 2
3 -
4 3,3
5 8
6 5,8
7 1,7
8 -
9 9,4,7,0
Đầu Đuôi
9 0
1,7 1
2 2
4,4 3
0,9 4
6 5
0 6
7,9 7
5,6,1,1 8
9,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 3-5-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 3-5-2020

G8 14
G7 513
G6 4454 7045 7239
G5 1354
G4 85633 61194 15211 56591
46433 77199 81619
G3 62835 85191
G2 18884
G1 00485
ĐB 057036
Đầu Đuôi
0 -
1 4,3,1,9
2 -
3 9,3,3,5,6
4 5
5 4,4
6 -
7 -
8 4,5
9 4,1,9,1
Đầu Đuôi
- 0
1,9,9 1
- 2
1,3,3 3
1,5,5,9,8 4
4,3,8 5
3 6
- 7
- 8
3,9,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 26-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 26-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 19-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 19-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 12-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 12-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 5-4-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 5-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 29-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 29-3-2020

G8 02
G7 097
G6 5249 1977 2385
G5 5204
G4 21941 74703 12002 06845
06858 65260 65154
G3 14448 13052
G2 23922
G1 65703
ĐB 916813
Đầu Đuôi
0 2,4,3,2,3
1 3
2 2
3 -
4 9,1,5,8
5 8,4,2
6 0
7 7
8 5
9 7
Đầu Đuôi
6 0
4 1
0,0,5,2 2
0,0,1 3
0,5 4
8,4 5
- 6
9,7 7
5,4 8
4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 22-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 22-3-2020

G8 99
G7 467
G6 0987 3024 6249
G5 1131
G4 65687 80879 38546 16959
02503 17573 88061
G3 50534 52048
G2 95172
G1 10544
ĐB 006288
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 4
3 1,4
4 9,6,8,4
5 9
6 7,1
7 9,3,2
8 7,7,8
9 9
Đầu Đuôi
- 0
3,6 1
7 2
0,7 3
2,3,4 4
- 5
4 6
6,8,8 7
4,8 8
9,4,7,5 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 15-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 15-3-2020

G8 56
G7 666
G6 1245 4039 6381
G5 0752
G4 96686 76874 99134 71121
09913 00941 58043
G3 16358 98758
G2 42378
G1 48974
ĐB 314656
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 1
3 9,4
4 5,1,3
5 6,2,8,8,6
6 6
7 4,8,4
8 1,6
9 -
Đầu Đuôi
- 0
8,2,4 1
5 2
1,4 3
7,3,7 4
4 5
5,6,8,5 6
- 7
5,5,7 8
3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 8-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 8-3-2020

G8 08
G7 632
G6 0875 2664 8850
G5 5371
G4 05522 82926 66175 46612
10271 25318 01477
G3 41517 11655
G2 78200
G1 32280
ĐB 824764
Đầu Đuôi
0 8,0
1 2,8,7
2 2,6
3 2
4 -
5 0,5
6 4,4
7 5,1,5,1,7
8 0
9 -
Đầu Đuôi
5,0,8 0
7,7 1
3,2,1 2
- 3
6,6 4
7,7,5 5
2 6
7,1 7
0,1 8
- 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 1-3-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 1-3-2020

G8 46
G7 621
G6 5709 8570 7956
G5 1911
G4 90849 01178 61488 01362
09194 35175 10209
G3 09796 07925
G2 59074
G1 40744
ĐB 508839
Đầu Đuôi
0 9,9
1 1
2 1,5
3 9
4 6,9,4
5 6
6 2
7 0,8,5,4
8 8
9 4,6
Đầu Đuôi
7 0
2,1 1
6 2
- 3
9,7,4 4
7,2 5
4,5,9 6
- 7
7,8 8
0,4,0,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 23-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 23-2-2020

G8 97
G7 926
G6 5048 2356 2076
G5 2912
G4 54108 41557 46523 90453
31319 55018 48846
G3 72968 63118
G2 19235
G1 59268
ĐB 115934
Đầu Đuôi
0 8
1 2,9,8,8
2 6,3
3 5,4
4 8,6
5 6,7,3
6 8,8
7 6
8 -
9 7
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1 2
2,5 3
3 4
3 5
2,5,7,4 6
9,5 7
4,0,1,6,1,6 8
1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 16-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 16-2-2020

G8 31
G7 351
G6 0499 2076 1357
G5 6077
G4 66411 39464 45370 40822
54733 83557 09004
G3 89110 84760
G2 81467
G1 56438
ĐB 504311
Đầu Đuôi
0 4
1 1,0,1
2 2
3 1,3,8
4 -
5 1,7,7
6 4,0,7
7 6,7,0
8 -
9 9
Đầu Đuôi
7,1,6 0
3,5,1,1 1
2 2
3 3
6,0 4
- 5
7 6
5,7,5,6 7
3 8
9 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 9-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 9-2-2020

G8 29
G7 885
G6 2415 3471 4788
G5 0896
G4 84765 77986 79721 82539
12624 01935 25392
G3 67662 39854
G2 50588
G1 30754
ĐB 741078
Đầu Đuôi
0 -
1 5
2 9,1,4
3 9,5
4 -
5 4,4
6 5,2
7 1,8
8 5,8,6,8
9 6,2
Đầu Đuôi
- 0
7,2 1
9,6 2
- 3
2,5,5 4
8,1,6,3 5
9,8 6
- 7
8,8,7 8
2,3 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 2-2-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 2-2-2020

G8 25
G7 271
G6 3332 3215 2449
G5 5958
G4 18483 92528 99141 27760
84716 41387 79194
G3 93444 41110
G2 00095
G1 87428
ĐB 966571
Đầu Đuôi
0 -
1 5,6,0
2 5,8,8
3 2
4 9,1,4
5 8
6 0
7 1,1
8 3,7
9 4,5
Đầu Đuôi
6,1 0
7,4,7 1
3 2
8 3
9,4 4
2,1,9 5
1 6
8 7
5,2,2 8
4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 26-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 26-1-2020

G8 75
G7 085
G6 6954 1468 0809
G5 2009
G4 37461 68335 94457 24150
11622 79740 82783
G3 01645 52321
G2 52119
G1 99061
ĐB 039590
Đầu Đuôi
0 9,9
1 9
2 2,1
3 5
4 0,5
5 4,7,0
6 8,1,1
7 5
8 5,3
9 0
Đầu Đuôi
5,4,9 0
6,2,6 1
2 2
8 3
5 4
7,8,3,4 5
- 6
5 7
6 8
0,0,1 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 19-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 19-1-2020

G8 72
G7 581
G6 3097 2686 4056
G5 2278
G4 38085 44782 87529 99621
12321 94576 84259
G3 11006 84715
G2 84077
G1 90838
ĐB 213779
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 9,1,1
3 8
4 -
5 6,9
6 -
7 2,8,6,7,9
8 1,6,5,2
9 7
Đầu Đuôi
- 0
8,2,2 1
7,8 2
- 3
- 4
8,1 5
8,5,7,0 6
9,7 7
7,3 8
2,5,7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 12-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 12-1-2020

G8 39
G7 707
G6 7513 2989 2132
G5 2197
G4 42449 17565 36588 95222
97711 64737 00751
G3 03119 61929
G2 26391
G1 92471
ĐB 171328
Đầu Đuôi
0 7
1 3,1,9
2 2,9,8
3 9,2,7
4 9
5 1
6 5
7 1
8 9,8
9 7,1
Đầu Đuôi
- 0
1,5,9,7 1
3,2 2
1 3
- 4
6 5
- 6
0,9,3 7
8,2 8
3,8,4,1,2 9

Kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật ngày 5-1-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » SX TG » XS TG ngày 5-1-2020

G8 14
G7 859
G6 1640 3927 6784
G5 7034
G4 23122 83532 62210 47064
38482 58017 90735
G3 78578 69902
G2 13174
G1 90759
ĐB 507554
Đầu Đuôi
0 2
1 4,0,7
2 7,2
3 4,2,5
4 0
5 9,9,4
6 4
7 8,4
8 4,2
9 -
Đầu Đuôi
4,1 0
- 1
2,3,8,0 2
- 3
1,8,3,6,7,5 4
3 5
- 6
2,1 7
7 8
5,5 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt