XSTTH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 kỳ quay gần đây

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 13-7-2020

G8 65
G7 729
G6 0632 2424 5480
G5 2170
G4 69416 22047 52024 91052
47606 77224 14517
G3 51863 08730
G2 01396
G1 42401
ĐB 871213
Đầu Đuôi
0 6,1
1 6,7,3
2 9,4,4,4
3 2,0
4 7
5 2
6 5,3
7 0
8 0
9 6
Đầu Đuôi
8,7,3 0
0 1
3,5 2
6,1 3
2,2,2 4
6 5
1,0,9 6
4,1 7
- 8
2 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
17 14 lần 41 13 lần 28 11 lần 00 10 lần 02 9 lần
24 9 lần 82 9 lần 01 8 lần 29 7 lần 37 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
33 29 ngày 23/12/2019
12 27 ngày 06/01/2020
58 24 ngày 27/01/2020
60 23 ngày 03/02/2020
66 17 ngày 16/03/2020
69 17 ngày 16/03/2020
48 15 ngày 30/03/2020
42 15 ngày 30/03/2020
54 11 ngày 27/04/2020
14 11 ngày 27/04/2020

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 6-7-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 6-7-2020

G8 52
G7 724
G6 3282 5483 4722
G5 0321
G4 16349 61327 10090 35527
18521 29929 38278
G3 28957 58646
G2 36437
G1 38743
ĐB 509906
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 4,2,1,7,7,1,9
3 7
4 9,6,3
5 2,7
6 -
7 8
8 2,3
9 0
Đầu Đuôi
9 0
2,2 1
5,8,2 2
8,4 3
2 4
- 5
4,0 6
2,2,5,3 7
7 8
4,2 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 29-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 29-6-2020

G8 17
G7 375
G6 0703 4815 8828
G5 8370
G4 42782 95585 77316 27970
24741 31382 28362
G3 77976 55384
G2 64804
G1 50394
ĐB 589406
Đầu Đuôi
0 3,4,6
1 7,5,6
2 8
3 -
4 1
5 -
6 2
7 5,0,0,6
8 2,5,2,4
9 4
Đầu Đuôi
7,7 0
4 1
8,8,6 2
0 3
8,0,9 4
7,1,8 5
1,7,0 6
1 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 22-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 22-6-2020

G8 73
G7 374
G6 7559 6501 0699
G5 5908
G4 54917 86693 88691 31244
32120 21074 81646
G3 75105 56631
G2 29583
G1 88577
ĐB 702100
Đầu Đuôi
0 1,8,5,0
1 7
2 0
3 1
4 4,6
5 9
6 -
7 3,4,4,7
8 3
9 9,3,1
Đầu Đuôi
2,0 0
0,9,3 1
- 2
7,9,8 3
7,4,7 4
0 5
4 6
1,7 7
0 8
5,9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 15-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 15-6-2020

G8 19
G7 700
G6 2581 7661 4000
G5 8039
G4 72197 48313 45616 77835
58618 82717 42085
G3 05125 40659
G2 39841
G1 00083
ĐB 301413
Đầu Đuôi
0 0,0
1 9,3,6,8,7,3
2 5
3 9,5
4 1
5 9
6 1
7 -
8 1,5,3
9 7
Đầu Đuôi
0,0 0
8,6,4 1
- 2
1,8,1 3
- 4
3,8,2 5
1 6
9,1 7
1 8
1,3,5 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 8-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 8-6-2020

G8 53
G7 410
G6 3886 9117 9167
G5 8739
G4 08807 04891 60328 61278
36476 06786 77282
G3 26545 11786
G2 15893
G1 87578
ĐB 857592
Đầu Đuôi
0 7
1 0,7
2 8
3 9
4 5
5 3
6 7
7 8,6,8
8 6,6,2,6
9 1,3,2
Đầu Đuôi
1 0
9 1
8,9 2
5,9 3
- 4
4 5
8,7,8,8 6
1,6,0 7
2,7,7 8
3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 1-6-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 1-6-2020

G8 21
G7 110
G6 5038 6667 6028
G5 7787
G4 23690 23216 39841 26782
04001 47795 19434
G3 80662 97482
G2 07783
G1 13763
ĐB 988336
Đầu Đuôi
0 1
1 0,6
2 1,8
3 8,4,6
4 1
5 -
6 7,2,3
7 -
8 7,2,2,3
9 0,5
Đầu Đuôi
1,9 0
2,4,0 1
8,6,8 2
8,6 3
3 4
9 5
1,3 6
6,8 7
3,2 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 25-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 25-5-2020

G8 98
G7 040
G6 5937 2136 6111
G5 5665
G4 76915 93641 84418 13226
49106 21276 60171
G3 55851 21399
G2 02941
G1 72068
ĐB 006272
Đầu Đuôi
0 6
1 1,5,8
2 6
3 7,6
4 0,1,1
5 1
6 5,8
7 6,1,2
8 -
9 8,9
Đầu Đuôi
4 0
1,4,7,5,4 1
7 2
- 3
- 4
6,1 5
3,2,0,7 6
3 7
9,1,6 8
9 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 18-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 18-5-2020

G8 38
G7 029
G6 3838 7667 3565
G5 7711
G4 26582 39089 97587 01250
79080 98404 37191
G3 50217 89902
G2 98704
G1 99576
ĐB 059261
Đầu Đuôi
0 4,2,4
1 1,7
2 9
3 8,8
4 -
5 0
6 7,5,1
7 6
8 2,9,7,0
9 1
Đầu Đuôi
5,8 0
1,9,6 1
8,0 2
- 3
0,0 4
6 5
7 6
6,8,1 7
3,3 8
2,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 11-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 11-5-2020

G8 75
G7 220
G6 3971 2623 2784
G5 1579
G4 15203 76005 95047 43729
21198 84835 30650
G3 85909 41756
G2 10094
G1 09641
ĐB 481192
Đầu Đuôi
0 3,5,9
1 -
2 0,3,9
3 5
4 7,1
5 0,6
6 -
7 5,1,9
8 4
9 8,4,2
Đầu Đuôi
2,5 0
7,4 1
9 2
2,0 3
8,9 4
7,0,3 5
5 6
4 7
9 8
7,2,0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 4-5-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 4-5-2020

G8 17
G7 809
G6 0331 8686 2980
G5 1955
G4 00664 01100 32781 98902
25556 03671 87588
G3 34456 56496
G2 83146
G1 14610
ĐB 550668
Đầu Đuôi
0 9,0,2
1 7,0
2 -
3 1
4 6
5 5,6,6
6 4,8
7 1
8 6,0,1,8
9 6
Đầu Đuôi
8,0,1 0
3,8,7 1
0 2
- 3
6 4
5 5
8,5,5,9,4 6
1 7
8,6 8
0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 27-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 27-4-2020

G8 28
G7 249
G6 1027 7974 7589
G5 1393
G4 54254 33814 97273 69323
82808 55474 49618
G3 33357 43735
G2 82598
G1 48337
ĐB 373307
Đầu Đuôi
0 8,7
1 4,8
2 8,7,3
3 5,7
4 9
5 4,7
6 -
7 4,3,4
8 9
9 3,8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
9,7,2 3
7,5,1,7 4
3 5
- 6
2,5,3,0 7
2,0,1,9 8
4,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 20-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 20-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 13-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 13-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 6-4-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 6-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 30-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 30-3-2020

G8 17
G7 924
G6 6016 2671 5692
G5 4842
G4 55403 24975 24225 24048
15461 79113 99176
G3 60537 64001
G2 46230
G1 57756
ĐB 381455
Đầu Đuôi
0 3,1
1 7,6,3
2 4,5
3 7,0
4 2,8
5 6,5
6 1
7 1,5,6
8 -
9 2
Đầu Đuôi
3 0
7,6,0 1
9,4 2
0,1 3
2 4
7,2,5 5
1,7,5 6
1,3 7
4 8
- 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 23-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 23-3-2020

G8 11
G7 759
G6 9608 1123 0723
G5 1922
G4 90634 23117 58143 29719
20247 34011 26904
G3 16402 30197
G2 60108
G1 03770
ĐB 524007
Đầu Đuôi
0 8,4,2,8,7
1 1,7,9,1
2 3,3,2
3 4
4 3,7
5 9
6 -
7 0
8 -
9 7
Đầu Đuôi
7 0
1,1 1
2,0 2
2,2,4 3
3,0 4
- 5
- 6
1,4,9,0 7
0,0 8
5,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 16-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 16-3-2020

G8 96
G7 341
G6 0439 0770 6755
G5 4411
G4 85795 18782 16869 87538
49636 20942 11579
G3 53341 80017
G2 94866
G1 48928
ĐB 690355
Đầu Đuôi
0 -
1 1,7
2 8
3 9,8,6
4 1,2,1
5 5,5
6 9,6
7 0,9
8 2
9 6,5
Đầu Đuôi
7 0
4,1,4 1
8,4 2
- 3
- 4
5,9,5 5
9,3,6 6
1 7
3,2 8
3,6,7 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 9-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 9-3-2020

G8 39
G7 632
G6 0968 5209 0361
G5 2913
G4 12186 58507 89869 72527
45195 38259 65209
G3 34277 05285
G2 99688
G1 46948
ĐB 745361
Đầu Đuôi
0 9,7,9
1 3
2 7
3 9,2
4 8
5 9
6 8,1,9,1
7 7
8 6,5,8
9 5
Đầu Đuôi
- 0
6,6 1
3 2
1 3
- 4
9,8 5
8 6
0,2,7 7
6,8,4 8
3,0,6,5,0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 2-3-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 2-3-2020

G8 28
G7 523
G6 5054 0869 0647
G5 0708
G4 50293 77665 51128 20866
04520 28185 63294
G3 19037 99877
G2 70971
G1 04724
ĐB 737783
Đầu Đuôi
0 8
1 -
2 8,3,8,0,4
3 7
4 7
5 4
6 9,5,6
7 7,1
8 5,3
9 3,4
Đầu Đuôi
2 0
7 1
- 2
2,9,8 3
5,9,2 4
6,8 5
6 6
4,3,7 7
2,0,2 8
6 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 24-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 24-2-2020

G8 85
G7 609
G6 0094 2568 0424
G5 3441
G4 61591 06317 72638 23625
60697 09763 11162
G3 55308 79455
G2 90330
G1 07017
ĐB 828017
Đầu Đuôi
0 9,8
1 7,7,7
2 4,5
3 8,0
4 1
5 5
6 8,3,2
7 -
8 5
9 4,1,7
Đầu Đuôi
3 0
4,9 1
6 2
6 3
9,2 4
8,2,5 5
- 6
1,9,1,1 7
6,3,0 8
0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 17-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 17-2-2020

G8 96
G7 000
G6 3000 3948 5545
G5 0194
G4 41445 19194 84050 20029
23429 76908 58146
G3 56762 47911
G2 36074
G1 15356
ĐB 658149
Đầu Đuôi
0 0,0,8
1 1
2 9,9
3 -
4 8,5,5,6,9
5 0,6
6 2
7 4
8 -
9 6,4,4
Đầu Đuôi
0,0,5 0
1 1
6 2
- 3
9,9,7 4
4,4 5
9,4,5 6
- 7
4,0 8
2,2,4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 10-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 10-2-2020

G8 25
G7 101
G6 7117 9928 8852
G5 6325
G4 77130 30171 79398 11844
54967 27449 23225
G3 49802 68191
G2 88382
G1 63805
ĐB 986281
Đầu Đuôi
0 1,2,5
1 7
2 5,8,5,5
3 0
4 4,9
5 2
6 7
7 1
8 2,1
9 8,1
Đầu Đuôi
3 0
0,7,9,8 1
5,0,8 2
- 3
4 4
2,2,2,0 5
- 6
1,6 7
2,9 8
4 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 3-2-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 3-2-2020

G8 19
G7 330
G6 1535 8540 2270
G5 4019
G4 16015 83955 38377 85836
55040 15638 95041
G3 60291 95587
G2 01391
G1 28060
ĐB 810522
Đầu Đuôi
0 -
1 9,9,5
2 2
3 0,5,6,8
4 0,0,1
5 5
6 0
7 0,7
8 7
9 1,1
Đầu Đuôi
3,4,7,4,6 0
4,9,9 1
2 2
- 3
- 4
3,1,5 5
3 6
7,8 7
3 8
1,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 27-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 27-1-2020

G8 70
G7 872
G6 2087 1907 5025
G5 8206
G4 51169 74994 46319 51630
10600 21128 01592
G3 67637 54058
G2 11902
G1 63677
ĐB 467901
Đầu Đuôi
0 7,6,0,2,1
1 9
2 5,8
3 0,7
4 -
5 8
6 9
7 0,2,7
8 7
9 4,2
Đầu Đuôi
7,3,0 0
0 1
7,9,0 2
- 3
9 4
2 5
0 6
8,0,3,7 7
2,5 8
6,1 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 20-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 20-1-2020

G8 84
G7 384
G6 7602 4752 3585
G5 4406
G4 40124 28100 12322 06990
78741 64731 88971
G3 94276 57102
G2 29179
G1 67589
ĐB 029735
Đầu Đuôi
0 2,6,0,2
1 -
2 4,2
3 1,5
4 1
5 2
6 -
7 1,6,9
8 4,4,5,9
9 0
Đầu Đuôi
0,9 0
4,3,7 1
0,5,2,0 2
- 3
8,8,2 4
8,3 5
0,7 6
- 7
- 8
7,8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 13-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 13-1-2020

G8 03
G7 614
G6 7709 9901 1735
G5 3043
G4 18590 19186 41338 17028
45085 34121 24277
G3 13153 07509
G2 79341
G1 42134
ĐB 060496
Đầu Đuôi
0 3,9,1,9
1 4
2 8,1
3 5,8,4
4 3,1
5 3
6 -
7 7
8 6,5
9 0,6
Đầu Đuôi
9 0
0,2,4 1
- 2
0,4,5 3
1,3 4
3,8 5
8,9 6
7 7
3,2 8
0,0 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế thứ 2 ngày 6-1-2020

XSMT » XSMT thứ 2 » SX TTH » XS TTH ngày 6-1-2020

G8 93
G7 423
G6 0610 0783 4410
G5 7307
G4 32651 88412 39006 66241
65245 05344 25332
G3 67114 21218
G2 86152
G1 93524
ĐB 247502
Đầu Đuôi
0 7,6,2
1 0,0,2,4,8
2 3,4
3 2
4 1,5,4
5 1,2
6 -
7 -
8 3
9 3
Đầu Đuôi
1,1 0
5,4 1
1,3,5,0 2
9,2,8 3
4,1,2 4
4 5
0 6
0 7
1 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt