XSTV 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Trà Vinh 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 10-7-2020

G8 75
G7 620
G6 7443 8197 3926
G5 0416
G4 13529 04111 72189 82505
04224 36167 09105
G3 80353 30043
G2 51065
G1 87204
ĐB 544551
Đầu Đuôi
0 5,5,4
1 6,1
2 0,6,9,4
3 -
4 3,3
5 3,1
6 7,5
7 5
8 9
9 7
Đầu Đuôi
2 0
1,5 1
- 2
4,5,4 3
2,0 4
7,0,0,6 5
2,1 6
9,6 7
- 8
2,8 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Trà Vinh trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
43 10 lần 27 10 lần 33 9 lần 99 8 lần 46 8 lần
03 8 lần 77 8 lần 07 8 lần 30 8 lần 16 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Trà Vinh

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
39 26 ngày 10/01/2020
21 24 ngày 24/01/2020
70 22 ngày 07/02/2020
13 21 ngày 14/02/2020
72 21 ngày 14/02/2020
73 20 ngày 21/02/2020
28 19 ngày 28/02/2020
68 18 ngày 06/03/2020
91 17 ngày 13/03/2020
36 16 ngày 20/03/2020

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 3-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 3-7-2020

G8 88
G7 746
G6 5876 8766 9027
G5 2188
G4 24163 38057 09574 47125
17456 79327 59812
G3 80759 55898
G2 08744
G1 88924
ĐB 580757
Đầu Đuôi
0 -
1 2
2 7,5,7,4
3 -
4 6,4
5 7,6,9,7
6 6,3
7 6,4
8 8,8
9 8
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1 2
6 3
7,4,2 4
2 5
4,7,6,5 6
2,5,2,5 7
8,8,9 8
5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 26-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 26-6-2020

G8 76
G7 647
G6 0199 8084 8412
G5 3730
G4 66846 84069 23045 36564
06060 12845 45343
G3 07801 92406
G2 70690
G1 34534
ĐB 331723
Đầu Đuôi
0 1,6
1 2
2 3
3 0,4
4 7,6,5,5,3
5 -
6 9,4,0
7 6
8 4
9 9,0
Đầu Đuôi
3,6,9 0
0 1
1 2
4,2 3
8,6,3 4
4,4 5
7,4,0 6
4 7
- 8
9,6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 19-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 19-6-2020

G8 94
G7 243
G6 9231 1432 4719
G5 8549
G4 26015 18478 42944 22766
38480 98453 45982
G3 51486 61081
G2 20303
G1 12397
ĐB 238179
Đầu Đuôi
0 3
1 9,5
2 -
3 1,2
4 3,9,4
5 3
6 6
7 8,9
8 0,2,6,1
9 4,7
Đầu Đuôi
8 0
3,8 1
3,8 2
4,5,0 3
9,4 4
1 5
6,8 6
9 7
7 8
1,4,7 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 12-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 12-6-2020

G8 96
G7 405
G6 8009 3529 7000
G5 6277
G4 58744 48065 77748 05735
36575 23745 19059
G3 16110 08880
G2 90996
G1 82918
ĐB 169517
Đầu Đuôi
0 5,9,0
1 0,8,7
2 9
3 5
4 4,8,5
5 9
6 5
7 7,5
8 0
9 6,6
Đầu Đuôi
0,1,8 0
- 1
- 2
- 3
4 4
0,6,3,7,4 5
9,9 6
7,1 7
4,1 8
0,2,5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 5-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 5-6-2020

G8 33
G7 852
G6 6392 0222 0143
G5 3718
G4 18635 53793 41007 56311
77834 87094 02723
G3 34185 69871
G2 90849
G1 69779
ĐB 827965
Đầu Đuôi
0 7
1 8,1
2 2,3
3 3,5,4
4 3,9
5 2
6 5
7 1,9
8 5
9 2,3,4
Đầu Đuôi
- 0
1,7 1
5,9,2 2
3,4,9,2 3
3,9 4
3,8,6 5
- 6
0 7
1 8
4,7 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 29-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 29-5-2020

G8 34
G7 097
G6 6312 9540 6998
G5 9623
G4 97217 17920 70767 67778
78586 27112 56740
G3 24165 94153
G2 59733
G1 81816
ĐB 160316
Đầu Đuôi
0 -
1 2,7,2,6,6
2 3,0
3 4,3
4 0,0
5 3
6 7,5
7 8
8 6
9 7,8
Đầu Đuôi
4,2,4 0
- 1
1,1 2
2,5,3 3
3 4
6 5
8,1,1 6
9,1,6 7
9,7 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 22-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 22-5-2020

G8 16
G7 502
G6 1110 3017 4858
G5 4514
G4 64625 36279 22784 86243
50493 53342 25130
G3 89775 34932
G2 79589
G1 01899
ĐB 216899
Đầu Đuôi
0 2
1 6,0,7,4
2 5
3 0,2
4 3,2
5 8
6 -
7 9,5
8 4,9
9 3,9,9
Đầu Đuôi
1,3 0
- 1
0,4,3 2
4,9 3
1,8 4
2,7 5
1 6
1 7
5 8
7,8,9,9 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 15-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 15-5-2020

G8 86
G7 748
G6 9589 1834 1692
G5 7730
G4 51917 82103 23423 86143
32390 56833 99387
G3 44481 69927
G2 70959
G1 74883
ĐB 350758
Đầu Đuôi
0 3
1 7
2 3,7
3 4,0,3
4 8,3
5 9,8
6 -
7 -
8 6,9,7,1,3
9 2,0
Đầu Đuôi
3,9 0
8 1
9 2
0,2,4,3,8 3
3 4
- 5
8 6
1,8,2 7
4,5 8
8,5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 8-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 8-5-2020

G8 63
G7 840
G6 5464 3748 4171
G5 8995
G4 90418 97796 46349 08646
35107 35914 93123
G3 81507 78093
G2 56658
G1 56803
ĐB 871869
Đầu Đuôi
0 7,7,3
1 8,4
2 3
3 -
4 0,8,9,6
5 8
6 3,4,9
7 1
8 -
9 5,6,3
Đầu Đuôi
4 0
7 1
- 2
6,2,9,0 3
6,1 4
9 5
9,4 6
0,0 7
4,1,5 8
4,6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 1-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 1-5-2020

G8 62
G7 900
G6 0537 8741 5127
G5 6850
G4 10537 30906 57077 10860
26699 20607 51252
G3 38822 83008
G2 33227
G1 66135
ĐB 525502
Đầu Đuôi
0 0,6,7,8,2
1 -
2 7,2,7
3 7,7,5
4 1
5 0,2
6 2,0
7 7
8 -
9 9
Đầu Đuôi
0,5,6 0
4 1
6,5,2,0 2
- 3
- 4
3 5
0 6
3,2,3,7,0,2 7
0 8
9 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 24-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 24-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 17-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 17-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 10-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 10-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 3-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 3-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 27-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 27-3-2020

G8 05
G7 477
G6 0076 6726 1338
G5 6095
G4 75299 87924 31161 18211
11633 66642 83919
G3 65405 72235
G2 02424
G1 86703
ĐB 253409
Đầu Đuôi
0 5,5,3,9
1 1,9
2 6,4,4
3 8,3,5
4 2
5 -
6 1
7 7,6
8 -
9 5,9
Đầu Đuôi
- 0
6,1 1
4 2
3,0 3
2,2 4
0,9,0,3 5
7,2 6
7 7
3 8
9,1,0 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 20-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 20-3-2020

G8 82
G7 554
G6 9384 0076 6360
G5 5544
G4 05456 31676 42652 16936
37248 53883 04655
G3 81776 45771
G2 17385
G1 84327
ĐB 230658
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 7
3 6
4 4,8
5 4,6,2,5,8
6 0
7 6,6,6,1
8 2,4,3,5
9 -
Đầu Đuôi
6 0
7 1
8,5 2
8 3
5,8,4 4
5,8 5
7,5,7,3,7 6
2 7
4,5 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 13-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 13-3-2020

G8 88
G7 885
G6 0879 8677 9861
G5 2532
G4 87950 25791 34102 83509
61596 25848 30977
G3 52019 31730
G2 68058
G1 83703
ĐB 438648
Đầu Đuôi
0 2,9,3
1 9
2 -
3 2,0
4 8,8
5 0,8
6 1
7 9,7,7
8 8,5
9 1,6
Đầu Đuôi
5,3 0
6,9 1
3,0 2
0 3
- 4
8 5
9 6
7,7 7
8,4,5,4 8
7,0,1 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 6-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 6-3-2020

G8 49
G7 726
G6 0183 6384 5708
G5 2231
G4 49357 55647 09096 94475
21407 48555 34531
G3 21855 03584
G2 38602
G1 21497
ĐB 118268
Đầu Đuôi
0 8,7,2
1 -
2 6
3 1,1
4 9,7
5 7,5,5
6 8
7 5
8 3,4,4
9 6,7
Đầu Đuôi
- 0
3,3 1
0 2
8 3
8,8 4
7,5,5 5
2,9 6
5,4,0,9 7
0,6 8
4 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 28-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 28-2-2020

G8 18
G7 507
G6 4181 4798 9862
G5 4254
G4 83999 06674 59228 26759
88795 24006 58138
G3 17750 12610
G2 87538
G1 80686
ĐB 606590
Đầu Đuôi
0 7,6
1 8,0
2 8
3 8,8
4 -
5 4,9,0
6 2
7 4
8 1,6
9 8,9,5,0
Đầu Đuôi
5,1,9 0
8 1
6 2
- 3
5,7 4
9 5
0,8 6
0 7
1,9,2,3,3 8
9,5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 21-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 21-2-2020

G8 74
G7 037
G6 4831 5598 1899
G5 7717
G4 74114 92824 60843 13730
93946 50288 39216
G3 38526 50864
G2 13427
G1 50742
ĐB 976073
Đầu Đuôi
0 -
1 7,4,6
2 4,6,7
3 7,1,0
4 3,6,2
5 -
6 4
7 4,3
8 8
9 8,9
Đầu Đuôi
3 0
3 1
4 2
4,7 3
7,1,2,6 4
- 5
4,1,2 6
3,1,2 7
9,8 8
9 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 14-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 14-2-2020

G8 08
G7 643
G6 6294 2747 8925
G5 7863
G4 23707 68741 45512 40699
92146 97172 40125
G3 92815 90313
G2 93482
G1 74364
ĐB 391151
Đầu Đuôi
0 8,7
1 2,5,3
2 5,5
3 -
4 3,7,1,6
5 1
6 3,4
7 2
8 2
9 4,9
Đầu Đuôi
- 0
4,5 1
1,7,8 2
4,6,1 3
9,6 4
2,2,1 5
4 6
4,0 7
0 8
9 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 7-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 7-2-2020

G8 70
G7 181
G6 4378 6194 5527
G5 1325
G4 43129 43678 00945 20524
92816 84027 16606
G3 11665 91616
G2 36479
G1 14211
ĐB 221227
Đầu Đuôi
0 6
1 6,6,1
2 7,5,9,4,7,7
3 -
4 5
5 -
6 5
7 0,8,8,9
8 1
9 4
Đầu Đuôi
7 0
8,1 1
- 2
- 3
9,2 4
2,4,6 5
1,0,1 6
2,2,2 7
7,7 8
2,7 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 31-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 31-1-2020

G8 30
G7 333
G6 7177 7887 5117
G5 4722
G4 81581 04572 83895 49766
07352 94379 17009
G3 80378 22533
G2 37369
G1 03133
ĐB 213336
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 2
3 0,3,3,3,6
4 -
5 2
6 6,9
7 7,2,9,8
8 7,1
9 5
Đầu Đuôi
3 0
8 1
2,7,5 2
3,3,3 3
- 4
9 5
6,3 6
7,8,1 7
7 8
7,0,6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 24-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 24-1-2020

G8 86
G7 826
G6 9861 0845 9921
G5 2905
G4 60325 27604 31320 97761
47977 79504 16831
G3 09028 76644
G2 60133
G1 41353
ĐB 586971
Đầu Đuôi
0 5,4,4
1 -
2 6,1,5,0,8
3 1,3
4 5,4
5 3
6 1,1
7 7,1
8 6
9 -
Đầu Đuôi
2 0
6,2,6,3,7 1
- 2
3,5 3
0,0,4 4
4,0,2 5
8,2 6
7 7
2 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 17-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 17-1-2020

G8 60
G7 904
G6 1746 0362 3721
G5 5870
G4 18157 31543 14586 06417
51467 38923 70531
G3 76734 07061
G2 70030
G1 91785
ĐB 830065
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 1,3
3 1,4,0
4 6,3
5 7
6 0,2,7,1,5
7 0
8 6,5
9 -
Đầu Đuôi
6,7,3 0
2,3,6 1
6 2
4,2 3
0,3 4
8,6 5
4,8 6
5,1,6 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 10-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 10-1-2020

G8 47
G7 860
G6 3584 2138 8598
G5 7235
G4 68577 81119 39657 46982
67670 05802 12966
G3 26379 59108
G2 83139
G1 08307
ĐB 140730
Đầu Đuôi
0 2,8,7
1 9
2 -
3 8,5,9,0
4 7
5 7
6 0,6
7 7,0,9
8 4,2
9 8
Đầu Đuôi
6,7,3 0
- 1
8,0 2
- 3
8 4
3 5
6 6
4,7,5,0 7
3,9,0 8
1,7,3 9

Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 3-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX TV » XS TV ngày 3-1-2020

G8 68
G7 901
G6 3645 3885 5120
G5 6803
G4 65125 53775 82740 63458
13837 38622 43874
G3 40598 69241
G2 35754
G1 42362
ĐB 582167
Đầu Đuôi
0 1,3
1 -
2 0,5,2
3 7
4 5,0,1
5 8,4
6 8,2,7
7 5,4
8 5
9 8
Đầu Đuôi
2,4 0
0,4 1
2,6 2
0 3
7,5 4
4,8,2,7 5
- 6
3,6 7
6,5,9 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt