XSTTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 11-11-2019

G8 75
G7 970
G6 7708 8955 0026
G5 5942
G4 93994 48474 91617 74686
05634 74725 22819
G3 71090 92169
G2 05402
G1 48462
ĐB 592903
Đầu Đuôi
0 8,2,3
1 7,9
2 6,5
3 4
4 2
5 5
6 9,2
7 5,0,4
8 6
9 4,0
Đầu Đuôi
7,9 0
- 1
4,0,6 2
0 3
9,7,3 4
7,5,2 5
2,8 6
1 7
0 8
1,6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
17 13 lần 56 11 lần 11 10 lần 19 9 lần 03 9 lần
70 9 lần 64 9 lần 15 8 lần 94 8 lần 13 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
66 21 ngày 17/06/2019
37 20 ngày 24/06/2019
16 17 ngày 15/07/2019
00 17 ngày 15/07/2019
41 16 ngày 22/07/2019
24 15 ngày 29/07/2019
77 14 ngày 05/08/2019
43 14 ngày 05/08/2019
15 13 ngày 12/08/2019
12 12 ngày 19/08/2019

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 4-11-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 4-11-2019

G8 09
G7 354
G6 5133 8607 5611
G5 0362
G4 83959 48932 40295 80325
28460 30528 52895
G3 06064 64564
G2 39675
G1 98538
ĐB 767153
Đầu Đuôi
0 9,7
1 1
2 5,8
3 3,2,8
4 -
5 4,9,3
6 2,0,4,4
7 5
8 -
9 5,5
Đầu Đuôi
6 0
1 1
6,3 2
3,5 3
5,6,6 4
9,2,9,7 5
- 6
0 7
2,3 8
0,5 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 28-10-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 28-10-2019

G8 23
G7 683
G6 2522 6614 9403
G5 0991
G4 24682 99193 03368 29480
47673 09503 34370
G3 59826 04951
G2 25058
G1 15083
ĐB 292436
Đầu Đuôi
0 3,3
1 4
2 3,2,6
3 6
4 -
5 1,8
6 8
7 3,0
8 3,2,0,3
9 1,3
Đầu Đuôi
8,7 0
9,5 1
2,8 2
2,8,0,9,7,0,8 3
1 4
- 5
2,3 6
- 7
6,5 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 21-10-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 21-10-2019

G8 65
G7 208
G6 7467 8011 0065
G5 0331
G4 59299 48675 52953 44034
66540 33174 15401
G3 77953 61794
G2 15188
G1 61860
ĐB 646431
Đầu Đuôi
0 8,1
1 1
2 -
3 1,4,1
4 0
5 3,3
6 5,7,5,0
7 5,4
8 8
9 9,4
Đầu Đuôi
4,6 0
1,3,0,3 1
- 2
5,5 3
3,7,9 4
6,6,7 5
- 6
6 7
0,8 8
9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 14-10-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 14-10-2019

G8 33
G7 698
G6 0721 1438 6788
G5 2871
G4 18140 91954 41297 89001
38111 67404 51470
G3 81023 45470
G2 79283
G1 21776
ĐB 507610
Đầu Đuôi
0 1,4
1 1,0
2 1,3
3 3,8
4 0
5 4
6 -
7 1,0,0,6
8 8,3
9 8,7
Đầu Đuôi
4,7,7,1 0
2,7,0,1 1
- 2
3,2,8 3
5,0 4
- 5
7 6
9 7
9,3,8 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 7-10-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 7-10-2019

G8 72
G7 048
G6 9129 4647 2769
G5 0498
G4 63127 57648 84599 76805
77246 14505 67113
G3 76611 15967
G2 14674
G1 86997
ĐB 020753
Đầu Đuôi
0 5,5
1 3,1
2 9,7
3 -
4 8,7,8,6
5 3
6 9,7
7 2,4
8 -
9 8,9,7
Đầu Đuôi
- 0
1 1
7 2
1,5 3
7 4
0,0 5
4 6
4,2,6,9 7
4,9,4 8
2,6,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 30-9-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 30-9-2019

G8 56
G7 202
G6 8176 2933 1327
G5 9081
G4 12232 57302 29830 54629
83484 23002 80625
G3 55793 96304
G2 22480
G1 95765
ĐB 807480
Đầu Đuôi
0 2,2,2,4
1 -
2 7,9,5
3 3,2,0
4 -
5 6
6 5
7 6
8 1,4,0,0
9 3
Đầu Đuôi
3,8,8 0
8 1
0,3,0,0 2
3,9 3
8,0 4
2,6 5
5,7 6
2 7
- 8
2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 23-9-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 23-9-2019

G8 57
G7 230
G6 2259 4269 5389
G5 4407
G4 38311 37971 66928 76317
00313 02707 07992
G3 55659 07803
G2 10932
G1 91267
ĐB 682650
Đầu Đuôi
0 7,7,3
1 1,7,3
2 8
3 0,2
4 -
5 7,9,9,0
6 9,7
7 1
8 9
9 2
Đầu Đuôi
3,5 0
1,7 1
9,3 2
1,0 3
- 4
- 5
- 6
5,0,1,0,6 7
2 8
5,6,8,5 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 16-9-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 16-9-2019

G8 88
G7 235
G6 0206 6428 7838
G5 2682
G4 38638 58518 60474 96918
14408 94046 11840
G3 24160 60454
G2 93726
G1 29452
ĐB 144734
Đầu Đuôi
0 6,8
1 8,8
2 8,6
3 5,8,8,4
4 6,0
5 4,2
6 0
7 4
8 8,2
9 -
Đầu Đuôi
4,6 0
- 1
8,5 2
- 3
7,5,3 4
3 5
0,4,2 6
- 7
8,2,3,3,1,1,0 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 9-9-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 9-9-2019

G8 07
G7 988
G6 6544 1686 0713
G5 5691
G4 69188 70020 29952 71761
92899 25895 92801
G3 30035 54363
G2 12985
G1 90114
ĐB 979227
Đầu Đuôi
0 7,1
1 3,4
2 0,7
3 5
4 4
5 2
6 1,3
7 -
8 8,6,8,5
9 1,9,5
Đầu Đuôi
2 0
9,6,0 1
5 2
1,6 3
4,1 4
9,3,8 5
8 6
0,2 7
8,8 8
9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 2-9-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 2-9-2019

G8 11
G7 455
G6 4652 8679 2334
G5 4461
G4 90817 54050 36671 42326
00880 52508 41296
G3 78930 76245
G2 32201
G1 33861
ĐB 699103
Đầu Đuôi
0 8,1,3
1 1,7
2 6
3 4,0
4 5
5 5,2,0
6 1,1
7 9,1
8 0
9 6
Đầu Đuôi
5,8,3 0
1,6,7,0,6 1
5 2
0 3
3 4
5,4 5
2,9 6
1 7
0 8
7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 26-8-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 26-8-2019

G8 69
G7 439
G6 0378 4113 2578
G5 9426
G4 99389 10439 80703 10067
08676 58196 47908
G3 15893 09122
G2 70821
G1 88150
ĐB 515487
Đầu Đuôi
0 3,8
1 3
2 6,2,1
3 9,9
4 -
5 0
6 9,7
7 8,8,6
8 9,7
9 6,3
Đầu Đuôi
5 0
2 1
2 2
1,0,9 3
- 4
- 5
2,7,9 6
6,8 7
7,7,0 8
6,3,8,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 19-8-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 19-8-2019

G8 13
G7 664
G6 1036 4939 9457
G5 8895
G4 89940 95852 66806 82980
82712 24556 94807
G3 49354 99349
G2 67954
G1 59784
ĐB 216755
Đầu Đuôi
0 6,7
1 3,2
2 -
3 6,9
4 0,9
5 7,2,6,4,4,5
6 4
7 -
8 0,4
9 5
Đầu Đuôi
4,8 0
- 1
5,1 2
1 3
6,5,5,8 4
9,5 5
3,0,5 6
5,0 7
- 8
3,4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 12-8-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 12-8-2019

G8 03
G7 075
G6 0465 8922 9385
G5 5414
G4 68436 23196 68265 96917
83535 22970 72818
G3 72251 01649
G2 07692
G1 66415
ĐB 216746
Đầu Đuôi
0 3
1 4,7,8,5
2 2
3 6,5
4 9,6
5 1
6 5,5
7 5,0
8 5
9 6,2
Đầu Đuôi
7 0
5 1
2,9 2
0 3
1 4
7,6,8,6,3,1 5
3,9,4 6
1 7
1 8
4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 5-8-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 5-8-2019

G8 48
G7 077
G6 3194 3056 9005
G5 3943
G4 91374 95919 83520 12158
85273 76928 96822
G3 33817 95313
G2 53769
G1 05015
ĐB 083164
Đầu Đuôi
0 5
1 9,7,3,5
2 0,8,2
3 -
4 8,3
5 6,8
6 9,4
7 7,4,3
8 -
9 4
Đầu Đuôi
2 0
- 1
2 2
4,7,1 3
9,7,6 4
0,1 5
5 6
7,1 7
4,5,2 8
1,6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 29-7-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 29-7-2019

G8 64
G7 698
G6 7905 7661 9305
G5 5972
G4 83624 89798 82120 23120
26018 54756 14202
G3 66476 12209
G2 16794
G1 48138
ĐB 779096
Đầu Đuôi
0 5,5,2,9
1 8
2 4,0,0
3 8
4 -
5 6
6 4,1
7 2,6
8 -
9 8,8,4,6
Đầu Đuôi
2,2 0
6 1
7,0 2
- 3
6,2,9 4
0,0 5
5,7,9 6
- 7
9,9,1,3 8
0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 22-7-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 22-7-2019

G8 95
G7 887
G6 9441 3601 9736
G5 0517
G4 15364 28839 38656 44543
72456 39706 96590
G3 27343 32659
G2 96919
G1 70197
ĐB 871125
Đầu Đuôi
0 1,6
1 7,9
2 5
3 6,9
4 1,3,3
5 6,6,9
6 4
7 -
8 7
9 5,0,7
Đầu Đuôi
9 0
4,0 1
- 2
4,4 3
6 4
9,2 5
3,5,5,0 6
8,1,9 7
- 8
3,5,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 15-7-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 15-7-2019

G8 17
G7 946
G6 2985 6340 6119
G5 7231
G4 98129 76594 36090 52224
90816 07070 13448
G3 73900 73210
G2 55294
G1 04299
ĐB 578805
Đầu Đuôi
0 0,5
1 7,9,6,0
2 9,4
3 1
4 6,0,8
5 -
6 -
7 0
8 5
9 4,0,4,9
Đầu Đuôi
4,9,7,0,1 0
3 1
- 2
- 3
9,2,9 4
8,0 5
4,1 6
1 7
4 8
1,2,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 8-7-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 8-7-2019

G8 87
G7 870
G6 3588 0889 7833
G5 0149
G4 89056 54818 77681 49723
06481 37499 42064
G3 26818 78631
G2 40553
G1 28911
ĐB 783804
Đầu Đuôi
0 4
1 8,8,1
2 3
3 3,1
4 9
5 6,3
6 4
7 0
8 7,8,9,1,1
9 9
Đầu Đuôi
7 0
8,8,3,1 1
- 2
3,2,5 3
6,0 4
- 5
5 6
8 7
8,1,1 8
8,4,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 1-7-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 1-7-2019

G8 62
G7 220
G6 5236 0670 7444
G5 7804
G4 95793 05768 81636 56447
59727 99486 64191
G3 93036 74611
G2 67656
G1 79917
ĐB 547501
Đầu Đuôi
0 4,1
1 1,7
2 0,7
3 6,6,6
4 4,7
5 6
6 2,8
7 0
8 6
9 3,1
Đầu Đuôi
2,7 0
9,1,0 1
6 2
9 3
4,0 4
- 5
3,3,8,3,5 6
4,2,1 7
6 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 24-6-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 24-6-2019

G8 47
G7 793
G6 1917 0145 9543
G5 4010
G4 43164 75373 93749 35260
40887 11615 71339
G3 44039 15376
G2 71867
G1 05037
ĐB 971585
Đầu Đuôi
0 -
1 7,0,5
2 -
3 9,9,7
4 7,5,3,9
5 -
6 4,0,7
7 3,6
8 7,5
9 3
Đầu Đuôi
1,6 0
- 1
- 2
9,4,7 3
6 4
4,1,8 5
7 6
4,1,8,6,3 7
- 8
4,3,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 17-6-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 17-6-2019

G8 62
G7 584
G6 8341 1422 0226
G5 3037
G4 85666 27374 93620 50035
88527 50545 91865
G3 68568 97369
G2 01317
G1 80534
ĐB 070963
Đầu Đuôi
0 -
1 7
2 2,6,0,7
3 7,5,4
4 1,5
5 -
6 2,6,5,8,9,3
7 4
8 4
9 -
Đầu Đuôi
2 0
4 1
6,2 2
6 3
8,7,3 4
3,4,6 5
2,6 6
3,2,1 7
6 8
6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 10-6-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 10-6-2019

G8 50
G7 292
G6 4051 3777 1329
G5 2200
G4 23521 60058 93106 32413
00646 38163 60075
G3 38393 72197
G2 77517
G1 12114
ĐB 268217
Đầu Đuôi
0 0,6
1 3,7,4,7
2 9,1
3 -
4 6
5 0,1,8
6 3
7 7,5
8 -
9 2,3,7
Đầu Đuôi
5,0 0
5,2 1
9 2
1,6,9 3
1 4
7 5
0,4 6
7,9,1,1 7
5 8
2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 3-6-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 3-6-2019

G8 05
G7 230
G6 6871 0560 1444
G5 0844
G4 64805 57661 12046 51433
04619 81865 17324
G3 61244 67392
G2 78816
G1 04581
ĐB 619156
Đầu Đuôi
0 5,5
1 9,6
2 4
3 0,3
4 4,4,6,4
5 6
6 0,1,5
7 1
8 1
9 2
Đầu Đuôi
3,6 0
7,6,8 1
9 2
3 3
4,4,2,4 4
0,0,6 5
4,1,5 6
- 7
- 8
1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 27-5-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 27-5-2019

G8 43
G7 256
G6 8489 7508 5683
G5 8250
G4 16170 64551 42259 98708
76478 25283 13319
G3 09672 71011
G2 28304
G1 11894
ĐB 519719
Đầu Đuôi
0 8,8,4
1 9,1,9
2 -
3 -
4 3
5 6,0,1,9
6 -
7 0,8,2
8 9,3,3
9 4
Đầu Đuôi
5,7 0
5,1 1
7 2
4,8,8 3
0,9 4
- 5
5 6
- 7
0,0,7 8
8,5,1,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 20-5-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 20-5-2019

G8 81
G7 635
G6 0385 5015 1159
G5 2531
G4 18901 96192 70573 07597
75145 12204 29440
G3 47151 00859
G2 66515
G1 67698
ĐB 837951
Đầu Đuôi
0 1,4
1 5,5
2 -
3 5,1
4 5,0
5 9,1,9,1
6 -
7 3
8 1,5
9 2,7,8
Đầu Đuôi
4 0
8,3,0,5,5 1
9 2
7 3
0 4
3,8,1,4,1 5
- 6
9 7
9 8
5,5 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 13-5-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 13-5-2019

G8 14
G7 279
G6 5717 3775 6819
G5 1079
G4 28537 17736 00916 50839
48186 59113 07880
G3 32830 31911
G2 32546
G1 08773
ĐB 066198
Đầu Đuôi
0 -
1 4,7,9,6,3,1
2 -
3 7,6,9,0
4 6
5 -
6 -
7 9,5,9,3
8 6,0
9 8
Đầu Đuôi
8,3 0
1 1
- 2
1,7 3
1 4
7 5
3,1,8,4 6
1,3 7
9 8
7,1,7,3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 6-5-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 6-5-2019

G8 91
G7 715
G6 2542 8996 1060
G5 7096
G4 43923 13056 75806 97521
92404 52567 02914
G3 50591 74904
G2 23869
G1 44127
ĐB 305846
Đầu Đuôi
0 6,4,4
1 5,4
2 3,1,7
3 -
4 2,6
5 6
6 0,7,9
7 -
8 -
9 1,6,6,1
Đầu Đuôi
6 0
9,2,9 1
4 2
2 3
0,1,0 4
1 5
9,9,5,0,4 6
6,2 7
- 8
6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 29-4-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 29-4-2019

G8 66
G7 730
G6 1919 9543 4965
G5 1340
G4 78189 50352 43375 07034
74526 25451 51894
G3 70903 17073
G2 20241
G1 13812
ĐB 080043
Đầu Đuôi
0 3
1 9,2
2 6
3 0,4
4 3,0,1,3
5 2,1
6 6,5
7 5,3
8 9
9 4
Đầu Đuôi
3,4 0
5,4 1
5,1 2
4,0,7,4 3
3,9 4
6,7 5
6,2 6
- 7
- 8
1,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 22-4-2019

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 22-4-2019

G8 29
G7 944
G6 0715 6115 7273
G5 1416
G4 74189 07530 73981 10442
62295 93407 99203
G3 24461 64261
G2 20352
G1 86127
ĐB 188864
Đầu Đuôi
0 7,3
1 5,5,6
2 9,7
3 0
4 4,2
5 2
6 1,1,4
7 3
8 9,1
9 5
Đầu Đuôi
3 0
8,6,6 1
4,5 2
7,0 3
4,6 4
1,1,9 5
1 6
0,2 7
- 8
2,8 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt