XSVL 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 9-4-2021

G8 79
G7 995
G6 4402 5359 8903
G5 2166
G4 27966 15115 57204 82100
13759 14783 79240
G3 92904 23233
G2 45466
G1 43943
ĐB 442542
Đầu Đuôi
0 2,3,4,0,4
1 5
2 -
3 3
4 0,3,2
5 9,9
6 6,6,6
7 9
8 3
9 5
Đầu Đuôi
0,4 0
- 1
0,4 2
0,8,3,4 3
0,0 4
9,1 5
6,6,6 6
- 7
- 8
7,5,5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vĩnh Long trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
90 12 lần 11 11 lần 39 11 lần 91 11 lần 69 11 lần
79 10 lần 43 10 lần 21 10 lần 05 10 lần 89 9 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vĩnh Long

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
18 26 ngày 09/10/2020
96 25 ngày 16/10/2020
12 20 ngày 20/11/2020
74 19 ngày 27/11/2020
73 17 ngày 11/12/2020
64 16 ngày 18/12/2020
80 16 ngày 18/12/2020
60 16 ngày 18/12/2020
52 15 ngày 25/12/2020
19 15 ngày 25/12/2020

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 2-4-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 2-4-2021

G8 28
G7 655
G6 9684 2538 5217
G5 1202
G4 63393 93372 42634 47791
99950 84094 66776
G3 30950 80531
G2 06631
G1 30182
ĐB 975179
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 8
3 8,4,1,1
4 -
5 5,0,0
6 -
7 2,6,9
8 4,2
9 3,1,4
Đầu Đuôi
5,5 0
9,3,3 1
0,7,8 2
9 3
8,3,9 4
5 5
7 6
1 7
2,3 8
7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 26-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 26-3-2021

G8 70
G7 310
G6 0091 4532 8936
G5 9614
G4 01657 73683 81572 48859
95990 08172 18648
G3 89811 42690
G2 85526
G1 87254
ĐB 849537
Đầu Đuôi
0 -
1 0,4,1
2 6
3 2,6,7
4 8
5 7,9,4
6 -
7 0,2,2
8 3
9 1,0,0
Đầu Đuôi
7,1,9,9 0
9,1 1
3,7,7 2
8 3
1,5 4
- 5
3,2 6
5,3 7
4 8
5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 19-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 19-3-2021

G8 11
G7 201
G6 8959 8735 4483
G5 5471
G4 07116 19468 21469 16427
08088 12250 53079
G3 11636 13006
G2 39965
G1 52077
ĐB 118289
Đầu Đuôi
0 1,6
1 1,6
2 7
3 5,6
4 -
5 9,0
6 8,9,5
7 1,9,7
8 3,8,9
9 -
Đầu Đuôi
5 0
1,0,7 1
- 2
8 3
- 4
3,6 5
1,3,0 6
2,7 7
6,8 8
5,6,7,8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 12-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 12-3-2021

G8 49
G7 494
G6 7620 8900 7805
G5 6134
G4 79242 66329 92809 33372
28347 37243 06277
G3 58882 31435
G2 49148
G1 60901
ĐB 288490
Đầu Đuôi
0 0,5,9,1
1 -
2 0,9
3 4,5
4 9,2,7,3,8
5 -
6 -
7 2,7
8 2
9 4,0
Đầu Đuôi
2,0,9 0
0 1
4,7,8 2
4 3
9,3 4
0,3 5
- 6
4,7 7
4 8
4,2,0 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 5-3-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 5-3-2021

G8 41
G7 421
G6 7020 9441 4599
G5 2297
G4 54146 26420 90930 70648
10421 67306 30876
G3 49508 22530
G2 68420
G1 43125
ĐB 231921
Đầu Đuôi
0 6,8
1 -
2 1,0,0,1,0,5,1
3 0,0
4 1,1,6,8
5 -
6 -
7 6
8 -
9 9,7
Đầu Đuôi
2,2,3,3,2 0
4,2,4,2,2 1
- 2
- 3
- 4
2 5
4,0,7 6
9 7
4,0 8
9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 26-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 26-2-2021

G8 11
G7 446
G6 7405 6739 0823
G5 3005
G4 61398 31268 91771 44203
46290 97390 64000
G3 07069 80125
G2 93891
G1 07257
ĐB 046384
Đầu Đuôi
0 5,5,3,0
1 1
2 3,5
3 9
4 6
5 7
6 8,9
7 1
8 4
9 8,0,0,1
Đầu Đuôi
9,9,0 0
1,7,9 1
- 2
2,0 3
8 4
0,0,2 5
4 6
5 7
9,6 8
3,6 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 19-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 19-2-2021

G8 29
G7 959
G6 1032 0337 9821
G5 5669
G4 80202 44639 09493 43843
79145 11175 92740
G3 76636 21357
G2 32157
G1 82016
ĐB 560838
Đầu Đuôi
0 2
1 6
2 9,1
3 2,7,9,6,8
4 3,5,0
5 9,7,7
6 9
7 5
8 -
9 3
Đầu Đuôi
4 0
2 1
3,0 2
9,4 3
- 4
4,7 5
3,1 6
3,5,5 7
3 8
2,5,6,3 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 12-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 12-2-2021

G8 67
G7 691
G6 1709 1327 3042
G5 4242
G4 75738 91881 30688 14543
97706 22955 88139
G3 06508 14853
G2 54691
G1 37020
ĐB 223686
Đầu Đuôi
0 9,6,8
1 -
2 7,0
3 8,9
4 2,2,3
5 5,3
6 7
7 -
8 1,8,6
9 1,1
Đầu Đuôi
2 0
9,8,9 1
4,4 2
4,5 3
- 4
5 5
0,8 6
6,2 7
3,8,0 8
0,3 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 5-2-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 5-2-2021

G8 38
G7 704
G6 9316 3491 0331
G5 4181
G4 40215 96875 64267 81872
06687 72508 30902
G3 22079 77532
G2 23676
G1 05955
ĐB 462856
Đầu Đuôi
0 4,8,2
1 6,5
2 -
3 8,1,2
4 -
5 5,6
6 7
7 5,2,9,6
8 1,7
9 1
Đầu Đuôi
- 0
9,3,8 1
7,0,3 2
- 3
0 4
1,7,5 5
1,7,5 6
6,8 7
3,0 8
7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 29-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 29-1-2021

G8 00
G7 544
G6 8189 7524 8751
G5 9544
G4 85554 53825 84554 08635
43485 56058 41203
G3 59999 24448
G2 61163
G1 03631
ĐB 899155
Đầu Đuôi
0 0,3
1 -
2 4,5
3 5,1
4 4,4,8
5 1,4,4,8,5
6 3
7 -
8 9,5
9 9
Đầu Đuôi
0 0
5,3 1
- 2
0,6 3
4,2,4,5,5 4
2,3,8,5 5
- 6
- 7
5,4 8
8,9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 22-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 22-1-2021

G8 54
G7 628
G6 6650 6322 5739
G5 0470
G4 01453 99800 19250 41769
41544 19814 53395
G3 57088 65292
G2 93843
G1 83789
ĐB 247149
Đầu Đuôi
0 0
1 4
2 8,2
3 9
4 4,3,9
5 4,0,3,0
6 9
7 0
8 8,9
9 5,2
Đầu Đuôi
5,7,0,5 0
- 1
2,9 2
5,4 3
5,4,1 4
9 5
- 6
- 7
2,8 8
3,6,8,4 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 15-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 15-1-2021

G8 69
G7 747
G6 5111 9371 7488
G5 5605
G4 94639 56524 07188 34311
59713 29579 29817
G3 53878 32267
G2 69294
G1 56178
ĐB 753821
Đầu Đuôi
0 5
1 1,1,3,7
2 4,1
3 9
4 7
5 -
6 9,7
7 1,9,8,8
8 8,8
9 4
Đầu Đuôi
- 0
1,7,1,2 1
- 2
1 3
2,9 4
0 5
- 6
4,1,6 7
8,8,7,7 8
6,3,7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 8-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 8-1-2021

G8 70
G7 499
G6 6788 1402 5011
G5 7517
G4 68758 46179 80092 05586
55590 53294 35591
G3 18568 60461
G2 25726
G1 98989
ĐB 646698
Đầu Đuôi
0 2
1 1,7
2 6
3 -
4 -
5 8
6 8,1
7 0,9
8 8,6,9
9 9,2,0,4,1,8
Đầu Đuôi
7,9 0
1,9,6 1
0,9 2
- 3
9 4
- 5
8,2 6
1 7
8,5,6,9 8
9,7,8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 1-1-2021

XSMN » XSMN thứ 6 » SX VL » XS VL ngày 1-1-2021

G8 75
G7 972
G6 2535 3415 5888
G5 9070
G4 74391 52329 22843 20521
46477 69086 83924
G3 57169 67303
G2 16524
G1 00806
ĐB 145743
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5
2 9,1,4,4
3 5
4 3,3
5 -
6 9
7 5,2,0,7
8 8,6
9 1
Đầu Đuôi
7 0
9,2 1
7 2
4,0,4 3
2,2 4
7,3,1 5
8,0 6
7 7
8 8
2,6 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt