XSVL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 25-9-2020

G8 91
G7 987
G6 5700 9047 8554
G5 3304
G4 87608 29511 06471 04008
63732 20617 43598
G3 44795 82030
G2 31514
G1 32968
ĐB 489386
Đầu Đuôi
0 0,4,8,8
1 1,7,4
2 -
3 2,0
4 7
5 4
6 8
7 1
8 7,6
9 1,8,5
Đầu Đuôi
0,3 0
9,1,7 1
3 2
- 3
5,0,1 4
9 5
8 6
8,4,1 7
0,0,9,6 8
- 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vĩnh Long trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
77 11 lần 91 11 lần 47 9 lần 65 9 lần 16 8 lần
02 8 lần 31 8 lần 57 8 lần 24 8 lần 44 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vĩnh Long

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
03 27 ngày 20/03/2020
36 26 ngày 27/03/2020
07 20 ngày 08/05/2020
50 19 ngày 15/05/2020
82 19 ngày 15/05/2020
23 18 ngày 22/05/2020
94 14 ngày 19/06/2020
22 14 ngày 19/06/2020
15 12 ngày 03/07/2020
42 12 ngày 03/07/2020

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 18-9-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 18-9-2020

G8 43
G7 916
G6 5197 1891 1912
G5 8569
G4 45509 99058 24409 49025
81534 78643 74641
G3 82977 55659
G2 61612
G1 45474
ĐB 297863
Đầu Đuôi
0 9,9
1 6,2,2
2 5
3 4
4 3,3,1
5 8,9
6 9,3
7 7,4
8 -
9 7,1
Đầu Đuôi
- 0
9,4 1
1,1 2
4,4,6 3
3,7 4
2 5
1 6
9,7 7
5 8
6,0,0,5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 11-9-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 11-9-2020

G8 35
G7 133
G6 7802 8345 5037
G5 8997
G4 89572 28663 75134 54357
82646 12752 02810
G3 01844 59444
G2 77565
G1 83913
ĐB 510899
Đầu Đuôi
0 2
1 0,3
2 -
3 5,3,7,4
4 5,6,4,4
5 7,2
6 3,5
7 2
8 -
9 7,9
Đầu Đuôi
1 0
- 1
0,7,5 2
3,6,1 3
3,4,4 4
3,4,6 5
4 6
3,9,5 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 4-9-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 4-9-2020

G8 68
G7 140
G6 0016 4580 9745
G5 3117
G4 98924 43739 46871 76128
71834 18771 14373
G3 84159 55860
G2 75748
G1 60205
ĐB 825166
Đầu Đuôi
0 5
1 6,7
2 4,8
3 9,4
4 0,5,8
5 9
6 8,0,6
7 1,1,3
8 0
9 -
Đầu Đuôi
4,8,6 0
7,7 1
- 2
7 3
2,3 4
4,0 5
1,6 6
1 7
6,2,4 8
3,5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 28-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 28-8-2020

G8 40
G7 239
G6 0102 1557 8739
G5 6779
G4 38056 88817 17083 80471
46157 22173 58861
G3 06354 07401
G2 74679
G1 07470
ĐB 145389
Đầu Đuôi
0 2,1
1 7
2 -
3 9,9
4 0
5 7,6,7,4
6 1
7 9,1,3,9,0
8 3,9
9 -
Đầu Đuôi
4,7 0
7,6,0 1
0 2
8,7 3
5 4
- 5
5 6
5,1,5 7
- 8
3,3,7,7,8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 21-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 21-8-2020

G8 13
G7 838
G6 7212 5849 3977
G5 0948
G4 08504 02072 24846 35101
02128 60585 35595
G3 76969 87267
G2 12272
G1 45693
ĐB 092954
Đầu Đuôi
0 4,1
1 3,2
2 8
3 8
4 9,8,6
5 4
6 9,7
7 7,2,2
8 5
9 5,3
Đầu Đuôi
- 0
0 1
1,7,7 2
1,9 3
0,5 4
8,9 5
4 6
7,6 7
3,4,2 8
4,6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 14-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 14-8-2020

G8 16
G7 735
G6 7562 5256 2788
G5 5526
G4 99591 78109 77411 74820
35224 62692 50124
G3 67288 19295
G2 64869
G1 13476
ĐB 590121
Đầu Đuôi
0 9
1 6,1
2 6,0,4,4,1
3 5
4 -
5 6
6 2,9
7 6
8 8,8
9 1,2,5
Đầu Đuôi
2 0
9,1,2 1
6,9 2
- 3
2,2 4
3,9 5
1,5,2,7 6
- 7
8,8 8
0,6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 7-8-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 7-8-2020

G8 75
G7 314
G6 8027 9993 9245
G5 7591
G4 86613 65437 38177 36021
23709 35877 55576
G3 62732 28857
G2 68376
G1 34824
ĐB 238027
Đầu Đuôi
0 9
1 4,3
2 7,1,4,7
3 7,2
4 5
5 7
6 -
7 5,7,7,6,6
8 -
9 3,1
Đầu Đuôi
- 0
9,2 1
3 2
9,1 3
1,2 4
7,4 5
7,7 6
2,3,7,7,5,2 7
- 8
0 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 31-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 31-7-2020

G8 74
G7 651
G6 1749 1696 1766
G5 4991
G4 51273 13628 57428 03490
24389 42633 41101
G3 52879 83555
G2 76008
G1 53372
ĐB 673349
Đầu Đuôi
0 1,8
1 -
2 8,8
3 3
4 9,9
5 1,5
6 6
7 4,3,9,2
8 9
9 6,1,0
Đầu Đuôi
9 0
5,9,0 1
7 2
7,3 3
7 4
5 5
9,6 6
- 7
2,2,0 8
4,8,7,4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 24-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 24-7-2020

G8 57
G7 609
G6 3019 7652 7033
G5 7459
G4 53362 75053 25011 52401
20698 54970 71329
G3 80702 12351
G2 51695
G1 41308
ĐB 476291
Đầu Đuôi
0 9,1,2,8
1 9,1
2 9
3 3
4 -
5 7,2,9,3,1
6 2
7 0
8 -
9 8,5,1
Đầu Đuôi
7 0
1,0,5,9 1
5,6,0 2
3,5 3
- 4
9 5
- 6
5 7
9,0 8
0,1,5,2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 17-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 17-7-2020

G8 65
G7 058
G6 5899 6347 6577
G5 8486
G4 37470 81884 55272 68524
96743 23129 02765
G3 60154 93831
G2 92547
G1 68252
ĐB 123806
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 4,9
3 1
4 7,3,7
5 8,4,2
6 5,5
7 7,0,2
8 6,4
9 9
Đầu Đuôi
7 0
3 1
7,5 2
4 3
8,2,5 4
6,6 5
8,0 6
4,7,4 7
5 8
9,2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 10-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 10-7-2020

G8 90
G7 565
G6 1697 4384 6262
G5 4644
G4 61864 41528 64661 92752
96174 70570 62074
G3 23681 49637
G2 12763
G1 12178
ĐB 188406
Đầu Đuôi
0 6
1 -
2 8
3 7
4 4
5 2
6 5,2,4,1,3
7 4,0,4,8
8 4,1
9 0,7
Đầu Đuôi
9,7 0
6,8 1
6,5 2
6 3
8,4,6,7,7 4
6 5
0 6
9,3 7
2,7 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 3-7-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 3-7-2020

G8 89
G7 215
G6 0368 1937 7908
G5 4118
G4 63465 39568 03929 64319
08438 44975 30278
G3 29712 44164
G2 64277
G1 69953
ĐB 227742
Đầu Đuôi
0 8
1 5,8,9,2
2 9
3 7,8
4 2
5 3
6 8,5,8,4
7 5,8,7
8 9
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
1,4 2
5 3
6 4
1,6,7 5
- 6
3,7 7
6,0,1,6,3,7 8
8,2,1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 26-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 26-6-2020

G8 37
G7 857
G6 7301 3226 8700
G5 5468
G4 16385 09515 87119 09844
85972 44818 28847
G3 14168 95967
G2 68592
G1 45391
ĐB 848702
Đầu Đuôi
0 1,0,2
1 5,9,8
2 6
3 7
4 4,7
5 7
6 8,8,7
7 2
8 5
9 2,1
Đầu Đuôi
0 0
0,9 1
7,9,0 2
- 3
4 4
8,1 5
2 6
3,5,4,6 7
6,1,6 8
1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 19-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 19-6-2020

G8 94
G7 188
G6 7722 9063 2420
G5 4579
G4 12387 99879 74505 69031
52000 97525 47831
G3 82426 23027
G2 65605
G1 89473
ĐB 516225
Đầu Đuôi
0 5,0,5
1 -
2 2,0,5,6,7,5
3 1,1
4 -
5 -
6 3
7 9,9,3
8 8,7
9 4
Đầu Đuôi
2,0 0
3,3 1
2 2
6,7 3
9 4
0,2,0,2 5
2 6
8,2 7
8 8
7,7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 12-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 12-6-2020

G8 24
G7 856
G6 7031 9527 0518
G5 2597
G4 75869 52851 03145 57137
95162 02049 57752
G3 97919 48062
G2 32657
G1 52734
ĐB 071971
Đầu Đuôi
0 -
1 8,9
2 4,7
3 1,7,4
4 5,9
5 6,1,2,7
6 9,2,2
7 1
8 -
9 7
Đầu Đuôi
- 0
3,5,7 1
6,5,6 2
- 3
2,3 4
4 5
5 6
2,9,3,5 7
1 8
6,4,1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 5-6-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 5-6-2020

G8 52
G7 758
G6 0533 6977 1947
G5 9835
G4 21702 34800 47429 47776
89788 62331 00961
G3 80902 55838
G2 21116
G1 48311
ĐB 777038
Đầu Đuôi
0 2,0,2
1 6,1
2 9
3 3,5,1,8,8
4 7
5 2,8
6 1
7 7,6
8 8
9 -
Đầu Đuôi
0 0
3,6,1 1
5,0,0 2
3 3
- 4
3 5
7,1 6
7,4 7
5,8,3,3 8
2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 29-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 29-5-2020

G8 49
G7 759
G6 1435 8717 1479
G5 7915
G4 18366 90730 01710 01348
99712 15646 95086
G3 99751 04001
G2 45838
G1 66864
ĐB 813865
Đầu Đuôi
0 1
1 7,5,0,2
2 -
3 5,0,8
4 9,8,6
5 9,1
6 6,4,5
7 9
8 6
9 -
Đầu Đuôi
3,1 0
5,0 1
1 2
- 3
6 4
3,1,6 5
6,4,8 6
1 7
4,3 8
4,5,7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 22-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 22-5-2020

G8 68
G7 977
G6 8951 7627 9004
G5 7004
G4 18716 03331 45198 92411
82906 41277 47044
G3 96629 02579
G2 57530
G1 50219
ĐB 454623
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1 6,1,9
2 7,9,3
3 1,0
4 4
5 1
6 8
7 7,7,9
8 -
9 8
Đầu Đuôi
3 0
5,3,1 1
- 2
2 3
0,0,4 4
- 5
1,0 6
7,2,7 7
6,9 8
2,7,1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 15-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 15-5-2020

G8 21
G7 982
G6 2750 0924 7946
G5 6491
G4 09244 02614 26080 62105
85263 28447 35799
G3 71255 45991
G2 77116
G1 35913
ĐB 514611
Đầu Đuôi
0 5
1 4,6,3,1
2 1,4
3 -
4 6,4,7
5 0,5
6 3
7 -
8 2,0
9 1,9,1
Đầu Đuôi
5,8 0
2,9,9,1 1
8 2
6,1 3
2,4,1 4
0,5 5
4,1 6
4 7
- 8
9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 8-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 8-5-2020

G8 81
G7 245
G6 4922 5596 9942
G5 5785
G4 27444 27122 69007 93959
95965 26105 93889
G3 87585 05520
G2 49260
G1 55829
ĐB 664207
Đầu Đuôi
0 7,5,7
1 -
2 2,2,0,9
3 -
4 5,2,4
5 9
6 5,0
7 -
8 1,5,9,5
9 6
Đầu Đuôi
2,6 0
8 1
2,4,2 2
- 3
4 4
4,8,6,0,8 5
9 6
0,0 7
- 8
5,8,2 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 1-5-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 1-5-2020

G8 99
G7 784
G6 8063 5154 4685
G5 2500
G4 56741 98431 17062 03049
06353 55781 98066
G3 22177 23886
G2 28002
G1 31502
ĐB 914078
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 -
2 -
3 1
4 1,9
5 4,3
6 3,2,6
7 7,8
8 4,5,1,6
9 9
Đầu Đuôi
0 0
4,3,8 1
6,0,0 2
6,5 3
8,5 4
8 5
6,8 6
7 7
7 8
9,4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 24-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 24-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 17-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 17-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 10-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 10-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 3-4-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 3-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 27-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 27-3-2020

G8 60
G7 914
G6 6144 2734 9547
G5 9277
G4 48196 86992 32189 74835
48294 38033 03936
G3 78122 66033
G2 43856
G1 01442
ĐB 301015
Đầu Đuôi
0 -
1 4,5
2 2
3 4,5,3,6,3
4 4,7,2
5 6
6 0
7 7
8 9
9 6,2,4
Đầu Đuôi
6 0
- 1
9,2,4 2
3,3 3
1,4,3,9 4
3,1 5
9,3,5 6
4,7 7
- 8
8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 20-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 20-3-2020

G8 16
G7 683
G6 7190 5734 5620
G5 4411
G4 62469 66327 65591 67026
68986 00085 39643
G3 76881 36603
G2 53418
G1 51909
ĐB 211721
Đầu Đuôi
0 3,9
1 6,1,8
2 0,7,6,1
3 4
4 3
5 -
6 9
7 -
8 3,6,5,1
9 0,1
Đầu Đuôi
9,2 0
1,9,8,2 1
- 2
8,4,0 3
3 4
8 5
1,2,8 6
2 7
1 8
6,0 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 13-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 13-3-2020

G8 01
G7 391
G6 3939 3401 2395
G5 0270
G4 56070 40257 96825 58897
33947 98735 41475
G3 18130 00287
G2 31288
G1 09304
ĐB 951651
Đầu Đuôi
0 1,1,4
1 -
2 5
3 9,5,0
4 7
5 7,1
6 -
7 0,0,5
8 7,8
9 1,5,7
Đầu Đuôi
7,7,3 0
0,9,0,5 1
- 2
- 3
0 4
9,2,3,7 5
- 6
5,9,4,8 7
8 8
3 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 6-3-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 6-3-2020

G8 16
G7 547
G6 8020 7499 4286
G5 4271
G4 17123 40531 18586 77412
71865 94224 07717
G3 05003 98688
G2 25212
G1 51963
ĐB 628165
Đầu Đuôi
0 3
1 6,2,7,2
2 0,3,4
3 1
4 7
5 -
6 5,3,5
7 1
8 6,6,8
9 9
Đầu Đuôi
2 0
7,3 1
1,1 2
2,0,6 3
2 4
6,6 5
1,8,8 6
4,1 7
8 8
9 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt