XSVT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 15-9-2020

G8 48
G7 195
G6 9659 2496 1030
G5 0301
G4 80457 89234 40070 40048
69821 39954 63701
G3 59075 94222
G2 95413
G1 95988
ĐB 342825
Đầu Đuôi
0 1,1
1 3
2 1,2,5
3 0,4
4 8,8
5 9,7,4
6 -
7 0,5
8 8
9 5,6
Đầu Đuôi
3,7 0
0,2,0 1
2 2
1 3
3,5 4
9,7,2 5
9 6
5 7
4,4,8 8
5 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vũng Tàu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
34 13 lần 36 12 lần 01 8 lần 51 8 lần 81 8 lần
61 8 lần 63 7 lần 29 7 lần 17 7 lần 32 7 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vũng Tàu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
90 29 ngày 25/02/2020
60 16 ngày 26/05/2020
07 16 ngày 26/05/2020
41 13 ngày 16/06/2020
39 13 ngày 16/06/2020
87 12 ngày 23/06/2020
98 12 ngày 23/06/2020
53 11 ngày 30/06/2020
81 11 ngày 30/06/2020
14 11 ngày 30/06/2020

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 8-9-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 8-9-2020

G8 94
G7 495
G6 7133 9883 5991
G5 8268
G4 99991 80776 13122 03077
19996 64046 95120
G3 00999 57216
G2 97329
G1 76072
ĐB 343786
Đầu Đuôi
0 -
1 6
2 2,0,9
3 3
4 6
5 -
6 8
7 6,7,2
8 3,6
9 4,5,1,1,6,9
Đầu Đuôi
2 0
9,9 1
2,7 2
3,8 3
9 4
9 5
7,9,4,1,8 6
7 7
6 8
9,2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 1-9-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 1-9-2020

G8 40
G7 982
G6 5224 9685 0759
G5 0976
G4 65032 00582 39382 27876
25247 90080 12034
G3 25634 91588
G2 68497
G1 61444
ĐB 398056
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 4
3 2,4,4
4 0,7,4
5 9,6
6 -
7 6,6
8 2,5,2,2,0,8
9 7
Đầu Đuôi
4,8 0
- 1
8,3,8,8 2
- 3
2,3,3,4 4
8 5
7,7,5 6
4,9 7
8 8
5 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 25-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 25-8-2020

G8 51
G7 172
G6 5836 5052 0005
G5 5764
G4 44654 88073 93918 78251
22355 21378 74497
G3 59135 68119
G2 48686
G1 42424
ĐB 639850
Đầu Đuôi
0 5
1 8,9
2 4
3 6,5
4 -
5 1,2,4,1,5,0
6 4
7 2,3,8
8 6
9 7
Đầu Đuôi
5 0
5,5 1
7,5 2
7 3
6,5,2 4
0,5,3 5
3,8 6
9 7
1,7 8
1 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 18-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 18-8-2020

G8 12
G7 571
G6 3408 7989 3152
G5 3010
G4 41536 60285 01113 92965
95932 68718 02719
G3 77630 66528
G2 67479
G1 00662
ĐB 699289
Đầu Đuôi
0 8
1 2,0,3,8,9
2 8
3 6,2,0
4 -
5 2
6 5,2
7 1,9
8 9,5,9
9 -
Đầu Đuôi
1,3 0
7 1
1,5,3,6 2
1 3
- 4
8,6 5
3 6
- 7
0,1,2 8
8,1,7,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 11-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 11-8-2020

G8 11
G7 213
G6 6206 5592 6226
G5 7346
G4 10210 43027 37174 36571
34261 88937 93054
G3 38706 93774
G2 46442
G1 79516
ĐB 527204
Đầu Đuôi
0 6,6,4
1 1,3,0,6
2 6,7
3 7
4 6,2
5 4
6 1
7 4,1,4
8 -
9 2
Đầu Đuôi
1 0
1,7,6 1
9,4 2
1 3
7,5,7,0 4
- 5
0,2,4,0,1 6
2,3 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 4-8-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 4-8-2020

G8 27
G7 222
G6 2003 7792 4335
G5 3569
G4 54269 35117 90538 88878
17225 49863 08106
G3 22802 71832
G2 18429
G1 02715
ĐB 017584
Đầu Đuôi
0 3,6,2
1 7,5
2 7,2,5,9
3 5,8,2
4 -
5 -
6 9,9,3
7 8
8 4
9 2
Đầu Đuôi
- 0
- 1
2,9,0,3 2
0,6 3
8 4
3,2,1 5
0 6
2,1 7
3,7 8
6,6,2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 28-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 28-7-2020

G8 84
G7 659
G6 9575 7877 4517
G5 3809
G4 43120 83501 17950 71062
36350 47778 82623
G3 59758 81783
G2 73166
G1 22609
ĐB 051601
Đầu Đuôi
0 9,1,9,1
1 7
2 0,3
3 -
4 -
5 9,0,0,8
6 2,6
7 5,7,8
8 4,3
9 -
Đầu Đuôi
2,5,5 0
0,0 1
6 2
2,8 3
8 4
7 5
6 6
7,1 7
7,5 8
5,0,0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 21-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 21-7-2020

G8 86
G7 283
G6 8972 7818 8004
G5 8206
G4 45593 66751 97049 41112
61474 62370 94380
G3 40225 07901
G2 96748
G1 94002
ĐB 251517
Đầu Đuôi
0 4,6,1,2
1 8,2,7
2 5
3 -
4 9,8
5 1
6 -
7 2,4,0
8 6,3,0
9 3
Đầu Đuôi
7,8 0
5,0 1
7,1,0 2
8,9 3
0,7 4
2 5
8,0 6
1 7
1,4 8
4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 14-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 14-7-2020

G8 67
G7 800
G6 2962 1834 6993
G5 5743
G4 72730 96136 94255 57791
81382 26066 48316
G3 08729 22983
G2 18319
G1 54246
ĐB 720029
Đầu Đuôi
0 0
1 6,9
2 9,9
3 4,0,6
4 3,6
5 5
6 7,2,6
7 -
8 2,3
9 3,1
Đầu Đuôi
0,3 0
9 1
6,8 2
9,4,8 3
3 4
5 5
3,6,1,4 6
6 7
- 8
2,1,2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 7-7-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 7-7-2020

G8 61
G7 205
G6 0536 5375 7257
G5 2385
G4 82204 81363 66266 96558
74965 15064 24413
G3 87102 37349
G2 31293
G1 55636
ĐB 241636
Đầu Đuôi
0 5,4,2
1 3
2 -
3 6,6,6
4 9
5 7,8
6 1,3,6,5,4
7 5
8 5
9 3
Đầu Đuôi
- 0
6 1
0 2
6,1,9 3
0,6 4
0,7,8,6 5
3,6,3,3 6
5 7
5 8
4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 30-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 30-6-2020

G8 26
G7 988
G6 8231 6758 6143
G5 6914
G4 38092 32381 10320 25278
49819 51414 20462
G3 89633 81638
G2 65789
G1 57336
ĐB 369253
Đầu Đuôi
0 -
1 4,9,4
2 6,0
3 1,3,8,6
4 3
5 8,3
6 2
7 8
8 8,1,9
9 2
Đầu Đuôi
2 0
3,8 1
9,6 2
4,3,5 3
1,1 4
- 5
2,3 6
- 7
8,5,7,3 8
1,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 23-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 23-6-2020

G8 50
G7 098
G6 8380 5636 6301
G5 1347
G4 93508 67233 49770 81185
31622 95717 49534
G3 53144 69087
G2 43656
G1 35885
ĐB 524034
Đầu Đuôi
0 1,8
1 7
2 2
3 6,3,4,4
4 7,4
5 0,6
6 -
7 0
8 0,5,7,5
9 8
Đầu Đuôi
5,8,7 0
0 1
2 2
3 3
3,4,3 4
8,8 5
3,5 6
4,1,8 7
9,0 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 16-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 16-6-2020

G8 15
G7 428
G6 6781 9641 3895
G5 2798
G4 11575 76239 08454 27125
42325 57395 15025
G3 48305 13450
G2 99352
G1 31589
ĐB 708556
Đầu Đuôi
0 5
1 5
2 8,5,5,5
3 9
4 1
5 4,0,2,6
6 -
7 5
8 1,9
9 5,8,5
Đầu Đuôi
5 0
8,4 1
5 2
- 3
5 4
1,9,7,2,2,9,2,0 5
5 6
- 7
2,9 8
3,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 9-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 9-6-2020

G8 34
G7 653
G6 0798 1068 8604
G5 6727
G4 74761 42219 03426 24139
55623 58681 84031
G3 10116 48347
G2 72730
G1 83374
ĐB 559610
Đầu Đuôi
0 4
1 9,6,0
2 7,6,3
3 4,9,1,0
4 7
5 3
6 8,1
7 4
8 1
9 8
Đầu Đuôi
3,1 0
6,8,3 1
- 2
5,2 3
3,0,7 4
- 5
2,1 6
2,4 7
9,6 8
1,3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 2-6-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 2-6-2020

G8 00
G7 935
G6 6363 7537 7599
G5 6659
G4 17984 97784 00082 00776
07786 68126 75904
G3 90781 10241
G2 12866
G1 51663
ĐB 343462
Đầu Đuôi
0 0,4
1 -
2 6
3 5,7
4 1
5 9
6 3,6,3,2
7 6
8 4,4,2,6,1
9 9
Đầu Đuôi
0 0
8,4 1
8,6 2
6,6 3
8,8,0 4
3 5
7,8,2,6 6
3 7
- 8
9,5 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 26-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 26-5-2020

G8 39
G7 423
G6 6264 2673 0910
G5 8007
G4 43366 53372 82116 79903
84542 96313 96429
G3 72860 86302
G2 14151
G1 21033
ĐB 501434
Đầu Đuôi
0 7,3,2
1 0,6,3
2 3,9
3 9,3,4
4 2
5 1
6 4,6,0
7 3,2
8 -
9 -
Đầu Đuôi
1,6 0
5 1
7,4,0 2
2,7,0,1,3 3
6,3 4
- 5
6,1 6
0 7
- 8
3,2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 19-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 19-5-2020

G8 60
G7 595
G6 7100 7115 4286
G5 4356
G4 90420 47257 56192 80406
72727 74734 04714
G3 68484 64414
G2 53912
G1 39410
ĐB 676134
Đầu Đuôi
0 0,6
1 5,4,4,2,0
2 0,7
3 4,4
4 -
5 6,7
6 0
7 -
8 6,4
9 5,2
Đầu Đuôi
6,0,2,1 0
- 1
9,1 2
- 3
3,1,8,1,3 4
9,1 5
8,5,0 6
5,2 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 12-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 12-5-2020

G8 23
G7 402
G6 0236 0505 1262
G5 3226
G4 65192 84746 11242 29168
39634 50863 50546
G3 78265 72771
G2 28901
G1 12212
ĐB 894499
Đầu Đuôi
0 2,5,1
1 2
2 3,6
3 6,4
4 6,2,6
5 -
6 2,8,3,5
7 1
8 -
9 2,9
Đầu Đuôi
- 0
7,0 1
0,6,9,4,1 2
2,6 3
3 4
0,6 5
3,2,4,4 6
- 7
6 8
9 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 5-5-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 5-5-2020

G8 86
G7 321
G6 8804 1084 4529
G5 0936
G4 78635 65561 41237 13723
01405 23282 61180
G3 28634 71032
G2 07217
G1 36740
ĐB 864898
Đầu Đuôi
0 4,5
1 7
2 1,9,3
3 6,5,7,4,2
4 0
5 -
6 1
7 -
8 6,4,2,0
9 8
Đầu Đuôi
8,4 0
2,6 1
8,3 2
2 3
0,8,3 4
3,0 5
8,3 6
3,1 7
9 8
2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 28-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 28-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 21-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 21-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 14-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 14-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 7-4-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 7-4-2020

G8 ...
G7 ...
G6 ... ... ...
G5 ...
G4 ... ... ... ...
... ... ...
G3 ... ...
G2 ...
G1 ...
ĐB ...
Đầu Đuôi
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đầu Đuôi
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 31-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 31-3-2020

G8 08
G7 440
G6 2031 1407 0135
G5 6081
G4 05871 59707 12293 73984
07483 78308 73836
G3 91232 20118
G2 31899
G1 92536
ĐB 351163
Đầu Đuôi
0 8,7,7,8
1 8
2 -
3 1,5,6,2,6
4 0
5 -
6 3
7 1
8 1,4,3
9 3,9
Đầu Đuôi
4 0
3,8,7 1
3 2
9,8,6 3
8 4
3 5
3,3 6
0,0 7
0,0,1 8
9 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 24-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 24-3-2020

G8 73
G7 169
G6 0973 0794 5380
G5 8697
G4 39881 59893 85515 62132
37655 97161 95644
G3 70374 51618
G2 59786
G1 82315
ĐB 614071
Đầu Đuôi
0 -
1 5,8,5
2 -
3 2
4 4
5 5
6 9,1
7 3,3,4,1
8 0,1,6
9 4,7,3
Đầu Đuôi
8 0
8,6,7 1
3 2
7,7,9 3
9,4,7 4
1,5,1 5
8 6
9 7
1 8
6 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 17-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 17-3-2020

G8 32
G7 699
G6 2651 7612 1761
G5 6855
G4 40663 36172 77270 76059
88397 83428 01955
G3 36973 96959
G2 86795
G1 57210
ĐB 339256
Đầu Đuôi
0 -
1 2,0
2 8
3 2
4 -
5 1,5,9,5,9,6
6 1,3
7 2,0,3
8 -
9 9,7,5
Đầu Đuôi
7,1 0
5,6 1
3,1,7 2
6,7 3
- 4
5,5,9 5
5 6
9 7
2 8
9,5,5 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 10-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 10-3-2020

G8 17
G7 616
G6 3112 8338 4921
G5 0757
G4 93607 11751 24067 62774
43355 65737 31149
G3 68552 01781
G2 60356
G1 97862
ĐB 738654
Đầu Đuôi
0 7
1 7,6,2
2 1
3 8,7
4 9
5 7,1,5,2,6,4
6 7,2
7 4
8 1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
2,5,8 1
1,5,6 2
- 3
7,5 4
5 5
1,5 6
1,5,0,6,3 7
3 8
4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 3-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 3-3-2020

G8 61
G7 246
G6 4334 5027 1893
G5 4780
G4 97714 16230 97351 78874
13626 63851 65317
G3 94305 20039
G2 54997
G1 60915
ĐB 931881
Đầu Đuôi
0 5
1 4,7,5
2 7,6
3 4,0,9
4 6
5 1,1
6 1
7 4
8 0,1
9 3,7
Đầu Đuôi
8,3 0
6,5,5,8 1
- 2
9 3
3,1,7 4
0,1 5
4,2 6
2,1,9 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 25-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 25-2-2020

G8 90
G7 101
G6 2153 0006 7131
G5 5061
G4 99011 64829 45518 32098
97571 04590 24810
G3 14822 80100
G2 78006
G1 89630
ĐB 514370
Đầu Đuôi
0 1,6,0,6
1 1,8,0
2 9,2
3 1,0
4 -
5 3
6 1
7 1,0
8 -
9 0,8,0
Đầu Đuôi
9,9,1,0,3,7 0
0,3,6,1,7 1
2 2
5 3
- 4
- 5
0,0 6
- 7
1,9 8
2 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt