XSTN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tây Ninh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 26-3-2020

G8 00
G7 205
G6 2500 2972 1961
G5 4536
G4 83950 30781 53169 61798
56741 42877 48123
G3 73293 57363
G2 50441
G1 06614
ĐB 213852
Đầu Đuôi
0 0,5,0
1 4
2 3
3 6
4 1,1
5 0,2
6 1,9,3
7 2,7
8 1
9 8,3
Đầu Đuôi
0,0,5 0
6,8,4,4 1
7,5 2
2,9,6 3
1 4
0 5
3 6
7 7
9 8
6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tây Ninh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
79 13 lần 25 11 lần 97 10 lần 11 10 lần 62 9 lần
64 9 lần 18 9 lần 53 9 lần 13 9 lần 81 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tây Ninh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
37 24 ngày 10/10/2019
59 20 ngày 07/11/2019
56 20 ngày 07/11/2019
12 19 ngày 14/11/2019
02 18 ngày 21/11/2019
75 16 ngày 05/12/2019
28 16 ngày 05/12/2019
20 15 ngày 12/12/2019
33 14 ngày 19/12/2019
44 13 ngày 26/12/2019

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 19-3-2020

G8 67
G7 321
G6 0877 4582 0197
G5 3251
G4 80794 22576 43452 23287
18713 83579 24679
G3 83295 15629
G2 98163
G1 86679
ĐB 819735
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 1,9
3 5
4 -
5 1,2
6 7,3
7 7,6,9,9,9
8 2,7
9 7,4,5
Đầu Đuôi
- 0
2,5 1
8,5 2
1,6 3
9 4
9,3 5
7 6
6,7,9,8 7
- 8
7,7,2,7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 12-3-2020

G8 92
G7 754
G6 9319 8132 7732
G5 8787
G4 37895 27209 17671 59325
60817 48615 00887
G3 65553 84400
G2 87874
G1 64654
ĐB 444253
Đầu Đuôi
0 9,0
1 9,7,5
2 5
3 2,2
4 -
5 4,3,4,3
6 -
7 1,4
8 7,7
9 2,5
Đầu Đuôi
0 0
7 1
9,3,3 2
5,5 3
5,7,5 4
9,2,1 5
- 6
8,1,8 7
- 8
1,0 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 5-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 5-3-2020

G8 53
G7 062
G6 5950 0197 8454
G5 2618
G4 24730 77708 85457 61607
71631 59271 18953
G3 54557 43691
G2 98976
G1 69484
ĐB 888846
Đầu Đuôi
0 8,7
1 8
2 -
3 0,1
4 6
5 3,0,4,7,3,7
6 2
7 1,6
8 4
9 7,1
Đầu Đuôi
5,3 0
3,7,9 1
6 2
5,5 3
5,8 4
- 5
7,4 6
9,5,0,5 7
1,0 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 27-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 27-2-2020

G8 13
G7 418
G6 9613 5880 8200
G5 5111
G4 74608 56448 10045 14262
34718 21139 42476
G3 79014 60746
G2 34455
G1 99189
ĐB 163106
Đầu Đuôi
0 0,8,6
1 3,8,3,1,8,4
2 -
3 9
4 8,5,6
5 5
6 2
7 6
8 0,9
9 -
Đầu Đuôi
8,0 0
1 1
6 2
1,1 3
1 4
4,5 5
7,4,0 6
- 7
1,0,4,1 8
3,8 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 20-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 20-2-2020

G8 84
G7 999
G6 6130 8904 4061
G5 6172
G4 03097 20526 00122 37284
80821 93181 19379
G3 27209 40229
G2 88421
G1 62064
ĐB 709658
Đầu Đuôi
0 4,9
1 -
2 6,2,1,9,1
3 0
4 -
5 8
6 1,4
7 2,9
8 4,4,1
9 9,7
Đầu Đuôi
3 0
6,2,8,2 1
7,2 2
- 3
8,0,8,6 4
- 5
2 6
9 7
5 8
9,7,0,2 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 13-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 13-2-2020

G8 16
G7 119
G6 6784 1613 1415
G5 7797
G4 09355 06749 50922 20343
56703 63752 03546
G3 19841 83025
G2 37170
G1 43313
ĐB 392121
Đầu Đuôi
0 3
1 6,9,3,5,3
2 2,5,1
3 -
4 9,3,6,1
5 5,2
6 -
7 0
8 4
9 7
Đầu Đuôi
7 0
4,2 1
2,5 2
1,4,0,1 3
8 4
1,5,2 5
1,4 6
9 7
- 8
1,4 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 6-2-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 6-2-2020

G8 11
G7 954
G6 6293 8806 2678
G5 8358
G4 00574 80984 86845 64783
82443 50594 44624
G3 20397 35566
G2 73911
G1 60490
ĐB 857911
Đầu Đuôi
0 6
1 1,1,1
2 4
3 -
4 5,3
5 4,8
6 6
7 8,4
8 4,3
9 3,4,7,0
Đầu Đuôi
9 0
1,1,1 1
- 2
9,8,4 3
5,7,8,9,2 4
4 5
0,6 6
9 7
7,5 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 30-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 30-1-2020

G8 62
G7 430
G6 9227 5296 9001
G5 4607
G4 71278 02388 66599 62108
06825 87750 93576
G3 80253 71353
G2 13034
G1 66479
ĐB 275350
Đầu Đuôi
0 1,7,8
1 -
2 7,5
3 0,4
4 -
5 0,3,3,0
6 2
7 8,6,9
8 8
9 6,9
Đầu Đuôi
3,5,5 0
0 1
6 2
5,5 3
3 4
2 5
9,7 6
2,0 7
7,8,0 8
9,7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 23-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 23-1-2020

G8 21
G7 315
G6 0110 4679 0893
G5 4781
G4 50877 98123 15597 17970
60325 50541 49261
G3 93951 47762
G2 59390
G1 86266
ĐB 297377
Đầu Đuôi
0 -
1 5,0
2 1,3,5
3 -
4 1
5 1
6 1,2,6
7 9,7,0,7
8 1
9 3,7,0
Đầu Đuôi
1,7,9 0
2,8,4,6,5 1
6 2
9,2 3
- 4
1,2 5
6 6
7,9,7 7
- 8
7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 16-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 16-1-2020

G8 15
G7 979
G6 9950 9434 4789
G5 8193
G4 97264 59423 23748 02618
28601 79915 89763
G3 47084 86048
G2 85216
G1 70360
ĐB 441481
Đầu Đuôi
0 1
1 5,8,5,6
2 3
3 4
4 8,8
5 0
6 4,3,0
7 9
8 9,4,1
9 3
Đầu Đuôi
5,6 0
0,8 1
- 2
9,2,6 3
3,6,8 4
1,1 5
1 6
- 7
4,1,4 8
7,8 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 9-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 9-1-2020

G8 38
G7 548
G6 4072 5194 3304
G5 1166
G4 49794 98017 92429 04227
99425 81332 96316
G3 68368 44822
G2 31640
G1 16965
ĐB 318706
Đầu Đuôi
0 4,6
1 7,6
2 9,7,5,2
3 8,2
4 8,0
5 -
6 6,8,5
7 2
8 -
9 4,4
Đầu Đuôi
4 0
- 1
7,3,2 2
- 3
9,0,9 4
2,6 5
6,1,0 6
1,2 7
3,4,6 8
2 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 2-1-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 2-1-2020

G8 70
G7 127
G6 5701 1187 2657
G5 0250
G4 69364 89046 86092 18058
91985 65107 40840
G3 24034 09786
G2 36253
G1 88805
ĐB 967758
Đầu Đuôi
0 1,7,5
1 -
2 7
3 4
4 6,0
5 7,0,8,3,8
6 4
7 0
8 7,5,6
9 2
Đầu Đuôi
7,5,4 0
0 1
9 2
5 3
6,3 4
8,0 5
4,8 6
2,8,5,0 7
5,5 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt