XSVT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu 30 kỳ quay gần đây

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 24-3-2020

G8 73
G7 169
G6 0973 0794 5380
G5 8697
G4 39881 59893 85515 62132
37655 97161 95644
G3 70374 51618
G2 59786
G1 82315
ĐB 614071
Đầu Đuôi
0 -
1 5,8,5
2 -
3 2
4 4
5 5
6 9,1
7 3,3,4,1
8 0,1,6
9 4,7,3
Đầu Đuôi
8 0
8,6,7 1
3 2
7,7,9 3
9,4,7 4
1,5,1 5
8 6
9 7
1 8
6 9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Vũng Tàu trong vòng 30 lần quay
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
03 13 lần 74 11 lần 24 10 lần 22 10 lần 51 9 lần
98 9 lần 32 9 lần 18 9 lần 54 9 lần 59 8 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Vũng Tàu

Bộ số Ngày chưa về Ra ngày
88 19 ngày 12/11/2019
76 19 ngày 12/11/2019
41 17 ngày 26/11/2019
33 16 ngày 03/12/2019
13 16 ngày 03/12/2019
43 15 ngày 10/12/2019
23 14 ngày 17/12/2019
35 14 ngày 17/12/2019
64 14 ngày 17/12/2019
42 13 ngày 24/12/2019

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 17-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 17-3-2020

G8 32
G7 699
G6 2651 7612 1761
G5 6855
G4 40663 36172 77270 76059
88397 83428 01955
G3 36973 96959
G2 86795
G1 57210
ĐB 339256
Đầu Đuôi
0 -
1 2,0
2 8
3 2
4 -
5 1,5,9,5,9,6
6 1,3
7 2,0,3
8 -
9 9,7,5
Đầu Đuôi
7,1 0
5,6 1
3,1,7 2
6,7 3
- 4
5,5,9 5
5 6
9 7
2 8
9,5,5 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 10-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 10-3-2020

G8 17
G7 616
G6 3112 8338 4921
G5 0757
G4 93607 11751 24067 62774
43355 65737 31149
G3 68552 01781
G2 60356
G1 97862
ĐB 738654
Đầu Đuôi
0 7
1 7,6,2
2 1
3 8,7
4 9
5 7,1,5,2,6,4
6 7,2
7 4
8 1
9 -
Đầu Đuôi
- 0
2,5,8 1
1,5,6 2
- 3
7,5 4
5 5
1,5 6
1,5,0,6,3 7
3 8
4 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 3-3-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 3-3-2020

G8 61
G7 246
G6 4334 5027 1893
G5 4780
G4 97714 16230 97351 78874
13626 63851 65317
G3 94305 20039
G2 54997
G1 60915
ĐB 931881
Đầu Đuôi
0 5
1 4,7,5
2 7,6
3 4,0,9
4 6
5 1,1
6 1
7 4
8 0,1
9 3,7
Đầu Đuôi
8,3 0
6,5,5,8 1
- 2
9 3
3,1,7 4
0,1 5
4,2 6
2,1,9 7
- 8
3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 25-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 25-2-2020

G8 90
G7 101
G6 2153 0006 7131
G5 5061
G4 99011 64829 45518 32098
97571 04590 24810
G3 14822 80100
G2 78006
G1 89630
ĐB 514370
Đầu Đuôi
0 1,6,0,6
1 1,8,0
2 9,2
3 1,0
4 -
5 3
6 1
7 1,0
8 -
9 0,8,0
Đầu Đuôi
9,9,1,0,3,7 0
0,3,6,1,7 1
2 2
5 3
- 4
- 5
0,0 6
- 7
1,9 8
2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 18-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 18-2-2020

G8 37
G7 938
G6 5324 6787 5918
G5 4971
G4 33106 74636 43205 45427
47736 07904 58593
G3 12057 65332
G2 02474
G1 48838
ĐB 737854
Đầu Đuôi
0 6,5,4
1 8
2 4,7
3 7,8,6,6,2,8
4 -
5 7,4
6 -
7 1,4
8 7
9 3
Đầu Đuôi
- 0
7 1
3 2
9 3
2,0,7,5 4
0 5
0,3,3 6
3,8,2,5 7
3,1,3 8
- 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 11-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 11-2-2020

G8 45
G7 734
G6 4568 7370 1986
G5 4762
G4 50811 17545 18532 85432
80460 17099 34520
G3 50160 10389
G2 45971
G1 58753
ĐB 266431
Đầu Đuôi
0 -
1 1
2 0
3 4,2,2,1
4 5,5
5 3
6 8,2,0,0
7 0,1
8 6,9
9 9
Đầu Đuôi
7,6,2,6 0
1,7,3 1
6,3,3 2
5 3
3 4
4,4 5
8 6
- 7
6 8
9,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 4-2-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 4-2-2020

G8 61
G7 631
G6 1809 6019 8024
G5 7801
G4 24677 28153 36554 70054
05305 68692 83572
G3 56334 85866
G2 27440
G1 07565
ĐB 437318
Đầu Đuôi
0 9,1,5
1 9,8
2 4
3 1,4
4 0
5 3,4,4
6 1,6,5
7 7,2
8 -
9 2
Đầu Đuôi
4 0
6,3,0 1
9,7 2
5 3
2,5,5,3 4
0,6 5
6 6
7 7
1 8
0,1 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 28-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 28-1-2020

G8 45
G7 582
G6 1916 4437 4111
G5 1975
G4 92274 96449 66798 58687
34002 24514 28685
G3 23989 86891
G2 99184
G1 62485
ĐB 223900
Đầu Đuôi
0 2,0
1 6,1,4
2 -
3 7
4 5,9
5 -
6 -
7 5,4
8 2,7,5,9,4,5
9 8,1
Đầu Đuôi
0 0
1,9 1
8,0 2
- 3
7,1,8 4
4,7,8,8 5
1 6
3,8 7
9 8
4,8 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 21-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 21-1-2020

G8 57
G7 254
G6 4836 8036 8507
G5 1350
G4 27494 21024 80457 89980
37496 48709 87851
G3 91990 58978
G2 11232
G1 73497
ĐB 964170
Đầu Đuôi
0 7,9
1 -
2 4
3 6,6,2
4 -
5 7,4,0,7,1
6 -
7 8,0
8 0
9 4,6,0,7
Đầu Đuôi
5,8,9,7 0
5 1
3 2
- 3
5,9,2 4
- 5
3,3,9 6
5,0,5,9 7
7 8
0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 14-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 14-1-2020

G8 56
G7 868
G6 2703 7359 9078
G5 8196
G4 29030 37993 97620 56554
89048 51426 98192
G3 19793 01574
G2 35296
G1 08666
ĐB 694086
Đầu Đuôi
0 3
1 -
2 0,6
3 0
4 8
5 6,9,4
6 8,6
7 8,4
8 6
9 6,3,2,3,6
Đầu Đuôi
3,2 0
- 1
9 2
0,9,9 3
5,7 4
- 5
5,9,2,9,6,8 6
- 7
6,7,4 8
5 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 7-1-2020

XSMN » XSMN thứ 3 » SX VT » XS VT ngày 7-1-2020

G8 03
G7 070
G6 0530 6691 6878
G5 3980
G4 81681 60056 72125 42185
64583 51924 06491
G3 45118 27810
G2 60655
G1 29378
ĐB 873455
Đầu Đuôi
0 3
1 8,0
2 5,4
3 0
4 -
5 6,5,5
6 -
7 0,8,8
8 0,1,5,3
9 1,1
Đầu Đuôi
7,3,8,1 0
9,8,9 1
- 2
0,8 3
2 4
2,8,5,5 5
5 6
- 7
7,1,7 8
- 9

Lịch quay KQXS các tỉnh

 • XS Miền Bắc
  (Trực tiếp 18h15')
 • XS Miền Trung
  (Trực tiếp 17h15')
 • XS Miền Nam
  (Trực tiếp 16h15')
 • XS Thứ 2

 • XSMBT2
  (Hà Nội)

 • XSMT T2

  XS Thừa Thiên Huế

  XS Phú Yên

 • XSMN T2

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Đồng Tháp

  XS Cà Mau

 • XS Thứ 3

 • XSMBT3
  (Quảng Ninh)

 • XSMT T3

  XS Đắk Lắk

  XS Quảng Nam

 • XSMN T3

  XS Bến Tre

  XS Vũng Tàu

  XS Bạc Liêu

 • XS Thứ 4

 • XSMBT4
  (Bắc Ninh)

 • XSMT T4

  XS Đà Nẵng

  XS Khánh Hòa

 • XSMN T4

  XS Đồng Nai

  XS Cần Thơ

  XS Sóc Trăng

 • XS Thứ 5

 • XSMBT5
  (Hà Nội)

 • XSMT T5

  XS Bình Định

  XS Quảng Trị

  XS Quảng Bình

 • XSMN T5

  XS An Giang

  XS Tây Ninh

  XS Bình Thuận

 • XS Thứ 6

 • XSMBT6
  (Hải Phòng)

 • XSMT T6

  XS Gia Lai

  XS Ninh Thuận

 • XSMN T6

  XS Vĩnh Long

  XS Bình Dương

  XS Trà Vinh

 • XS Thứ 7

 • XSMBT7
  (Nam Định)

 • XSMT T7

  XS Đà Nẵng

  XS Quảng Ngãi

  XS Đắk Nông

 • XSMN T7

  XS TP Hồ Chí Minh

  XS Long An

  XS Bình Phước

  XS Hậu Giang

 • XS Chủ nhật

 • XSMBCN
  (Thái Bình)

 • XSMT chủ nhật

  XS Khánh Hòa

  XS Kon Tum

 • XSMN chủ nhật

  XS Tiền Giang

  XS Kiên Giang

  XS Đà Lạt