XSTTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 5-4-2021

G8 29
G7 099
G6 7040 7645 3672
G5 6937
G4 00644 59817 86789 84013
11777 08385 28852
G3 62250 26880
G2 53981
G1 82805
ĐB 466735
Đầu Đuôi
0 5
1 7,3
2 9
3 7,5
4 0,5,4
5 2,0
6 -
7 2,7
8 9,5,0,1
9 9
Đầu Đuôi
4,5,8 0
8 1
7,5 2
1 3
4 4
4,8,0,3 5
- 6
3,1,7 7
- 8
2,9,8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
39 12 lần 72 11 lần 20 10 lần 03 10 lần 76 9 lần
35 9 lần 08 9 lần 80 9 lần 61 9 lần 51 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
75 21 ngày 09/11/2020
06 14 ngày 28/12/2020
92 14 ngày 28/12/2020
41 14 ngày 28/12/2020
26 13 ngày 04/01/2021
96 12 ngày 11/01/2021
36 12 ngày 11/01/2021
08 11 ngày 18/01/2021
02 10 ngày 25/01/2021
74 10 ngày 25/01/2021

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 29-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 29-3-2021

G8 78
G7 180
G6 3072 5895 2427
G5 7724
G4 27531 65957 07524 49790
56952 59759 93203
G3 85111 35110
G2 69303
G1 14021
ĐB 945469
Đầu Đuôi
0 3,3
1 1,0
2 7,4,4,1
3 1
4 -
5 7,2,9
6 9
7 8,2
8 0
9 5,0
Đầu Đuôi
8,9,1 0
3,1,2 1
7,5 2
0,0 3
2,2 4
9 5
- 6
2,5 7
7 8
5,6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 22-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 22-3-2021

G8 39
G7 022
G6 8653 5444 8771
G5 7914
G4 05142 63265 52101 19588
12632 16280 42512
G3 75158 15804
G2 12140
G1 79293
ĐB 273600
Đầu Đuôi
0 1,4,0
1 4,2
2 2
3 9,2
4 4,2,0
5 3,8
6 5
7 1
8 8,0
9 3
Đầu Đuôi
8,4,0 0
7,0 1
2,4,3,1 2
5,9 3
4,1,0 4
6 5
- 6
- 7
8,5 8
3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 15-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 15-3-2021

G8 61
G7 159
G6 2686 3454 5462
G5 7716
G4 44284 04561 67169 18813
83373 48404 69166
G3 55979 24158
G2 75412
G1 30659
ĐB 786613
Đầu Đuôi
0 4
1 6,3,2,3
2 -
3 -
4 -
5 9,4,8,9
6 1,2,1,9,6
7 3,9
8 6,4
9 -
Đầu Đuôi
- 0
6,6 1
6,1 2
1,7,1 3
5,8,0 4
- 5
8,1,6 6
- 7
5 8
5,6,7,5 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 8-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 8-3-2021

G8 79
G7 417
G6 2776 3103 0734
G5 2303
G4 65546 45849 41272 62339
66242 65739 52493
G3 67810 18098
G2 15135
G1 00420
ĐB 307263
Đầu Đuôi
0 3,3
1 7,0
2 0
3 4,9,9,5
4 6,9,2
5 -
6 3
7 9,6,2
8 -
9 3,8
Đầu Đuôi
1,2 0
- 1
7,4 2
0,0,9,6 3
3 4
3 5
7,4 6
1 7
9 8
7,4,3,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 1-3-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 1-3-2021

G8 61
G7 572
G6 2421 3500 7860
G5 9548
G4 86368 28471 92577 87735
38683 72404 57128
G3 50855 92519
G2 29467
G1 36209
ĐB 805286
Đầu Đuôi
0 0,4,9
1 9
2 1,8
3 5
4 8
5 5
6 1,0,8,7
7 2,1,7
8 3,6
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
6,2,7 1
7 2
8 3
0 4
3,5 5
8 6
7,6 7
4,6,2 8
1,0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 22-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 22-2-2021

G8 64
G7 747
G6 4058 3611 9787
G5 3976
G4 37053 88733 27703 55807
71990 14935 67683
G3 73195 33242
G2 84853
G1 67286
ĐB 665420
Đầu Đuôi
0 3,7
1 1
2 0
3 3,5
4 7,2
5 8,3,3
6 4
7 6
8 7,3,6
9 0,5
Đầu Đuôi
9,2 0
1 1
4 2
5,3,0,8,5 3
6 4
3,9 5
7,8 6
4,8,0 7
5 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 15-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 15-2-2021

G8 04
G7 655
G6 4054 6315 7466
G5 5456
G4 42070 70895 62630 21143
87797 94413 04146
G3 22125 33324
G2 43982
G1 42681
ĐB 741223
Đầu Đuôi
0 4
1 5,3
2 5,4,3
3 0
4 3,6
5 5,4,6
6 6
7 0
8 2,1
9 5,7
Đầu Đuôi
7,3 0
8 1
8 2
4,1,2 3
0,5,2 4
5,1,9,2 5
6,5,4 6
9 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 8-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 8-2-2021

G8 33
G7 251
G6 8972 6773 8219
G5 3184
G4 53218 17591 84772 48466
57843 63882 72045
G3 67583 98976
G2 82557
G1 21638
ĐB 400289
Đầu Đuôi
0 -
1 9,8
2 -
3 3,8
4 3,5
5 1,7
6 6
7 2,3,2,6
8 4,2,3,9
9 1
Đầu Đuôi
- 0
5,9 1
7,7,8 2
3,7,4,8 3
8 4
4 5
6,7 6
5 7
1,3 8
1,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 1-2-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 1-2-2021

G8 69
G7 769
G6 9407 1157 9749
G5 2052
G4 60121 44619 30467 12988
16065 56863 23391
G3 91961 24094
G2 69584
G1 20673
ĐB 197979
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 1
3 -
4 9
5 7,2
6 9,9,7,5,3,1
7 3,9
8 8,4
9 1,4
Đầu Đuôi
- 0
2,9,6 1
5 2
6,7 3
9,8 4
6 5
- 6
0,5,6 7
8 8
6,6,4,1,7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 25-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 25-1-2021

G8 78
G7 588
G6 5914 8924 0403
G5 5902
G4 57074 26239 71810 94659
17134 38222 85699
G3 64624 71994
G2 52399
G1 44828
ĐB 142954
Đầu Đuôi
0 3,2
1 4,0
2 4,2,4,8
3 9,4
4 -
5 9,4
6 -
7 8,4
8 8
9 9,4,9
Đầu Đuôi
1 0
- 1
0,2 2
0 3
1,2,7,3,2,9,5 4
- 5
- 6
- 7
7,8,2 8
3,5,9,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 18-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 18-1-2021

G8 89
G7 052
G6 9661 1499 6108
G5 3544
G4 30108 20633 62939 75521
14156 72257 57828
G3 25176 25620
G2 78351
G1 68470
ĐB 103791
Đầu Đuôi
0 8,8
1 -
2 1,8,0
3 3,9
4 4
5 2,6,7,1
6 1
7 6,0
8 9
9 9,1
Đầu Đuôi
2,7 0
6,2,5,9 1
5 2
3 3
4 4
- 5
5,7 6
5 7
0,0,2 8
8,9,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 11-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 11-1-2021

G8 80
G7 120
G6 3774 0339 5988
G5 5948
G4 69717 88728 08362 27136
16643 65550 62519
G3 82744 43600
G2 09434
G1 47687
ĐB 234196
Đầu Đuôi
0 0
1 7,9
2 0,8
3 9,6,4
4 8,3,4
5 0
6 2
7 4
8 0,8,7
9 6
Đầu Đuôi
8,2,5,0 0
- 1
6 2
4 3
7,4,3 4
- 5
3,9 6
1,8 7
8,4,2 8
3,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 4-1-2021

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 4-1-2021

G8 70
G7 901
G6 5339 6916 5558
G5 7835
G4 61013 71418 54618 36026
23462 91879 34151
G3 83028 84272
G2 97736
G1 14712
ĐB 328464
Đầu Đuôi
0 1
1 6,3,8,8,2
2 6,8
3 9,5,6
4 -
5 8,1
6 2,4
7 0,9,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
7 0
0,5 1
6,7,1 2
1 3
6 4
3 5
1,2,3 6
- 7
5,1,1,2 8
3,7 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt