XSVL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 10-7-2020

G8 90
G7 565
G6 1697 4384 6262
G5 4644
G4 61864 41528 64661 92752
96174 70570 62074
G3 23681 49637
G2 12763
G1 12178
ĐB 188406
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 8
3 7
4 4
5 2
6 5,2,4,1,3
7 4,0,4,8
8 4,1
9 0,7
Đầu Đuôi
9,7 0
6,8 1
6,5 2
6 3
8,4,6,7,7 4
6 5
0 6
9,3 7
2,7 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vĩnh Long trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
31 11 lần 47 10 lần 63 9 lần 86 9 lần 65 8 lần
80 8 lần 44 8 lần 27 8 lần 85 8 lần 77 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vĩnh Long

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
32 24 ngày 24/01/2020
93 24 ngày 24/01/2020
40 21 ngày 14/02/2020
95 17 ngày 13/03/2020
39 17 ngày 13/03/2020
03 16 ngày 20/03/2020
83 16 ngày 20/03/2020
09 16 ngày 20/03/2020
43 16 ngày 20/03/2020
36 15 ngày 27/03/2020

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 3-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 3-7-2020

G8 89
G7 215
G6 0368 1937 7908
G5 4118
G4 63465 39568 03929 64319
08438 44975 30278
G3 29712 44164
G2 64277
G1 69953
ĐB 227742
Đầu Đuôi
0 8
1 5,8,9,2
2 9
3 7,8
4 2
5 3
6 8,5,8,4
7 5,8,7
8 9
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1,4 2
5 3
6 4
1,6,7 5
- 6
3,7 7
6,0,1,6,3,7 8
8,2,1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 26-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 26-6-2020

G8 37
G7 857
G6 7301 3226 8700
G5 5468
G4 16385 09515 87119 09844
85972 44818 28847
G3 14168 95967
G2 68592
G1 45391
ĐB 848702
Đầu Đuôi
0 1,0,2
1 5,9,8
2 6
3 7
4 4,7
5 7
6 8,8,7
7 2
8 5
9 2,1
Đầu Đuôi
0 0
0,9 1
7,9,0 2
- 3
4 4
8,1 5
2 6
3,5,4,6 7
6,1,6 8
1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 19-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 19-6-2020

G8 94
G7 188
G6 7722 9063 2420
G5 4579
G4 12387 99879 74505 69031
52000 97525 47831
G3 82426 23027
G2 65605
G1 89473
ĐB 516225
Đầu Đuôi
0 5,0,5
1 -
2 2,0,5,6,7,5
3 1,1
4 -
5 -
6 3
7 9,9,3
8 8,7
9 4
Đầu Đuôi
2,0 0
3,3 1
2 2
6,7 3
9 4
0,2,0,2 5
2 6
8,2 7
8 8
7,7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 12-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 12-6-2020

G8 24
G7 856
G6 7031 9527 0518
G5 2597
G4 75869 52851 03145 57137
95162 02049 57752
G3 97919 48062
G2 32657
G1 52734
ĐB 071971
Đầu Đuôi
0 -
1 8,9
2 4,7
3 1,7,4
4 5,9
5 6,1,2,7
6 9,2,2
7 1
8 -
9 7
Đầu Đuôi
- 0
3,5,7 1
6,5,6 2
- 3
2,3 4
4 5
5 6
2,9,3,5 7
1 8
6,4,1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 5-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 5-6-2020

G8 52
G7 758
G6 0533 6977 1947
G5 9835
G4 21702 34800 47429 47776
89788 62331 00961
G3 80902 55838
G2 21116
G1 48311
ĐB 777038
Đầu Đuôi
0 2,0,2
1 6,1
2 9
3 3,5,1,8,8
4 7
5 2,8
6 1
7 7,6
8 8
9 -
Đầu Đuôi
0 0
3,6,1 1
5,0,0 2
3 3
- 4
3 5
7,1 6
7,4 7
5,8,3,3 8
2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 29-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 29-5-2020

G8 49
G7 759
G6 1435 8717 1479
G5 7915
G4 18366 90730 01710 01348
99712 15646 95086
G3 99751 04001
G2 45838
G1 66864
ĐB 813865
Đầu Đuôi
0 1
1 7,5,0,2
2 -
3 5,0,8
4 9,8,6
5 9,1
6 6,4,5
7 9
8 6
9 -
Đầu Đuôi
3,1 0
5,0 1
1 2
- 3
6 4
3,1,6 5
6,4,8 6
1 7
4,3 8
4,5,7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 22-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 22-5-2020

G8 68
G7 977
G6 8951 7627 9004
G5 7004
G4 18716 03331 45198 92411
82906 41277 47044
G3 96629 02579
G2 57530
G1 50219
ĐB 454623
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1 6,1,9
2 7,9,3
3 1,0
4 4
5 1
6 8
7 7,7,9
8 -
9 8
Đầu Đuôi
3 0
5,3,1 1
- 2
2 3
0,0,4 4
- 5
1,0 6
7,2,7 7
6,9 8
2,7,1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 15-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 15-5-2020

G8 21
G7 982
G6 2750 0924 7946
G5 6491
G4 09244 02614 26080 62105
85263 28447 35799
G3 71255 45991
G2 77116
G1 35913
ĐB 514611
Đầu Đuôi
0 5
1 4,6,3,1
2 1,4
3 -
4 6,4,7
5 0,5
6 3
7 -
8 2,0
9 1,9,1
Đầu Đuôi
5,8 0
2,9,9,1 1
8 2
6,1 3
2,4,1 4
0,5 5
4,1 6
4 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 8-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 8-5-2020

G8 81
G7 245
G6 4922 5596 9942
G5 5785
G4 27444 27122 69007 93959
95965 26105 93889
G3 87585 05520
G2 49260
G1 55829
ĐB 664207
Đầu Đuôi
0 7,5,7
1 -
2 2,2,0,9
3 -
4 5,2,4
5 9
6 5,0
7 -
8 1,5,9,5
9 6
Đầu Đuôi
2,6 0
8 1
2,4,2 2
- 3
4 4
4,8,6,0,8 5
9 6
0,0 7
- 8
5,8,2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 1-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 1-5-2020

G8 99
G7 784
G6 8063 5154 4685
G5 2500
G4 56741 98431 17062 03049
06353 55781 98066
G3 22177 23886
G2 28002
G1 31502
ĐB 914078
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 -
2 -
3 1
4 1,9
5 4,3
6 3,2,6
7 7,8
8 4,5,1,6
9 9
Đầu Đuôi
0 0
4,3,8 1
6,0,0 2
6,5 3
8,5 4
8 5
6,8 6
7 7
7 8
9,4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 24-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 24-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 17-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 17-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 10-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 10-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 3-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 3-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 27-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 27-3-2020

G8 60
G7 914
G6 6144 2734 9547
G5 9277
G4 48196 86992 32189 74835
48294 38033 03936
G3 78122 66033
G2 43856
G1 01442
ĐB 301015
Đầu Đuôi
0 -
1 4,5
2 2
3 4,5,3,6,3
4 4,7,2
5 6
6 0
7 7
8 9
9 6,2,4
Đầu Đuôi
6 0
- 1
9,2,4 2
3,3 3
1,4,3,9 4
3,1 5
9,3,5 6
4,7 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 20-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 20-3-2020

G8 16
G7 683
G6 7190 5734 5620
G5 4411
G4 62469 66327 65591 67026
68986 00085 39643
G3 76881 36603
G2 53418
G1 51909
ĐB 211721
Đầu Đuôi
0 3,9
1 6,1,8
2 0,7,6,1
3 4
4 3
5 -
6 9
7 -
8 3,6,5,1
9 0,1
Đầu Đuôi
9,2 0
1,9,8,2 1
- 2
8,4,0 3
3 4
8 5
1,2,8 6
2 7
1 8
6,0 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 13-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 13-3-2020

G8 01
G7 391
G6 3939 3401 2395
G5 0270
G4 56070 40257 96825 58897
33947 98735 41475
G3 18130 00287
G2 31288
G1 09304
ĐB 951651
Đầu Đuôi
0 1,1,4
1 -
2 5
3 9,5,0
4 7
5 7,1
6 -
7 0,0,5
8 7,8
9 1,5,7
Đầu Đuôi
7,7,3 0
0,9,0,5 1
- 2
- 3
0 4
9,2,3,7 5
- 6
5,9,4,8 7
8 8
3 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 6-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 6-3-2020

G8 16
G7 547
G6 8020 7499 4286
G5 4271
G4 17123 40531 18586 77412
71865 94224 07717
G3 05003 98688
G2 25212
G1 51963
ĐB 628165
Đầu Đuôi
0 3
1 6,2,7,2
2 0,3,4
3 1
4 7
5 -
6 5,3,5
7 1
8 6,6,8
9 9
Đầu Đuôi
2 0
7,3 1
1,1 2
2,0,6 3
2 4
6,6 5
1,8,8 6
4,1 7
8 8
9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 28-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 28-2-2020

G8 63
G7 979
G6 0255 5622 3243
G5 2582
G4 23800 98447 55931 34407
02553 07178 09484
G3 30845 48068
G2 27376
G1 85563
ĐB 348114
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4
2 2
3 1
4 3,7,5
5 5,3
6 3,8,3
7 9,8,6
8 2,4
9 -
Đầu Đuôi
0 0
3 1
2,8 2
6,4,5,6 3
8,1 4
5,4 5
7 6
4,0 7
7,6 8
7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 21-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 21-2-2020

G8 76
G7 773
G6 6273 7749 1762
G5 6914
G4 62480 29021 43318 36035
48809 54682 68909
G3 85739 64659
G2 10095
G1 16104
ĐB 153238
Đầu Đuôi
0 9,9,4
1 4,8
2 1
3 5,9,8
4 9
5 9
6 2
7 6,3,3
8 0,2
9 5
Đầu Đuôi
8 0
2 1
6,8 2
7,7 3
1,0 4
3,9 5
7 6
- 7
1,3 8
4,0,0,3,5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 14-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 14-2-2020

G8 03
G7 040
G6 6804 8856 2486
G5 3847
G4 34347 33830 19355 99124
85186 87674 51913
G3 50959 40865
G2 91956
G1 31714
ĐB 993867
Đầu Đuôi
0 3,4
1 3,4
2 4
3 0
4 0,7,7
5 6,5,9,6
6 5,7
7 4
8 6,6
9 -
Đầu Đuôi
4,3 0
- 1
- 2
0,1 3
0,2,7,1 4
5,6 5
5,8,8,5 6
4,4,6 7
- 8
5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 7-2-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 7-2-2020

G8 08
G7 081
G6 9025 9566 3447
G5 2814
G4 36041 58715 76680 22850
77809 62272 28449
G3 96631 02811
G2 90121
G1 29131
ĐB 371296
Đầu Đuôi
0 8,9
1 4,5,1
2 5,1
3 1,1
4 7,1,9
5 0
6 6
7 2
8 1,0
9 6
Đầu Đuôi
8,5 0
8,4,3,1,2,3 1
7 2
- 3
1 4
2,1 5
6,9 6
4 7
0 8
0,4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 31-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 31-1-2020

G8 61
G7 153
G6 5251 1372 3121
G5 8699
G4 78770 13380 17346 52217
97274 05521 06843
G3 46345 82180
G2 74609
G1 60784
ĐB 989950
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 1,1
3 -
4 6,3,5
5 3,1,0
6 1
7 2,0,4
8 0,0,4
9 9
Đầu Đuôi
7,8,8,5 0
6,5,2,2 1
7 2
5,4 3
7,8 4
4 5
4 6
1 7
- 8
9,0 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 24-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 24-1-2020

G8 93
G7 716
G6 7804 9246 2451
G5 0780
G4 76614 15542 27130 92587
97532 07596 83298
G3 50819 30794
G2 60831
G1 60866
ĐB 721258
Đầu Đuôi
0 4
1 6,4,9
2 -
3 0,2,1
4 6,2
5 1,8
6 6
7 -
8 0,7
9 3,6,8,4
Đầu Đuôi
8,3 0
5,3 1
4,3 2
9 3
0,1,9 4
- 5
1,4,9,6 6
8 7
9,5 8
1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 17-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 17-1-2020

G8 24
G7 175
G6 2715 9363 4998
G5 3282
G4 27403 70527 46898 08541
42401 69274 61800
G3 72707 23413
G2 06078
G1 62104
ĐB 684564
Đầu Đuôi
0 3,1,0,7,4
1 5,3
2 4,7
3 -
4 1
5 -
6 3,4
7 5,4,8
8 2
9 8,8
Đầu Đuôi
0 0
4,0 1
8 2
6,0,1 3
2,7,0,6 4
7,1 5
- 6
2,0 7
9,9,7 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 10-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 10-1-2020

G8 85
G7 998
G6 9628 9290 7166
G5 0291
G4 19280 95424 37952 12601
86677 39213 95451
G3 48163 29186
G2 14083
G1 34029
ĐB 902356
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2 8,4,9
3 -
4 -
5 2,1,6
6 6,3
7 7
8 5,0,6,3
9 8,0,1
Đầu Đuôi
9,8 0
9,0,5 1
5 2
1,6,8 3
2 4
8 5
6,8,5 6
7 7
9,2 8
2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 3-1-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 3-1-2020

G8 03
G7 048
G6 2660 3122 1265
G5 2385
G4 22342 49776 00116 51642
23297 26239 17600
G3 04343 42353
G2 15698
G1 15933
ĐB 185972
Đầu Đuôi
0 3,0
1 6
2 2
3 9,3
4 8,2,2,3
5 3
6 0,5
7 6,2
8 5
9 7,8
Đầu Đuôi
6,0 0
- 1
2,4,4,7 2
0,4,5,3 3
- 4
6,8 5
7,1 6
9 7
4,9 8
3 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt