XSTN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Tây Ninh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 24-9-2020

G8 58
G7 940
G6 5313 4486 0491
G5 1293
G4 28047 43808 17900 82473
08025 35825 51758
G3 43408 21975
G2 97020
G1 55687
ĐB 438912
Đầu Đuôi
0 8,0,8
1 3,2
2 5,5,0
3 -
4 0,7
5 8,8
6 -
7 3,5
8 6,7
9 1,3
Đầu Đuôi
4,0,2 0
9 1
1 2
1,9,7 3
- 4
2,2,7 5
8 6
4,8 7
5,0,5,0 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Tây Ninh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
76 12 lần 08 10 lần 79 10 lần 00 9 lần 72 9 lần
38 9 lần 87 9 lần 95 8 lần 04 8 lần 40 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Tây Ninh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
36 18 ngày 21/05/2020
50 17 ngày 28/05/2020
01 17 ngày 28/05/2020
92 16 ngày 04/06/2020
53 14 ngày 18/06/2020
81 13 ngày 25/06/2020
62 13 ngày 25/06/2020
03 12 ngày 02/07/2020
78 12 ngày 02/07/2020
44 11 ngày 09/07/2020

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 17-9-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 17-9-2020

G8 18
G7 116
G6 5060 3829 6906
G5 0921
G4 30304 39370 69555 77500
27330 66779 62032
G3 05308 92983
G2 43908
G1 33590
ĐB 508433
Đầu Đuôi
0 6,4,0,8,8
1 8,6
2 9,1
3 0,2,3
4 -
5 5
6 0
7 0,9
8 3
9 0
Đầu Đuôi
6,7,0,3,9 0
2 1
3 2
8,3 3
0 4
5 5
1,0 6
- 7
1,0,0 8
2,7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 10-9-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 10-9-2020

G8 08
G7 048
G6 6341 6767 9893
G5 5114
G4 30883 76860 69349 02546
04295 42057 29254
G3 92130 29038
G2 99077
G1 46129
ĐB 635728
Đầu Đuôi
0 8
1 4
2 9,8
3 0,8
4 8,1,9,6
5 7,4
6 7,0
7 7
8 3
9 3,5
Đầu Đuôi
6,3 0
4 1
- 2
9,8 3
1,5 4
9 5
4 6
6,5,7 7
0,4,3,2 8
4,2 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 3-9-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 3-9-2020

G8 65
G7 289
G6 6479 8874 4813
G5 7994
G4 78110 32410 65838 96242
14617 84713 55322
G3 36682 62914
G2 69408
G1 42061
ĐB 900354
Đầu Đuôi
0 8
1 3,0,0,7,3,4
2 2
3 8
4 2
5 4
6 5,1
7 9,4
8 9,2
9 4
Đầu Đuôi
1,1 0
6 1
4,2,8 2
1,1 3
7,9,1,5 4
6 5
- 6
1 7
3,0 8
8,7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 27-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 27-8-2020

G8 09
G7 717
G6 1199 3504 5741
G5 4861
G4 39075 01700 64207 01323
36931 81126 46079
G3 61087 73969
G2 35737
G1 71659
ĐB 807743
Đầu Đuôi
0 9,4,0,7
1 7
2 3,6
3 1,7
4 1,3
5 9
6 1,9
7 5,9
8 7
9 9
Đầu Đuôi
0 0
4,6,3 1
- 2
2,4 3
0 4
7 5
2 6
1,0,8,3 7
- 8
0,9,7,6,5 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 20-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 20-8-2020

G8 04
G7 460
G6 7240 4620 5268
G5 4738
G4 84552 35419 69317 46251
19333 43698 13561
G3 49943 60971
G2 14941
G1 25132
ĐB 430961
Đầu Đuôi
0 4
1 9,7
2 0
3 8,3,2
4 0,3,1
5 2,1
6 0,8,1,1
7 1
8 -
9 8
Đầu Đuôi
6,4,2 0
5,6,7,4,6 1
5,3 2
3,4 3
0 4
- 5
- 6
1 7
6,3,9 8
1 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 13-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 13-8-2020

G8 08
G7 486
G6 2226 7174 5366
G5 6745
G4 06638 18515 07995 71910
34896 16780 86677
G3 14731 17083
G2 28876
G1 65034
ĐB 194034
Đầu Đuôi
0 8
1 5,0
2 6
3 8,1,4,4
4 5
5 -
6 6
7 4,7,6
8 6,0,3
9 5,6
Đầu Đuôi
1,8 0
3 1
- 2
8 3
7,3,3 4
4,1,9 5
8,2,6,9,7 6
7 7
0,3 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 6-8-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 6-8-2020

G8 94
G7 127
G6 3276 1459 8104
G5 7797
G4 41124 16411 64620 30561
18631 08398 75691
G3 46224 93837
G2 18188
G1 81882
ĐB 376637
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 7,4,0,4
3 1,7,7
4 -
5 9
6 1
7 6
8 8,2
9 4,7,8,1
Đầu Đuôi
2 0
1,6,3,9 1
8 2
- 3
9,0,2,2 4
- 5
7 6
2,9,3,3 7
9,8 8
5 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 30-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 30-7-2020

G8 30
G7 357
G6 8468 4623 0784
G5 6622
G4 39172 72987 62737 39379
47760 55782 46610
G3 26827 85826
G2 63338
G1 12404
ĐB 964267
Đầu Đuôi
0 4
1 0
2 3,2,7,6
3 0,7,8
4 -
5 7
6 8,0,7
7 2,9
8 4,7,2
9 -
Đầu Đuôi
3,6,1 0
- 1
2,7,8 2
2 3
8,0 4
- 5
2 6
5,8,3,2,6 7
6,3 8
7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 23-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 23-7-2020

G8 29
G7 179
G6 6109 9812 7667
G5 0491
G4 31097 32887 84559 03363
86980 15717 36899
G3 16597 81988
G2 43722
G1 97224
ĐB 663235
Đầu Đuôi
0 9
1 2,7
2 9,2,4
3 5
4 -
5 9
6 7,3
7 9
8 7,0,8
9 1,7,9,7
Đầu Đuôi
8 0
9 1
1,2 2
6 3
2 4
3 5
- 6
6,9,8,1,9 7
8 8
2,7,0,5,9 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 16-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 16-7-2020

G8 64
G7 780
G6 2602 7218 1225
G5 6317
G4 27705 97565 29595 48619
42291 34315 53093
G3 00356 56998
G2 93540
G1 47093
ĐB 030555
Đầu Đuôi
0 2,5
1 8,7,9,5
2 5
3 -
4 0
5 6,5
6 4,5
7 -
8 0
9 5,1,3,8,3
Đầu Đuôi
8,4 0
9 1
0 2
9,9 3
6 4
2,0,6,9,1,5 5
5 6
1 7
1,9 8
1 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 9-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 9-7-2020

G8 10
G7 784
G6 6507 6994 7261
G5 0080
G4 35538 58315 63156 15637
20149 60744 82549
G3 86731 11374
G2 71707
G1 39097
ĐB 980735
Đầu Đuôi
0 7,7
1 0,5
2 -
3 8,7,1,5
4 9,4,9
5 6
6 1
7 4
8 4,0
9 4,7
Đầu Đuôi
1,8 0
6,3 1
- 2
- 3
8,9,4,7 4
1,3 5
5 6
0,3,0,9 7
3 8
4,4 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 2-7-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 2-7-2020

G8 72
G7 000
G6 9759 9872 4703
G5 3535
G4 38534 90440 23904 15316
04095 43238 87380
G3 09440 21378
G2 21483
G1 16973
ĐB 687914
Đầu Đuôi
0 0,3,4
1 6,4
2 -
3 5,4,8
4 0,0
5 9
6 -
7 2,2,8,3
8 0,3
9 5
Đầu Đuôi
0,4,8,4 0
- 1
7,7 2
0,8,7 3
3,0,1 4
3,9 5
1 6
- 7
3,7 8
5 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 25-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 25-6-2020

G8 68
G7 083
G6 8480 3560 8781
G5 6978
G4 51663 24876 74617 25141
35944 85475 50538
G3 81214 59520
G2 03962
G1 34587
ĐB 111679
Đầu Đuôi
0 -
1 7,4
2 0
3 8
4 1,4
5 -
6 8,0,3,2
7 8,6,5,9
8 3,0,1,7
9 -
Đầu Đuôi
8,6,2 0
8,4 1
6 2
8,6 3
4,1 4
7 5
7 6
1,8 7
6,7,3 8
7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 18-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 18-6-2020

G8 26
G7 245
G6 1753 2276 2377
G5 7358
G4 27520 08560 72387 16340
29069 89102 58021
G3 19675 69070
G2 43924
G1 09300
ĐB 700440
Đầu Đuôi
0 2,0
1 -
2 6,0,1,4
3 -
4 5,0,0
5 3,8
6 0,9
7 6,7,5,0
8 7
9 -
Đầu Đuôi
2,6,4,7,0,4 0
2 1
0 2
5 3
2 4
4,7 5
2,7 6
7,8 7
5 8
6 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 11-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 11-6-2020

G8 06
G7 123
G6 5857 5290 1866
G5 5502
G4 69704 43120 52253 84651
22615 83035 78956
G3 02040 35816
G2 46872
G1 24873
ĐB 664088
Đầu Đuôi
0 6,2,4
1 5,6
2 3,0
3 5
4 0
5 7,3,1,6
6 6
7 2,3
8 8
9 0
Đầu Đuôi
9,2,4 0
5 1
0,7 2
2,5,7 3
0 4
1,3 5
0,6,5,1 6
5 7
8 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 4-6-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 4-6-2020

G8 92
G7 338
G6 2876 7357 0586
G5 9325
G4 39512 21810 29022 10218
18623 77776 91795
G3 26255 73961
G2 70456
G1 33019
ĐB 033689
Đầu Đuôi
0 -
1 2,0,8,9
2 5,2,3
3 8
4 -
5 7,5,6
6 1
7 6,6
8 6,9
9 2,5
Đầu Đuôi
1 0
6 1
9,1,2 2
2 3
- 4
2,9,5 5
7,8,7,5 6
5 7
3,1 8
1,8 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 28-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 28-5-2020

G8 16
G7 150
G6 4499 2503 3662
G5 0668
G4 31434 17859 01171 64662
45319 53516 31437
G3 50431 68546
G2 79401
G1 15528
ĐB 646825
Đầu Đuôi
0 3,1
1 6,9,6
2 8,5
3 4,7,1
4 6
5 0,9
6 2,8,2
7 1
8 -
9 9
Đầu Đuôi
5 0
7,3,0 1
6,6 2
0 3
3 4
2 5
1,1,4 6
3 7
6,2 8
9,5,1 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 21-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 21-5-2020

G8 36
G7 483
G6 5290 2150 7227
G5 1173
G4 70876 48756 45928 47604
24650 80525 70669
G3 24946 05508
G2 51128
G1 56118
ĐB 759236
Đầu Đuôi
0 4,8
1 8
2 7,8,5,8
3 6,6
4 6
5 0,6,0
6 9
7 3,6
8 3
9 0
Đầu Đuôi
9,5,5 0
- 1
- 2
8,7 3
0 4
2 5
3,7,5,4,3 6
2 7
2,0,2,1 8
6 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 14-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 14-5-2020

G8 76
G7 462
G6 2269 0924 9222
G5 6266
G4 88336 99970 16323 51318
55672 05542 52862
G3 56221 68697
G2 96872
G1 70156
ĐB 715676
Đầu Đuôi
0 -
1 8
2 4,2,3,1
3 6
4 2
5 6
6 2,9,6,2
7 6,0,2,2,6
8 -
9 7
Đầu Đuôi
7 0
2 1
6,2,7,4,6,7 2
2 3
2 4
- 5
7,6,3,5,7 6
9 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 7-5-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 7-5-2020

G8 82
G7 514
G6 8402 7065 7954
G5 2444
G4 62728 83470 95865 69676
42465 95065 95395
G3 95068 65392
G2 30807
G1 96967
ĐB 248057
Đầu Đuôi
0 2,7
1 4
2 8
3 -
4 4
5 4,7
6 5,5,5,5,8,7
7 0,6
8 2
9 5,2
Đầu Đuôi
7 0
- 1
8,0,9 2
- 3
1,5,4 4
6,6,6,6,9 5
7 6
0,6,5 7
2,6 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 30-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 30-4-2020

G8 60
G7 030
G6 0572 5070 0136
G5 5401
G4 40653 08689 55856 55649
55179 96869 85600
G3 46072 13093
G2 51319
G1 57510
ĐB 286308
Đầu Đuôi
0 1,0,8
1 9,0
2 -
3 0,6
4 9
5 3,6
6 0,9
7 2,0,9,2
8 9
9 3
Đầu Đuôi
6,3,7,0,1 0
0 1
7,7 2
5,9 3
- 4
- 5
3,5 6
- 7
0 8
8,4,7,6,1 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 23-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 23-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 16-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 16-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 9-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 9-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 2-4-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 2-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 26-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 26-3-2020

G8 00
G7 205
G6 2500 2972 1961
G5 4536
G4 83950 30781 53169 61798
56741 42877 48123
G3 73293 57363
G2 50441
G1 06614
ĐB 213852
Đầu Đuôi
0 0,5,0
1 4
2 3
3 6
4 1,1
5 0,2
6 1,9,3
7 2,7
8 1
9 8,3
Đầu Đuôi
0,0,5 0
6,8,4,4 1
7,5 2
2,9,6 3
1 4
0 5
3 6
7 7
9 8
6 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 19-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 19-3-2020

G8 67
G7 321
G6 0877 4582 0197
G5 3251
G4 80794 22576 43452 23287
18713 83579 24679
G3 83295 15629
G2 98163
G1 86679
ĐB 819735
Đầu Đuôi
0 -
1 3
2 1,9
3 5
4 -
5 1,2
6 7,3
7 7,6,9,9,9
8 2,7
9 7,4,5
Đầu Đuôi
- 0
2,5 1
8,5 2
1,6 3
9 4
9,3 5
7 6
6,7,9,8 7
- 8
7,7,2,7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 12-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 12-3-2020

G8 92
G7 754
G6 9319 8132 7732
G5 8787
G4 37895 27209 17671 59325
60817 48615 00887
G3 65553 84400
G2 87874
G1 64654
ĐB 444253
Đầu Đuôi
0 9,0
1 9,7,5
2 5
3 2,2
4 -
5 4,3,4,3
6 -
7 1,4
8 7,7
9 2,5
Đầu Đuôi
0 0
7 1
9,3,3 2
5,5 3
5,7,5 4
9,2,1 5
- 6
8,1,8 7
- 8
1,0 9

Kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5 ngày 5-3-2020

XSMN » XSMN thứ 5 » SX TN » XS TN ngày 5-3-2020

G8 53
G7 062
G6 5950 0197 8454
G5 2618
G4 24730 77708 85457 61607
71631 59271 18953
G3 54557 43691
G2 98976
G1 69484
ĐB 888846
Đầu Đuôi
0 8,7
1 8
2 -
3 0,1
4 6
5 3,0,4,7,3,7
6 2
7 1,6
8 4
9 7,1
Đầu Đuôi
5,3 0
3,7,9 1
6 2
5,5 3
5,8 4
- 5
7,4 6
9,5,0,5 7
1,0 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt