XSTV 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Trà Vinh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 25-9-2020

G8 59
G7 958
G6 9193 0155 0553
G5 8367
G4 11114 17348 60639 49181
60540 96568 91267
G3 95421 48542
G2 31890
G1 82049
ĐB 711842
Đầu Đuôi
0 -
1 4
2 1
3 9
4 8,0,2,9,2
5 9,8,5,3
6 7,8,7
7 -
8 1
9 3,0
Đầu Đuôi
4,9 0
8,2 1
4,4 2
9,5 3
1 4
5 5
- 6
6,6 7
5,4,6 8
5,3,4 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Trà Vinh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
76 10 lần 23 10 lần 77 9 lần 48 9 lần 58 8 lần
43 8 lần 34 8 lần 96 8 lần 12 8 lần 88 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Trà Vinh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
91 28 ngày 13/03/2020
38 26 ngày 27/03/2020
61 26 ngày 27/03/2020
92 16 ngày 05/06/2020
78 14 ngày 19/06/2020
15 14 ngày 19/06/2020
32 14 ngày 19/06/2020
99 13 ngày 26/06/2020
06 13 ngày 26/06/2020
30 13 ngày 26/06/2020

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 18-9-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 18-9-2020

G8 02
G7 923
G6 7374 9954 7516
G5 5026
G4 69046 63094 03258 47071
37463 08270 98580
G3 61157 66008
G2 99711
G1 95819
ĐB 579686
Đầu Đuôi
0 2,8
1 6,1,9
2 3,6
3 -
4 6
5 4,8,7
6 3
7 4,1,0
8 0,6
9 4
Đầu Đuôi
7,8 0
7,1 1
0 2
2,6 3
7,5,9 4
- 5
1,2,4,8 6
5 7
5,0 8
1 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 11-9-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 11-9-2020

G8 11
G7 833
G6 1233 1294 6264
G5 3858
G4 42324 41988 21559 39294
19896 66986 45877
G3 87870 90194
G2 66086
G1 97608
ĐB 074903
Đầu Đuôi
0 8,3
1 1
2 4
3 3,3
4 -
5 8,9
6 4
7 7,0
8 8,6,6
9 4,4,6,4
Đầu Đuôi
7 0
1 1
- 2
3,3,0 3
9,6,2,9,9 4
- 5
9,8,8 6
7 7
5,8,0 8
5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 4-9-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 4-9-2020

G8 28
G7 604
G6 5714 0687 5503
G5 3388
G4 68309 32131 47146 01276
07776 65947 91284
G3 08874 16276
G2 76259
G1 82605
ĐB 645367
Đầu Đuôi
0 4,3,9,5
1 4
2 8
3 1
4 6,7
5 9
6 7
7 6,6,4,6
8 7,8,4
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3 1
- 2
0 3
0,1,8,7 4
0 5
4,7,7,7 6
8,4,6 7
2,8 8
0,5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 28-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 28-8-2020

G8 62
G7 266
G6 2112 5823 5317
G5 4401
G4 17381 40265 88168 28574
22369 96923 49123
G3 02772 35552
G2 12285
G1 23126
ĐB 337435
Đầu Đuôi
0 1
1 2,7
2 3,3,3,6
3 5
4 -
5 2
6 2,6,5,8,9
7 4,2
8 1,5
9 -
Đầu Đuôi
- 0
0,8 1
6,1,7,5 2
2,2,2 3
7 4
6,8,3 5
6,2 6
1 7
6 8
6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 21-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 21-8-2020

G8 74
G7 448
G6 8571 1595 0295
G5 1453
G4 17171 09212 57283 72441
73481 00443 12698
G3 06787 01483
G2 25428
G1 99859
ĐB 725890
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 8
3 -
4 8,1,3
5 3,9
6 -
7 4,1,1
8 3,1,7,3
9 5,5,8,0
Đầu Đuôi
9 0
7,7,4,8 1
1 2
5,8,4,8 3
7 4
9,9 5
- 6
8 7
4,9,2 8
5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 14-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 14-8-2020

G8 87
G7 148
G6 5987 2575 4052
G5 7896
G4 82537 84290 40802 40210
37473 96119 84812
G3 46723 38137
G2 78524
G1 34796
ĐB 253197
Đầu Đuôi
0 2
1 0,9,2
2 3,4
3 7,7
4 8
5 2
6 -
7 5,3
8 7,7
9 6,0,6,7
Đầu Đuôi
9,1 0
- 1
5,0,1 2
7,2 3
2 4
7 5
9,9 6
8,8,3,3,9 7
4 8
1 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 7-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 7-8-2020

G8 54
G7 653
G6 4016 9734 0850
G5 5368
G4 04825 42250 84118 16680
32210 63247 65504
G3 90879 06565
G2 97325
G1 83675
ĐB 185111
Đầu Đuôi
0 4
1 6,8,0,1
2 5,5
3 4
4 7
5 4,3,0,0
6 8,5
7 9,5
8 0
9 -
Đầu Đuôi
5,5,8,1 0
1 1
- 2
5 3
5,3,0 4
2,6,2,7 5
1 6
4 7
6,1 8
7 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 31-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 31-7-2020

G8 07
G7 331
G6 7974 4224 7582
G5 5465
G4 69176 80028 61445 73935
16264 95967 82469
G3 48773 63828
G2 43353
G1 52631
ĐB 619717
Đầu Đuôi
0 7
1 7
2 4,8,8
3 1,5,1
4 5
5 3
6 5,4,7,9
7 4,6,3
8 2
9 -
Đầu Đuôi
- 0
3,3 1
8 2
7,5 3
7,2,6 4
6,4,3 5
7 6
0,6,1 7
2,2 8
6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 24-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 24-7-2020

G8 34
G7 977
G6 0564 5709 6900
G5 4588
G4 17022 73454 69644 03525
23360 47607 31944
G3 64836 51555
G2 67177
G1 16634
ĐB 848713
Đầu Đuôi
0 9,0,7
1 3
2 2,5
3 4,6,4
4 4,4
5 4,5
6 4,0
7 7,7
8 8
9 -
Đầu Đuôi
0,6 0
- 1
2 2
1 3
3,6,5,4,4,3 4
2,5 5
3 6
7,0,7 7
8 8
0 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 17-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 17-7-2020

G8 04
G7 531
G6 4911 8898 1381
G5 2777
G4 42054 36120 00112 06885
45409 93788 70029
G3 32267 77440
G2 83334
G1 59309
ĐB 201563
Đầu Đuôi
0 4,9,9
1 1,2
2 0,9
3 1,4
4 0
5 4
6 7,3
7 7
8 1,5,8
9 8
Đầu Đuôi
2,4 0
3,1,8 1
1 2
6 3
0,5,3 4
8 5
- 6
7,6 7
9,8 8
0,2,0 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 10-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 10-7-2020

G8 75
G7 620
G6 7443 8197 3926
G5 0416
G4 13529 04111 72189 82505
04224 36167 09105
G3 80353 30043
G2 51065
G1 87204
ĐB 544551
Đầu Đuôi
0 5,5,4
1 6,1
2 0,6,9,4
3 -
4 3,3
5 3,1
6 7,5
7 5
8 9
9 7
Đầu Đuôi
2 0
1,5 1
- 2
4,5,4 3
2,0 4
7,0,0,6 5
2,1 6
9,6 7
- 8
2,8 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 3-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 3-7-2020

G8 88
G7 746
G6 5876 8766 9027
G5 2188
G4 24163 38057 09574 47125
17456 79327 59812
G3 80759 55898
G2 08744
G1 88924
ĐB 580757
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 7,5,7,4
3 -
4 6,4
5 7,6,9,7
6 6,3
7 6,4
8 8,8
9 8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1 2
6 3
7,4,2 4
2 5
4,7,6,5 6
2,5,2,5 7
8,8,9 8
5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 26-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 26-6-2020

G8 76
G7 647
G6 0199 8084 8412
G5 3730
G4 66846 84069 23045 36564
06060 12845 45343
G3 07801 92406
G2 70690
G1 34534
ĐB 331723
Đầu Đuôi
0 1,6
1 2
2 3
3 0,4
4 7,6,5,5,3
5 -
6 9,4,0
7 6
8 4
9 9,0
Đầu Đuôi
3,6,9 0
0 1
1 2
4,2 3
8,6,3 4
4,4 5
7,4,0 6
4 7
- 8
9,6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 19-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 19-6-2020

G8 94
G7 243
G6 9231 1432 4719
G5 8549
G4 26015 18478 42944 22766
38480 98453 45982
G3 51486 61081
G2 20303
G1 12397
ĐB 238179
Đầu Đuôi
0 3
1 9,5
2 -
3 1,2
4 3,9,4
5 3
6 6
7 8,9
8 0,2,6,1
9 4,7
Đầu Đuôi
8 0
3,8 1
3,8 2
4,5,0 3
9,4 4
1 5
6,8 6
9 7
7 8
1,4,7 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 12-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 12-6-2020

G8 96
G7 405
G6 8009 3529 7000
G5 6277
G4 58744 48065 77748 05735
36575 23745 19059
G3 16110 08880
G2 90996
G1 82918
ĐB 169517
Đầu Đuôi
0 5,9,0
1 0,8,7
2 9
3 5
4 4,8,5
5 9
6 5
7 7,5
8 0
9 6,6
Đầu Đuôi
0,1,8 0
- 1
- 2
- 3
4 4
0,6,3,7,4 5
9,9 6
7,1 7
4,1 8
0,2,5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 5-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 5-6-2020

G8 33
G7 852
G6 6392 0222 0143
G5 3718
G4 18635 53793 41007 56311
77834 87094 02723
G3 34185 69871
G2 90849
G1 69779
ĐB 827965
Đầu Đuôi
0 7
1 8,1
2 2,3
3 3,5,4
4 3,9
5 2
6 5
7 1,9
8 5
9 2,3,4
Đầu Đuôi
- 0
1,7 1
5,9,2 2
3,4,9,2 3
3,9 4
3,8,6 5
- 6
0 7
1 8
4,7 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 29-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 29-5-2020

G8 34
G7 097
G6 6312 9540 6998
G5 9623
G4 97217 17920 70767 67778
78586 27112 56740
G3 24165 94153
G2 59733
G1 81816
ĐB 160316
Đầu Đuôi
0 -
1 2,7,2,6,6
2 3,0
3 4,3
4 0,0
5 3
6 7,5
7 8
8 6
9 7,8
Đầu Đuôi
4,2,4 0
- 1
1,1 2
2,5,3 3
3 4
6 5
8,1,1 6
9,1,6 7
9,7 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 22-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 22-5-2020

G8 16
G7 502
G6 1110 3017 4858
G5 4514
G4 64625 36279 22784 86243
50493 53342 25130
G3 89775 34932
G2 79589
G1 01899
ĐB 216899
Đầu Đuôi
0 2
1 6,0,7,4
2 5
3 0,2
4 3,2
5 8
6 -
7 9,5
8 4,9
9 3,9,9
Đầu Đuôi
1,3 0
- 1
0,4,3 2
4,9 3
1,8 4
2,7 5
1 6
1 7
5 8
7,8,9,9 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 15-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 15-5-2020

G8 86
G7 748
G6 9589 1834 1692
G5 7730
G4 51917 82103 23423 86143
32390 56833 99387
G3 44481 69927
G2 70959
G1 74883
ĐB 350758
Đầu Đuôi
0 3
1 7
2 3,7
3 4,0,3
4 8,3
5 9,8
6 -
7 -
8 6,9,7,1,3
9 2,0
Đầu Đuôi
3,9 0
8 1
9 2
0,2,4,3,8 3
3 4
- 5
8 6
1,8,2 7
4,5 8
8,5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 8-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 8-5-2020

G8 63
G7 840
G6 5464 3748 4171
G5 8995
G4 90418 97796 46349 08646
35107 35914 93123
G3 81507 78093
G2 56658
G1 56803
ĐB 871869
Đầu Đuôi
0 7,7,3
1 8,4
2 3
3 -
4 0,8,9,6
5 8
6 3,4,9
7 1
8 -
9 5,6,3
Đầu Đuôi
4 0
7 1
- 2
6,2,9,0 3
6,1 4
9 5
9,4 6
0,0 7
4,1,5 8
4,6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 1-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 1-5-2020

G8 62
G7 900
G6 0537 8741 5127
G5 6850
G4 10537 30906 57077 10860
26699 20607 51252
G3 38822 83008
G2 33227
G1 66135
ĐB 525502
Đầu Đuôi
0 0,6,7,8,2
1 -
2 7,2,7
3 7,7,5
4 1
5 0,2
6 2,0
7 7
8 -
9 9
Đầu Đuôi
0,5,6 0
4 1
6,5,2,0 2
- 3
- 4
3 5
0 6
3,2,3,7,0,2 7
0 8
9 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 24-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 24-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 17-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 17-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 10-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 10-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 3-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 3-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 27-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 27-3-2020

G8 05
G7 477
G6 0076 6726 1338
G5 6095
G4 75299 87924 31161 18211
11633 66642 83919
G3 65405 72235
G2 02424
G1 86703
ĐB 253409
Đầu Đuôi
0 5,5,3,9
1 1,9
2 6,4,4
3 8,3,5
4 2
5 -
6 1
7 7,6
8 -
9 5,9
Đầu Đuôi
- 0
6,1 1
4 2
3,0 3
2,2 4
0,9,0,3 5
7,2 6
7 7
3 8
9,1,0 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 20-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 20-3-2020

G8 82
G7 554
G6 9384 0076 6360
G5 5544
G4 05456 31676 42652 16936
37248 53883 04655
G3 81776 45771
G2 17385
G1 84327
ĐB 230658
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 7
3 6
4 4,8
5 4,6,2,5,8
6 0
7 6,6,6,1
8 2,4,3,5
9 -
Đầu Đuôi
6 0
7 1
8,5 2
8 3
5,8,4 4
5,8 5
7,5,7,3,7 6
2 7
4,5 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 13-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 13-3-2020

G8 88
G7 885
G6 0879 8677 9861
G5 2532
G4 87950 25791 34102 83509
61596 25848 30977
G3 52019 31730
G2 68058
G1 83703
ĐB 438648
Đầu Đuôi
0 2,9,3
1 9
2 -
3 2,0
4 8,8
5 0,8
6 1
7 9,7,7
8 8,5
9 1,6
Đầu Đuôi
5,3 0
6,9 1
3,0 2
0 3
- 4
8 5
9 6
7,7 7
8,4,5,4 8
7,0,1 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 6-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 6-3-2020

G8 49
G7 726
G6 0183 6384 5708
G5 2231
G4 49357 55647 09096 94475
21407 48555 34531
G3 21855 03584
G2 38602
G1 21497
ĐB 118268
Đầu Đuôi
0 8,7,2
1 -
2 6
3 1,1
4 9,7
5 7,5,5
6 8
7 5
8 3,4,4
9 6,7
Đầu Đuôi
- 0
3,3 1
0 2
8 3
8,8 4
7,5,5 5
2,9 6
5,4,0,9 7
0,6 8
4 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt